Connect with us

Nyheter

Stureguld gräver guld i tysthet

Published

on

Stureguld köper skrotguld och levererar vinstSedan mitten av september finns aktierna i skrotgulds- och guldhandelsföretaget Stureguld listade på Nordic MTF under akronymen SGLD MTF B.

En kort tid efter listningen släppte företaget en uppdatering kring utvecklingen under augusti månad, och meddelade att koncernens första förvärv, Guld & Juvel Invest, som ingår i koncernen från 2011-09-01 under augusti månad hade redovisat ett rörelseresultat om cirka 700 Tkr.

Även september visade enligt detta pressmeddelande på en liknande utveckling. I den rapport som Stureguld släppte i veckan avseende Q3 2011 kunde marknaden se att detta stämde, bolaget redovisade pro forma-intäkter om 11,6 Mkr, med ett rörelseresultat om cirka 1,2 Mkr för det tredje kvartalet, vilket motsvarar en rörelsemarginal på cirka 10,6 procent. Vinsten per aktie efter skatt, även denna pro forma, uppgick till 1,09 SEK vilket extrapolerat ger en vinst på 4,36 SEK vilket i sin tur ger ett p/e tal på cirka tio (10).

Intressant är att den totala balansomslutningen uppgick till knappa 12 Mkr, vilket betyder att Stureguld omsatte hela kapitalet en gång under innevarande kvartal, vilket tyder på att det är en effektiv verksamhet som bedrivs i bolaget. Än mer imponerande är denna omsättning i skenet av att företag som köper guld av privatpersoner inte får sälja detta vidare på en månad. Stureguld har löst detta genom att belåna delar av det guld som köps hos Guldfinans, som efter trettio dagar köper upp detta för affinering och nedsmältning.

Rapporten är en smula kortfattad, vi hade gärna sett att den varit betydligt mer informativ, vilket vi tror skulle ha gynnat den framtida kursutvecklingen, men vi kan emellertid konstatera att detta bolag levererar resultat, vilket det är långt ifrån alla företag på de mindre listorna som gör.

Framtidsplaner

Vi ställer oss emellertid frågan om vad Sturegulds styrelse har för planer för framtiden. En del framgår av det memorandum som föregick listningen, bland annat så vill styrelsen kunna använda den egna aktien som valuta i kommande förvärv av andra aktörer på marknaden. En annan idé är att etablera liknande verksamheter utomlands. Att köpa guld från privatpersoner är något som håller på att bli ganska vanligt i Sverige, det går knappast att öppna en dagstidning eller besöka en hemsida på Internet utan att se en eller flera annonser där denna typ av företag annonserar. Det är däremot betydligt ovanligare i till exempel Norge även om det förekommer där också.

Skrotguld - Gamla guldsmycken blir pengar

Skrotguld och gamla guldsmycken blir pengar

Den höga omsättningen som återfinns i Sturegulds rapport har med stor sannolikhet haft draghjälp av den toppnotering på guldpriset om under kvartalet översteg 1.900 USD per troy ounce vilket traditionella medier kommenterade ganska frekvent vilket bör ha gjort att Stureguld och andra företag i branschen fått köpa betydande kvantiteter ädelmetaller från allmänheten. Frågan är emellertid om detta är uthålligt med en sådan omsättning? På sikt är vi dock av åsikten att guldet kommer att stiga kraftigt vilket gör att allt fler privatpersoner kommer att vilja kapitalisera på gamla smycken.

Vi är däremot inte säkra på att den som driver en verksamhet som liknar Sturegulds kommer att vilja sälja sitt bolag till Stureguld, i alla fall inte initialt. Här tror vi att det kommer att krävas en hel del arbete från Stureguld innan de kan presentera ett förvärv. Vi gör emellertid bedömningen att inlärningskurvan kommer att sjunka ganska kraftigt, både hos Stureguld och hos potentiella säljare – i alla fall om ledningen lär sig kommunicera sina mål, prognoser och framtida strategi bättre vilket kommer att resultera i en högre aktiekurs.

