Följ oss

Nyheter

ABB och Gravitricity samarbetar om energilagringssystem för uttjänta gruvschakt

Publicerat

den

Hur Gravictricity lagrar energi i gruvschakt

ABB har tecknat en överenskommelse med brittiskbaserade energilagringsföretaget Gravitricity för att undersöka hur ABB:s expertis och tekniker inom gruvspel kan påskynda utveckling och implementering av tyngdkraftsbaserade energilagringssystem i uttjänta gruvor.

Gravitricity har tagit fram GraviStore, ett underjordiskt tyngdkraftsbaserat energilagringssystem som lyfter och sänker tunga vikter i underjordsschakt. Framtida GraviStore-system kommer lagra över 20 MWh och klarar betydande lagringsperioder tillsammans med snabba kraftleveranser till nätverksbegränsade användare och operatörer, distributionsnätverk och större kraftanvändare.

Till skillnad från batterier kan Gravitricity-systemet arbeta i decennier utan någon prestandaförsämring. Gravitricity har redan visat systemet med en demonstrator och undersöker nu möjligheterna att använda sin banbrytande teknik i uttjänta gruvor över hela världen.

I egenskap av marknadsledare inom gruvspel med en stor installerad bas på över 1 000 gruvspelslösningar runt om i världen kommer ABB att tillhandahålla forskning och utveckling, produktutveckling och ingenjörsteam som är specialiserade inom design, konstruktion och drift av gruvspel samt mekaniska och elektriska system såväl som styrteknik för uppfordring.

”I takt med att världen genererar mer elektricitet från intermittenta förnybara energikällor finns det ett växande behov av tekniker som kan fånga upp och lagra energi under perioder med låg efterfrågan och sedan frigöra den när behov uppstår”, säger Martin Wright, medgrundare till Gravitricity och verkställande ordförande. ”Vårt underjordiska tyngdkraftsbaserade energilagringssystem GraviStore använder sig av tyngdkraften för att erbjuda några av de bästa egenskaperna med litiumjonbatterier och pumpkraftverk – till låga kostnader och utan behov av några sällsynta jordartsmetaller.”

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Vi ser redan ett betydande intresse från gruvoperatörer i Europa, Indien och Australien och detta samarbete med ABB – som har decenniers erfarenhet av elektrifiering och expertis inom gruvspelssystem – kommer att hjälpa oss att påskynda våra ambitiösa kommersialiseringsplaner. Jag är glad över att vi arbetar tillsammans.”

Samförståndsavtalet är ett viktigt steg i ABB:s ambitioner att vidareutveckla sina livscykeltjänster genom att samarbeta med företag som tillhandahåller närliggande och värdeadderande teknologier.

Utrustning från ABB

”ABB har 130 års erfarenhet inom gruvspel, sedan vi för första gången elektrifierade ett i Sverige på 1890-talet, men det här samarbetet med Gravitricity visar hur vi kan fortsätta med vår diversifiering och anpassa våra tekniker”, säger Charles Bennett, Global Service Manager, Business Line Hoisting, ABB Process Industries. ”Vi är ivriga att gå vidare med samarbetet och utforska möjligheterna när vi blir en del av nästa generations förnybara energilagringssystem och drar nytta av gruvschakt som inte längre är i bruk.”

Gravitricity kommer att bidra med specialistkompetens inom kraftnätsefterlevnad och styrsystem och teamen kommer att arbeta tillsammans med genomförbarhetsstudier för att förstå tillämpningen av befintlig gruvspelsteknik i tyngkraftsbaserade energilagringssystem. ABB kommer också att erbjuda konsultation inom gruvindustrin och arbeta för att identifiera lämpliga platser och schakt för installation av GraviStore.

Från kostnadskrävande avveckling till instäksbringande energilagring

Avvecklingen av gruvschakt är en dyr och tidsödande process för gruvbolag. Genom att ställa om outnyttjade gruvschakt till energilagring kan de fylla en produktiv funktion i upp till 50 år bortom den ursprungliga livslängden och minska kostnaderna för avveckling samtidigt som det leder till nya arbetstillfällen och bidrar till den gröna energiomställningen.

Gravitricity använder sig av tunga vikter som är nedsänkta i ett djupt schakt med kablar anslutna till vinschar. När det finns överskott på elektricitet, till exempel en blåsig dag, vinschas vikterna upp till ovankant av schaktet, redo att generera kraft. Vikterna kan sedan släppas efter behov – på mindre än en sekund – varpå vinscharna blir generatorer som producerar antingen en stor mängd elektricitet snabbt eller frigör den långsammare, beroende på vad som behövs.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Till skillnad från batterier kan Gravitricity-systemet arbeta i decennier utan någon prestandaförsämring. Gravitricity har en växande portfölj av immateriella rättigheter i underjordisk energilagring, bland annat 8 tilldelade patent och ytterligare 2 patentsökta. Tanken att använda tyngdkraften till att lagra energi är inte ny. Storbritannien har redan ett antal pumpkraftverk, som Cruachan Power Station, där vatten pumpas uppför en backe och sedan frigörs efter behov.

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära