Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 24 2012

Published

on

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning: Denna vecka

 • Brett råvaruindex: +0,02 %
  UBS Bloomberg CMCI TR Index
 • Energi: +0,45 %
  UBS Bloomberg CMCI Energy TR Index
 • Ädelmetaller:+ 2,06 %
  UBS Bloomberg CMCI Precious Metals TR Index
 • Industrimetaller: +1,23 %
  UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals TR Index
 • Jordbruk: -1,67 %
  UBS Bloomberg CMCI Agriculture TR Index

Kortsiktig marknadsvy:

 • Guld: Neutral/köp
 • Olja: Neutral/köp
 • Koppar: Sälj
 • Majs: Sälj
 • Vete: Neutral
 • Sojabönor: Sälj

Guld

Prisutveckling på guld under 1,5 år

Vi tycker att man ska vara köpt guld. Förra helgen fick Spanien det lån marknaden länge fruktat men samtidigt hoppats på för att stötta landets krisande banksektor. Lånet uppgick till 100 mdr euro. Guldet reagerade positivt på stimulanspaketet och har stigit två procent under veckan.

Kreditvärderingsinstitutet Fitch sänkte betyget för 18 spanska banker och Moody´s sänkte landets långfristiga kreditbetyg till Baa3 från A3. Igår handlade landets räntor på de högsta nivåerna under euro-tiden. Tioårsräntan steg till 6,99 procent. Stigande räntor i Spanien ökar farhågan att Spanien måste söka ett mer omfattande stöd. Guldet steg åter något på torsdagen då både räntan på tysklands Bund (10-åriga statsobligation) och tyska CDS:er (säkerheter mot en statskonkurs) steg. Brist på förtroende för tyska statspapper är mycket oroande för marknaden.

Oroade blickar riktas även mot Italien som också tyngs att höga räntor. Italiens premiärminister deklarerade dock tydligt i veckan att Italien inte kommer att behöva något räddningspaket eftersom stimulans av tillväxten och ett minskat underskott finns på den italienska agendan.

Råvarubörsen CME minskade marginalkraven för guldterminer med 10 procent i slutet av maj. Sänkningen gav ett visst stöd åt guldpriset men var samtidigt förväntad eftersom marginalkraven är proportionella mot volatilitet och prisnivå. Ökar eller minskar de faktorerna ökar eller minska kraven.

Världens största fysiska guld ETF, SPDR, har sett utflöden för första gången på tre veckor och fonden innehåller nu 1 274,37 ton. Efterfrågan på US Mint coin är fortsatt svag med 53000 ozt i maj (1 troy ounce = ca 31 gram) mot 107 000 ozt i maj 2011.

”Ödesvalet” i Grekland på söndag är en stor osäkerhetsfaktor och vinner den koalition som önskar riva upp besparingskrav kan landet tvingas att lämna euron och osäkerheten om guldet kommer att regera med övriga risktillgångar eller snarare som en säker hamn i orostider är stor.

Teknisk analys: Stadigt högre, igen. Efter en lika oväntad som stor sättning från toppen den sjätte juni har marknaden så sakteliga envist arbetat sig tillbaka upp till de tidigare toppnivåerna. Detta visar med all tydlighet, tycker vi, att nedgången ska etiketteras korrektiv. Det underliggande vågmönstret är också fortsatt positivt varför vi räknar med ytterligare uppgång den närmaste tiden.

Prognos på guldpris den 15 juni 2012

Olja

Prisutveckling på olja tom den 15 juni 2012

Opec´s 12 medlemsländer höll möte igår i Wien. Saudiarabien har inför mötet begärt en ökning av kartellens produktionsmål som i dagsläget motsvarar 30 miljoner fat per dag., något som går stick i stäv med Opec´s irakiske ordförandes önskningar. Saudiarabien har genom en rekordhög produktion (högsta sedan 1980-talet), verbala påtryckningar fått ner oljepriset till önskvärda100 dollar. Inför mötet har man emellertid taktiskt minskat oljeproduktionen för att undgå kritik för att man producerar mer än tilldelade kvoter. Fortsätter produktionen på aktuell nivå kommer marknaden ha ett överskott på olja under det tredje och fjärde kvartalet i år.