I dag ser vi att Stureguld – grovt räknat – handlas till ett p/e tal på cirka 10, vilket i sig inte är något extremt, det är vare sig särskilt dyrt eller billigt. Vid en försäljning av onoterade företag är priset ofta hälften av detta vilket gör att den som säljer sitt egna företag till Stureguld genast får en relativt likvid tillgång som dessutom värderas högre.

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Persson

    28 juli, 2013 at 03:46

    Nu har även Guldadam noterat sin aktie, typ exakt samma verksamhet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Brasilianska kaffeodlare håller på skörden

Published

on

Brasiliens kaffeexport minskade med 35 procent eftersom de brasilianska kaffebönderna håller på de kvarvarande lagren. Exporten av grönt kaffe från Brasilien, världens största leverantör, sjönk med 35,8 procent i februari, sade exportörsgruppen Cecafe i förra veckan, eftersom lagren i landet är låga efter två dåliga skördar. Bönderna i Brasilien är ovilliga att sälja det kaffe som finns kvar till nuvarande priser.

Cecafe sa att leveranserna förra månaden uppgick till endast 2,11 miljoner säckar, den lägsta nivån för februari sedan åtminstone 2018.

Cecafes president Marcio Ferreira sa att trots den senaste tidens återhämtning av priserna på arabica-kaffe i New York är de nuvarande internationella priserna lägre än i Brasilien, vilket leder till att kaffebönderna i landet väljer att sälja lokalt eller inte alls.

Exporten av arabica-råkaffe sjönk med 35,5 procent till 2,02 miljoner säckar från februari 2022. Exporten av robusta kaffe sjönk med 42,1 procent till 83 361 säckar, sa Cecafe.

Continue Reading

Nyheter

Guldpriset når sin högsta nivå på sex veckor efter bankrädsla

Published

on

Guldtacka

Investerare från hela världen söker sig till guldmarknaden mitt i den snabbt eskalerande rädslan för banksmitta. En stark efterfrågan på ädelmetallen gör att guldpriset nått sin högsta nivå på sex veckor och passerade t.o.m. 2 000 dollar per troy ounce. 

Bankaktier över hela världen rasade i veckan när Credit Suisse, med en omfattande verksamhet i såväl Europa, USA och övriga världen, föll innan banken togs över helt.

ANZ seniore råvarustrateg Daniel Hynes skriver i en uppdatering att den australienska banken tror att bankoron kommer att leda till en ökad efterfrågan av guld.

Samtidigt visar data från nyhetsbyrån Bloomberg att de börshandlade fonderna ser stora inflöden. Under fredagen adderade dessa ETFer mer än 300 000 troy ounce guld till sina lager efter att nya köpare strömmat in. Guld-ETFerna har inte sett så stora inflöden en enskild dag sedan i juni 2022.

Utöver oron på bankmarknaden tittar investerarna på hur den amerikanska centralbanken, FED, kommer att agera den 22 mars. Den stora frågan är om FED kommer att ta en paus i sina räntehöjningar eller inte. Normalt sett är stigande räntor något som inte uppskattas av guldhandlare eftersom guld inte ger någon direktavkastning. Med en hög inflation och oro för bankerna är det emellertid många som tror att de normala reglerna för guldprisets utveckling inte kommer att gälla.

Enligt CME FedWatch Tool är det så pass många som 58 procent av de tillfrågade analytikerna som tror att FED kommer att lämna räntorna oförändrade.

Continue Reading

Nyheter

Den stora oljeoptimisten Goldman Sachs tror inte längre på 100 USD-olja i år

Published

on

Produktion av olja i siluett

Goldman Sachs, en marknadens största optimister när det gäller oljepriset, retirerar. För två månader sedan trodde banken på 110 USD för brent-olja under tredje kvartalet i år. Först tog man ner prognosen till 100 USD och nu är prognosen för Brent-olja 94 USD på 12 månaders sikt och 97 USD under andra halvan av 2024. Oron över banksektorn och risken för recession överväger nu den ökade efterfrågan från Kina.

Goldman Sachs tror att OPEC nu först kommer att höja produktionen under tredje kvartalet 2024 mot tidigare prognos att det skulle ske under andra halvåret 2023.

Brent-oljan stängde under 73 USD i fredags.

Continue Reading

Populära