Effektprissättning ger vinterpriser

Effektprissättning

För att täcka efterfrågan även under de timmar då den är som högst gick de nordiska priserna upp mot det man kallar ”peak-priser” i Tyskland. Detta är normalt ett par timmar på morgonen och ett par timmar på eftermiddagen. Onsdag kväll förra veckan gick de nordiska priserna ända upp till 84 €/MWh (85 öre/ kWh exkl. moms). Detta skriver Entelios och fortsätter nedan.

På terminsmarknaden har man prisat in underskottet i resursbalansen, och här prisas december också högre i Norden än i Tyskland. Det pekar på mer import till Norden under december. Terminskontrakten för 2020 har också fortsatt gå upp den här veckan, trots nedgång i både råvarupriser och terminspriset i Tyskland. En av orsakerna kan vara att det nya finska kärnkraftverket Olkiluoto 3, har tillkännagett ytterligare en senareläggning av idrifttagandet, som nu beräknas till september 2020. Ursprungligen var kärnkraftverket planerat att tas i drift 2009.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: – 7,9 TWh (- 3,5 TWh)

Systempris: 45,41 €/MWh (+ 6,54 €/MWh)

Terminspris YR-20: 37,90 €/MWh (+ 0,25 €/MWh)

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top