Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 25 2012

Published

on

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning: Denna vecka

 • Brett råvaruindex: -0,21 %
  UBS Bloomberg CMCI TR Index
 • Energi: -2,95 %
  UBS Bloomberg CMCI Energy TR Index
 • Ädelmetaller: -2,13%
  UBS Bloomberg CMCI Precious Metals TR Index
 • Industrimetaller: -1,71 %
  UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals TR Index
 • Jordbruk: +4,46 %
  UBS Bloomberg CMCI Agriculture TR Index

Kortsiktig marknadsvy:

Guld: Neutral/köp
Olja: Neutral/sälj
Koppar: Sälj
Majs: Sälj
Vete: Neutral

Guld

Prisutveckling på guld - 21 juni 2012

Guldpriset har fallit 1,6 procent i veckan och fortsätter att falla idag. Gårdagens Fed-möte gav inte det positiva genomslag man hade hoppats på. Förhoppningarna att Fed skulle intervenera kraftigt var höga men utgången blev försiktiga stimulanser där centralbanken säljer kortare stadspapper och köper längre löptider. Fed behöll även löftet att hålla räntan oförändrad tom slutet av 2014.

Utgången av det grekiska valet förra helgen lugnade marknaden men tendensen är att andningspauserna blir kortare och kortare. Blickarna riktades istället mot Spanien där behovet av en kapitalinjektion sannolikt är mer omfattande än vad tidigare indikerats.

I slutet på veckan kommer nya stresstester för den spanska banksektorn Den spanska 10-årsräntan steg över ohållbara 7.20 procent i veckan. Med sådana finansieringskostnader blir Spaniens situation allt mer ohållbar.

Det viktiga tyska ZEW- index som mäter förväntningarna hos analytiker och institutionella placerare kom in sämre än förväntat. På fredag publiceras ävendet tyska IFO-indexet som mäter humöret i det tyska näringslivet. En viss oro finns att tysk ekonomi visar tecken på försvagning vilket skulle försvåra krisarbetet i EMU-området betydligt. Man har sett i marknaden att hedgefonder positionerar sig för stigande tysk räntor, antingen för att riskerna för den tyska ekonomin ökar eller för att någon from av lösning kommer till stånd.

SEB:s analytiker håller än så länge fast vid synen att guld kommer att nå nya höjder innan året är slut men utfallsrummet är stort och en stop loss i $1500/ozt-trakten att rekommendera.

Teknisk analys: Paus i 55dagars bandet. Efter att nästan till fullo ha reverserat den tidigare sättningen har vi sedan några dagar parkerat i 55dagars bandet, hämtandes andan efter sju dagars uppgång. Efter innevarande konsolidering förväntas vi ta sats för att bryta upp över 1640,50 för att sedan utmana 233dagars bandet. Under ovanstående scenario kan vi inte falla tillbaka under 1,561 utan ett sådant brott skulle flytta oss till det neutrala lägret.

Prognos på guldpriset den 21 juni 2012

Olja

Prisutveckling på olja - 21 juni 2012

Brentoljan sjönk i veckan 6,3 procent. Efter gårdagens Fedmöte faller priset kraftigt.

Finansiella investerare positionerar sig avvaktande till ett högre oljepris på kort sikt.

De permanenta medlemmarna i FN:s permanenta säkerhetsråd har under veckans möte i Moskva igen diskuterat Irans kärnvapenprogram, dock utan tydliga framsteg. Mötet inleddes med att man konstaterade att det mest positiva man kunde förvänta sig av mötet var en överenskommelse om att ett nytt möte kommer att äga rum, vilket det kommer att göra i Istanbul den 3:e juli. Iran insisterar på ett lyftande av sanktioner och hävdade sin rätt att anrika uran, villkor som är osannolika att USA och EU kan acceptera. Oron kvarstår att geopolitiska spänningar kommer att intensifieras när nya sanktioner från USA och EU träder i kraft inom två veckor.

OPEC lyckades komma överens om att behålla produktionstaket på 30 mb/d vid sitt möte i Wien förra veckan men Saudiarabien kommer sannolikt inte att göra några snabba neddragningar av sin produktion. Irak har dessutom annonserat att man kommer att höja oljeproduktionen till 3,4 miljoner fat per dag från 3,2 miljoner fat per dag. Det finns för tillfället inga tecken på att den globala överproduktionen av olja kommer att ebba ut.

Onsdagen DOE siffror visade att råoljelager steg 2,9 miljoner fat till 387 miljoner fat, den högsta nivån sedan 1990. Vi ser att amerikanska driving season nu på allvar dragit upp efterfrågan på oljeprodukter.

Vi tror inte att Brentpriset kommer att falla kraftigt från nuvarande nivåer men den globala instabila makroekonomiska situation vi ser för tillfället tynger oljan.

Teknisk analys: På väg igenom falluckan! Hittills har stödet runt 96 förhindrat fortsatt nedgång men med varje studs lägre och lägre ökar hela tiden sannolikheten för att kraftigt brott lägre. Faktum är att om innevarande vecka slutar på nuvarande nivå eller lägre så är brottet ett faktum.

Prognos på oljepriset - Köp SEB råvarucertifikat short olja D S

Koppar

Prisutveckling på koppar - 21 juni 2012

Kopparpriset har fallit 1,4 procent under veckan. Effekter av turbulensen i Europa och en ytterligare lokal inbromsning i Kina på kort sikt kommer sannolikt att fortsätta skapa turbulens bland industrimetallerna.

I början av veckan lyfte statistik angående amerikansk husmarknad metallen till 7600 dollar per ton. Husbyggande står för 40 procent av amerikansk efterfrågan. Enligt World Bureau of Metal Statistics (WBMS) var USA världens andra största kopparkonsument 2011. Enligt International Copper Study Group kommer efterfrågan på koppar i USA att öka med 3,9 procent i år.

Kopparn faller kraftigt idag efter Federal Open Market Committees (FOMC) möte igår där tillväxtutsikterna sänktes. Uttalanden om en omfattande amerikansk QE3 (stimulanser) hade sannolikt lyft kopparn men gårdagens mera försiktiga utspel påverkar industrimetallsegmentet negativt idag.

Trots en europeisk skuldkris, vilken påverkar Kina negativt eftersom Europa står för en stor del av Kinas exportefterfrågan, har kinesiska slutkonsumenter funnit nuvarande prisnivåer intressanta för köp. Den för kopparn viktiga fastighetsmarknaden har i Kina blivit rejält avkyld och mycket talar för att man även i Kina kommer att stimulera ekonomin vilket kommer att ge stöd åt bostadssektorn och genom den ge stöd åt kopparpriset. Har man en längre tidshorisont kan det vara intressant att köpa koppar vid prisdippar men vi förväntar oss fortsatt svängig marknad.

Teknisk analys: Återtest av trendlinjen. Den mindre uppgång som noterats senare tid ska med största sannolikhet ses som ett återtest och bekräftelse av brottet av en kortar trendlinje. Vi är därför av åsikten att man ska sälja nuvarande nivåer för en fortsättning ned mot nacklinjen (av den möjliga huvud skuldra toppformationen). Först vid en uppgång över 7817 måste vi ta oss en ordentlig funderare över vår spelplan.

Prognos på kopparpriset - Köp SEB råvarucertifikat short koppa D S

Majs

Prisutveckling på majs - 21 juni 2012

USDA crop report rapport visar att kvalitén på kommande majs skörd i USA har påverkats negativt av den senaste tidens mycket varma och torra väder, något som fick majspriset att stiga hela tio procent under veckan.

Jordbrukssektorn faller något efter gårdagens Fedmöte men sektorn är ändå den som bäst står emot det breda råvaruprisfallet.

Enligt USDA crop report är har andelen good/excellent minskat till 63 procent jämfört med 66 procent föregående vecka. Det är den lägsta siffran sedan 2008 och är långt under de senaste fem åren som legat på 69 procent.

Framöver kommer nederbörden att vara avgörande för skördens storlek och kvalitet. De nordligaste delarna av USA har haft en god mängd nederbörd medan de centrala och södra delarna har haft torka. Enligt väderprognoser förväntas det torra vädret att fortsätta och med det är det svårt att förvänta sig den rekordskörd som USDA tidigare prognostiserat.

Teknisk analys: Upp från ett slagigt intervall. Lite blåslagna efter en del oförutsedda svängningar har vi nu lämnat ovädersområdet bakom oss. En lite klarare bild pekar på sannolikt fortsatt uppgång och fokus för kommande veckan ligger därför på 1) huruvida vi lyckas passera 55dagars bandet eller ej samt 2) om vi passerar bandet den övre delen av den årslånga svagt sluttande kanalen, just nu vid ~654.

Prognos för pris på majs - 21 juni 2012

Vete

Prisutveckling pa vete - 21 juni 2012

Spannmålen fortsätter att vara ovilliga att falla tillbaka i någon större utsträckning och vetepriset steg 4,3 procent under veckan. Fortsatt torra förhållanden på stora delar av norra halvklotet (primärt USA och Europe) håller uppe riskpremien. Förhållandena är ännu inte allvarliga men kan snabbt bli om inte regn anländer. Den långsiktiga väderriskpremien har fått stöd från ökande risk för att el Niño slår till igen under andra halvåret.

Torkan i Ryssland fortsätter att driva vetepriset. Det torra och varma vädret förväntas dessutom att fortsätta.

I USA är det torra vädret också ett problem för vårvetet som man precis planterat. Vete är den fjärde största grödan man odlar i USA.

I Europa, där Matif-vetet är referens är vädret emellertid bättre med nederbörd och lägre temperaturer. De för vete viktiga länderna Ukraina och Ryssland har alltför torrt väder vilket kan komma att påverka skörden negativt.

Teknisk analys: Återigen köpare i bandet. Återigen verkar idén om att köparna skulle ånyo återvända i 55dagars bandet ha fungerat enligt plan. Vår medelsiktiga vy pekar fortfarande på att vi inte bara ska passera 2012 års topp (218.75) utan även 2011 års (231).

Teknisk analys på vete - 21 juni 2012

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *