Connect with us

Nyheter

Det råder underskott på koppar, varför stiger inte kopparpriset?

Published

on

Koppar, Cu

Den globala kopparmarknaden upplever ett utbudsunderskott, vilket i teorin borde höja priserna på den röda industrimetallen. Varför stiger inte kopparpriset?

Vissa analytiker är oroade över att globala problem kan dra ner efterfrågan på den industriella metallen. Basmetallen är en viktig komponent i många industrier, inklusive byggande, och ses allmänt som en barometer för global ekonomisk hälsa.

Koppar-brorrar
Foto: fdecomite

Den globala kopparproduktionen minskade med 1,4 procent till 9,92 miljoner ton under det första halvåret 2019. Minskningen kan bland annat förklaras av utbudsstörningar på grund av väderlek i Chile och att två större gruvor i Indonesien övergått till att producera från nya malmzoner. Den chilenska kopparproduktionen föll med 2,5 procent som en följd av kraftig nederbörd i landets norra delar. Produktionen tyngs även av lägre kvalitet visar den senaste rapporten från International Copper Study Group (ICSG).

På grund av koppars utbredda användning, särskilt när det gäller bostadsbyggande är det en bra måttstock för hur ekonomin går.

Den indonesiska produktionen halverades

Indonesiens kopparkoncentratproduktion sjönk med 55 procent på grund av övergången till underjordsbrytning vid Grasberggruvan. Samtidigt gick Batu Hijau-gruvan in i fas 7 skriver Mining.com.

Totalt ledde detta till att den globala kopparmarknaden rapporterade ett leveransunderskott på cirka 220 000 ton under det första halvåret 2019.

Det som skulle kunna ge kopparpriset ett visst stöd i slutet av året är de utbredda bristerna av koppar. Uppgifterna indikerar att gruvaktiviteten för den röda metallen sjunker över hela världen, exklusive Nordamerika.

På regional basis visar ICSG-uppgifter att gruvproduktionen minskade med 6 procent i Asien, 1 procent i Latinamerika och 3 procent i Europa, men ökade med cirka 2 procent i Nordamerika och 7 procent i Oceanien. Produktionen i Afrika var mer eller mindre oförändrad.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *