Tethys Oil är ett svenskt energibolag med tillgångar av olja och naturgas i flera länder, där fokus är Oman. Företaget har även licenser på Gotland i Sverige, även om de numera relativt sett är mindre viktiga. Tethys Oil deltog på Stockholm Corporate Finance råvarudag på Operaterassen i Stockholm den 5 september. VD Magnus Nordin presenterar företaget. Läs även Tethys Oil, störst i Oman.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.