Connect with us

Nyheter

Utsikten för palladium år 2014

Published

on

Flera tackor palladium i närbild

Av alla de metaller som handlas på råvarumarknaderna i London är det bara en enda, palladium, som har stigit under 2013. Både guldkursen och priset på platina har fallit, med 26 respektive 10 procent. För koppar är fallet 14 procent och för aluminium 15 procent. London Metal Exchange Index, ett index som består av de sex primära icke-järnmetaller som handlas på London Metal Exchange, har fallit med mer än 15 procent under året.

Investeringstacka på 10 ounces palladiumDet finns fundamenta som talar för palladium, speciellt med en kinesisk bilproduktion som redovisar en tvåsiffrig tillväxt. Palladiumpriset kan med stöd av detta komma att nå upp till 800 USD per troy ounce under 2014, och på längre sikt nå upp till 1 000 USD.

Bruttoefterfrågan på palladium spås av Johnson Matthey ha fallit med 3,4 procent under år 2013 till 9,6 miljoner troy ounce, som drivits av en 84-procentig nedgång i investeringsefterfrågan på metallen till 75 000 troy ounce. Detta, i kombination med lägre efterfrågan på palladium från smyckes- och industrisektorn, bör väga tyngre än den rekordhöga användning av metallen i bilbranschen, som använder palladium i de katalysatorer som används för att rena bilavgaser.

Det som de tekniska analytikerna kallar för ”golden cross” håller på att bildas i grafen för palladium, vilket antyder att fordonskatalysatormetallen håller på att samla kraft för en uppgång under de kommande månaderna, något som återspeglar institutionella köp som i sin tur bygger på förhoppningar om bättre ekonomiska utsikter.

Börsens fantastiska utveckling under 2013 gör palladiumpriset mer anständigt i förhållande till de andra ädelmetallerna, speciellt som palladium används i industriellt syfte.

Palladium har till stor del handlats i ett intervall mellan 640 och 780 USD per troy ounce i år. Palladiumkursen har mobiliserat mot ett tungt tekniskt motstånd i ett område från 760 till 780 USD inte mindre än sex gånger sedan januari men har misslyckats varje gång.

Pågående utbudsstörningar i Sydafrika som står för närmare 40 procent av den årliga produktionen, i kombination med en lovande efterfrågeutveckling inom de kinesiska fordons- och smyckessektorerna stödjer en positiv prisutveckling på platina och palladium under 2014.

Vi ser samtidigt hur Ryssland som står för nästan hälften av världsproduktionen, sedan flera år har börjat sälja av palladium från sina lager tillsammans med produktionen från landets gruvor. Under 2011 sålde Ryssland ut 800 000 troy ounce från de ryska beredskapslagren, en summa som halverades till 400 000 troy ounce under 2012 och estimerat 200 000 troy ounce under 2013. Under 2014 spås dessa utförsäljningar upphöra helt, något som får många analytiker att göra bedömningen att Rysslands palladiumreserver är nästan helt borta. Kommer detta att bekräftas finns det anledning att tro att vi får se en kraftig uppgång i priset på palladium.

Kinas kamp mot luftföroreningar kommer att gynna platina- och palladium-marknaderna. Kinesiska tjänstemän hoppas att fullt ut genomföra den nationella utsläppsstandarden IV nästa år. Kinas nya standarder liknar EU:s Euro 5 som infördes 2009 och syftar till att minska föroreningarna orsakade av fordon med 40 procent. Under 2008 var OS-värden Beijing den första staden i Kina att anta IV-normerna. I takt med att dessa utsläppsrestriktioner fortsätter att införas kommer marknaden att uppleva en ökad efterfrågan på katalysatorer och de material som krävs för dessa, till exempel diesel-partikelfilter som använder metaller i platinagruppen.

Denna obalans mellan utbud och efterfrågan kommer sannolikt att fortsätta under flera år, kanske rent av så pass länge som ett decennium. Palladiumpriset har ännu inte gått så pass starkt, men på längre sikt kan inte en råvara där det råder obalans mellan utbud och efterfrågan fortsätta på detta sätt. Till slut kommer verkligheten att hinna i kapp, endera kommer priset att stiga eller efterfrågan att falla.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *