Följ oss

Nyheter

Den globala efterfrågan på guld steg med 36 procent under tredje kvartalet 2022

Publicerat

den

Aktuella marknadsförhållanden kan lätt beskrivas som katastrofala. Inflation, lågkonjunktur, post-pandemiska frågor inklusive lock downs och krig spelar en stor roll på den nuvarande björnmarknaden.

BestBrokers har nyligen publicerat en analys över guldinvesteringsnivåerna i de stora investeringsregionerna Nordamerika, Kina, Indien och Europa.

Globalt sett har efterfrågan på guld av investeringskvalitet under tredje kvartalet varit den högsta sedan första kvartalet 2021. Totalt uppgick efterfrågan till 351,1 ton, en ökning med 36 procent jämfört med tredje kvartalet 2021 och en ökning med 41 procent jämfört med andra kvartalet 2022.

Investeringar i guldtackor och guldmynt på nyckelmarknader

”Den makroekonomiska miljön, inte bara i USA utan globalt, har placerat guld som en försäkring mot inflation och valutafluktuationer i förgrunden. Amerikanska privatinvesterare verkar ha hållit fast vid tanken att guldtackor och myntinvesteringar erbjuder skydd i perioder av envist hög inflation och ekonomisk osäkerhet. Andra kan överväga guld av investeringskvalitet som ett bra alternativ för portföljdiversifiering” säger Alan Goldberg, analytiker på BestBrokers.

Enligt de senaste uppgifterna från det brittiska World Gold Council har försäljningen av amerikanska guldmynt nått sin högsta nivå sedan 1999. Orsaken är investerarnas oro över tillståndet i den amerikanska ekonomin och den högsta inflationen under flera decennier.

Efterfrågan på fysiska guldinvesteringar i USA var fortfarande förhöjd under tredje kvartalet 2022 i ljuset av en komplex makromiljö med ihållande hög inflation, stigande räntor och bromsande ekonomisk tillväxt.

USAs efterfrågan på guld av investeringskvalitet i form av tackor och mynt ökade med 3 procent på årsbasis under tredje kvartalet till 25 ton. Den siffran representerade en minskning med nästan 11 procent jämfört med andra kvartalet 2022, men höll sig fortfarande över den genomsnittliga kvartalsnivån för de senaste 5 åren (15 ton).

I den nordamerikanska regionen som helhet ökade efterfrågan på fysiska guldinvesteringar med 5,2 procent på årsbasis under tredje kvartalet, till 27,9 ton, men minskade med 13,3 procent jämfört med andra kvartalet.

I Kina ökade efterfrågan på guldinvesteringar med 87,4 procent till 70,1 ton under tredje kvartalet från andra kvartalet, då aktiviteten sjönk till följd av covid-19-relaterade nedstängningar. Jämfört med tredje kvartalet 2021 ökade efterfrågan i landet med 8,3 procent förra kvartalet. Lokala guldpriser föll avsevärt i juli och uppmuntrade fyndjakt. Det senare stärktes till och med av att uppdämd efterfrågan släpptes efter stränga pandemirelaterade restriktiva åtgärder i ett antal större städer under andra kvartalet.

I Indien, en annan viktig marknad för fysiskt guld, steg investeringsefterfrågan med 49,3 procent till 45,4 ton under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2022, eftersom investerare drog fördel av lägre guldpriser lokalt, samt en nedgång i lokala aktier. Siffran låg 14 procent över den genomsnittliga kvartalsnivån för de senaste 5 åren. På årsbasis ökade efterfrågan på guldmynt och tånginvesteringar i landet med 5,8 procent förra kvartalet.

I Europa ökade efterfrågan på fysiska guldinvesteringar med 28 procent på årsbasis under tredje kvartalet till 71,8 ton. Guldinvesteringsflöden uppmuntrades av olika faktorer, inklusive en avmattning i tillväxten över stora delar av kontinenten, fortsatt militär konflikt i Ukraina och ett försök från monetära myndigheter att höja räntorna tillräckligt för att hålla tillbaka inflationen utan att tippa regionens ekonomi till en plötslig lågkonjunktur.

