Shelton Petroleum i positiv trend

Oljebolaget Shelton Petroleum som är börsnoterat på NGM Equity deltog på NGMs råvarudag den 18 oktober 2012. Företagets VD Robert Karlsson presenterade där verksamheten.…

Ginger Oil i väntan på framtiden

Ginger Oil, som är noterat på NGM Equity-börsen, är ett bolag i oljebranschen som aktivt utforskar, prospekterar och exploaterar olje- och naturgasfyndigheter. Verksamheten…

tethys-oil-olja-oman.jpg

Tethys Oil, störst i Oman

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet…