U.S. Mint upphör med försäljningen av silvermynt

. Det amerikanska myntverket, US Mint, har upphört med försäljningen av American Eagle bullionmynt av silver som en följd av en så pass stor efterfrågan hos de amerikanska investerarna. Försäljningsstoppet infördes redan två veckor in på 2013.

Enligt ett mail som har gått till de auktoriserade återförsäljarna av American Eagle bullionmynt beräknas försäljningen att återupptas under den sista veckan i januari. Under tiden har US Mints West Point-anläggning utanför New York gått varm för att åter kunna förse investerarna med de American Eagle bullionmynt som efterfrågas.

Ekonomisk osäkerhet skapar extra tryck

Det är ganska typiskt bland samlare och investerare i USA att köpa nypräglade mynt i början av året, men under 2013 har detta intresse fått en extra skjuts i samband med den osäkerhet som råder i den amerikanska ekonomin.

Försäljningen av American Eagle Silver uppgick per den 15 januari till 5 miljoner troy ounces och såg ut att komma att krossa det tidigare försäljningsrekordet om 6,4 miljoner mynt från januari 2011 när försäljningen stoppades. Med tanke på att American Eagle Silver släpptes till försäljning så sent som den 7 januari 2013 är försäljningen minst sagt imponerande. Redan i samband med att försäljningen påbörjades lades order om 3.937.000 mynt vilket är rekord i detta mynts 27-åriga historia, vilket delvis kan förklaras av att 2012 års mynt tog slut redan den 19 december vilket gjorde att återförsäljarna under tre veckor saknade mynt att erbjuda sina kunder.

Under 2012 sålde US Mint 33.742.500 bullion-mynt vilket är den tredje högsta siffran genom tiderna. Rekordet noterades 2011 då US Mint sålde 39.868.500 bullion-mynt. Under 2010 sålde US Mint 34.662.500 bullion-mynt.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top