amerikansk-flagga.jpg

Länderna som köper USAs olja

Produktionen av skifferolja och skiffergas i USA har skapat något av en energirevolution. Produktionen gör att USA nu exporterar stora mängder petroleumprodukter. Den…

Är QE 3 redan inprisat i oljepriset?

USA går under hösten till val och vi har sedan en tid tillbaka noterat hur leveranserna av råolja åter har stabiliserats vilket föranleder många bedömare att tro att priset…

bensin-en-ravara-baserad-pa-olja.png

Bensin, råvaran som skapar trafik

Terminskontrakt avseende bensin baseras på den enskilt största förädlade produkt som säljs på marknaden, bensin, en råvara som står för nästan hälften av…