Connect with us

Nyheter

Brasilien kan vara nyckeln till slutet på sockerprisets svaghet

Published

on

Sockerrör på fält

Etanol driver priset på sockerInvestmentbanken Macquarie har publicerat en uppdaterad syn på sockerpriset. Trots att sockerpriset nu handlas till sin lägsta nivå på fem månader räknar Macquarie med att det kommer att vända uppåt snart, trots en lageruppbyggnad i Brasilien, som en följd av en extrem brist på nederbörd i viktiga sockerrörsodlande regioner.

De brasilianska sockerlagren uppgick i slutet av juni 2014 till 6,0 miljoner ton, nästan dubbelt så mycket som året innan, något som har bidragit till att pressa priset på råsockerterminerna i New York till 16,2 cent per pound, den lägsta nivån sedan i februari 2014.

De ökade lagren är emellertid orsakade av engångsfaktorer som till exempel ökade möjligheter till export av spannmål och sojabönor samt ökade transportkostnader. Transportkostnaderna nådde under det andra kvartalet 2014 rekordvolymer vilket periodvis gjorde det för dyrt för de brasilianska odlarna att exportera sitt socker varför den totala exportvolymen föll med 21 procent till 4,6 miljoner ton. Den relativt svaga sockerexporten är således inte endast en funktion av en svag efterfrågan på denna råvara skriver Macquarie.

Etanol

Förbrukningen av drivmedel som bensin och etanol har ökat snabbare än väntat. Under april och maj 2014 steg denna med 8,3 procent på årsbasis, något som sänder signaler om ett ökat användande av vattenhaltig etanol.

Priset på vattenhaltig etanol – den typ som används outspädd, till skillnad från den vattenfria etanolen som blandas med bensin – har sjunkit till 66 procent av bensinpriset, vilket tyder på ett svar i termer av efterfrågan.

Macquarie ser framför sig en ökad användning av vattenhaltig etanol, något som skulle kunna öka efterfrågan till 2,4 miljarder liter innevarande säsong, något som skulle kunna innebära att mindre sockerrör används för att producera socker och istället används för att producera biobränslen.

Macquarie betonade också de skador som torkan åsamkat sockerrörsskörden, något som många bedömare, inklusive industrigruppen Unica, tror kommer att innebära en tidig avslutning på kross-säsongen. Med en nederbörd som legat 40 procent under normalt i staten Sao Paolo under perioden oktober till och med juni, i hjärtat av den brasilianska sockerrörsodlingsregionen, innebär det att torkan inte enbart har påverkat den kommande sockerrörskörden utan även har fört med sig negativa effekter på de sockerrör som mognar senare.

Risk för prisutbrott

Under det senaste decenniet har nederbörden i Brasilien legat så pass mycket som 20 procent under den normala nivån. Det gör att produktionsförlusten är svår att uppskatta och kan ligga högre än vad marknaden i dag estimerat.

Macquarie gör bedömningen att sockerrörsskörden i Centre South, som under normala omständigheter svarar för närmare 90 procent av Brasiliens skörd, kommer att falla till 564 miljoner ton, 32 miljoner ton lägre än året innan. Det gör att Brasilien nu kan komma att stå inför en mycket snäv situation när det gäller utbudet av socker och efterfrågan på etanol, något som kan komma att innebära ett bra stöd för sockerpriset i framtiden. Macquarie sammanfattar sin syn med att säga att även om sockerterminerna nu är pressad som en följd av stora lager så finns det en möjlighet att vi kommer att få se ett utbrott uppåt.

Indien

Banken noterade också andra potentiella prisstöd, bland annat från den indiska monsunen. Planteringarna på de indiska sockerrörsodlingarna har försenats tack vare regnet. Den 25 juli i år hade det fallit 4,64 miljoner hektar regn, 210 000 hektar mindre än året innan enligt uppgifter från det indiska jordbruksministeriet.

Ett annat hot mot den indiska sockerproduktionen är de planer som sockerbruken i Uttar Pradesh, där en betydande andel av allt indiskt socker produceras, har på att avbryta verksamheten från och med oktober i år och under delar av 2014/2015. Detta beror på de höga kostnaderna för grödan. De indiska producentpriserna bestäms av de federala och delstatliga regeringarna. I dag förlorar de statliga sockerbruken 5,5 rupier (0,09 USD) per kilogram socker när de betalar 280 rupier per 100 kilogram sockerrör.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *