De globala naturgaspriserna rasar

Det har uppstått ett överutbud av naturgas och priserna har fallit kraftigt. Det naturgaspris vi oftast läser om är det amerikanska och mer specifikt priset vid Henry Hub, vars prisutveckling vi kan se i grafen längst ner. Henry Hub-priset har under lång tid varit lågt eftersom USA flödar över av naturgas sedan skiffergasrevolutionen.

Den dramatiska utvecklingen finns i andra delar av världen, där vi kan se prisgraferna för LNG-terminer för Japan-Korea och Nederländska terminer. Grundorsaken är att kapaciteten för att exportera naturgas i nedkyld form via fartyg har växt kraftigt. Tidigare var den mesta naturgasen låst till att transporteras via ledningar.

Det satsas mycket på naturgas då flera länder i vissa regioner vill ersätta kol med naturgas, samt på grund av att energibehovet växer i världen. Men nu har vi haft väder på flera ställen i världen som krävt mindre naturgas och det har gjort att vi plötsligt har ett överutbud. Vissa analytiker tror att det kan dröja till mitten av året innan marknaden hittar en balans till högre priser igen.

Naturgaspriser i världen
Källa: Bloomberg

För att få en jämförelse så se grafen vi publicerade för 4,5 år sedan i artikeln ”De helt galna prisskillnaderna på naturgas i världen”.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top