Oförändrade produktionskvoter ger stöd åt oljepriset vilket gynnar de mindre oljeproducerande länderna som haft inkomstbortfall p.g.a. det prisfall vi sett nyligen. Brentpriset föll i veckan till 97,14 dollar, den lägsta nivån sedan januari 2011.

Iran, Venezuela och Angola önskar se ett lägre tak för produktionskvoter. Många länder behöver ett pris på 100 dollar för att kunna balansera sina statsbudgetar.

Saudiarabien är mån om att undvika ett stigande oljepris från en högre säsongsrelaterad efterfrågan och ett från EU:s sida Iranskt embargo som träder ikraft den 1:a juli. Saudiarabien är mycket oroligt för Irans kärnvapenenergiprogram och man vill indirekt inte gynna landet med ett högre oljepris.

Opec behöll emellertid produktionstaket på 30 miljoner fat per dag

Spekulativa positioner i Brent har sjunkit till de lägsta nivåerna sedan november 2011. Efter gårdagen Opec möte är vi neutrala till svagt positiva till ett högre pris men helgens val i Grekland utgör även här en stor osäkerhet. Den tekniska bilden ser emellertid negativ ut.

Teknisk analys: Pass upp för falluckan! Efter en mindre korrektiv uppgång är vi nu redan på väg ner igen. Området runt 96 är av stor vikt och ett brott riskerar att utlösa ytterligare ett ras ned mot 80/85.

Prognos för pris på olja den 15 juni 2012

Koppar

Prisutveckling på koppar under 1,5 år

Kopparpriset fann i bättre än förväntad japansk statistik där maskinordrar, d.v.s. beställningar av maskiner inom industrin, långt överträffade analytikers förväntningar. Kopparn fann även stöd i en ökad kinesisk kopparimport och Shanghaibörsens lager nu är på de lägsta nivåerna sedan januari.

Vi har sett bra statistik från Kina. Exporten för maj växte med 15,3 procent i årstakt vilket var mer än en fördubbling av analytikers förväntan och mer än tre gånger ökningstakten i april.

Kinesiskt konsumentprisindex (inflation) föll något mer än förväntat vilket öppnar upp för möjligheter till ytterligare stimulanser från kinesiska myndigheter vilket ger stöd åt kopparn. Fed ledamöter i USA inleder den 19:e juni ett tvådagarsmöte och skulle man ge marknaden förhoppningar om ytterligare stimulanser kommer detta att påverka kopparn positivt. USA är världens andra största kopparkonsument.

Efter att förra veckan ha varit nära sexmånaderslägsta har kopparpriset nu stigit med 2,6 procent. Framförallt har den positiva statistiken från Kina bidragit.

Valet i Grekland på söndag är en stor osäkerhetsfaktor även för kopparn och en eskalering av krisen i Europa med ett Grekiskt euroutträde kan avsevärt minska riskapptiten. Oron växer även kring Cypern vars ekonomi är tätt sammankopplad med den grekiska. Aktiviteten i marknaden är generellt låg inför valet.

Teknisk analys: På väg mot trend nacklinjen. Inte mycket har hänt sedan förra veckan. En viss stabilisering har dock inträtt men denna bör ses som temporär, en paus i nedåttrenden. Väl avklarad tar vi nästa steg ned emot nacklinjen (av den potentiella huvud skuldra toppformationen).

Prognos för pris på koppar - 15 juni 2012

Majs

Prisutveckling på majs under 1,5 år

Priset på decembermajs fortsätter sin negativa trend som marknaden haft sedan september förra året. Vi fortsätter at räkna med lägre priser och tror att priset kommer att bryta 500 cent för att sedan fortsätta ner.

USDA höjde produktionsestimatet för 2012/13. Rapporten räknar även med att utgående majslager ökar. Efterfrågan från Kina och andra tillväxtländer samt efterfrågan på majs till etanoltillverkning har hållit lagren pressade. När det gäller etanol är ökningen i efterfrågan med största sannolikhet över.

USDA reviderar upp sin prognos för Rysslands majsproduktion 2012/13 och den beräknade produktionen slår därmed det tidigare produktionsrekordet från 2008/09 som även matchades 2011/12.

Majsproduktionen i Kina 2012/13 beräknas vara oförändrad jämfört med förra året. Lantbrukarna i landet förväntas öka majsarealen p.g.a. lägre vinstmarginaler för andra grödor.

Teknisk analys: Upp inom kanalen. Den övergripande bilden är fortfarande rätt svårtydd. Dock kan vi noterar att det falska brottet på nedsidan vid månadsskiftet har lett till ett normalt utfall, ett återtest av golvet med på följande uppgång. Troligtvis kommer kraften i studsen att räcka till ungefär 630. Faller vi under 575 ½ så är studsen redan över och ett nytt bottentest på väg.

Prognos på prisutveckling för majs - 15 juni 2012

Vete

Prisutveckling på vete tom 15 juni 2012

Det USDA har publicerat juni månads WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) rapport för produktion, konsumtion och utgående lager. Prognosen för den globala veteproduktionen 2012/13 visar en nedjustering från förra säsongen till 680 ton, vilket dock är fem ton högre än tidigare prognos och fortfarande en bra bit över genomsnittet de senaste fem åren.

Det europeiska Matifvetet föll tillbaka efter Wasde-rapporten. Vi har en negativ grundsyn på prisutvecklingen.

Skicket (crop condition) på amerikanskt vintervete som rapporterade i måndags ligger på 53 % /good/excellent, vilket är en procent högre än förra veckan.

Globala vetelager är på en relativt låg nivå och förväntas inte stiga 2012/13. Nedsiderisken är alltså begränsad.

Ryssland som är en viktig veteproducent har haft problem med ihållande torka och varma temperaturer under april och större delen av maj vilket har hämmat grödornas utveckling.

Dessutom har ogynnsamma väderförhållanden i Centraleuropa gör att USDA reviderat ned produktionsestimat.

Vi fortsätter att ha en neutral syn på veteprisets utveckling på kort sikt.

Teknisk analys: Tillbaka i 55dagars bandet. Tanken om en fortsatt uppgång har, givet de senaste dagarnas nedgång, skjutits på framtiden. Återigen ligger fokus på huruvida köparna kommer, att som vanligt, återkomma i 55dagars bandet eller inte? Om vi följer det tidigare mönstret bör vi snart försöka högre igen.

Prognos för pris på vete - Köp och sälj - 15 juni 2012

Sojabönor

Nedan ser vi WASDE-rapportens produktionsestimat i miljoner ton, som publicerades i onsdags. Det är inga större förändringar för innevarande år, dock en liten uppjustering av Brasiliens skörd och en lika stor nedjustering av Argentinas. För 2012/13 justerades endast Kinas produktion nedåt.

Sojabönor - Sammanställning av produktion

Utgående lager ser vi nedan. Det är otroligt låga utgående lagerestimat för USA. Globalt är dock lagren på en hyggligt bra nivå.

Lager av sojabönor

Nedan ser vi nuvarande utgående lager i historiskt perspektiv. Lager som räcker i 59 dagar är en relativt hög nivå, trots allt.

Sojabönor - Utveckling av lagernivåer

Lägre ekonomisk tillväxt runtom i världen tynger sojabönorna. Vi ser ett lite längre prisdiagram på novemberkontraktet nedan. Så länge det inte blir någon störning av höstens sådd i Sydamerika bör priset kunna hålla sig under 1400 cent. Vi tycker att man ska vara såld sojabönor nu, med stop-loss på drygt 1400 cent. Det finns goda möjligheter till lägre priser framöver.

Analys av pris på sojabönor den 15 juni 2012

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *