globala-naturgaspriser.png

Naturgasmarknaden blir globalare

Dan Lindström, förvaltare på Proxy Petroleum, gästar EFN och går igenom marknaden för olja och naturgas. När det gäller olja tar han bland annat upp att det varit för…

modity-energi.png

En gasmarknad i förändring

Gasmarknaden har de senaste åren genomgått ett skifte på fler än ett plan och utvecklingen fortsätter i snabb takt. I detta månadsbrev vill vi ge er en bild över vad som…

siljan-igrene.png

Igrene ska borra sin gasfyndighet

Igrene prospekterar efter metangas kring Siljansringen och intressanta fynd har gjorts. Nu tar bolaget nästa steg för att bevisa de teoretiska beräkningarna av gasfyndighetens…