Följ oss

Nyheter

Silver – en undervärderad ädelmetall

Publicerat

den

Silvermynt och silvertackor stiger i pris

Silver och silvermynt kommer att stiga i prisVi anser att ädelmetaller, trots de stora uppgångar som vi sett under det senaste året, fortsätter att vara den mest undervärderade av samtliga tillgångsklasser.

Ädelmetaller, i synnerhet silver, fortsätter att vara den mest undervärderade av samtliga råvaror. Vi som är synnerligen ”pro-guld” anser att silver är betydligt mer undervärderat än vad guldet är, och än billigare jämfört med andra strategiska naturresurser som olja.

Vi är av den åsikten att silver har en fortsatt och oförändrad fundamental framtid, men vi ser också hur den tekniska analysen visar på en mer bullish framtoning där vi spår en serie av högre toppar och lägre nedgångar. Märkligt nog så är silver en av de mindre analyserade råvarorna som finns på marknaden, även om det börjar bli betydligt bättre. Detta skapar ett tillfälle för en vaken investerare som är beredd att göra en egen analys (eller läsa andras) och är beredd att gå mot strömmen.

Trots att silver har en historisk roll och ett erkänt rykte som en värdebevarare så vet de allra flesta investerare mycket litet om silver. De vet till exempel inte hur de skall investera i metallen, vilket pris den handlas till eller hur värdet har utvecklats under de senaste åren. Större delen av placerarkollektivet har inte ens övervägt att placera delar av sitt kapital i silver eller andra ädelmetaller ännu. Vi tror emellertid att det kan finnas orsaker till att det kan vara dags att titta än närmare på detta.

De flesta institutioner har varit negativa till silver sedan det passerade 6 USD per ounce, vilket tyder på att de inte har förstått den stora bilden med utbud och efterfrågan och makroekonomiska fundamenta. Silver handlas i dagsläget kring 41 USD per ounce, och vi är av den åsikten att priset kommer att fortsätta stiga på lång sikt. Vi såg ett mindre prisfall under våren 2011, men det anser vi emellertid vara hänförligt till det stora antalet höjda marginalkrav som råvarubörserna införde under våren 2011.

Vi är av den åsikten att silver kommer att nå sitt all-time high om 48,70 USD per ounce under innevarande år, och dess inflationsjusterade all-time-high, vilket andra råvaror, till exempel olja, redan har gjort, på 130 USD per ounce inom de närmaste åtta åren.

Silvermynt stiger i pris

Efter ett antal korrigeringar är guld och silver är återigen aktuella. I själva verket skulle det kunna hävdas att de fundamentala faktorerna för guld och, silver i synnerhet, aldrig har varit så hausseartade som de är idag.

Detta beror på den myriad av verkliga grundläggande makroekonomiska, systematiska, geopolitiska och geologiska faktorer som alla kombinerar vad som troligen kommer att skapa prisrörelser som kommer få prisutvecklingen under 1970-talet att se lugn ut i jämförelse.

De grundläggande orsakerna till vår mycket hausseartade syn på silver beror på fortsatt och ökande globala makroekonomiska och geopolitiska risker, silvrets historiska roll som valuta och en värdemätare, det minskande lagren av silver, en betydande industriell efterfrågan och viktigast av allt en ökad efterfrågan på silver som en investering.

Silver – globala makroekonomiska, systemiska och geopolitiska risker

På senare tid har vi sett exempel på en rad olika finansiella händelser som har ägt rum i en hastighet som gör att det ofta är enkelt att glömma eller att inte förstå vad det är som händer inför våra ögon. Det brukar ofta kallas att man inte ser skogen för alla träden.

Det makroekonomiska klimatet är osäkert eftersom den stora recessionen och mycket av den västerländska världen står inför den giftiga kombinationen av en bostadskrasch och kredit-och skuldkris och hotet av kraftigt stigande oljepriser.

Inte nog med att vi står inför helt nya makroekonomiska risker, vi står inför också en betydande systemrisker. IMF har varnat för att om en annan stor bank misslyckas a la Bear Stearns kan det komma att tvinga med sig fyra eller fem av världens största 15 banker. Uppenbarligen har detta allvarliga konsekvenser för stabiliteten i det globala finansiella systemet och den globala ekonomin.

Faktum är att dessa och andra betydande risker såsom rekordhöga skuldnivåer i västvärlden, enorma underskott av aldrig tidigare skådad karaktär i den amerikanska handeln, budget- och bytesbalansunderskott och det massiva finanspolitiska slöseriet av Bushadministrationen klingar inte väl.

Dessa faktorer har fått betydelse för den dominerande globala reservvalutan på senare tid – den amerikanska dollarn.

Den amerikanska nationella bruttoskulden låg senast vi tittade på det på $ 9,4 biljoner ($ 9.400.000.000.000) och den växer snabbt. När George Bush kom till makten var den amerikanska nationella bruttoskulden $ 5.700.000.000.000.Den amerikanska statens budget har problem

George Bush är antagligen den mest skattemässigt oansvarigt presidenten som USA någonsin har haft. Även det mest oroliga murmeldjuret måste erkänna att fundamenta i den amerikanska ekonomin är dålig och att den fortsätter att försämras.

De monetära och skattemässiga reaktionerna på denna kris kommer att diktera huruvida detta urartar till en deflationistisk depression som på 1930-talet eller en allvarlig stagflation utan motstycke eller värre värre, hyperinflation. Med tanke på den respons vi sett i USA hittills, är hyperinflation en möjlighet för världens största och viktigaste ekonomi. Kraftiga devalveringar ser allt mer sannolikt ut med uppenbart negativa konsekvenser för papperstillgångar såsom aktier och obligationer och för snabbt fallande pappersvalutor.

Med hänsyn tagen till omfattningen av de risker som den globala ekonomin står inför kan det vara så att även gruvaktier inte längre utgör en ”safe haven ”. Vissa anser att de är nedräknade och inte längre ger den avkastning som utlovats. Det finns dessutom gott om förståsigpåare som talar allt högre om utlovade hot om nationalisering, något som sannolikt kommer att bli en realitet som sannolikt kommer att göra många gruvaktier inom guld och silver till riskabla placeringar.

På grund av sin historiska och fortsatta roll som monetära metaller och som safe haven är guld och silver svåra att överträffa. Detta beror på att de inte bara är råvaror utan också valutor som inte kan skrivas ned i värde som våra moderna fiat-valutor av papper och elektroniska ettor och nollor.

Andra långsiktiga risker och utmaningar som hotar den globala ekonomin kommer i form av de hot som fågelinfluensapandemi, Peak Oil, klimatförändringarna och miljöförstöring.

Silverprisets historiska roll som en värdemätare och Safe Haven

Således kommer monetära metaller och säkra tillgångar som guld och silver sannolikt att fortsätta att överträffa alla andra tillgångsklasser. De kommer sannolikt även att överträffa andra råvaror, exempelvis oädla metaller och olja. Basmetaller och olja kommer med största sannolikhet att se fram emot prisfall om vi ser en betydande nedgång i ekonomin vilket i sin tur skapar en nedgång i efterfrågan.

På grund av sin historiska och fortsatta roll som monetära metaller och som safe haven, är det sannolikt att tillgångar som guld och silver kommer att fortsätta att outperforma. Detta beror på att de inte bara är råvaror utan också valutor som inte kan skrivas ned i värde som våra moderna fiatvalutor och elektroniskt pengar.

Guld och silver har använts som pengar i flera regioner och länder och under längre tid än den relativt moderna användningen av pappersvalutor. Intressant nog har silver i flera regioner och länder använts som pengar under längre tid än guld. Nobelpristagaren Milton Friedman, sade om silver ”Den stora monetära metallen i historien är silver, inte guld.”

Silver har blivit en safe haven för investerare

I Mexiko finns en rörelse som arbetar för att landet skall återgå till att använda silver som pengar, med ett lagförslag som lagts fram hos den mexikanska kongressen av Hugo Salinas. Valutan i Indien är rupier och det kommer från sanskrit ordet raupya, vilket innebar silver eller mynt av silver. Det franska ordet för pengarna är ”argent” som kom från latinets Argentum vilket betyder silver. Francen etablerades som nationell valuta med den franska revolutionära konventionen år 1795 som en decimaltalsenhet (1 franc = 10 decimes = 100 centimes) om 4,5 gram rent silver.

De flesta länderna i världen har använt silver i sina mynt, i alla fall i de mindre valörerna från 1800-talet och framåt. Detta ändrades under 50-, 60- och 70-talet när inflationen undergrävde det reella värdet, vilket dessutom förstärktes av omfattande devalveringar och nedskrivningar av olika valutor.

I till exempel USA bestod 10- respektive 25-cents mynten av 90-procentigt silver fram till och med 1965. Det året fattade den amerikanska regeringen ett beslut om att devalvera valutan och minskade silverhalten till 40 procent. Fortfarande i dag säljs påsar med dessa mynt av olika handlare som silver, trots att dessa mynt i realiteten är legala betalningsmedel.

Under de senaste åren har vi tagit del av rapporter som visar på ett fortsatt underskott av silvermynt, framförallt Silver Eagles. Vi tror att i takt med att kunskaperna om silver och möjligheterna att köpa denna metall i form av tackor och mynt ökar hos gemene man så kommer efterfrågan att stiga till nya rekordnivåer. Om ens en bråkdel av det kapital som finns på marknaden idag allokeras om till ädelmetaller så kommer vi att få se nya kursrekord.

Om ens en bråkdel av världens investeringskapital väljer att köpa silver kommer marknadspriserna att stiga till multiplar av det nuvarande priset.

Silver – sjunkande utbud

Innan vi tittar närmare på efterfrågesidan i silverekvationen är det viktigt att förstå sig på utbudssidan.

År 1900 fanns det 12 miljarder ounces silver i världen. CPM Group, antagligen ett av världens mest respekterade råvaruanalysföretag hävdar att detta hade sjunkit till 2,2 miljarder ounce år 1990. I dagsläget tror vi att det finns cirka 300 miljoner ounce raffinerat silver ovan jord.

Det beräknas att 95 % av all det silver som någonsin brutits har konsumerats av de globala foto-, teknik-, medicin-, försvars- och elektronikindustrierna. Detta silver är borta för alltid.

CBS MarketWatch publicerade en artikel mars 2007 med titeln ” Silver may shine brightest among metals ”, där Kevin Kerr skrev att ”Due to current supply/demand trends, the amount of silver above ground is projected to shrink to a critically low level in 2010”. I takt med att utbudet av silver krymper, kommer priserna stadigt att fortsätta att stiga till nya toppnoteringar. Många i investeringsvärlden är omedvetna om denna del av silvrets berättelse. Efterfrågan från industrin har de senaste femton åren överstigit produktionen för de senaste 15 åren, vilket har gjort att utbudet av tillgängligt silver har fallit till historiskt låga nivåer. ”

Silverproduktionen väntas bli marginellt högre de kommande åren och det är viktigt att notera att den mängd silver som bryts har varit mindre än dess efterfrågan varje år de senaste 15 åren. Tidigare kunde detta utbudsgap fyllas genom utförsäljningar av centralbanker och regeringar.

I dag är den amerikanska regeringens lager praktiskt taget helt borta, och försäljning från andra officiella källor, såsom Kina, Ryssland och Indien, minskar också. Nedgången i raffinerat silver i lager har således fallit från omkring 2,2 miljarder uns under 1990 till mellan 300 och 500 miljoner ounces vilket innebär att idag är silverlagren nära ett all time low.Silvergruva producerar denna ädelmetall

Utbudet av silver är oelastiskt då silverproduktionen inte kommer att öka betydligt om silver priset går upp, i alla fall inte kortsiktigt. Utbudet steg inte dramatiskt under 1970-talet då silver ökade i pris med 35 gånger – från $ 1,40/oz år 1971 till en all-time-high på nästan $ 50/oz år 1980, även om det skedde en ökning av silverskrot-försäljning då smycken och ”familjesilver ”såldes och återvanns under den senare delen av 1970-talet.

Det är viktigt att komma ihåg att silver är en metall som är en biprodukt och att cirka 80 % av allt producerat silver är en biprodukt av basmetaller. Högre priser för silver kommer inte att orsaka att koppar-, nickel-, zink- och blygruvföretagen ökar sin produktion.

I händelse av en global avmattning på efterfrågan av basmetaller skulle därför sannolikt ytterligare minska utbudet av silver.

Det finns bara en handfull av rena silvergruvor kvar. Detta oflexibla utbud innebär att vi inte kan förvänta oss att en betydande ökning av utbudet kan komma att pressa ned priset om silver stiger i pris. Det är oerhört sällsynt att finna en bra tjänst, investering eller råvara som är prisoelastisk i både utbud och efterfrågan. Detta är en annan aspekt som är unik för silver.

Betydande och ökande efterfrågan från industrin

En annan viktig orsak till varför vi tror att silver sannolikt kommer att överträffa andra tillgångsklasser och råvaror förutom det sjunkande silverutbudet är industrins ökade efterfrågan. Varför är då denna oumbärliga metall så pass efterfrågad?

Skälen är enkla, silver har ett antal unika egenskaper, till exempel dess styrka, utmärkta formbarhet och seghet, dess enastående elektriska och termiska ledningsförmåga, dess känslighet för, och hög reflektans av, ljus och förmågan att uthärda extrema temperaturintervall.

Silver har den högsta elektriska ledningsförmågan av alla metaller, till och med högre än koppar. Silver användes i elektromagneter som användes för anrikning av uran under andra världskriget, huvudsakligen på grund av den krigstida bristen på koppar. Silver har den högsta värmeledningsförmågan och optiska reflexionen av alla metaller.

Efterfrågan på silver för annat än som investering, är huvudsakligen baserad på efterfrågan från industrin, inklusive elektronik, medicin och fotografering, och även i smycken och silverföremål. Tillsammans utgör dessa kategorier mer än 95 procent av den årliga silverkonsumtionen. År 2005 användes 409.300 tusen ounces för industriella tillämpningar, medan över 164.800 tusen ounces silver gick till den fotografiska branschen, och 249.600 tusen uns ”förbrukades” av smyckes- och silverföremålsmarknaderna. Smycken och silver är traditionellt tillverkade av sterling silver. Sterling silver är 92,5% silver och legeras oftast med koppar.

De industriella applikationerna för silver har alltid varit betydande, men har ökat kraftigt de senaste åren. Industriella applikationer för silver har ökat sedan 2001 enligt den senaste rapporten från det Londonbaserade analyshuset GFMS Ltd. GFMS förutspår en tillväxt på 6 procent av den industriella användningen av silver under 2007. Silver används i film, speglar, batterier, medicintekniska produkter, elektriska apparater som kylskåp, brödrostar, tvättmaskiner och antalet användningsområden har utökats till att omfatta mobiltelefoner, platt-TV och många andra moderna högteknologiska produkter.

Ökad efterfrågan från industrin för silver beror på stark ekonomisk tillväxt i Kina, Indien, Vietnam, Ryssland, Brasilien och andra tillväxtekonomier i Östeuropa, Asien och världen. Dessa länders växande medelklass kräver nu samma livskvalitet och levnadsstandard som uppskattas av många i väst och därmed kommer efterfrågan på silver att öka.

Silver är känt som en ”frisk” metall och har många och ökande medicinska tillämpningar. Även om silvers betydelse som baktericid bara har dokumenterats sedan slutet av 1800-talet har dess användning i rening varit känt genom tiderna. ”Född med silversked i munnen” är också en hänvisning till hälsa och rikedom. I början 1700-talet, var spädbarn som matades med silverskedar friskare än de som matats med skedar gjorda av andra metaller, och silvernappar fick bred användning i Amerika på grund av deras positiva hälsoeffekter.Född med silversked i mun

Idag silver används i många hälso- och sjukvårdsprodukter. Ett exempel är den ”silver bullet” som används av nästan alla sjukhus i världen som förhindrar bakteriella infektioner i brännskador och som låter kroppen naturligt återställa brända vävnader.

Sårförband och andra sårvårdsprodukter innehåller vanligen ett lager av tyg som innehåller silver för förebyggande av sekundära infektioner. Operationsrockar och draperier innehåller även silver för att förhindra mikrobiella överföringar. Andra medicinska produkter som innehåller silver är katetrar och membran-stetoskop.

I en värld som visar allt större oro över spridningen av sjukdomar och pandemier som fågelinfluensan, utnyttjas silver alltmer för dess biocidegenskaper. Forskning pågår om användning av silver och dess föreningar för terapeutisk användning och dess potentiella användning som desinfektionsmedel på sjukhus och andra vårdinrättningar.

Det spekuleras allt mer i en eventuell användning av silver i katalysatorer. Mitsui Japan har meddelat att de utvecklat en teknik som kan ersätta platina med silver i fordonens katalysatorer. Med palladium och platina som handlas på över $ 750 och $ 1.751 per ounce respektive och silver på mindre än $ 40, är substitution mycket troligt, speciellt med tanke på att silver handlas till knappa 2 % av priset på platina. Silver har således många användningsområden och är en ändlig resurs.

Ett ökat intresse för silverinvesteringar

Enligt analysföretaget CPM finns det cirka 300 miljoner ounces raffinerat silver i världen. Det innebär att när silver kostar $ 41/oz finns det silver till ett värde om ca $ 12 300 000 000 (300 miljoner oz x $ 41) dollar i världen.

Andra har hävdat att det finns cirka 500 miljoner ounces. Detta innebär att det totala marknadsvärdet på silver är relativt litet – mellan $ 12 300 000 000 och $ 20 500 000 000.ETF på silver allt populärare bland investerare

Den ökande efterfrågan till följd av efterfrågan på investeringar är mycket övertygande. Särskilt på grund av ett antal viktiga investeringsfaktorer – införandet av iShares Silver ETF, den stora korta positionen i silver som vissa amerikanska mäklarhus och bankirfirmor påstås ha, den globala likviditetsbubblan, den betydande ökningen av den globala penningmängden, omfördelningar av förmögenheter vilket gett fler extremt förmögna privatpersoner och miljardärer, den ökade etableringen av hedgefonder och den exponentiella tillväxten på derivatmarknaderna vilka nu sägs överstiga värdet på den globala bruttonationalprodukten.

Efterfrågan på silver har också ökat snabbt de senaste åren med investerare som försäkrar sig mot stigande inflation, eventuella valutadevalveringar och geopolitiska och makroekonomiska risker.

Stora blankade positioner av silver

Den främsta analytikern av silvermarknaden idag är antagligen Theodore Butler. Han anser att guld och speciellt silver utgör eftersläntrarna bland råvarorna, och att detta har komplicerats på grund av prismanipulation. Enligt denne är de åtta största handlarna på COMEX korta, det vill säga har blankat, över 300 miljoner ounce silver, vilket skulle motsvara i princip hela det kända silverutbudet på den globala marknaden.

Butler sammanfattar det kortfattat: ”Om det är en sak som skiljer silver från alla andra tillgångar, så är det närvaron av en aldrig tidigare skådad koncentrerad blankningsposition i COMEX silverterminer. Det är existensen av denna koncentrerade korta position som en dag kommer att skicka silverpriset till himlen. Denna korta position har vuxit sig så stor, och innehas av så få kontrahenter att det inte längre spelar någon roll hur det kommer att lösas. Det måste lösas och, om den resolutionen innebär default, konkurs, inställda betalningar eller köp som täcker de blankade positionerna så kommer det att ha samma hausseinverkan på priset. Du behöver inte söka längre än den koncentrerade COMEX kort-positionen till varför silver inte har outperformat andra råvaror. Precis som det förklarar priset i dag förklarar det varför priset på silver måste överträffa andra tillgångar i framtiden. Vid någon tidpunkt, kommer priset på silver accelerera uppåt till prisnivåer som verkligen är chockerande.”

Utbudet av kapital

Det finns i dag omkring 50 triljoner USD i obligationer och nästan lika mycket i pappersvaluta i världen i dag.

Penningmängden har ökat till extremt höga nivåer globalt. Den årliga tillväxten i vissa ekonomiers nationella breda penningmängder, representerat av M3-siffran ligger till exempel hos USA på 10%, inom euroområdet 9,0%, Storbritanniens M4 har stigit med 13%, Kinas M2 med höga 15,9%, och i Sydkorea är M3 upp 10,6%, medan Australiens M3 är upp med 13%. Inget annat land når emellertid upp till Rysslands M2-tillväxt som stigit med en svindland ehastighet om 48 %.

Detta har gett upphov till ett inflationstryck, en enorm likviditetsbubbla och bubblor i många råvaru-och fastighetsmarknader.

Enorma ökningar av antalet miljardärer, multimiljonärer och förmögna privatpersoner

Det har varit en exempellös ökning av välståndet hos en liten del av befolkningen under senare år. Antalet dollar-miljonärer i världen multipliceras mycket snabbt och det finns nu cirka 9 miljoner dollar-miljonärer i världen. Det finns cirka 70 tusen ultra-dollarmiljonärerna som har en nettoförmögenhet på mer än $ 30 miljoner.

Forbes uppskattade nyligen att det nu finns ett 946 miljardärer i världen. År 2006 tillkom det 178 nya miljardärer. Dessa inkluderade 19 ryssar, 14 indier, 13 kinesiska och 10 spanjorer, liksom de första miljardärerna från Cypern, Oman, Rumänien och Serbien.Allt fler rika och ultrarika personer i världen

Bill Gates och Warren Buffett är värda cirka $ 51 miljarder respektive $ 40 miljarder. En mans nettoförmögenhet har ökat på ett år med multiplar av det totala värdet av allt silver i världen. Carlos Slim Helo, en mexikan av libanesiskt ursprung, vars nettoförmögenhet ökat från 20 miljarder dollar i 2006 till nästan 50 miljarder dollar 2007 eller med cirka 30 miljarder USD.

Alla dollar-miljardärers samlade nettoförmögenhet ökade med 900.000.000.000 $ och uppgick till $ 3500 000 000 000. Det finns sammanlagt 8 700 tusen dollar-miljonärer runt om i världen, vilket representerar en total kapitalmängd av 33 300 000 000 000 $. En biljon är ett mycket stort belopp och svårt för de flesta att förstå. En biljon är en miljoner miljoner eller 10 upphöjt till 12. Det är ett helt enkelt enormt många nollor och det är viktigt att vara medveten om storleken av detta nummer. Omvänt uppgår det sammanlagda värdet av alla ovan jord-lager av silver till mycket marginella $ 4,2 miljarder.

Om bara en bråkdel av dessa miljonärer, ultra-dollarmiljonärerna och miljardärer ändrade sin inriktning och allokerade om sina omfattande egendomar och aktieportföljer och investerade en mycket liten del av sina portföljer i silver skulle det resultera i att silverpriset ökar exponentiellt. Med tanke på de extremt starka investeringsgrunderna för silver verkar detta troligt.

Hedgefonder

Globalt sett har hedgefondernas spekulativa kapital fördubblats till mer än 2 biljarder dollar, två tusen miljarder, under de senaste tre åren. Vissa hedgefonder har börjat flytta in på silvermarknaden. Charles Supapodok på Artemis Capital Management ökade på värdet med 300 miljoner på sin hedgefond för att investera främst i silver. Artemis Silver-fond, som biträds av Artemis Capital Management, kommer att placera 80 procent av fondens innehav i silver.

Återigen på grund av hur pass otroligt liten, relativt sett, den globala silvermarknaden är så kommer det att få positiva effekter om endast en liten andel av de cirka 9.000 till 10.000 hedgefonder i världen väljer att ta positioner i silver.

Derivat

Bank for International Settlements, BIS, har uppskattat att det totala värdet av derivatkontrakt uppgick till 596.000.000.000.000 $ i slutet av april 2008, en ökning från $ 260.000.000.000.000 i juni 2006 och ökar exponentiellt.

Det finns fortfarande en debatt om huruvida derivat är en bra eller en dålig sak. Ben Bernanke och de flesta inom den finansiella branschen anser att derivat är bra eftersom de skapar likviditet och hjälper till att sprida risken i hela systemet. Greenspan var lite mer skeptisk och varnade att de kunde skapa ”moral hazard” som de gjorde när LTCM kollapsade 1998 och skicka chockvågor genom det finansiella systemet.

Warren Buffett är inte heller så sangvinisk: ”Charlie [Munger] och jag tror dock att den makroekonomiska bilden är farlig och blir mer så. Stora mängder risk, särskilt kreditrisk, har koncentrerats i händerna på relativt få derivatåterförsäljare, som dessutom i stor utsträckning handlar med varandra. Oroligheterna skulle på ett snabbt kunde smitta de andra….”Warren Buffett - En av världens mest framgångsrika investerare

Derivatanden är nu väl ur flaskan, och dessa instrument kommer nästan säkert föröka sig i både antal och tills någon händelse gör deras giftighet tydligt. Kunskap om hur farliga de är har redan genomsyrat energiföretagen, där användningen av derivat, som skulle användas för att minska riskerna istället visade sig öka denna dramatiskt.

På andra områden fortsätter emellertid derivatföretagen att expandera okontrollerat. Centralbanker och regeringar har hittills inte funnit något effektivt sätt att kontrollera de risker som dessa kontrakt innebär. Av denna anledning har Buffett kallat derivat för ”finansiella massförstörelsevapen”.

Den systemiska och inflationsmässiga risk som det närmaste oändliga trycket som skapandet av hundratals biljoner dollar i derivat innebär kommer sannolikt leda till en diversifiering och efterfrågan på ändliga valutor och ”säkra” tillgångar som guld och silver.

Om bara en bråkdel av derivatmarknaden omfördelas till silvermarknaden, skulle värdet på silver öka exponentiellt.

Silverprisets historiska utveckling

Silver är fortfarande historiskt undervärderad. Trots den otroliga hausse som silver uppvisat på senare år har denna ädelmetall hittills underpresterat gentemot nästan alla andra råvaror. Silver har gått från under $ 5 till cirka $ 41 och är upp cirka 800% under de senaste tio åren.

Prisutveckling på silver över åren

Prisuppgången på silver ser vid första anblicken väldig imponerande ut, men inte jämfört med andra råvaror.

Faktorer som talar för att silver är köpvärt

Slutligen är det viktigt att sätta dagens totala värde av allt ovan jord raffinerade silver i hela världen – mellan 12 300 000 000 och $ 20 500 000 000 – i sitt sammanhang.

$ 4.000.000.000 var värdet av de Boeing-flygplan som köptes av Ryanair under 2005. 4.000.000.000 $ kostade stämpelskatten på alla irländska fastigheter under 2006. € 8.000.000.000 är värdet av utländska kommersiella fastigheter som köptes av irländska investerare under 2006. Skotska ministrarna är ansvariga för £ 2 miljarder, ungefär 4 miljarder dollar i skatteintäkterna.

Sunday Times Rich List uppskattade att det 2006 enbart i Storbritannien fanns uppskattningsvis 20 personer med ett kapital om £ 2 miljarder (ungefär 4 miljarder dollar).

Ytterligare sammanhang finns i det faktum att skådespelaren Will Smith har haft en världsomspännande bruttofilmintäkt på $ 4,4 miljarder kronor.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kaffepriset faller när Costa Ricas kaffeexport stiger

Publicerat

den

Kaffepriserna sjönk i fredags på tecken av större leveranser från Centralamerika. Costa Rica Coffee Institute rapporterade att kaffeexporten från Costa Rica ökade med 39 procent på årsbasis till 140 142 säckar. En starkare dollar bidrog också till svagare kaffepriser.

Kaffepriserna steg på fredagen initialt efter att den brasilianska realen (USDBRL) klättrade till sin högsta nivå mot dollarn på en vecka. En starkare real avhåller Brasiliens kaffeproducenter att exportera sitt kaffe.

En överdriven lång position med fonder av robusta-terminer kan ge bränsle för alla långa likvidationstryck. Fredagens veckovisa Commitment of Trader’s (COT) rapport visade att per den 30 maj hade antalet fonder med nettolånga robusta-kaffepositioner stigit till 854, den högsta siffran på 16-månader.

Torrare väder ökar takten i kaffeskörden

Skördetrycket i Brasilien fick priserna på arabica-kaffe att falla eftersom torra förhållanden tillåter takten i kaffeskörden att accelerera. Somar Meteorologia rapporterade på tisdagen att Brasiliens Minas Gerais-region inte fick något regn under veckan som slutade den 28 maj. Minas Gerais står för cirka 30 procent av Brasiliens arabicaskörd.

Den globala kaffetillgången har stramats åt efter att International Coffee Organization (ICO) rapporterade den 4 maj att den globala kaffeexporten för 2022/23 under oktober-mars sjönk -6,4 procent till 62,295 miljoner säckar. Colombia Coffee Growers Federation rapporterade den 4 maj att den colombianska kaffeexporten i april sjönk -15 procent till 719 000 säckar. Dessutom rapporterade Cecafe den 11 maj att Brasiliens export av grönt kaffe i april sjönk 14 procent till 2,39 miljoner säckar. Däremot steg Honduras kaffeexport i maj med 79 procent på årsbasis till 1,2 miljoner säckar. Honduras är Centralamerikas största exportör av arabicabönor.

Kaffepriserna har också stöd eftersom oddsen för en El Niño-väderhändelse ökade, vilket skulle kunna få den globala kaffeproduktionen att minska. Den 11 maj höjde U.S. Climate Prediction Center sannolikheten för ett El Niño-vädermönster mellan augusti och oktober till 94 procent från 74 procent för en månad sedan. Om det inträffar kan det ge kraftiga regn i Brasilien och torka i Indien, vilket negativt påverkar produktionen av kaffe.

Förstsätt läsa

Nyheter

Exxon Mobil ska dubbla utvinningen av olja från skifferfälten med teknisk utveckling

Publicerat

den

Exxon Mobil producerar olja på Permian-fältet

Det var starka entreprenörer och frifräsare som gjorde utvinning av olja från skifferfält möjlig. Det var två tekniska landvinningar som gjorde det möjligt, dels möjligheten att borra horisontellt och dels möjligheten med hydraulisk spräckning av berg vilket gjorde att oljan kunde rinna ut. Det ledde till att USA gick från att vara en ökande importör av olja till att bli en exportör. De traditionella oljejättarna vaknade så småningom upp och såg potential vilket lett till att de har köpt stora skiffertillgångar.

Ny teknisk utveckling ska dubbla utvinningen från en oljekälla

Exxon Mobil är en av oljejättarna som satsat stort på skifferolja. Det mest intressanta är att bolaget också inlett en satsning på teknisk utveckling. Företagets VD Darren Woods berättade i torsdags att arbetet går bra. Företaget har som mål att under 2027 vara uppe i en produktion på 1 miljon fat olja per dag i Permian-området i USA.

Även om skifferkällorna levererar stora mängder olja så utvinns bara 10 procent av en källas olja. Exxon Mobil tror sig kunna öka det till 20 procent, dvs en ökning med 100 procent.

Det är två specifika områden som Exxon Mobils tekniska utveckling fokuserar på. Man vill kunna borra och spräcka berget mer precist så att man kommer närmare där det är optimalt. Sedan vill man hålla spräckningen öppen längre så att det kan rinna ut olja under en längre tidsperiod.

Det går inte att säga annat än att det är intressant. Den allmänna uppfattningen är annars att USAs oljeproduktion kommer att börja falla om några år i takt med att skifferfälten tar slut. Men om det går att få ut dubbelt så mycket av oljan i fälten så skulle prognoserna omkullkastas, precis som den skifferoljan redan gjort en gång.

Förstsätt läsa

Nyheter

Zimbabwe förväntas dra nytta av stigande priser på platina

Publicerat

den

Inyanga-bergen i Zimbabwe

Zimbabwes platinagruvindustri kommer att dra nytta av den förväntade prisökningen på råvaran, på grund av ett förväntat produktionsunderskott över hela världen.

World Platinum Investment Council har avslöjat att det kommer att bli ett globalt underskott i platinaproduktion på över 980 000 troy ounce i år.

Underskottet innebär en möjlighet för Zimbabwes lokala platinagruvindustri att öka produktionen och upprätthålla den globala efterfrågan. Zimbabwe är bland de fem största platinaproducerande länderna över hela världen.

I år förväntas underskottet att öka, något som kommer att översättas till en ökning av priset på platina, men det kommer också att öka lönsamheten för platinaproducenterna.

Detta är en positiv för Zimbabwe eftersom landet är en primär producent av platina och detta kommer att fungera som ett incitament till att öka produktionen vid redan etablerade gruvor. Det skapar också utrymme för andra greenfield-projekt eftersom efterfrågan fortsätter att öka över hela världen.

För Zimbabwe kommer detta att vara bra eftersom det kommer att generera utländsk valuta till ekonomin och skapa arbetstillfällen.  Landets platinaproducenter, Zimplats, Mimosa och Unki redan rullar ut expansionsprojekt som kommer att få dem att öka produktionen.

Förstsätt läsa

Populära