Följ oss

Nyheter

U.S. Mint upphör med försäljningen av silvermynt

Publicerat

den

. Det amerikanska myntverket, US Mint, har upphört med försäljningen av American Eagle bullionmynt av silver som en följd av en så pass stor efterfrågan hos de amerikanska investerarna. Försäljningsstoppet infördes redan två veckor in på 2013.

Enligt ett mail som har gått till de auktoriserade återförsäljarna av American Eagle bullionmynt beräknas försäljningen att återupptas under den sista veckan i januari. Under tiden har US Mints West Point-anläggning utanför New York gått varm för att åter kunna förse investerarna med de American Eagle bullionmynt som efterfrågas.

Ekonomisk osäkerhet skapar extra tryck

Det är ganska typiskt bland samlare och investerare i USA att köpa nypräglade mynt i början av året, men under 2013 har detta intresse fått en extra skjuts i samband med den osäkerhet som råder i den amerikanska ekonomin.

Försäljningen av American Eagle Silver uppgick per den 15 januari till 5 miljoner troy ounces och såg ut att komma att krossa det tidigare försäljningsrekordet om 6,4 miljoner mynt från januari 2011 när försäljningen stoppades. Med tanke på att American Eagle Silver släpptes till försäljning så sent som den 7 januari 2013 är försäljningen minst sagt imponerande. Redan i samband med att försäljningen påbörjades lades order om 3.937.000 mynt vilket är rekord i detta mynts 27-åriga historia, vilket delvis kan förklaras av att 2012 års mynt tog slut redan den 19 december vilket gjorde att återförsäljarna under tre veckor saknade mynt att erbjuda sina kunder.

Under 2012 sålde US Mint 33.742.500 bullion-mynt vilket är den tredje högsta siffran genom tiderna. Rekordet noterades 2011 då US Mint sålde 39.868.500 bullion-mynt. Under 2010 sålde US Mint 34.662.500 bullion-mynt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära