Aktiekurserna för Nutrient och Mosaic rusar i höjden på risk för global gödselbrist

Rysslands stora krig i östra Europa som stöds av diktaturregimen i Belarus har lett till sanktioner från en betydande del av omvärlden. Ryssland och Belarus är stora producenter av kaliumkarbonat (pottaska) som används som gödsel i jordbruket. Sanktioner och motsanktioner förväntas nu begränsa tillgången, vilket driver upp priset.

Kanada är dock världens största producent och exportör. Två av de börsnoterade företagen är Nutrient och Mosaic vilka nu förväntas tjäna betydligt mer på sin verksamhet, vilket fått aktiekurserna att stiga rejält.

Graf över utvecklingen för Nutrients aktie
Aktiekursens utveckling för Nutrient
Graf över priset på aktien för Mosaic
Aktiekursens utveckling för Mosaic

Nutrient kan öka produktionen

Det intressanta med Nutrient är att de är en av få aktörer i världen som inte producerar på full kapacitet och således har möjlighet att öka sin produktion. Det kommer dock att ta ett år innan produktionen kan öka då det tar tid att anställa personal och få igång maskinerna.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top