I Turkiet sköt efterfrågan på guldinvesteringar i höjden med 509 procent på årsbasis under tredje kvartalet 2022. Jämfört med Q2 2022 uppgår ökningen till 493 procent. Detta är ett tydligt tecken på att investerare finner guldet som en safe haven, särskilt med tanke på den volatila turkiska liran.

Nyheter

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder till odlad lax

Publicerat

den

Två laxbitar

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Mat från vattenbruk, som till exempel odlad fisk, är den snabbast växande sektorn i matindustrin. En viktig anledning är att det är näringsriktig och proteinrik mat som generellt sett är mer hållbart producerad än protein från landlevande djur.

Men odlingen av fisk har också sina utmaningar och det är fiskfodret som är mest problematiskt. Laxfiskarnas foder står i dag för ungefär hälften av odlingarnas klimatavtryck och utgör även hälften av produktionskostnaden. Genom att studera alternativa och mer hållbara ingredienser i fiskfodret hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna göra vattenbruket ännu mer hållbart.

I en ny avhandling lanseras tångflugornas larver och odlad marin jäst som bra alternativ till fiskmjöl och sojabönor i fodret. Det är två råvaror som kan odlas på biprodukter från den marina livsmedelsindustrin, som annars skulle slängas. Fluglarver och marin jäst har över 50 procent högkvalitativa proteiner och höga halter av nyttiga omega 3-fettsyror som fisken behöver för att växa och må bra, vilket i slutänden också ger ett nyttigt livsmedel.

Aktiverar fiskens immunsystem

– Både fluglarverna och jästen har goda näringsvärden och jag kunde notera att fisken åt fodret med god aptit. En annan viktig fördel är att dessa ingredienser kan stärka immunsystemet och därmed skydda fisken från sjukdomar, säger Niklas Warwas, doktorand vid Göteborgs universitet.

Fokuset för Niklas Warwas avhandling är att undersöka möjligheterna för en mer cirkulär matproduktion som minskar miljö- och klimatpåverkan. Den marina jästen odlades i näringsrikt lakvatten från sillkonservindustrin. Lakvattnet är en biprodukt som i dag är en kostnad för industrin eftersom vattnet måste renas innan det får släppas ut i havet. Nu kunde vattnet återanvändas för att producera en ny råvara för fiskfoder. På liknande sätt lät han farma tångflugor på en restprodukt från odling av alger.

Ökad livsmedelssäkerhet

Ett stort plus är att varken jästen eller fluglarverna kräver någon större bearbetning innan den kan användas som råvara i fiskmaten, vilket kan minska energiåtgången i fodertillverkningen.

– Både jästen och insekterna kan odlas på en lång rad olika organiska material. Det är en viktig poäng att skapa lokala cirkulära system där fiskfodret kan produceras i närheten av förädlingsfabrikerna, som i sin tur kan anläggas i närheten av fiskodlingarna. Det minskar transportbehovet och gör dessa alternativ till traditionella foderingredienser mer konkurrenskraftiga, säger Niklas Warwas.

I dagens fiskfoder används oftast fiskmjöl eller sojabönor som proteinkälla. Båda två är även av intresse som föda för människan. Att minska åtgången av dessa i fiskfoder bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet, i en tid då den globala handeln står inför flera utmaningar.  

– Min forskning kan hjälpa Sverige att få en mer cirkulär matproduktion där biprodukterna återanvänds i stället för att slängas bort. Det bidrar till en resurssnålare matindustri som är viktig när tillgången på odlingsbar mark och rent vatten hotas samtidigt som befolkningen ökar, säger Niklas Warwas.

Fortsätt läsa

Nyheter

Bixias vårprognos: Låga elpriser väntas i vår

Publicerat

den

Våren är på intåg med milt väder, minskande elförbrukning och fallande elpriser.  Elpriset väntas nästan halveras till runt 50 öre per kWh i snitt under mars-april, jämfört med i fjol.  Låga bränslepriser och svag konjunktur i Europa bidrar till prisfallet. Det visar elbolaget Bixias prognos för våren 2024. 

Kylan börjar släppa på allvar både i Norden och i Europa och våren är på intåg efter en långdragen vinter med återkommande köldtoppar.

– I vår väntas elpriserna falla markant, tack vare milt väder och bättre hydrologi samt svag konjunktur och väldigt låga bränslepriser i Europa. Vårpriserna blir de lägsta av sitt slag sedan 2021 då priserna började sticka i väg, säger Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia.

Elpriset i system på elbörsen Nord Pool väntas i mars bli ungefär 50 öre per kWh jämfört med 91 öre i fjol. I april ser det ut att bli runt 45 öre, jämfört med 88 öre ifjol.

Från extremläge till normalitet

Vårens elpris väntas bli klart mer stabilt än förra året. Energibalansen är betydligt starkare, med mer förnybar energi, mer kärnkraft och lägre förbrukning, särskilt i Europa. De numera kontrollerade elpriserna i Europa spiller också över på de svenska priserna. 

– Elkrisen är helt borta för stunden. Elpriset har snabbt gått från ett extremläge 2021 – 2022, via en sakta utförslöpa för i fjol, till ett mer normalt läge i år.  Den allra största orsaken till utvecklingen är det stora prisfallet i Tyskland, där elpriset toppade på 2,50 kronor i snitt för 2022 men hittills i vinter landat på 75 öre, säger Johan Sigvardsson.

Även om vädret i Sverige blir kallt och vindstilla vissa dagar i mars och vi importerar el, finns en övre gräns hur mycket elpriset kan sticka i väg till följd av priskopplingen mot Tyskland. Elpriset i Tyskland väntas ligga på endast runt 60 öre per kWh, att jämföra med 114 öre per kWh i fjol.

Stort fall även i vintras

När årets vinter summeras kan konstateras att vi haft en relativt kall vinter. Under november, december och januari var det i snitt 2 grader lägre temperatur än normalt.  Samtidigt har vintern bjudit på en temperaturmässig berg- och dalbana.  

– Kyla och högre förbrukning borde normalt sett betyda högre elpriser. Men i och med att både bränslepriser och därmed de kontinentala priserna fallit så mycket får vi istället ett betydligt lägre elpris i år, säger Johan Sigvardsson.

I februari landade systempriset på 45 öre per kWh, jämfört med 91 öre per kWh året innan.

Fortsätt läsa

Nyheter

Stora investmentbanker och hedgefonder ökar handeln med fysiskt uran

Publicerat

den

Kärnkraftverk som använder uran

Goldman Sachs, Macquarie och flera hedgefonder har ökat sin fysiska handel i uran i en tid då råvaran handlas till höga priser. Detta eftersom många länder ökar sin kärnkraftsproduktion för att uppfylla sina klimatmål samtidigt som de minskar behovet av import av fossila bränslen.

Goldman Sachs har ökat handeln med fysiskt uran och har även börjat ställa ut optioner på uran till hedgefonder.

Medan den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs mestadels gör affärer med hedgefonder och andra finansiella kunder, har Macquarie ökat handeln med uranproduktion från gruvbolag, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Uran befinner sig på en tjurmarknad eftersom många ekonomier vill använda mer kärnkraftsproduktion i en renässans för tekniken efter energikrisen och den ryska invasionen av Ukraina.

Vid klimattoppmötet COP28 i slutet av förra året lovade USA och 21 andra länder att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050. De sa att det är avgörande att införliva mer kärnkraft i sin energimix för att uppnå sina nettonollmål under de kommande decennierna.

”Deklarationen erkänner kärnenergins nyckelroll för att uppnå globala netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2050 och att hålla målet på 1,5 grader Celsius inom räckhåll”, sade det amerikanska utrikesdepartementet.

Uranpriserna har fördubblats under det senaste året till kring 100 dollar per pound.

Fortsätt läsa

Populära