Connect with us

Nyheter

Det traditionellt så billiga kolet är nu dyrare än olja

Published

on

Graf över priset på kol och olja

Kol är en energiform som är billig. Olja är en energiform som är relativt sett dyr, eftersom olja har unikt bra egenskaper för många olika användningsområden. Men nu har den väldigt ovanliga situationen uppstått att kol är dyrare än olja. I diagrammet ser vi priset på kol (Newcastle-kol från Australien) samt priset på brent- och wti-olja. Priserna har räknats om till en gemensam enhet, dollar per enhet värme de ger. Det är Mason Hamilton på International Energy Forum som uppmärksammar på detta och lyfter fram att Newcastle-kol nu prissätts 2,37 USD/MMBtu över brent och 3,47 USD över wti.

Förklaringen är att det råder stor brist på kol i en stor del av världen, då världen skriker efter energi samtidigt som investeringar i kolproduktion under en längre tid har varit begränsade. Samtidigt finns det en begränsad substitutförmåga här och nu, det går inte att elda olja i ett kolkraftverk.

Graf över priset på kol och olja