Brexits effekter på energi- och valutamarknaden

Brexit-gasDen 23:e juni folkomröstade Storbritannien om att stanna eller lämna EU-samarbetet. Som bekant blev det en knapp seger för lämna-sidan. Det var ett överraskande resultat. Spelbolagen gav endast en 25-procentig sannolikhet för ett sådant utfall. Det resulterade bland annat i att världens aktiebörser störtdök och att den svenska kronan försvagades mot Euron. Även CO2-, olje-, kol- och gaspriser föll till följd av resultatet i omröstningen. De nordiska elterminspriserna trycktes också initialt ned av den allmänt negativa stämning som uppstod. Nedan kommenterar elhandelsbolaget Modity Brexits påverkan.

Har Brexit fått någon bestående inverkan på bränsle- och elpriser nu när ungefär en månad har gått sedan omröstningen?

– När det gäller världsmarknadsprodukter som olja, kol och gas skulle jag vilja påstå att svaret är NEJ. Både kol- och gaspriserna var ganska snart tillbaka på de nivåer som rådde strax innan omröstningen. Oljepriset ligger i och för sig på något lägre nivåer fortfarande men det beror mer på andra faktorer. När en mer lokal marknad som det Europeiska handelssystemet för utsläppsrätter avses så blir svaret istället JA. Efter det initiala fallet har inte priset på utsläppsrätterna lyckats återhämta sig utan ligger kvar på en låg nivå. Det är fortfarande osäkert om Storbritannien verkligen lämnar handelssystemet då det verkar som om de kan vara kvar i det även om de lämnar EU. Lämnar Storbritannien handelssystemet måste man på något sätt ta hänsyn till det vilket skapar osäkerhet vilket är negativt för prisbilden.

Hur påverkas valutakurser av utfallet i omröstning?

– EURSEK-kursen låg runt 9,30 innan omröstningen och en månad senare ligger den på ca 9,50. Det går att argumentera för att det finns en ökad risk att Sverige följer i Storbritanniens spår och lämnar EU (inte speciellt troligt i dagsläget) vilket får som konsekvens att kronan ska vara svagare. Å andra sidan har den svenska riksbanken nyligen kommunicerat att tidpunkten då styrräntan förväntas höjas har flyttats fram ytterligare vilket försvagar kronan.

Hur har utfallet i omröstningen påverkat elterminspriserna?

– Jag vidhåller att elterminspriserna i SEK har påverkats endast marginellt av Brexit. Det lägre CO2-priset påverkar elpriset nedåt medan en svagare EURSEK-kurs gör elen dyrare. Bränslepriser och väderutveckling har tillsammans en större påverkan på elpriset än ovan nämnda faktorer.

Modity kommer fortsätta att studera effekter av händelsen.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top