Följ oss

Nyheter

Dubai Mercantile Exchange förenar oljehandeln från väst med öst

Publicerat

den

Dubai Mercantile Exchange

Dubai Mercantile ExchangeDubai Mercantile Exchange (DME) är en råvarubörs som främst är känd för sitt terminskontrakt på Oman Crude Oil (OQD) som lanserades 2007. På kort tid kom detta kontrakt att bli riktmärket för prissättningen av olja i Asien på samma sätt som ICEs terminskontrakt på Brent blivit det ledande i Europa och NYMEXs terminskontrakt på WTI blivit det viktigaste kontraktet i Nordamerika.

Att terminskontraktet på Oman Crude Oil har kommit att bli ett riktmärke beror på ett antal olika faktorer, till exempel råoljan själv och dess exportvolymer i förhållande till många andra oljor från Mellanöstern. Vidare omfattas råolja från Oman inte av OPECs produktionskvoter eller produktionsbegränsningar och den är inte heller föremål för destinationsrestriktioner.

Det geografiska läget för exporthamnen Mina al Fahal som drivs av Petroleum Development Oman – PDO, i Muscat i Omanbukten ligger utanför Hormuzsundet. Andra faktorer som ökande långsiktiga produktionsnivåer och investeringar samt kvaliteten på råoljan, hjälpte vågskålen att väga över till förmån för att priset på Oman Crude Oil skulle komma att används som riktmärke.

Dubai Mercantile Exchange

Dubai Mercantile Exchange är belägen i Dubai International Financial Center, landets finansiella frizon, och regleras av Dubai Financial Services Authority. Amerikanska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) utfärdade en ”No Action Letter” i 2007 vilket gör att kunder som är domicila i USA kan handla de terminskontrakt som finns listade på DME. Utöver USA har DME har fått godkännande i ytterligare 23 länder.

Karta var Dubai liggerBörsen startades ursprungligen 2005, då Tatweer och NYMEX undertecknade ett samarbetsavtal för att lansera en råvarubörs i Mellanöstern. Året därpå meddelade MOG, ministeriet för olja och gas i Oman att det officiella försäljningspriset på den omanska råoljan (OSP) som exporteras via Petroleum Development Oman skulle prissättas efter de terminskontrakt på Oman Crude Oil som handlades på Dubai Mercantile Exchange.

Under 2008 skedde två större saker som förändrade ägarstrukturen i Dubai Mercantile Exchange, dels blev en rad energiföretag och internationella finansiella institutioner som Concord Energy, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Shell och Vitol delägare, dels förvärvades NYMEX av CME Group som bland annat driver Chicago Mercatile Exchange och Chicago Board of Trade.

CMEs förvärv av NYMEX gav en kraftig ökning av handeln i terminskontrakt. Fram till dess hade DME-kontrakten handlats på DME Direct, en elektronisk plattform designad av NYMEX speciellt för DME. Efter förvärvet migrerades handeln 2009 till CME Globex CMEs elektroniska handelsplattform, vilket har gjort att tillgängligheten för finansiella aktörer världen över har ökat vilket gjort att handeln har blivit betydligt större eftersom det nu är möjligt att handla alla de tre stora råoljorna, WTI, Brent och DME Oman på samma elektroniska plattform.

Ett annat lyft för Dubai Mercantile Exchange skedde 2009 när Dubai Department of Petroleum frågor (DPA) tillkännagav att departementet bytte sin prissättningspolitik och att den olja som landet sålde skulle baseras på terminspriset på DME enligt formeln.

OSPᴍ = DME Oman (ᴍ-2) ± differential

Handeln i terminskontrakt

DMEs flaggskeppskontrakt är terminskontraktet på Oman Crude Oil (OQD) som sedan det lanserades den 1 juli 2007 kommit att bli det största kontraktet på fysiskt levererad råolja i regionen. Den fysiska avvecklingen av kontraktet ger det en unik aspekt där leveransen sker två månader framåt. Det betyder att marskontraktet är frontmånaden under januarihandeln.

Antal fat olja som omsätts på Dubai Mercantile Exchange

* Börsen öppnades den 1 juni 2007. 1.000 fat = 1 handelspost.

Under 2010 gick mer än 144 miljoner fat till leverans och i dag bedriver mer än 50 företag handel på börsen, vilket har gjort att Oman Crude Oil (OQD) har tagit på sig rollen som riktmärke för prissättningen av olja öster om Suez.

Genom införandet av terminskontrakt på råolja från Oman skapade Dubai Mercantile Exchange en helt ny benchmark. I videon ovan förklarar DME:s VD Christopher Fix hur det gick till.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kina ska fylla på de nationella fläsklagren för att motverka deflation i ekonomin

Publicerat

den

Fläskkött

Fläskkött är ett centralt livsmedel för stora delar av Kinas befolkning och för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet så har staten stora fläsklager. Lagerkapaciteten används även för att balansera marknaden och styra ekonomin. Två gånger tidigare i år har staten köpt stora mängder fläskkött och nu gör den sig redo för en tredje omgång meddelade myndigheten ”Nationella kommissionen för utveckling och reform” på sitt WeChat-konto idag rapporterar Bloomberg.

Den kinesiska staten kämpar med deflation i landet och ett sätt att motarbeta den är att staten köper stora mängder fläskkött till sina lager, vilket driver upp priset på fläskkött och således även bidrar till att motverka deflationen i ekonomin.

Dagens låga priser på fläskkött gör det även svårt för både små och stora producenter att gå med vinst.

Konsumtionen av fläskkött brukar vara högre under vintermånaderna i Kina, men det finns en oro att efterfrågan kommer att vara lägre än vanligt.

Fortsätt läsa

Populära