Följ oss

Nyheter

USA tillåter export av råolja igen, eller?

Publicerat

den

Oljeraffinaderi med USA-flagga

Under mer än 40 år har den amerikanska lagstiftningen förbjudit export av amerikansk råolja, men nu verkar det som att det åter kan bli tillåtet. Redan nu kan vi rapportera om att den amerikanska regeringen har godkänt de fem första licenserna för export av råolja från USA, även om det avser återexport (även kallat vidareexport, reexport). Det har emellertid lett till att det nu diskuteras febrilt om detta kan leda till att amerikansk råolja, då framförallt West Texas Intermediate, WTI, kan komma att nå den globala marknaden.

Oljeraffinaderi med USA-flaggaEnligt rapportering från nyhetsbyrån Reuters, som via en Freedom of Information Act-begäran har fått ut information från det amerikanska handelsdepartementet som visar att myndigheten under 2013 beviljat två exportlicenser, där råolja tilläts att exporteras till Storbritannien. Det amerikanska handelsdepartementet har även beviljat två licenser för export av olja till Italien, något som så sent som i början av året följdes upp av en exportlicens till Tyskland.

Dessa licenser granskas av Bureau of Industry and Security (BIS), som enligt för oss obekräftade uppgifter skall ha godkänt 120 licenser sedan januari 2013, cirka tio per månad. De flesta av dessa licenser avsåg export till Kanada. Det totala värdet på den europiska exporten som nämns ovan skall ha uppgått till 1,8 miljarder dollar för oljan som gick till Storbritannien, 3,12 miljarder dollar för oljan till Italien och ytterligare 2,6 miljarder för den olja som skall gå till Tyskland.

Utländsk olja som återexporteras

Den export som nämns ovan är utländsk råolja som återexporteras (även kallat vidareexport, reexport), det finns ännu så länge inga uppgifter om att det amerikanska handelsdepartementet har tillåtit amerikansk råolja att exporteras till vare sig Europa eller andra länder i världen. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security bekräftar till Reuters att de gett exportlicenser för importerad råolja.

Enligt Reuters kan dessa nya exportlicenser tillsammans öka förväntningarna som redan finns på att Obamaadministrationen att den skall tillåta företag att långsamt öka den befintliga exporten och till slut skrota det nuvarande förbudet. Det samma gäller naturgasexport till länder utanför NAFTA. The House Energy and Commerce Committee driver just nu frågan om att Obamaadministrationen skall öka takten i vilken den godkänner export av naturgas, under det senaste två åren har det amerikanska energidepartementet godkänt fem program för att exportera naturgas till icke-NAFTA-länder medan drygt tjugo ansökningar finns kvar att fatta beslut om.

Nyheter

Thailand spås få den lägsta sockerrörsskörden på 14 år

Publicerat

den

Sockerrör

Trots rekordhöga sockerrörspriser för thailändska bönder under säsongen 2022/2023 och högre priser för 2023/2024, spås utbudet av sockerrör för nästa säsong att sjunka till 74 miljoner ton.

Minskningen av sockerrörsvolymer beror både på en minskning av planterad yta, på grund av att konkurrerande grödor betalar bönderna mer, och även på en hög risk kring en lägre jordbruksavkastning på grund av det prognostiserade torra vädret till följd av El Niños vädermönster.

I år har priserna på kassavarot i Thailand stigit med nio procent, vilket har drivits av en starkare efterfrågan och starkare priser på kassavachips och stärkelse. Efterfrågan kommer främst från Kina, där kassavarot används till etanol och djurfoder.

Det förväntas att kassavapriserna kommer att förbli starka under hela 2023, så med ett nuvarande rotpris på 3 360 THB/kubikmeter ger kassava en bättre avkastning än sockerrör. Detta leder till att mindre sockerrör planterades under det fjärde kvartalet 2022 för skörd under säsongen 2023/2024.

Den potentiella övergången till kassavaodling kommer att resultera i minst fem procent minskning av området för sockerrörsskörd. Den andra nyckelfrågan som den kommande krossningen står inför är jordbruksavkastningen.

Lägre nederbörd än normalt att förvänta

I år är ett El Niño-år, vilket för Thailand historiskt sett kommer att innebära en lägre nederbörd än normalt. Mindre än 20 procent av Thailands sockerrörsareal har tillgång till ordentlig bevattning, detta betyder att under år då det är lägre nederbörd har sockerrörsskördarna lidit hårt.

När det gäller sockerexport, baserat på en skörd på 74 miljoner ton, förväntas Thailand att exportera åtta miljoner ton socker. Med premien för vitsocker på nuvarande nivåer finns det ett bra incitament för bruken att producera vitt socker, till förmån för råvaror, men tillgången på vatten kan vara en begränsande faktor.

Förstsätt läsa

Nyheter

Europas solkraftproduktion får svenska elpriser att falla

Publicerat

den

Solceller på tak

Solkraftsproduktionen på kontinenten har fått elpriserna i Tyskland och Danmark att falla dramatiskt den senaste veckan, vilket har spillt över på de svenska elpriserna. Systempriset på den nordiska elbörsen Nord Pool låg förra veckan på den lägsta noteringen sedan november 2020, 15 öre per KWh. Fortsatt låga elpriser väntas innevarande vecka.   

Den kraftigt ökande solkraften i Europa avspeglas tydligt i elpriserna i Europa nu när förbrukningen är låg. I söndags fick den starka solproduktionen elpriset i Nederländerna att falla till minus 400 Euro per MWh vid timme 15 i söndags, vilket spillde över till Tyskland och Danmark och vidare till Sverige. Elpriset var -10 euro per MWh i hela Sverige under fyra timmar på söndagseftermiddagen.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

– När det är låga priser på kontinenten importerar vi i Norden deras billigare kraft. Låga och till och med negativa elpriser kommer att bli allt vanligare framöver, den här tiden på året när förbrukningen är låg och solproduktionen är stark, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker Bixia.

Bottennoteringarna avlöste varandra förra veckan och elpriserna på Nord Pool låg på veckobasis på de lägsta nivåerna sedan november 2020. Den kraftiga solproduktionen på kontinenten bidrog tillsammans med låg förbrukning, god tillrinning och mycket vind till de pressade priserna. 

Priserna under innevarande vecka väntas vara fortsatt låga.

– Vårfloden har toppat, men tillrinningen är fortsatt stark och i kombination med ett par dagar med riklig vind i Norden och stark fortsatt solkraftproduktion på eftermiddagarna blir resultatet låga priser. Vi får lite mindre vind framåt helgen och veckosnittet kommer att ligga på runt 15 öre per KWh i system denna vecka, och runt det dubbla, cirka 30 öre, nästa vecka, säger Johan Sigvardsson.

Förstsätt läsa

Nyheter

Botnia Exploration håller fast vid att de ska öppna sin guldgruva under 2023

Publicerat

den

Fäbodtjärn, Botnia Explorations gruva

Vi skrev i november förra året att Botnia Exploration planerar att öppna sin guldgruva under 2023. Nu har vi kommit till slutet av maj 2023 och bolaget håller fortfarande fast vid samma tidsplan. Man håller även fast vid att man inte kommer att behöva göra någon ytterligare emission utan att man kommer att få tillräckligt med kassaflöde från gruvan man ska öppna i år. VD Thomas Söderqvist presenterar verksamheten.

Förstsätt läsa

Populära