Brittsommaren pressar ner elpriset

Elledningar med sol vid horisontenBrittsommaren breder ut sig över delar av Norden, vilket ger mycket milt väder och pressar ner elanvändningen. Samtidigt har det kommit mer nederbörd och mer vind jämfört med förra veckan vilket gör att priset på el sjunker. Enligt elbolaget Bixias rapport hamnar elpriset på cirka 45 öre per kWh innevarande vecka och beräknas ligga kvar på samma nivå under kommande vecka.

Oktober inleddes med höga elpriser på grund av låg vindkraftsproduktion, kyligt väder, lite nederbörd och högt kolpris. Den senaste veckan har dock elpriset pressats tillbaka.

– Temperaturen ligger mellan fyra och sju grader över det normala för årstiden kommande dagar och även nästa vecka är det mildare än normalt. Samtidigt har vi mer nederbörd än normalt, vilket fyller på våra vattenmagasin som fortfarande är väl under det normala, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på elbolaget Bixia.

Under innevarande vecka sjunker elanvändningen i Norden till 7,0 TWh från 7,3 TWh föregående vecka, vilket till stor del beror på de höga temperaturerna.

– Under vecka 39 stod vindkraften för omkring 20 procent av vår elförbrukning i Norden. Den här veckan och kommande vecka, då det blåser mindre står den för cirka 14 procent. Men samtidigt ökar vår kärnkraftstillgänglighet till 95 procent vilket håller ner prisbilden, säger Matina Rosenberg.

Vattenmagasinen fylls på

Den extremt torra sommaren har gjort att den hydrologiska balansen har legat på mycket låg nivå, men nu har den stärkts.

– I början av september låg den hydrologiska balansen, dvs den samlade mängden vatten och snö i de nordiska magasinen samt det bundna markvattnet, på minus 26 TWh, vilket är mycket lågt. Nu har den stärkts och kommer att ligga på ett underskott på omkring 13 TWh under nästa vecka, vilket fortfarande är under det normala, säger Matina Rosenberg.

Norden har under sommaren varit nettoimportörer av el på grund av de låga vattenmagasinsnivåerna, reducerad kärnkraft och lite vind. Men sedan mitten på september är vi återigen exportörer av el, vilket ger mer förnybart till grannländerna.

Omkring 60 procent av den el vi använder i Sverige kommer från förnybara källor som vatten, vind och sol och varje år ökar den andelen. Tittar man på Europa som helhet är motsvarande siffra cirka 30 procent.

–Vårt land har fantastiska naturförutsättningar – med alla våra vattendrag, goda geografiska lägen för vindkraft och långt bättre lägen för solkraft än vad många tror, säger Matina Rosenberg.

  1 Reply to “Brittsommaren pressar ner elpriset”

  1. Hochman skriver:

   Hade varit roligt om man kunde spekulera i spotpriset på el eller i terminen som alltid är närmast förfall.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top