Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 24 2012

Publicerat

den

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning: Denna vecka

 • Brett råvaruindex: +0,02 %
  UBS Bloomberg CMCI TR Index
 • Energi: +0,45 %
  UBS Bloomberg CMCI Energy TR Index
 • Ädelmetaller:+ 2,06 %
  UBS Bloomberg CMCI Precious Metals TR Index
 • Industrimetaller: +1,23 %
  UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals TR Index
 • Jordbruk: -1,67 %
  UBS Bloomberg CMCI Agriculture TR Index

Kortsiktig marknadsvy:

 • Guld: Neutral/köp
 • Olja: Neutral/köp
 • Koppar: Sälj
 • Majs: Sälj
 • Vete: Neutral
 • Sojabönor: Sälj

Guld

Prisutveckling på guld under 1,5 år

Vi tycker att man ska vara köpt guld. Förra helgen fick Spanien det lån marknaden länge fruktat men samtidigt hoppats på för att stötta landets krisande banksektor. Lånet uppgick till 100 mdr euro. Guldet reagerade positivt på stimulanspaketet och har stigit två procent under veckan.

Kreditvärderingsinstitutet Fitch sänkte betyget för 18 spanska banker och Moody´s sänkte landets långfristiga kreditbetyg till Baa3 från A3. Igår handlade landets räntor på de högsta nivåerna under euro-tiden. Tioårsräntan steg till 6,99 procent. Stigande räntor i Spanien ökar farhågan att Spanien måste söka ett mer omfattande stöd. Guldet steg åter något på torsdagen då både räntan på tysklands Bund (10-åriga statsobligation) och tyska CDS:er (säkerheter mot en statskonkurs) steg. Brist på förtroende för tyska statspapper är mycket oroande för marknaden.

Oroade blickar riktas även mot Italien som också tyngs att höga räntor. Italiens premiärminister deklarerade dock tydligt i veckan att Italien inte kommer att behöva något räddningspaket eftersom stimulans av tillväxten och ett minskat underskott finns på den italienska agendan.

Råvarubörsen CME minskade marginalkraven för guldterminer med 10 procent i slutet av maj. Sänkningen gav ett visst stöd åt guldpriset men var samtidigt förväntad eftersom marginalkraven är proportionella mot volatilitet och prisnivå. Ökar eller minskar de faktorerna ökar eller minska kraven.

Världens största fysiska guld ETF, SPDR, har sett utflöden för första gången på tre veckor och fonden innehåller nu 1 274,37 ton. Efterfrågan på US Mint coin är fortsatt svag med 53000 ozt i maj (1 troy ounce = ca 31 gram) mot 107 000 ozt i maj 2011.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Ödesvalet” i Grekland på söndag är en stor osäkerhetsfaktor och vinner den koalition som önskar riva upp besparingskrav kan landet tvingas att lämna euron och osäkerheten om guldet kommer att regera med övriga risktillgångar eller snarare som en säker hamn i orostider är stor.

Teknisk analys: Stadigt högre, igen. Efter en lika oväntad som stor sättning från toppen den sjätte juni har marknaden så sakteliga envist arbetat sig tillbaka upp till de tidigare toppnivåerna. Detta visar med all tydlighet, tycker vi, att nedgången ska etiketteras korrektiv. Det underliggande vågmönstret är också fortsatt positivt varför vi räknar med ytterligare uppgång den närmaste tiden.

Prognos på guldpris den 15 juni 2012

Olja

Prisutveckling på olja tom den 15 juni 2012

Opec´s 12 medlemsländer höll möte igår i Wien. Saudiarabien har inför mötet begärt en ökning av kartellens produktionsmål som i dagsläget motsvarar 30 miljoner fat per dag., något som går stick i stäv med Opec´s irakiske ordförandes önskningar. Saudiarabien har genom en rekordhög produktion (högsta sedan 1980-talet), verbala påtryckningar fått ner oljepriset till önskvärda100 dollar. Inför mötet har man emellertid taktiskt minskat oljeproduktionen för att undgå kritik för att man producerar mer än tilldelade kvoter. Fortsätter produktionen på aktuell nivå kommer marknaden ha ett överskott på olja under det tredje och fjärde kvartalet i år.

Oförändrade produktionskvoter ger stöd åt oljepriset vilket gynnar de mindre oljeproducerande länderna som haft inkomstbortfall p.g.a. det prisfall vi sett nyligen. Brentpriset föll i veckan till 97,14 dollar, den lägsta nivån sedan januari 2011.

Iran, Venezuela och Angola önskar se ett lägre tak för produktionskvoter. Många länder behöver ett pris på 100 dollar för att kunna balansera sina statsbudgetar.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Saudiarabien är mån om att undvika ett stigande oljepris från en högre säsongsrelaterad efterfrågan och ett från EU:s sida Iranskt embargo som träder ikraft den 1:a juli. Saudiarabien är mycket oroligt för Irans kärnvapenenergiprogram och man vill indirekt inte gynna landet med ett högre oljepris.

Opec behöll emellertid produktionstaket på 30 miljoner fat per dag

Spekulativa positioner i Brent har sjunkit till de lägsta nivåerna sedan november 2011. Efter gårdagen Opec möte är vi neutrala till svagt positiva till ett högre pris men helgens val i Grekland utgör även här en stor osäkerhet. Den tekniska bilden ser emellertid negativ ut.

Teknisk analys: Pass upp för falluckan! Efter en mindre korrektiv uppgång är vi nu redan på väg ner igen. Området runt 96 är av stor vikt och ett brott riskerar att utlösa ytterligare ett ras ned mot 80/85.

Prognos för pris på olja den 15 juni 2012

Koppar

Prisutveckling på koppar under 1,5 år

Kopparpriset fann i bättre än förväntad japansk statistik där maskinordrar, d.v.s. beställningar av maskiner inom industrin, långt överträffade analytikers förväntningar. Kopparn fann även stöd i en ökad kinesisk kopparimport och Shanghaibörsens lager nu är på de lägsta nivåerna sedan januari.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi har sett bra statistik från Kina. Exporten för maj växte med 15,3 procent i årstakt vilket var mer än en fördubbling av analytikers förväntan och mer än tre gånger ökningstakten i april.

Kinesiskt konsumentprisindex (inflation) föll något mer än förväntat vilket öppnar upp för möjligheter till ytterligare stimulanser från kinesiska myndigheter vilket ger stöd åt kopparn. Fed ledamöter i USA inleder den 19:e juni ett tvådagarsmöte och skulle man ge marknaden förhoppningar om ytterligare stimulanser kommer detta att påverka kopparn positivt. USA är världens andra största kopparkonsument.

Efter att förra veckan ha varit nära sexmånaderslägsta har kopparpriset nu stigit med 2,6 procent. Framförallt har den positiva statistiken från Kina bidragit.

Valet i Grekland på söndag är en stor osäkerhetsfaktor även för kopparn och en eskalering av krisen i Europa med ett Grekiskt euroutträde kan avsevärt minska riskapptiten. Oron växer även kring Cypern vars ekonomi är tätt sammankopplad med den grekiska. Aktiviteten i marknaden är generellt låg inför valet.

Teknisk analys: På väg mot trend nacklinjen. Inte mycket har hänt sedan förra veckan. En viss stabilisering har dock inträtt men denna bör ses som temporär, en paus i nedåttrenden. Väl avklarad tar vi nästa steg ned emot nacklinjen (av den potentiella huvud skuldra toppformationen).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prognos för pris på koppar - 15 juni 2012

Majs

Prisutveckling på majs under 1,5 år

Priset på decembermajs fortsätter sin negativa trend som marknaden haft sedan september förra året. Vi fortsätter at räkna med lägre priser och tror att priset kommer att bryta 500 cent för att sedan fortsätta ner.

USDA höjde produktionsestimatet för 2012/13. Rapporten räknar även med att utgående majslager ökar. Efterfrågan från Kina och andra tillväxtländer samt efterfrågan på majs till etanoltillverkning har hållit lagren pressade. När det gäller etanol är ökningen i efterfrågan med största sannolikhet över.

USDA reviderar upp sin prognos för Rysslands majsproduktion 2012/13 och den beräknade produktionen slår därmed det tidigare produktionsrekordet från 2008/09 som även matchades 2011/12.

Majsproduktionen i Kina 2012/13 beräknas vara oförändrad jämfört med förra året. Lantbrukarna i landet förväntas öka majsarealen p.g.a. lägre vinstmarginaler för andra grödor.

Teknisk analys: Upp inom kanalen. Den övergripande bilden är fortfarande rätt svårtydd. Dock kan vi noterar att det falska brottet på nedsidan vid månadsskiftet har lett till ett normalt utfall, ett återtest av golvet med på följande uppgång. Troligtvis kommer kraften i studsen att räcka till ungefär 630. Faller vi under 575 ½ så är studsen redan över och ett nytt bottentest på väg.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prognos på prisutveckling för majs - 15 juni 2012

Vete

Prisutveckling på vete tom 15 juni 2012

Det USDA har publicerat juni månads WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) rapport för produktion, konsumtion och utgående lager. Prognosen för den globala veteproduktionen 2012/13 visar en nedjustering från förra säsongen till 680 ton, vilket dock är fem ton högre än tidigare prognos och fortfarande en bra bit över genomsnittet de senaste fem åren.

Det europeiska Matifvetet föll tillbaka efter Wasde-rapporten. Vi har en negativ grundsyn på prisutvecklingen.

Skicket (crop condition) på amerikanskt vintervete som rapporterade i måndags ligger på 53 % /good/excellent, vilket är en procent högre än förra veckan.

Globala vetelager är på en relativt låg nivå och förväntas inte stiga 2012/13. Nedsiderisken är alltså begränsad.

Ryssland som är en viktig veteproducent har haft problem med ihållande torka och varma temperaturer under april och större delen av maj vilket har hämmat grödornas utveckling.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Dessutom har ogynnsamma väderförhållanden i Centraleuropa gör att USDA reviderat ned produktionsestimat.

Vi fortsätter att ha en neutral syn på veteprisets utveckling på kort sikt.

Teknisk analys: Tillbaka i 55dagars bandet. Tanken om en fortsatt uppgång har, givet de senaste dagarnas nedgång, skjutits på framtiden. Återigen ligger fokus på huruvida köparna kommer, att som vanligt, återkomma i 55dagars bandet eller inte? Om vi följer det tidigare mönstret bör vi snart försöka högre igen.

Prognos för pris på vete - Köp och sälj - 15 juni 2012

Sojabönor

Nedan ser vi WASDE-rapportens produktionsestimat i miljoner ton, som publicerades i onsdags. Det är inga större förändringar för innevarande år, dock en liten uppjustering av Brasiliens skörd och en lika stor nedjustering av Argentinas. För 2012/13 justerades endast Kinas produktion nedåt.

Sojabönor - Sammanställning av produktion

Utgående lager ser vi nedan. Det är otroligt låga utgående lagerestimat för USA. Globalt är dock lagren på en hyggligt bra nivå.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Lager av sojabönor

Nedan ser vi nuvarande utgående lager i historiskt perspektiv. Lager som räcker i 59 dagar är en relativt hög nivå, trots allt.

Sojabönor - Utveckling av lagernivåer

Lägre ekonomisk tillväxt runtom i världen tynger sojabönorna. Vi ser ett lite längre prisdiagram på novemberkontraktet nedan. Så länge det inte blir någon störning av höstens sådd i Sydamerika bör priset kunna hålla sig under 1400 cent. Vi tycker att man ska vara såld sojabönor nu, med stop-loss på drygt 1400 cent. Det finns goda möjligheter till lägre priser framöver.

Analys av pris på sojabönor den 15 juni 2012

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära