Silver – ”den andra” trygga hamnen

Silvertacka - 10 troy ounceNitesh Shah, råvarustrateg på ETF Securities, lyfter nu fram silver som ”den andra” trygga hamnen för investerare efter den senaste tidens oroligheter på marknaden. Han säger: “Efter det brittiska EU-valresultatet har silverpriset gått upp 10,2 % och kan liksom guldet fungera som en trygg hamn under marknadschocker. Förra veckan nådde långa positioner i terminsmarknaden för silver rekordnivåer, då investerare sökte en säker plats för sina tillgångar.”

Nitesh pekar på den glänsande vita metallens nuvarande prisnivå och långsiktigt starka tillväxtdrivare som tilltalande:

“Silvrets nära korrelation till guldet framhäver dess defensiva egenskaper. Med historiska mått är silver relativt billigt jämfört guld. Silverpriset presterar i allmänhet väl under marknadschocker likt den vi nu befinner oss i. Dessutom, i tillägg till sina defensiva egenskaper, erbjuder silvrets stora industriella användningsområde en bra uppsida även om de värsta tänkbara ekonomiska scenarierna inte realiseras. Troligen går silvret in på sitt fjärde år av utbudsunderskott 2016 då efterfrågan förblir stark samtidigt som utbudet hålls tillbaka av stora nedskärningar i gruvinvesteringar.

Bara 25 % av silvret bryts direkt medan resterande är en biprodukt i utvinningen av andra metaller. Under de senaste två åren har v i sett de största minskningarna av gruvinvesteringar sedan 1990-talet. Vi förväntar oss ett fortsatt tunt utbud.”

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top