Följ oss

Nyheter

ABB tecknar avtal med Savannah Resources när planerna fortskrider för litiumprojekt med nollutsläpp i Europa

Publicerat

den

Savannah Resources litiumproduktion

ABB och Savannah Resources har skrivit på ett samförståndsavtal (MoU) om att utforska industriell automation och smarta elektrifieringslösningar för utvecklingen av Savannahs litiumprojekt i Barroso i norra Portugal. Projektet är den största kända resursen för spodumenlitium i Europa och kan vara en viktig källa till koldioxidneutralt litiumkoncentrat för att möta växande efterfrågan på batterier till elfordon.

Svannah Resources ska bryta litium

Under avtalet för det tidiga stadiet kommer ABB att använda sin tekniska expertis för att utforma produktionsstyrnings- och processlösningar för produktion av litiumkoncentrat och integrerad spodumenbrytning i linje med Savannahs mål om utsläppsfri verksamhet år 2030.

Barroso-litiumprojektet ligger 143 kilometer nordost om Porto och är Europas största kända resurs med hårdspodumenlitium. Savannah har som mål att utveckla en verksamhet som tillverkar koldioxidneutralt litiumkoncentrat av premiumkvalitet som ett strategiskt råmaterial i leveranskedjan för batterier till elfordon i Europa. Lokal elektricitet, som huvudsakligen framställs av vattenkraft, solenergi och vindenergi med noll koldioxidutsläpp, skulle användas för att leverera ström till projektet. ABB:s tekniklösningar för gruvdrift är väl anpassade och skulle maximera användningen av förnybar energi och elektrifiering för att flytta projektet mot koldioxidneutral produktion.

Den europeiska litiumbatteritillverkningen är inställd på snabb tillväxt och en ökande efterfrågan på litiumkemisk framställning. Detta drivs av EU-kommissionens mål att göra EU koldioxidneutralt och minska EU:s transportutsläpp med 90 procent till 2050.

Savannah fokuserar på en ansvarsfull utveckling av Barroso-litiumprojektet genom att använda 238 enskilda åtgärder för att eliminera eller mildra miljöpåverkan. Dessa åtgärder kommer att ingå i den definitiva genomförbarhetsstudien för projektet, som Savannah håller på att slutföra. Där ingår även åtgärderna från den aktuella studien av minskade koldioxidutsläpp i projektet, som stöder Savannahs åtagande att nå utsläppsfri verksamhet år 2030 eller tidigare. Savannah lägger också stor vikt vid sitt sociala ansvar, och en omfattande uppsättning program har utformats för att dela fördelar och möjligheter med lokala samhällen.

”ABB ligger i framkant när det gäller den automatisering och elektrifiering som krävs för vår resa mot minskade koldioxidutsläpp”, säger David Archer, vd för Savannah. ”Vi är glada över att ha deras expertis när vi fortsätter att genomföra vår strategi för minskade koldioxidutsläpp för att bygga Europas första produktionsanläggning för litiumspodumen, som en kritisk leverantör av råmaterial med låga koldioxidutsläpp för mer hållbara batterier.”

”Utvecklingen av Savannahs Barroso-litiumprojekt ger oss ytterligare en möjlighet att visa upp ABB:s ledarskap inom industriell automation och smart elektrifiering i Europa, tillämpad mot nyckeloperationer för den växande europeiska batterileveranskedjan”, säger Frederik Esterhuizen, Hub Manager Central and South Europe & Australia på ABB:s division Process Industries. ”Det här är ytterligare ett steg i vårt fortsatta arbete för att möjliggöra mer hållbar och fossilfri gruvdrift.”

ABB kommer också att arbeta för bindande avtal med Savannah om framtidens lösningar för elektrifiering, automation och digitalisering.

Nyheter

Börsveckan ger en köprekommendation till aktien i oljeservicebolaget Beerenberg

Publicerat

den

Börsveckan ger en köprekommendation till Beerenberg-aktien som noterades på Euronext Growth Oslo i slutet av förra året. Beerenberg är ett norskt servicebolag inom olje- och gassektorn med låg värdering och hög utdelning. Bolaget erbjuder olika tjänster för olje- och gasfält samt andra tekniska produkter och service för krävande miljöer.

Historiken är inte den bästa, där fjolårets omsättning på 2 343 miljoner NOK faktiskt är snäppet lägre än 2015. Sedan 2019, när en stor återhämtning skedde, har tillväxten inte varit högre än en dryg procentenhet årligen. Bolaget fokuserar på service och har stabila kundrelationer, vilket bidrar till en stadig kassaflödesgenerering.

Trots en nedgång i orderingången förväntas Beerenberg ha hygglig tillväxt de kommande åren med förbättringar i lönsamheten. Även om marknaden är osäker på lång sikt, kan bolaget använda sina kassaflöden för att diversifiera sig mot andra hållbara sektorer.

Beerenberg får anses vara ett stabilt bolag med goda framtidsutsikter, trots att det inte förväntas ha höga multiplar. Deras strategi att använda stabila kassaflöden för att diversifiera sig mot hållbara sektorer kan vara långsiktigt lovande. I bokslutsrapporten för 2023 ökade omsättningen med 5 procent till 2 343 miljoner NOK, och rörelsemarginalen förbättrades till 5,6 procent.

Fortsätt läsa

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Populära