Connect with us

Nyheter

USA tillåter export av råolja igen, eller?

Published

on

Oljeraffinaderi med USA-flagga

Under mer än 40 år har den amerikanska lagstiftningen förbjudit export av amerikansk råolja, men nu verkar det som att det åter kan bli tillåtet. Redan nu kan vi rapportera om att den amerikanska regeringen har godkänt de fem första licenserna för export av råolja från USA, även om det avser återexport (även kallat vidareexport, reexport). Det har emellertid lett till att det nu diskuteras febrilt om detta kan leda till att amerikansk råolja, då framförallt West Texas Intermediate, WTI, kan komma att nå den globala marknaden.

Oljeraffinaderi med USA-flaggaEnligt rapportering från nyhetsbyrån Reuters, som via en Freedom of Information Act-begäran har fått ut information från det amerikanska handelsdepartementet som visar att myndigheten under 2013 beviljat två exportlicenser, där råolja tilläts att exporteras till Storbritannien. Det amerikanska handelsdepartementet har även beviljat två licenser för export av olja till Italien, något som så sent som i början av året följdes upp av en exportlicens till Tyskland.

Dessa licenser granskas av Bureau of Industry and Security (BIS), som enligt för oss obekräftade uppgifter skall ha godkänt 120 licenser sedan januari 2013, cirka tio per månad. De flesta av dessa licenser avsåg export till Kanada. Det totala värdet på den europiska exporten som nämns ovan skall ha uppgått till 1,8 miljarder dollar för oljan som gick till Storbritannien, 3,12 miljarder dollar för oljan till Italien och ytterligare 2,6 miljarder för den olja som skall gå till Tyskland.

Utländsk olja som återexporteras

Den export som nämns ovan är utländsk råolja som återexporteras (även kallat vidareexport, reexport), det finns ännu så länge inga uppgifter om att det amerikanska handelsdepartementet har tillåtit amerikansk råolja att exporteras till vare sig Europa eller andra länder i världen. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security bekräftar till Reuters att de gett exportlicenser för importerad råolja.

Enligt Reuters kan dessa nya exportlicenser tillsammans öka förväntningarna som redan finns på att Obamaadministrationen att den skall tillåta företag att långsamt öka den befintliga exporten och till slut skrota det nuvarande förbudet. Det samma gäller naturgasexport till länder utanför NAFTA. The House Energy and Commerce Committee driver just nu frågan om att Obamaadministrationen skall öka takten i vilken den godkänner export av naturgas, under det senaste två åren har det amerikanska energidepartementet godkänt fem program för att exportera naturgas till icke-NAFTA-länder medan drygt tjugo ansökningar finns kvar att fatta beslut om.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *