Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 32 2012

Publicerat

den

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning:

Råvara Rekommendation

Råolja – Köp OLJA S
Guld – Köp BULL GULD X4 S (hög risk) eller GULD S (låg risk)
Platina – Köp PLATINA S
Silver – Kan bli intressant att köpa LONG SILVE D S eller SILVER S
Koppar – Köp KOPPAR S
Zink – Ingen rekommendation
Kaffe – Neutral, köp eventuellt KAFFE S på rekyl
Socker – Köp SHORT SOCKE A S
Vete – Köp VETE S
Majs – Köp MAJS S
Sojabönor – Köp SOJABO S

Inledning

De två senaste veckornas lugn på marknaden för jordbruksprodukter vara över. På fredag klockan 14:30 publicerar USDA sin WASDE-rapport för augusti.

I onsdags hölls ett ministermöte om matsäkerhet i Ryssland. Det sades att skörden blir 75-80 mt. Vi tror, som vi tycker, på goda grunder, att den blir mycket lägre (all spannmål i Ryssland). Det sades också att det inte finns någon anledning till exportbegränsningar. Det finns anledning att ifrågasätta det också.

Den 7 augusti tillkännagav den australiensiska centralbankschefen Glenn Stevens sin analys av Kinas ekonomi. Han sade “China’s growth has moderated to a more sustainable pace, but does not appear to be slowing further. Conditions in other parts of Asia have recovered from the effects of last year’s natural disasters, though the ongoing trend is unclear and could be dampened by the effects of slower growth outside the region.” Australien är ett land som exporterar mycket till Kina. Centralbankschefer generellt sett har tillgång till information och utbyte med andra centralbanker, i det här fallet i länder som driver råvaruefterfrågan. Detta gör uttalandet viktigt. Det stödjer också vår bild av en mjuklandning i Kina och att stimulanserna börjar ge positiv effekt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Inflationen i Kina steg 1.8% jämfört med förra året, enligt data publicerade idag torsdag av Kinas nationella statistikbyrå. Den avtagande inflationen ger ytterligare utrymme för Kinas ledare att stimulera efterfrågan och tillväxten i landet.

Tagna tillsammans ger detta stöd för råvarumarknaden, framförallt för olja och basmetaller, och Ryssland och WASDE ger stöd för jordbruksprodukterna.

Råolja – Brent

Certifikatet OLJA S har stigit med 4% sedan förra veckobrevet. Det är något blygsammare än BULL OLJA X4 S, som stigit med 23%. Brentoljan i sig har gått upp med 6% i dollartermer, men eftersom USDSEK har backat har OLJA S inte nått upp till hela den uppgången.

Generellt är det störningar på utbudssidan snarare än efterfrågan som drivit upp priset den senaste månaden. Tillväxten är fortsatt svag. Det finns störningar på utbudssidan, där det främst är viktigt att notera:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
  • Produktionen i Nordsjön som redan minskat mycket förväntas justeras ned ytterligare i september till 2.3 miljoner fat/dag (jämfört med 2.9 miljoner i Q1-12)
  • Det pågående embargot mot Iran
  • Oroligheterna i Syrien (och andra ställen) medför ökad geopolitisk prisrisk
  • Orkansäsongen i Mexikanska golfen har inletts

Men – Saudiarabien vill inte att priset ska stiga ytterligare och bedöms ha tillräcklig tillgänglig reservkapacitet för att hålla priset i schack. OPEC rapporterade idag att Irak för första gången sedan år 2002 producerade mer än 3 mbbl / dag.

När det gäller lagersituationen, och ser till USA, ser vi att Amerikanska råoljelager föll markant förra veckan -6.5och följdes upp med ytterligare än större nedgång denna vecka (-3.7 mfat). Trots det är de sammantagna lagren i USA fortsatt historiskt höga, vilket är den stora orsaken till skillnaden mellan Brent och WTI.

Vad gäller efterfrågan, noterar vi att det fortsatt saknas lösning på den europeiska skuldkrisen. En del framsteg, som senast att Tyskland ställer sig bakom ”ECB´s Bond buying plan” men i praktiken har inte mycket skett. Alltså ingen omedelbar lösning i sikte vilket dämpar marknadernas förväntningar på en återgång till god tillväxt.

Det förefaller svårt att hålla nuvarande prisnivå i en miljö där tillväxten inte tar fart och Saudiarabien fortsatt är villig att agera mot högre pris. Sammantaget har prisuppgången har varit både snabb och kraftig. Om inte utbudsstörningarna förvärras avsevärt eller tillväxtutsikterna ökar snabbt och avsevärt så väger nedsidesrisken tyngre. För den riskvillige kan en kort position rekommenderas men se upp för om 113 bryts (ca) då man bör överväga en snabb exit då det tekniskt skulle öpnna för ytterligare väsentlig uppgång. Om man inte får marknaden med sig ned är det också extra viktigt att hålla koll på att marknaden återigen handlas med stark backwardation, vilket är mycket positivt för motsatt (long position) i en ”Bull market” men också försiktigt positivt för longs i en neutral miljö. Nedan ser vi kursdiagrammet på spotkontraktet på Brent. 90 – 100 dollar tycks Brent vara köpvärt. SEB:s prognos är 115 dollar per fat under det fjärde kvartalet i år. 115 dollar är ett tekniskt motstånd.

Kursdiagram över spotkontrakt på brent-olja - 9 augusti 2012

Råvarucertifikat får sin avkastning inte endast från stigande priser, utan också på att över tiden tillgodogöra sig rabatter på terminer i förhållande till spot. Vi ser i diagrammet nedan att terminer är billigare än spot på Brent. Som nämnt ovan, har backwardation ökat, vilket vi ser i den aktuella kurvan (orange) jämfört med för en vecka sedan (grön).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Diagrammet visar att terminer på brent (olja) är billigare än spot

Genom att över tiden köpa billigt och sälja till spot (dyrt), samlar man på sig vinster. Råvarucertifikat gör just detta genom sin konstruktion. De hämtar sin avkastning från terminskontrakt, som ”rullas” in i längre kontrakt när tiden gjort att det gamla kontraktet är nära förfall. Att köpa t ex OLJA S, och sitta på det, kan därför ge ganska hög avkastning, även om priset på råolja väntar med att stiga.

Med det sagt, skulle det kunna komma en rekyl nedåt när nu brentoljan närmar sig 115 dollar.

Guld

GULD S är oförändrat sedan förra veckan. Ett lite högre guldpris i dollar neutraliseras av att dollarn har fallit lika mycket mot kronan. BULL GULD X4 S, som har 4 ggr hävstång på rörelser i guldpriset såsom noterat i dollar, men bara 1:1 känslighet för svagare dollar, steg med 4 % sedan förra veckan.

Guldet har stigit med 2 % den senaste veckan. Inledningsvis steg guldpriset men den något starkare dollarn bidrog till att prisökningen vi såg i början av veckan stannade av för att sedan återhämta sig igen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Guldet fortsätter emellertid att handla över den viktiga 1600 USD nivån. Den europeiska skuldkrisen som förväntas bli långvarig och problematisk ger stöd åt efterfrågan på guld som en säker tillgång och även som diversifiering till andra tillgångslag. Fysiska guldfonder såg inflöden under veckan och världens största fysiska fond, SPDR, såg inflöden på 6 ton.

Enligt den tekniska analysen ses ingen ny riktningsdrivande information eftersom guldet sedan förra veckan fortsatt handla i och runt 55 dagars glidande medelvärde.

Ännu en gång såg vi sänkta utsikter för grekiskt kreditbetyg. Standard & Poor’s sänkte utsikterna för Greklands kreditbetyg från stabila till negativa men landet behåller betyget CCC. Landet riskerar emellertid en nedgradering om man inte lyckas få nästa utbetalning av räddningspaketet. Enligt källor inom EU kommer beslutet om nästa utbetalning på 31 mdr euro att dröja till Eurogruppens möte den 8 oktober. Stödet är en del av det räddningspaket på totalt 173 mdr euro till Grekland som beslutades i våras. Utbetalningen skulle egentligen ha skett redan i juni, men har senarelagts till följd av den försening som det grekiska valet medförde och krav på ytterligare besparingar för åren 2013 och 2014.
Eurokrisen och inte minst händelseutvecklingen i Grekland och Spanien kommer att ligga fortsatt högt på den ekonomiska nyhetsagendan. Centralbanker på båda sidor Atlanten har flaggat för nya krisåtgärder. Hittills har det varit främst ord, hot och löften medan de konkreta handlingarna varit få.

Ännu viktigare för eurons framtid är datumet den 12 september. I Tyskland kommer man att besluta om den Europeiska Stabilitetsmekanismen (ESM) är förenlig med tysk grundlag. Ett nej är inte så sannolikt då detta skulle få förödande konsekvenser, samtidigt kan ett ja med förbehåll också skapa stor osäkerhet och en försvagning av euron. Många faktorer talar för ett stabilt till något högre guldpris inom den närmsta tiden, samtidigt som en starkare dollar till följd av den europeiska krisen kan lägga sordin på
uppgången.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Guldet fick stöd av veckans statistisk från Kina där inflationen för juli föll för fjärde månaden i rad när prisökningstakten minskade till 1.8 procent jämfört med samma månad föregående år. Guldet reagerade genast positivt på förhoppningar om ökad stimulans även i Kina.

Guldet reagerade genast positivt på förhoppningar om ökad stimulans även i Kina

Den som är lite modig kan försöka sig på att köpa ett certifikat med hög hävstång och hög förlustrisk om priset vänder ner. Ett sådant är BULL GULD X4 S. Det ger 4 gångers utväxling på prisuppgångar (och till nackdel om priset istället faller). Den som är mindre modig och mer saktmodig kanske, kanske föredrar GULD S, vars värdeförändringar i kronor är desamma som värdeförändringen på en guldtacka i svenska kronor.

Platina

Ädelmetallen platina har fått stöd av de negativa nyheter som kommit från Sydafrika där det statliga energiföretaget Eskom planerar ett energiproduktionsbortfall på 11,5 procent. Detta ger bränsle åt rädslan att landets platinaproduktion som är oerhört energikrävande kommer att minska betydligt.

Platina används inom bilindustrin som katalysator i avgasrenare samt inom smyckeindustrin. Över 80 procent av världens platinafyndigheter finns i Sydafrika. Nedan ser vi kursdiagrammet som rört sig upp mot och nu testar den kortsiktiga motståndslinjen. Om den bryts finns nästa motstånd vid 1500 dollar.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kursdiagram över pris på platina - 9 augusti 2012

Spreaden mellan guld och platina talar för ett högre platinapris eftersom platinapriset på senare tid tappat i relation till guldet, som vi ser i nedanstående diagram. I den nedre delen ser vi PLA (palatinapriset) dividerat med GC (guldpriset). Platina ser ut att ha potential att ”slå” guld med minst 5%, kanske 10% på några månaders sikt.

Diagram över spread mellan guld och platina

Vill man ta position i platina har SEB ett certifikat utan hävstång (Hävstång = 1) som heter PLATINA S. Vi föredrar platina som placering framför guld just nu.

Silver

Silver ser ut att ha etablerat en botten på 26 dollar och ser ut att konsolidera sig inför en eventuell förestående prisuppgång. Om / när trendlinjen i diagrammet nedan bryts signalerar det att nedåttrenden är bruten . Nästa motstånd är 30 dollar. När den bryts erhålls en köpsignal. Vi tycker att man ska undvika att vara kort silver, utan istället försöka komma in på den långa sidan.

Silverpris - Trendlinje i diagram

LONG SILVE D S har en hävstång på 3.25 gånger i skrivande stund. Förra veckan steg den med 11%, betydligt mer än den linjära SILVER S, som steg med bara 2%.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Koppar

Förra veckans besvikelse, efter uteblivna besked om stimulanser både från FED och ECB fick priserna på basmetaller att falla tillbaka med 2-3 %. Vändningen kom sent i fredags (3:e augusti) efter den amerikanska arbetsstatistiken. Den amerikanska ekonomin skapade 160,000 nya jobb i juli mot väntat 100 000. Det räckte för att gjuta liv i marknaden och förra veckans förlorade mark hämtades igen. Det böljar fram och tillbaka i takt med stämningsläget på de finansiella marknaderna. Basmetaller handlas mer eller mindre i sidledes trender i avvaktan på nya makroekonomiska impulser.

Tillståndet i den kinesiska ekonomin är viktigast för kopparn. Veckan bjöd på statistik i form av inflation och industriproduktion. Till helgen kommer också importstatistiken. Industriproduktionen kom in lägre än väntat på 9,2 % (9,5 % i juni) samtidigt som Inflationen sjönk för fjärde månaden i rad till 1,8 % (2,1 i juni). Produktionen växer långsammare (efterfrågetillväxten på koppar avtar sannolikt något), vilket naturligtvis är negativt, men de är nog viktigare att inflationen också sjunker. Det ger utrymme för stimulanser, just det som marknaden väntar på.

Risken finns att kopparimporten inte kommer vara så stark under juli då LME-priserna kontra Shanghai inte varit tillräckligt attraktiva. LME anses behöva komma ned till $ 7100-7200 innan kineserna köper. 3- månaderspriset ligger idag torsdag på $7542/ton (motsvarande $3,42/Lbs för Comex-kontraktet).

Med nuvarande makrosentiment lär de dock inte jaga marknaden. Som vi tidigare påpekat ser vi tekniskt sett ett stöd kring $7000. Det är osäkert vilken effekt de eventuella stimulansåtgärderna från USA och Europa kommer att ge på basmetaller. Viktigast är stimulanser i Kina och i synnerhet för kopparn, för vilken Kina inte har de geologiska förutsättningarna att blir självförsörjande. Kina är en ”kronisk” importör av kopparenheter. Därför finns det all anledning att hålla ett extra öga på kommande importsiffror.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kursdiagram med trendlinjer för kopparpriset

KOPPAR S steg förra veckan med 2%. LONG KOPPA D S med hävstång 2.66 gånger, steg med 7% förra veckan. Koppar bör som sagt få stöd av den ljusare bilden av Kinas ekonomi.

Zink

Zinkpriset ligger på bottennivåer i det prisintervall som etablerats sedan 2009. Produktionskostnaden för zink ligger på dessa nivåer. I råvarumarknaden brukar man kalla detta för råvarans ”fundamentala golv”. Vi ser därför inte några stora kursfallsrisker i zink. 1800 dollar ser ut att även tekniskt vara ett stöd för priset.

Kursdiagram över zink pris - 2 år

Vi är positiva till zink, men inte lika mycket så som för koppar.

Förväntningarna på WASDE-rapporten

Nedan ser vi marknadens förväntningar på WASDE-statistiken som publiceras på fredag klockan 14:30 svensk tid. Alla siffror är i miljoner bushels. Marknaden kommer att fokusera på majs och sojabönor och på vilken sida siffrorna hamnar i förhållande till de väntade, kommer att avgöra åt vilket håll priserna på dessa – och vetepriset rör sig.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

För jordbruksprodukterna hänvisar vi till publikationen från tidigare idag om jordbruksprodukter.

Prenumerera på SEBs nyhetsbrev om börshandlade certifikat

Hos SEB kan du fylla i dina kontaktuppgifter, så får du automatiskt SEB nyhetsbrevs med placeringsförslag och marknadskommentarer direkt i din inkorg.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära