Följ oss

Nyheter

Utsikten för palladium år 2014

Publicerat

den

Flera tackor palladium i närbild

Av alla de metaller som handlas på råvarumarknaderna i London är det bara en enda, palladium, som har stigit under 2013. Både guldkursen och priset på platina har fallit, med 26 respektive 10 procent. För koppar är fallet 14 procent och för aluminium 15 procent. London Metal Exchange Index, ett index som består av de sex primära icke-järnmetaller som handlas på London Metal Exchange, har fallit med mer än 15 procent under året.

Investeringstacka på 10 ounces palladiumDet finns fundamenta som talar för palladium, speciellt med en kinesisk bilproduktion som redovisar en tvåsiffrig tillväxt. Palladiumpriset kan med stöd av detta komma att nå upp till 800 USD per troy ounce under 2014, och på längre sikt nå upp till 1 000 USD.

Bruttoefterfrågan på palladium spås av Johnson Matthey ha fallit med 3,4 procent under år 2013 till 9,6 miljoner troy ounce, som drivits av en 84-procentig nedgång i investeringsefterfrågan på metallen till 75 000 troy ounce. Detta, i kombination med lägre efterfrågan på palladium från smyckes- och industrisektorn, bör väga tyngre än den rekordhöga användning av metallen i bilbranschen, som använder palladium i de katalysatorer som används för att rena bilavgaser.

Det som de tekniska analytikerna kallar för ”golden cross” håller på att bildas i grafen för palladium, vilket antyder att fordonskatalysatormetallen håller på att samla kraft för en uppgång under de kommande månaderna, något som återspeglar institutionella köp som i sin tur bygger på förhoppningar om bättre ekonomiska utsikter.

Börsens fantastiska utveckling under 2013 gör palladiumpriset mer anständigt i förhållande till de andra ädelmetallerna, speciellt som palladium används i industriellt syfte.

Palladium har till stor del handlats i ett intervall mellan 640 och 780 USD per troy ounce i år. Palladiumkursen har mobiliserat mot ett tungt tekniskt motstånd i ett område från 760 till 780 USD inte mindre än sex gånger sedan januari men har misslyckats varje gång.

Pågående utbudsstörningar i Sydafrika som står för närmare 40 procent av den årliga produktionen, i kombination med en lovande efterfrågeutveckling inom de kinesiska fordons- och smyckessektorerna stödjer en positiv prisutveckling på platina och palladium under 2014.

Vi ser samtidigt hur Ryssland som står för nästan hälften av världsproduktionen, sedan flera år har börjat sälja av palladium från sina lager tillsammans med produktionen från landets gruvor. Under 2011 sålde Ryssland ut 800 000 troy ounce från de ryska beredskapslagren, en summa som halverades till 400 000 troy ounce under 2012 och estimerat 200 000 troy ounce under 2013. Under 2014 spås dessa utförsäljningar upphöra helt, något som får många analytiker att göra bedömningen att Rysslands palladiumreserver är nästan helt borta. Kommer detta att bekräftas finns det anledning att tro att vi får se en kraftig uppgång i priset på palladium.

Kinas kamp mot luftföroreningar kommer att gynna platina- och palladium-marknaderna. Kinesiska tjänstemän hoppas att fullt ut genomföra den nationella utsläppsstandarden IV nästa år. Kinas nya standarder liknar EU:s Euro 5 som infördes 2009 och syftar till att minska föroreningarna orsakade av fordon med 40 procent. Under 2008 var OS-värden Beijing den första staden i Kina att anta IV-normerna. I takt med att dessa utsläppsrestriktioner fortsätter att införas kommer marknaden att uppleva en ökad efterfrågan på katalysatorer och de material som krävs för dessa, till exempel diesel-partikelfilter som använder metaller i platinagruppen.

Denna obalans mellan utbud och efterfrågan kommer sannolikt att fortsätta under flera år, kanske rent av så pass länge som ett decennium. Palladiumpriset har ännu inte gått så pass starkt, men på längre sikt kan inte en råvara där det råder obalans mellan utbud och efterfrågan fortsätta på detta sätt. Till slut kommer verkligheten att hinna i kapp, endera kommer priset att stiga eller efterfrågan att falla.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kaffepriset faller när Costa Ricas kaffeexport stiger

Publicerat

den

Kaffepriserna sjönk i fredags på tecken av större leveranser från Centralamerika. Costa Rica Coffee Institute rapporterade att kaffeexporten från Costa Rica ökade med 39 procent på årsbasis till 140 142 säckar. En starkare dollar bidrog också till svagare kaffepriser.

Kaffepriserna steg på fredagen initialt efter att den brasilianska realen (USDBRL) klättrade till sin högsta nivå mot dollarn på en vecka. En starkare real avhåller Brasiliens kaffeproducenter att exportera sitt kaffe.

En överdriven lång position med fonder av robusta-terminer kan ge bränsle för alla långa likvidationstryck. Fredagens veckovisa Commitment of Trader’s (COT) rapport visade att per den 30 maj hade antalet fonder med nettolånga robusta-kaffepositioner stigit till 854, den högsta siffran på 16-månader.

