Centralbankerna kommer att köpa ytterligare guld

Guldtacka - Valcambi Suisse 250 gram

World Gold Council har nyligen publicerat resultaten av deras 2019 Central Bank Gold Reserves Survey. Undersökningen ger en fascinerande inblick i centralbankschefernas tankar. Den är särskilt aktuell eftersom centralbankerna fortsatt att rapportera rekordhöga nivåer på nettoköp av guld de senaste kvartalen.

För ett par veckor sedan tillkännagav den polska centralbanken köp av ytterligare 100 ton guld. Under 2018 köpte den polska centralbanken totalt 25,7 ton guld.

Detta är andra året som World Gold Council har genomfört undersökningen. Årets undersökning har nästan dubbelt så många svar som undersökningen 2018. 39 centralbanker svarade i år jämfört med 22 förra året.

Den geografiska spridningen av guld hos centralbanker
Guld hos centralbanker. Den geografiska spridningen av de länder som svarade i undersökningen.

Undersökningen signalerar att flera köp av guld kommer. Elva procent av centralbankerna i tillväxt- och utvecklingsländerna säger att de har för avsikt att köpa ytterligare guld under det kommande året.

Inga centralbanker i de utvecklade länderna har angett att de har för avsikt att öka sina guldreserver. Centralbankerna i de utvecklade länderna har emellertid fortfarande enorma arv från guldstandardens och Bretton Woods dagar. Centralbankteamets undersökning visar på att investeringsriktlinjerna skiljer sig mycket mellan de två grupperna. Centralbankerna i avancerade ekonomier kan investera i en mycket bredare kategori av tillgångsslag, medan tillväxt- och utvecklingscentralbanker ofta är begränsade. Den senare gruppen kan oftast bara placera i tillgångar som guld, SDR, IMF-saldon, högt rankade statsskulder och insättningar.

Med tanke på de ökade geopolitiska och ekonomiska riskerna i samband med olika typer av skulder är det inte svårt att se varför de väljer att köpa guld. I själva verket citerar undersökningen ”högre ekonomiska risker i reservvalutor” som den vanligaste orsaken till planerade ökningar av guldreserverna.

Centralbankernas åsikter om det internationella monetära systemets framtid är intressanta. Över tre fjärdedelar av de tillfrågade tror att den kinesiska valutan renminbi kommer att spela en större roll under de kommande fem åren. Dessutom anser 39 procent av centralbankerna i tillväxt- och utvecklingsekonomierna att guld är en viktig tillgång att ha när det internationella monetära systemet genomgår en stor förändring.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top