Connect with us

Nyheter

28 tankfartyg kan få oljepriset att krascha i maj

Published

on

Olja i tankfartyg ankrad i USA

Med Covid-19-pandemin som minskar den globala efterfrågan på olja, fylls oljelagren snabbt i USA och tvingar producenterna att börja stänga av produktionen i landet. Det skapar en stor trafikstockning av tankfartyg vid landets kuster. En Rystad Energy-analys avslöjar att 28 tankfartyg med saudisk olja, inklusive 14 VLCC:er, som transporterar totalt 43 miljoner fat, kommer att anlända till den amerikanska viken och västkusten mellan 24 april och 24 maj.

Den saudiska flottan, med olja från Ras Tanura, kommer att hamna i den befintlig trängsel av 76 tankfartyg som för närvarande väntar på att lossas i amerikanska hamnar. De flesta av dessa tankfartyg ligger på västkusten, där 34 tankfartyg väntar på att få lossa cirka 25 miljoner fat råolja. Dessutom väntar ungefär 31 tankfartyg, som har en liknande last, vid den amerikanska Gulfkusten.

Trafikstockningen har ökat de senaste dagarna eftersom raffinaderier avbryter eller skjuter upp sina inköp. Detta eftersom de justerar utnyttjandegraden för att matcha den branta nedgången i efterfrågan på bensin, diesel och jetbränsle.

”De totala volymerna som beräknas ankomma från Ras Tanura är fyra gånger högre än det föregående fyraveckorsgenomsnittet av importen från Saudiarabien. Med tanke på den nuvarande lagringssituationen och trängseln vid USAs kuster, anser vi det osannolikt att alla tankfartyg kommer att kunna lossas vid ankomst. Trängseln i de amerikanska hamnarna har nått nya höjder”, säger Paola Rodriguez-Masiu, Rystad Energys senioroljemarknadsanalytiker.

Grafer över hur mycket olja som finns i tankfartyg ankrade i USA

Motsvarar nästan produktionsminskningarna från mars

Om alla saudiska tankfartyg lossas, kommer denna råolja att kompensera nästan alla produktionsminskningar från mars månad, vilket effektivt upprätthåller de nuvarande höga lagringsgraderna.

Den begränsade lagringskapaciteten är ett växande problem på oljemarknaden och bland de viktigaste orsakerna till att priserna visat en kraftig nedgång de senaste veckorna.

”Samtidigt som raffinaderiefterfrågan i USA har sjunkit med över 3,0 miljoner fat under den senaste fyra veckorsperioden, rapporterade EIA att oljeproduktionen bara minskat med 800 000 fat. Vi räknar med att det kommer att falla med ytterligare 800 000 fat per vecka under de följande veckorna. Emellertid beräknas råoljeimporten ligga kvar på cirka 5,8 miljoner fat per dag under de kommande fyra veckorna på grund av de saudiska lastarna som snabbt närmar sig USAs stränder” avslutar Rodriguez-Masiu.

Den amerikanska oljeproduktionen stöder en kraftig produktionsnedgång i maj och juni då operatörerna stänger ned några av sina produktionsbrunnar på grund av lagringsbegränsningar och oljeprisekonomi. Enbart de operatörskommunicerade avstängningarna (från sex operatörer) beräknas uppgå till minst 300 000 fat per dag (bpd) i maj och april uppskattar Rystad Energy.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *