Följ oss

Nyheter

Utsikten för palladium år 2014

Publicerat

den

Flera tackor palladium i närbild

Av alla de metaller som handlas på råvarumarknaderna i London är det bara en enda, palladium, som har stigit under 2013. Både guldkursen och priset på platina har fallit, med 26 respektive 10 procent. För koppar är fallet 14 procent och för aluminium 15 procent. London Metal Exchange Index, ett index som består av de sex primära icke-järnmetaller som handlas på London Metal Exchange, har fallit med mer än 15 procent under året.

Investeringstacka på 10 ounces palladiumDet finns fundamenta som talar för palladium, speciellt med en kinesisk bilproduktion som redovisar en tvåsiffrig tillväxt. Palladiumpriset kan med stöd av detta komma att nå upp till 800 USD per troy ounce under 2014, och på längre sikt nå upp till 1 000 USD.

Bruttoefterfrågan på palladium spås av Johnson Matthey ha fallit med 3,4 procent under år 2013 till 9,6 miljoner troy ounce, som drivits av en 84-procentig nedgång i investeringsefterfrågan på metallen till 75 000 troy ounce. Detta, i kombination med lägre efterfrågan på palladium från smyckes- och industrisektorn, bör väga tyngre än den rekordhöga användning av metallen i bilbranschen, som använder palladium i de katalysatorer som används för att rena bilavgaser.

Det som de tekniska analytikerna kallar för ”golden cross” håller på att bildas i grafen för palladium, vilket antyder att fordonskatalysatormetallen håller på att samla kraft för en uppgång under de kommande månaderna, något som återspeglar institutionella köp som i sin tur bygger på förhoppningar om bättre ekonomiska utsikter.

Börsens fantastiska utveckling under 2013 gör palladiumpriset mer anständigt i förhållande till de andra ädelmetallerna, speciellt som palladium används i industriellt syfte.

Palladium har till stor del handlats i ett intervall mellan 640 och 780 USD per troy ounce i år. Palladiumkursen har mobiliserat mot ett tungt tekniskt motstånd i ett område från 760 till 780 USD inte mindre än sex gånger sedan januari men har misslyckats varje gång.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Pågående utbudsstörningar i Sydafrika som står för närmare 40 procent av den årliga produktionen, i kombination med en lovande efterfrågeutveckling inom de kinesiska fordons- och smyckessektorerna stödjer en positiv prisutveckling på platina och palladium under 2014.

Vi ser samtidigt hur Ryssland som står för nästan hälften av världsproduktionen, sedan flera år har börjat sälja av palladium från sina lager tillsammans med produktionen från landets gruvor. Under 2011 sålde Ryssland ut 800 000 troy ounce från de ryska beredskapslagren, en summa som halverades till 400 000 troy ounce under 2012 och estimerat 200 000 troy ounce under 2013. Under 2014 spås dessa utförsäljningar upphöra helt, något som får många analytiker att göra bedömningen att Rysslands palladiumreserver är nästan helt borta. Kommer detta att bekräftas finns det anledning att tro att vi får se en kraftig uppgång i priset på palladium.

Kinas kamp mot luftföroreningar kommer att gynna platina- och palladium-marknaderna. Kinesiska tjänstemän hoppas att fullt ut genomföra den nationella utsläppsstandarden IV nästa år. Kinas nya standarder liknar EU:s Euro 5 som infördes 2009 och syftar till att minska föroreningarna orsakade av fordon med 40 procent. Under 2008 var OS-värden Beijing den första staden i Kina att anta IV-normerna. I takt med att dessa utsläppsrestriktioner fortsätter att införas kommer marknaden att uppleva en ökad efterfrågan på katalysatorer och de material som krävs för dessa, till exempel diesel-partikelfilter som använder metaller i platinagruppen.

Denna obalans mellan utbud och efterfrågan kommer sannolikt att fortsätta under flera år, kanske rent av så pass länge som ett decennium. Palladiumpriset har ännu inte gått så pass starkt, men på längre sikt kan inte en råvara där det råder obalans mellan utbud och efterfrågan fortsätta på detta sätt. Till slut kommer verkligheten att hinna i kapp, endera kommer priset att stiga eller efterfrågan att falla.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Bidragen till sol- och vindenergi skenar i höjden, Tyska staten drar i nödbromsen

Publicerat

den

Bidragspengar regnar över vindkraft och solceller

Tyska staten garanterar ett minimipris för elektricitet producerad av vind- och solkraftverk. Bidragen har skenat i höjden och förväntas i år uppgå till 20 miljarder euro, det är dubbelt så mycket som prognosen som gjordes så sent som i oktober förra året. Nu drar staten i nödbromsen.

Från och med januari kommer medelstora och stora producenter av elektricitet från förnybara källor inte längre att få bidrag när elpriset är negativt.

Det är uppenbart en väldigt nischad nödbroms som staten drar i, så bidragen kommer att fortsätta att flöda på enorma nivåer. Men en av de mest extremt destruktiva formerna av bidrag rundas nu i alla fall av.

En konsekvens av detta borde kunna vara att elproducenter blir piggare på att installera stora mängder batterier. Det är i alla fall en kalkyl som nu blir relativt sett bättre.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vad den brasilianska realens svaghet betyder för råvarumarknaden

Publicerat

den

Brasiliens välkända stad

Den brasilianska realen (BRL) har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Detta följer på oro över regeringens utgiftsplaner. Den brasilianska realens svaghet kan tynga jordbruksråvaror.

Brasilien föder en allt större del av världen

Latinamerikas största ekonomi är en av världens största exportörer av socker, majs, sojabönor, apelsinjuice, nötkött och kaffe. Landet är även en stor producent av jordnötter, och har också utvecklat en stam av tropiskt vete.

Brasiliens leveranser av dessa livsmedel färdas över hela världen, med särskilt starka flöden till Östasien. Brasiliens jordbrukstransporter betyder att den brasilianska realen är en viktig faktor som har en stor påverkan på råvaruterminspriserna. Detta är särskilt fallet för socker i år, där Brasilien kommer att leverera 75 procent av världens råsocker 2024.

Realen har fallit med tolv procent

Den brasilianska realen har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Vid början av året var växelkursen på den amerikanska dollarn på 4,85 och den har sedan deprecierats med 12 procent för att nå 5,43 i skrivande stund.

Denna prissvaghet ser ut som en förändring i karaktär för realens beteende. Efter ett decennium av svaghet på 2010-talet, som kulminerade i en devalvering från 1,5 BRL mot USD till 6, har realen ägnat 2020-talet åt att handlas i sidled nära 5 till USD, en period av relativt lugn och stabilitet. Men detta ser ut som att förändras, och det är möjligt att BRL återvänder till 6 mot USD under de kommande månaderna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Inom Brasilien finns det en ökande oro över regeringens avsikt att spendera tungt. Ekonomer påpekar att de statliga utgifterna ligger kvar på pandeminivåer. De senaste ändringarna av det federala skattelättnadssystemet, som drabbar jordbrukssektorn hårt, har ökat oron, liksom Roberto Campos Netos kommande avgång från centralbanken i december. Han kommer sannolikt att ersättas av någon som är mer mottaglig för regeringens skatte- och utgiftspolitik, snarare än att försöka minska skulden. Detta kan avskräcka investeringar i Brasilien.

En svagare real skulle göra brasilianska jordbruksråvaror billigare i USD när de säljs till resten av världen. Detta innebär att brasilianska producenter kan säkra sina produkter till lägre nivåer i USD; deras produktionskostnad i dollar kommer också att vara lägre. Detta har potential att tynga råvaror där Brasilien är en stor leverantör, som till exempel socker.

Fortsätt läsa

Nyheter

Guld når sin högsta prisnivå någonsin

Publicerat

den

Priset på guld nådde idag sin högsta nominella nivå någonsin i USD och passerade där med det tidigare rekordet som sattes i slutet av maj. Spotpriset på guld är nu 2468,68 USD och väljer man att titta på frontmånadsterminen så ligger priset på 2473,60 USD.

Prisuppgången kommer efter inflationen i USA saktar ner vilket leder till förväntningar om att centralbanken ska sänka räntan, vilket brukar gynna guld.

Sedan kan man även läsa in alla möjliga vinklar kring Donald Trump. Man kan tänka sig att ekonomin sätter fart vilket skulle gynna alla tillgångar. Man kan även tänka sig att han genomför vad han sagt vilket skulle öka på inflationen. Sedan finns även vinkeln att Trump vill sänka värdet på dollarn, vilket då skulle öka guldpriset i dollar, vilket dock för en svensk investerare är något av ett nollsummespel.

Något som är värt att följa upp är statistiken för hur ETF-investerare agerar. Det här året har hittills varit konstigt då ETF-investerare sålt guld samtidigt som guldpriset gått upp, något som inte brukar hända. Skulle ETF-investerarna vara tillbaka så skulle det vara en stor vändning.

Graf över guldpriset
Graf över spotpriset på guld i USD.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära