Dyster bild för oljepriserna

Den ryska oljeministern målar upp en dyster bild för oljepriserna. Förvisso har oljepriserna stigit sedan den minnesvärda utförsäljningen i april 2020, men ett CNBC-inslag noterade att den ryska energiministern Alexander Novak förutspår en blygsam återhämtning nästa år. Den dystra bilden för oljepriserna baseras på en svag efterfrågan och fortsatta effekter av Covid-19.

”Min prognos för 2021 är lite mer blygsam än Goldman Sachs. Jag förutspår intervallet 50-55 dollar per fat, som genomsnittspriset för året. Men vi kan förvänta oss volatilitet på marknaden med både höga och låga nivåer, sade Novak till CNBC:s Hadley Gamble i fredags.

I rapporten som Goldman Sachs publicerade förra veckan spår banken ett Brent-pris på 65 USD per fat under tredje kvartalet nästa år, med ytterligare prishöjningar fram till 2021 när lagren börjar normaliseras och oljemarknaden hamnar i eftersläpning nästa sommar.

Olja som konst
Foto: Olle Svensson

”Den framtida återhämtningen kommer att bli mycket långsammare”, sa Novak. ”Inte den snabba trend som vi har observerat under de första månaderna. Mestadels på grund av den övergripande omvandlingen och förändringarna i energibalansen och i konsumenternas beteendemönster, först och främst”

När det gäller hur affärsresor kommer att påverka oljepriserna kommer övergången till mer digitala möten också att skada efterfrågan. ”Detta omvandlar tydligt energibalansen och kommer att påverka efterfrågan”, sa han. ”Vi skulle vilja producera mer för att hjälpa den ekonomiska återhämtningen men vi begränsas av den begränsade efterfrågan. Och dess tillväxttakt är också begränsad.”

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top