Den globala tillverkningsindustrin och kopparpriset

Koppar brukar ofta anses kunna mäta temperaturen i den globala ekonomin.

Purchasing Managers’ Index eller Inköpschefsindex (PMI) produceras både för tillverknings- och tjänstesektorn. Syftet med inköpschefsindexet är att få ett snabbt mått på det nuvarande läget i ekonomin. Varje månad tillfrågas inköpschefer och ett index beräknas.

En indexnivå över 50 indikerar expansion, medan en indexnivå under 50 signalerar en minskning. I Sverige publiceras Inköpschefsindex för tillverkningssektorn den första bankdagen i varje månad kl. 08:30, medan motsvarande index för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen i varje månad kl. 08:30.

Grafen nedan visar ett nästintill perfekt samband mellan den globala tillverkningsindustrins aktivitet jämfört med kopparpriset.

Källa: IHS Markit, LME, ANZ Research

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top