Torrare väder ökar takten i kaffeskörden

Skördetrycket i Brasilien fick priserna på arabica-kaffe att falla eftersom torra förhållanden tillåter takten i kaffeskörden att accelerera. Somar Meteorologia rapporterade på tisdagen att Brasiliens Minas Gerais-region inte fick något regn under veckan som slutade den 28 maj. Minas Gerais står för cirka 30 procent av Brasiliens arabicaskörd.

Den globala kaffetillgången har stramats åt efter att International Coffee Organization (ICO) rapporterade den 4 maj att den globala kaffeexporten för 2022/23 under oktober-mars sjönk -6,4 procent till 62,295 miljoner säckar. Colombia Coffee Growers Federation rapporterade den 4 maj att den colombianska kaffeexporten i april sjönk -15 procent till 719 000 säckar. Dessutom rapporterade Cecafe den 11 maj att Brasiliens export av grönt kaffe i april sjönk 14 procent till 2,39 miljoner säckar. Däremot steg Honduras kaffeexport i maj med 79 procent på årsbasis till 1,2 miljoner säckar. Honduras är Centralamerikas största exportör av arabicabönor.

Kaffepriserna har också stöd eftersom oddsen för en El Niño-väderhändelse ökade, vilket skulle kunna få den globala kaffeproduktionen att minska. Den 11 maj höjde U.S. Climate Prediction Center sannolikheten för ett El Niño-vädermönster mellan augusti och oktober till 94 procent från 74 procent för en månad sedan. Om det inträffar kan det ge kraftiga regn i Brasilien och torka i Indien, vilket negativt påverkar produktionen av kaffe.

Förstsätt läsa

Nyheter

Exxon Mobil ska dubbla utvinningen av olja från skifferfälten med teknisk utveckling

Publicerat

den

Exxon Mobil producerar olja på Permian-fältet

Det var starka entreprenörer och frifräsare som gjorde utvinning av olja från skifferfält möjlig. Det var två tekniska landvinningar som gjorde det möjligt, dels möjligheten att borra horisontellt och dels möjligheten med hydraulisk spräckning av berg vilket gjorde att oljan kunde rinna ut. Det ledde till att USA gick från att vara en ökande importör av olja till att bli en exportör. De traditionella oljejättarna vaknade så småningom upp och såg potential vilket lett till att de har köpt stora skiffertillgångar.

Ny teknisk utveckling ska dubbla utvinningen från en oljekälla

Exxon Mobil är en av oljejättarna som satsat stort på skifferolja. Det mest intressanta är att bolaget också inlett en satsning på teknisk utveckling. Företagets VD Darren Woods berättade i torsdags att arbetet går bra. Företaget har som mål att under 2027 vara uppe i en produktion på 1 miljon fat olja per dag i Permian-området i USA.

Även om skifferkällorna levererar stora mängder olja så utvinns bara 10 procent av en källas olja. Exxon Mobil tror sig kunna öka det till 20 procent, dvs en ökning med 100 procent.

Det är två specifika områden som Exxon Mobils tekniska utveckling fokuserar på. Man vill kunna borra och spräcka berget mer precist så att man kommer närmare där det är optimalt. Sedan vill man hålla spräckningen öppen längre så att det kan rinna ut olja under en längre tidsperiod.

Det går inte att säga annat än att det är intressant. Den allmänna uppfattningen är annars att USAs oljeproduktion kommer att börja falla om några år i takt med att skifferfälten tar slut. Men om det går att få ut dubbelt så mycket av oljan i fälten så skulle prognoserna omkullkastas, precis som den skifferoljan redan gjort en gång.

Förstsätt läsa

Nyheter

Zimbabwe förväntas dra nytta av stigande priser på platina

Publicerat

den

Inyanga-bergen i Zimbabwe

Zimbabwes platinagruvindustri kommer att dra nytta av den förväntade prisökningen på råvaran, på grund av ett förväntat produktionsunderskott över hela världen.

World Platinum Investment Council har avslöjat att det kommer att bli ett globalt underskott i platinaproduktion på över 980 000 troy ounce i år.

Underskottet innebär en möjlighet för Zimbabwes lokala platinagruvindustri att öka produktionen och upprätthålla den globala efterfrågan. Zimbabwe är bland de fem största platinaproducerande länderna över hela världen.

I år förväntas underskottet att öka, något som kommer att översättas till en ökning av priset på platina, men det kommer också att öka lönsamheten för platinaproducenterna.

Detta är en positiv för Zimbabwe eftersom landet är en primär producent av platina och detta kommer att fungera som ett incitament till att öka produktionen vid redan etablerade gruvor. Det skapar också utrymme för andra greenfield-projekt eftersom efterfrågan fortsätter att öka över hela världen.

För Zimbabwe kommer detta att vara bra eftersom det kommer att generera utländsk valuta till ekonomin och skapa arbetstillfällen.  Landets platinaproducenter, Zimplats, Mimosa och Unki redan rullar ut expansionsprojekt som kommer att få dem att öka produktionen.

Förstsätt läsa

Populära