Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 25 2012

Publicerat

den

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning: Denna vecka

 • Brett råvaruindex: -0,21 %
  UBS Bloomberg CMCI TR Index
 • Energi: -2,95 %
  UBS Bloomberg CMCI Energy TR Index
 • Ädelmetaller: -2,13%
  UBS Bloomberg CMCI Precious Metals TR Index
 • Industrimetaller: -1,71 %
  UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals TR Index
 • Jordbruk: +4,46 %
  UBS Bloomberg CMCI Agriculture TR Index

Kortsiktig marknadsvy:

Guld: Neutral/köp
Olja: Neutral/sälj
Koppar: Sälj
Majs: Sälj
Vete: Neutral

Guld

Prisutveckling på guld - 21 juni 2012

Guldpriset har fallit 1,6 procent i veckan och fortsätter att falla idag. Gårdagens Fed-möte gav inte det positiva genomslag man hade hoppats på. Förhoppningarna att Fed skulle intervenera kraftigt var höga men utgången blev försiktiga stimulanser där centralbanken säljer kortare stadspapper och köper längre löptider. Fed behöll även löftet att hålla räntan oförändrad tom slutet av 2014.

Utgången av det grekiska valet förra helgen lugnade marknaden men tendensen är att andningspauserna blir kortare och kortare. Blickarna riktades istället mot Spanien där behovet av en kapitalinjektion sannolikt är mer omfattande än vad tidigare indikerats.

I slutet på veckan kommer nya stresstester för den spanska banksektorn Den spanska 10-årsräntan steg över ohållbara 7.20 procent i veckan. Med sådana finansieringskostnader blir Spaniens situation allt mer ohållbar.

Det viktiga tyska ZEW- index som mäter förväntningarna hos analytiker och institutionella placerare kom in sämre än förväntat. På fredag publiceras ävendet tyska IFO-indexet som mäter humöret i det tyska näringslivet. En viss oro finns att tysk ekonomi visar tecken på försvagning vilket skulle försvåra krisarbetet i EMU-området betydligt. Man har sett i marknaden att hedgefonder positionerar sig för stigande tysk räntor, antingen för att riskerna för den tyska ekonomin ökar eller för att någon from av lösning kommer till stånd.

SEB:s analytiker håller än så länge fast vid synen att guld kommer att nå nya höjder innan året är slut men utfallsrummet är stort och en stop loss i $1500/ozt-trakten att rekommendera.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Teknisk analys: Paus i 55dagars bandet. Efter att nästan till fullo ha reverserat den tidigare sättningen har vi sedan några dagar parkerat i 55dagars bandet, hämtandes andan efter sju dagars uppgång. Efter innevarande konsolidering förväntas vi ta sats för att bryta upp över 1640,50 för att sedan utmana 233dagars bandet. Under ovanstående scenario kan vi inte falla tillbaka under 1,561 utan ett sådant brott skulle flytta oss till det neutrala lägret.

Prognos på guldpriset den 21 juni 2012

Olja

Prisutveckling på olja - 21 juni 2012

Brentoljan sjönk i veckan 6,3 procent. Efter gårdagens Fedmöte faller priset kraftigt.

Finansiella investerare positionerar sig avvaktande till ett högre oljepris på kort sikt.

De permanenta medlemmarna i FN:s permanenta säkerhetsråd har under veckans möte i Moskva igen diskuterat Irans kärnvapenprogram, dock utan tydliga framsteg. Mötet inleddes med att man konstaterade att det mest positiva man kunde förvänta sig av mötet var en överenskommelse om att ett nytt möte kommer att äga rum, vilket det kommer att göra i Istanbul den 3:e juli. Iran insisterar på ett lyftande av sanktioner och hävdade sin rätt att anrika uran, villkor som är osannolika att USA och EU kan acceptera. Oron kvarstår att geopolitiska spänningar kommer att intensifieras när nya sanktioner från USA och EU träder i kraft inom två veckor.

OPEC lyckades komma överens om att behålla produktionstaket på 30 mb/d vid sitt möte i Wien förra veckan men Saudiarabien kommer sannolikt inte att göra några snabba neddragningar av sin produktion. Irak har dessutom annonserat att man kommer att höja oljeproduktionen till 3,4 miljoner fat per dag från 3,2 miljoner fat per dag. Det finns för tillfället inga tecken på att den globala överproduktionen av olja kommer att ebba ut.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Onsdagen DOE siffror visade att råoljelager steg 2,9 miljoner fat till 387 miljoner fat, den högsta nivån sedan 1990. Vi ser att amerikanska driving season nu på allvar dragit upp efterfrågan på oljeprodukter.

Vi tror inte att Brentpriset kommer att falla kraftigt från nuvarande nivåer men den globala instabila makroekonomiska situation vi ser för tillfället tynger oljan.

Teknisk analys: På väg igenom falluckan! Hittills har stödet runt 96 förhindrat fortsatt nedgång men med varje studs lägre och lägre ökar hela tiden sannolikheten för att kraftigt brott lägre. Faktum är att om innevarande vecka slutar på nuvarande nivå eller lägre så är brottet ett faktum.

Prognos på oljepriset - Köp SEB råvarucertifikat short olja D S

Koppar

Prisutveckling på koppar - 21 juni 2012

Kopparpriset har fallit 1,4 procent under veckan. Effekter av turbulensen i Europa och en ytterligare lokal inbromsning i Kina på kort sikt kommer sannolikt att fortsätta skapa turbulens bland industrimetallerna.

I början av veckan lyfte statistik angående amerikansk husmarknad metallen till 7600 dollar per ton. Husbyggande står för 40 procent av amerikansk efterfrågan. Enligt World Bureau of Metal Statistics (WBMS) var USA världens andra största kopparkonsument 2011. Enligt International Copper Study Group kommer efterfrågan på koppar i USA att öka med 3,9 procent i år.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kopparn faller kraftigt idag efter Federal Open Market Committees (FOMC) möte igår där tillväxtutsikterna sänktes. Uttalanden om en omfattande amerikansk QE3 (stimulanser) hade sannolikt lyft kopparn men gårdagens mera försiktiga utspel påverkar industrimetallsegmentet negativt idag.

Trots en europeisk skuldkris, vilken påverkar Kina negativt eftersom Europa står för en stor del av Kinas exportefterfrågan, har kinesiska slutkonsumenter funnit nuvarande prisnivåer intressanta för köp. Den för kopparn viktiga fastighetsmarknaden har i Kina blivit rejält avkyld och mycket talar för att man även i Kina kommer att stimulera ekonomin vilket kommer att ge stöd åt bostadssektorn och genom den ge stöd åt kopparpriset. Har man en längre tidshorisont kan det vara intressant att köpa koppar vid prisdippar men vi förväntar oss fortsatt svängig marknad.

Teknisk analys: Återtest av trendlinjen. Den mindre uppgång som noterats senare tid ska med största sannolikhet ses som ett återtest och bekräftelse av brottet av en kortar trendlinje. Vi är därför av åsikten att man ska sälja nuvarande nivåer för en fortsättning ned mot nacklinjen (av den möjliga huvud skuldra toppformationen). Först vid en uppgång över 7817 måste vi ta oss en ordentlig funderare över vår spelplan.

Prognos på kopparpriset - Köp SEB råvarucertifikat short koppa D S

Majs

Prisutveckling på majs - 21 juni 2012

USDA crop report rapport visar att kvalitén på kommande majs skörd i USA har påverkats negativt av den senaste tidens mycket varma och torra väder, något som fick majspriset att stiga hela tio procent under veckan.

Jordbrukssektorn faller något efter gårdagens Fedmöte men sektorn är ändå den som bäst står emot det breda råvaruprisfallet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Enligt USDA crop report är har andelen good/excellent minskat till 63 procent jämfört med 66 procent föregående vecka. Det är den lägsta siffran sedan 2008 och är långt under de senaste fem åren som legat på 69 procent.

Framöver kommer nederbörden att vara avgörande för skördens storlek och kvalitet. De nordligaste delarna av USA har haft en god mängd nederbörd medan de centrala och södra delarna har haft torka. Enligt väderprognoser förväntas det torra vädret att fortsätta och med det är det svårt att förvänta sig den rekordskörd som USDA tidigare prognostiserat.

Teknisk analys: Upp från ett slagigt intervall. Lite blåslagna efter en del oförutsedda svängningar har vi nu lämnat ovädersområdet bakom oss. En lite klarare bild pekar på sannolikt fortsatt uppgång och fokus för kommande veckan ligger därför på 1) huruvida vi lyckas passera 55dagars bandet eller ej samt 2) om vi passerar bandet den övre delen av den årslånga svagt sluttande kanalen, just nu vid ~654.

Prognos för pris på majs - 21 juni 2012

Vete

Prisutveckling pa vete - 21 juni 2012

Spannmålen fortsätter att vara ovilliga att falla tillbaka i någon större utsträckning och vetepriset steg 4,3 procent under veckan. Fortsatt torra förhållanden på stora delar av norra halvklotet (primärt USA och Europe) håller uppe riskpremien. Förhållandena är ännu inte allvarliga men kan snabbt bli om inte regn anländer. Den långsiktiga väderriskpremien har fått stöd från ökande risk för att el Niño slår till igen under andra halvåret.

Torkan i Ryssland fortsätter att driva vetepriset. Det torra och varma vädret förväntas dessutom att fortsätta.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I USA är det torra vädret också ett problem för vårvetet som man precis planterat. Vete är den fjärde största grödan man odlar i USA.

I Europa, där Matif-vetet är referens är vädret emellertid bättre med nederbörd och lägre temperaturer. De för vete viktiga länderna Ukraina och Ryssland har alltför torrt väder vilket kan komma att påverka skörden negativt.

Teknisk analys: Återigen köpare i bandet. Återigen verkar idén om att köparna skulle ånyo återvända i 55dagars bandet ha fungerat enligt plan. Vår medelsiktiga vy pekar fortfarande på att vi inte bara ska passera 2012 års topp (218.75) utan även 2011 års (231).

Teknisk analys på vete - 21 juni 2012

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära