Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 32 2012

Publicerat

den

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning:

Råvara Rekommendation

Råolja – Köp OLJA S
Guld – Köp BULL GULD X4 S (hög risk) eller GULD S (låg risk)
Platina – Köp PLATINA S
Silver – Kan bli intressant att köpa LONG SILVE D S eller SILVER S
Koppar – Köp KOPPAR S
Zink – Ingen rekommendation
Kaffe – Neutral, köp eventuellt KAFFE S på rekyl
Socker – Köp SHORT SOCKE A S
Vete – Köp VETE S
Majs – Köp MAJS S
Sojabönor – Köp SOJABO S

Inledning

De två senaste veckornas lugn på marknaden för jordbruksprodukter vara över. På fredag klockan 14:30 publicerar USDA sin WASDE-rapport för augusti.

I onsdags hölls ett ministermöte om matsäkerhet i Ryssland. Det sades att skörden blir 75-80 mt. Vi tror, som vi tycker, på goda grunder, att den blir mycket lägre (all spannmål i Ryssland). Det sades också att det inte finns någon anledning till exportbegränsningar. Det finns anledning att ifrågasätta det också.

Den 7 augusti tillkännagav den australiensiska centralbankschefen Glenn Stevens sin analys av Kinas ekonomi. Han sade “China’s growth has moderated to a more sustainable pace, but does not appear to be slowing further. Conditions in other parts of Asia have recovered from the effects of last year’s natural disasters, though the ongoing trend is unclear and could be dampened by the effects of slower growth outside the region.” Australien är ett land som exporterar mycket till Kina. Centralbankschefer generellt sett har tillgång till information och utbyte med andra centralbanker, i det här fallet i länder som driver råvaruefterfrågan. Detta gör uttalandet viktigt. Det stödjer också vår bild av en mjuklandning i Kina och att stimulanserna börjar ge positiv effekt.

Inflationen i Kina steg 1.8% jämfört med förra året, enligt data publicerade idag torsdag av Kinas nationella statistikbyrå. Den avtagande inflationen ger ytterligare utrymme för Kinas ledare att stimulera efterfrågan och tillväxten i landet.

Tagna tillsammans ger detta stöd för råvarumarknaden, framförallt för olja och basmetaller, och Ryssland och WASDE ger stöd för jordbruksprodukterna.

Råolja – Brent

Certifikatet OLJA S har stigit med 4% sedan förra veckobrevet. Det är något blygsammare än BULL OLJA X4 S, som stigit med 23%. Brentoljan i sig har gått upp med 6% i dollartermer, men eftersom USDSEK har backat har OLJA S inte nått upp till hela den uppgången.

Generellt är det störningar på utbudssidan snarare än efterfrågan som drivit upp priset den senaste månaden. Tillväxten är fortsatt svag. Det finns störningar på utbudssidan, där det främst är viktigt att notera:

  • Produktionen i Nordsjön som redan minskat mycket förväntas justeras ned ytterligare i september till 2.3 miljoner fat/dag (jämfört med 2.9 miljoner i Q1-12)
  • Det pågående embargot mot Iran
  • Oroligheterna i Syrien (och andra ställen) medför ökad geopolitisk prisrisk
  • Orkansäsongen i Mexikanska golfen har inletts

Men – Saudiarabien vill inte att priset ska stiga ytterligare och bedöms ha tillräcklig tillgänglig reservkapacitet för att hålla priset i schack. OPEC rapporterade idag att Irak för första gången sedan år 2002 producerade mer än 3 mbbl / dag.

När det gäller lagersituationen, och ser till USA, ser vi att Amerikanska råoljelager föll markant förra veckan -6.5och följdes upp med ytterligare än större nedgång denna vecka (-3.7 mfat). Trots det är de sammantagna lagren i USA fortsatt historiskt höga, vilket är den stora orsaken till skillnaden mellan Brent och WTI.

Vad gäller efterfrågan, noterar vi att det fortsatt saknas lösning på den europeiska skuldkrisen. En del framsteg, som senast att Tyskland ställer sig bakom ”ECB´s Bond buying plan” men i praktiken har inte mycket skett. Alltså ingen omedelbar lösning i sikte vilket dämpar marknadernas förväntningar på en återgång till god tillväxt.

Det förefaller svårt att hålla nuvarande prisnivå i en miljö där tillväxten inte tar fart och Saudiarabien fortsatt är villig att agera mot högre pris. Sammantaget har prisuppgången har varit både snabb och kraftig. Om inte utbudsstörningarna förvärras avsevärt eller tillväxtutsikterna ökar snabbt och avsevärt så väger nedsidesrisken tyngre. För den riskvillige kan en kort position rekommenderas men se upp för om 113 bryts (ca) då man bör överväga en snabb exit då det tekniskt skulle öpnna för ytterligare väsentlig uppgång. Om man inte får marknaden med sig ned är det också extra viktigt att hålla koll på att marknaden återigen handlas med stark backwardation, vilket är mycket positivt för motsatt (long position) i en ”Bull market” men också försiktigt positivt för longs i en neutral miljö. Nedan ser vi kursdiagrammet på spotkontraktet på Brent. 90 – 100 dollar tycks Brent vara köpvärt. SEB:s prognos är 115 dollar per fat under det fjärde kvartalet i år. 115 dollar är ett tekniskt motstånd.

Kursdiagram över spotkontrakt på brent-olja - 9 augusti 2012

Råvarucertifikat får sin avkastning inte endast från stigande priser, utan också på att över tiden tillgodogöra sig rabatter på terminer i förhållande till spot. Vi ser i diagrammet nedan att terminer är billigare än spot på Brent. Som nämnt ovan, har backwardation ökat, vilket vi ser i den aktuella kurvan (orange) jämfört med för en vecka sedan (grön).

Diagrammet visar att terminer på brent (olja) är billigare än spot

Genom att över tiden köpa billigt och sälja till spot (dyrt), samlar man på sig vinster. Råvarucertifikat gör just detta genom sin konstruktion. De hämtar sin avkastning från terminskontrakt, som ”rullas” in i längre kontrakt när tiden gjort att det gamla kontraktet är nära förfall. Att köpa t ex OLJA S, och sitta på det, kan därför ge ganska hög avkastning, även om priset på råolja väntar med att stiga.

Med det sagt, skulle det kunna komma en rekyl nedåt när nu brentoljan närmar sig 115 dollar.

Guld

GULD S är oförändrat sedan förra veckan. Ett lite högre guldpris i dollar neutraliseras av att dollarn har fallit lika mycket mot kronan. BULL GULD X4 S, som har 4 ggr hävstång på rörelser i guldpriset såsom noterat i dollar, men bara 1:1 känslighet för svagare dollar, steg med 4 % sedan förra veckan.

Guldet har stigit med 2 % den senaste veckan. Inledningsvis steg guldpriset men den något starkare dollarn bidrog till att prisökningen vi såg i början av veckan stannade av för att sedan återhämta sig igen.

Guldet fortsätter emellertid att handla över den viktiga 1600 USD nivån. Den europeiska skuldkrisen som förväntas bli långvarig och problematisk ger stöd åt efterfrågan på guld som en säker tillgång och även som diversifiering till andra tillgångslag. Fysiska guldfonder såg inflöden under veckan och världens största fysiska fond, SPDR, såg inflöden på 6 ton.

Enligt den tekniska analysen ses ingen ny riktningsdrivande information eftersom guldet sedan förra veckan fortsatt handla i och runt 55 dagars glidande medelvärde.

Ännu en gång såg vi sänkta utsikter för grekiskt kreditbetyg. Standard & Poor’s sänkte utsikterna för Greklands kreditbetyg från stabila till negativa men landet behåller betyget CCC. Landet riskerar emellertid en nedgradering om man inte lyckas få nästa utbetalning av räddningspaketet. Enligt källor inom EU kommer beslutet om nästa utbetalning på 31 mdr euro att dröja till Eurogruppens möte den 8 oktober. Stödet är en del av det räddningspaket på totalt 173 mdr euro till Grekland som beslutades i våras. Utbetalningen skulle egentligen ha skett redan i juni, men har senarelagts till följd av den försening som det grekiska valet medförde och krav på ytterligare besparingar för åren 2013 och 2014.
Eurokrisen och inte minst händelseutvecklingen i Grekland och Spanien kommer att ligga fortsatt högt på den ekonomiska nyhetsagendan. Centralbanker på båda sidor Atlanten har flaggat för nya krisåtgärder. Hittills har det varit främst ord, hot och löften medan de konkreta handlingarna varit få.

Ännu viktigare för eurons framtid är datumet den 12 september. I Tyskland kommer man att besluta om den Europeiska Stabilitetsmekanismen (ESM) är förenlig med tysk grundlag. Ett nej är inte så sannolikt då detta skulle få förödande konsekvenser, samtidigt kan ett ja med förbehåll också skapa stor osäkerhet och en försvagning av euron. Många faktorer talar för ett stabilt till något högre guldpris inom den närmsta tiden, samtidigt som en starkare dollar till följd av den europeiska krisen kan lägga sordin på
uppgången.

Guldet fick stöd av veckans statistisk från Kina där inflationen för juli föll för fjärde månaden i rad när prisökningstakten minskade till 1.8 procent jämfört med samma månad föregående år. Guldet reagerade genast positivt på förhoppningar om ökad stimulans även i Kina.

Guldet reagerade genast positivt på förhoppningar om ökad stimulans även i Kina

Den som är lite modig kan försöka sig på att köpa ett certifikat med hög hävstång och hög förlustrisk om priset vänder ner. Ett sådant är BULL GULD X4 S. Det ger 4 gångers utväxling på prisuppgångar (och till nackdel om priset istället faller). Den som är mindre modig och mer saktmodig kanske, kanske föredrar GULD S, vars värdeförändringar i kronor är desamma som värdeförändringen på en guldtacka i svenska kronor.

Platina

Ädelmetallen platina har fått stöd av de negativa nyheter som kommit från Sydafrika där det statliga energiföretaget Eskom planerar ett energiproduktionsbortfall på 11,5 procent. Detta ger bränsle åt rädslan att landets platinaproduktion som är oerhört energikrävande kommer att minska betydligt.

Platina används inom bilindustrin som katalysator i avgasrenare samt inom smyckeindustrin. Över 80 procent av världens platinafyndigheter finns i Sydafrika. Nedan ser vi kursdiagrammet som rört sig upp mot och nu testar den kortsiktiga motståndslinjen. Om den bryts finns nästa motstånd vid 1500 dollar.

Kursdiagram över pris på platina - 9 augusti 2012

Spreaden mellan guld och platina talar för ett högre platinapris eftersom platinapriset på senare tid tappat i relation till guldet, som vi ser i nedanstående diagram. I den nedre delen ser vi PLA (palatinapriset) dividerat med GC (guldpriset). Platina ser ut att ha potential att ”slå” guld med minst 5%, kanske 10% på några månaders sikt.

Diagram över spread mellan guld och platina

Vill man ta position i platina har SEB ett certifikat utan hävstång (Hävstång = 1) som heter PLATINA S. Vi föredrar platina som placering framför guld just nu.

Silver

Silver ser ut att ha etablerat en botten på 26 dollar och ser ut att konsolidera sig inför en eventuell förestående prisuppgång. Om / när trendlinjen i diagrammet nedan bryts signalerar det att nedåttrenden är bruten . Nästa motstånd är 30 dollar. När den bryts erhålls en köpsignal. Vi tycker att man ska undvika att vara kort silver, utan istället försöka komma in på den långa sidan.

Silverpris - Trendlinje i diagram

LONG SILVE D S har en hävstång på 3.25 gånger i skrivande stund. Förra veckan steg den med 11%, betydligt mer än den linjära SILVER S, som steg med bara 2%.

Koppar

Förra veckans besvikelse, efter uteblivna besked om stimulanser både från FED och ECB fick priserna på basmetaller att falla tillbaka med 2-3 %. Vändningen kom sent i fredags (3:e augusti) efter den amerikanska arbetsstatistiken. Den amerikanska ekonomin skapade 160,000 nya jobb i juli mot väntat 100 000. Det räckte för att gjuta liv i marknaden och förra veckans förlorade mark hämtades igen. Det böljar fram och tillbaka i takt med stämningsläget på de finansiella marknaderna. Basmetaller handlas mer eller mindre i sidledes trender i avvaktan på nya makroekonomiska impulser.

Tillståndet i den kinesiska ekonomin är viktigast för kopparn. Veckan bjöd på statistik i form av inflation och industriproduktion. Till helgen kommer också importstatistiken. Industriproduktionen kom in lägre än väntat på 9,2 % (9,5 % i juni) samtidigt som Inflationen sjönk för fjärde månaden i rad till 1,8 % (2,1 i juni). Produktionen växer långsammare (efterfrågetillväxten på koppar avtar sannolikt något), vilket naturligtvis är negativt, men de är nog viktigare att inflationen också sjunker. Det ger utrymme för stimulanser, just det som marknaden väntar på.

Risken finns att kopparimporten inte kommer vara så stark under juli då LME-priserna kontra Shanghai inte varit tillräckligt attraktiva. LME anses behöva komma ned till $ 7100-7200 innan kineserna köper. 3- månaderspriset ligger idag torsdag på $7542/ton (motsvarande $3,42/Lbs för Comex-kontraktet).

Med nuvarande makrosentiment lär de dock inte jaga marknaden. Som vi tidigare påpekat ser vi tekniskt sett ett stöd kring $7000. Det är osäkert vilken effekt de eventuella stimulansåtgärderna från USA och Europa kommer att ge på basmetaller. Viktigast är stimulanser i Kina och i synnerhet för kopparn, för vilken Kina inte har de geologiska förutsättningarna att blir självförsörjande. Kina är en ”kronisk” importör av kopparenheter. Därför finns det all anledning att hålla ett extra öga på kommande importsiffror.

Kursdiagram med trendlinjer för kopparpriset

KOPPAR S steg förra veckan med 2%. LONG KOPPA D S med hävstång 2.66 gånger, steg med 7% förra veckan. Koppar bör som sagt få stöd av den ljusare bilden av Kinas ekonomi.

Zink

Zinkpriset ligger på bottennivåer i det prisintervall som etablerats sedan 2009. Produktionskostnaden för zink ligger på dessa nivåer. I råvarumarknaden brukar man kalla detta för råvarans ”fundamentala golv”. Vi ser därför inte några stora kursfallsrisker i zink. 1800 dollar ser ut att även tekniskt vara ett stöd för priset.

Kursdiagram över zink pris - 2 år

Vi är positiva till zink, men inte lika mycket så som för koppar.

Förväntningarna på WASDE-rapporten

Nedan ser vi marknadens förväntningar på WASDE-statistiken som publiceras på fredag klockan 14:30 svensk tid. Alla siffror är i miljoner bushels. Marknaden kommer att fokusera på majs och sojabönor och på vilken sida siffrorna hamnar i förhållande till de väntade, kommer att avgöra åt vilket håll priserna på dessa – och vetepriset rör sig.

För jordbruksprodukterna hänvisar vi till publikationen från tidigare idag om jordbruksprodukter.

Prenumerera på SEBs nyhetsbrev om börshandlade certifikat

Hos SEB kan du fylla i dina kontaktuppgifter, så får du automatiskt SEB nyhetsbrevs med placeringsförslag och marknadskommentarer direkt i din inkorg.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära