Connect with us

Analys

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 24 2012

Published

on

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysKullagertillverkaren SKF:s vinstvarning under onsdagen är ett tecken i tiden på att efterfrågan på sällanköpsvaror har bromsat in. Vi får signaler om att konsumenterna är i samma sinnesstämning som sommaren 2008 – dvs man avhåller sig från större investeringar. Kinas ekonomi bromsar. Indiens bromsar. Europa är i kaos och Greklands nyval äger rum i helgen, den 17 juni, vilket knappast kommer att lösa några problem.

EU kommer att införa positionslimiter för europeiska aktörer i råvaruterminsmarknaden i Mifid 2, som träder i kraft år 2015. Eftersom alla slutkunder handlar råvaruterminer OTC med banken, dvs med banken som motpart, och banken sedan handlar på börsen, kan detta Prognoser på jordbruksråvarorleda till att kunderna inte kan handla. Intresset hos EU att lyssna på dem som påpekar detta för dem är lika med noll. EU:s syfte med dessa positionslimiter är att undvika möjligheten till manipulation av priser, men det finns inga vetenskapliga bevis för att man åstadkommer detta. Det är också så klart helt obegripligt hur de tror att man kan skydda marknaden mot manipulation utan att reglera den fysiska varumarknaden.

Det verkar också som om det kommer att införas en omsättningsskatt på terminsaffärer inom EU, vilket ökar transaktionskostnaden för att prissäkra jordbruksprodukter. Sverige och Storbritannien har hittills varit ovilliga att gå med på detta, som naturligtvis gör det dyrare att prissäkra bort prisrisk för jordbrukssektorn.

USDA har släppt juni månads upplaga av sina WASDE-estimat för produktion, konsumtion och därmed utgående lager. Det var inga större överraskningar. Möjligen var överraskningen att man inte justerade hektarskördens storlek alls i USA, som ju haft lite mer torka än man räknat med.

FAO har också uppdaterat sina prognoser och de är klart negativa för framtida prisutveckling.

Odlingsväder

Southern Oscillation Index, ett mått på intensiteten i graden av La Niña eller El Niño, sjunkit lägre. Aktuell notering är -8.5. Ett värde lägre än -8 innebär El Niño. El Niño är bra för globalt odlingsväder.

Odlingsväder - 30 dagar SOI

Nedan ser vi ensembleprognosen för ENSO med basdatum den 1 juni. Som vi nämnt ovan, ser vi att ingen av modellerna ens hamnar nära nollstrecket, än mindre en återgång till La Niña. Istället är den här uppdaterade körningen tydligare än i maj, att El Niño kan uppstå redan i juli.

Ensembleprognosen för ENSO

El Niño betyder ökad nederbörd i Sydamerika och i Nordamerika och mindre i Australien och i Sydostasien.

Global spannmålsproduktion

Den totala spannmålsproduktionen i världen 2012 beräknas nu uppgå till rekordhöga 2 419 mt efter att FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) höjer sin prognos för produktionen med 48,5 miljoner, vilket är 3,2 procent upp jämfört med 2011. Ökningen beror främst på en förväntad rekordskörd av majs i USA.

Utifrån de senaste estimaten skulle den globala spannmålsproduktion överstiga den förväntade användningen för 2012/13, som har justerats upp med 19 mt sedan förra månaden, och leda till en rejäl påfyllnad av världens spannmålslager med 36 mt, eller 7 procent, jämfört med 2011/12.

World cereal production and supply

Vete

Matifvetet med novemberleverans föll tillbaka efter WASDE-rapporten. Tekniskt ligger priset på en nivå där det finns stöd. 206 euro är alltså en viktig nivå, liksom förstås 200 euro på en lägre nivå. Vi har en negativ grundsyn på prisutvecklingen och är hellre säljare än köpare. Detta av två anledningar: att efterfrågan i den globala ekonomin bromsar in och att ENSO förutspås gå in i El Niño, som är gynnsamt för produktionen.

Prisutveckling på vete under drygt 1 år

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Priset ligger i den nedre delen av det prisintervall som vetet handlats till sedan december förra året. Det lär locka fram en del köpare, men det kan också innebära en ny fara för att priset bryter ner under intervallet. Men vi måste komma ihåg att decembervete i Chicago nu är mycket billigare än vetet på Matif.

Prisutveckling på chicagovete - Diagram den 13 juni 2012

Nedan ser vi hur terminspriserna på Matif och Chicago förändrats den senaste veckan. Matif är oförändrad. Chicago har fallit över alla terminslöptider. Vi är hellre säljare av Matif än av Chicago, i synnerhet vad gäller december 2012, där Chicago ligger på lite drygt 190 euro per ton. Möjligen kan man våga sig på att köpa Chicago december och sälja Matif november i förhoppning om att priserna ska konvergera.

Terminspris för vete på Matif och Chicago

Crop condition för höstvetet i USA, som rapporterades i måndags kväll klockan 22, ligger på 53% good / excellent, vilket är 1% högre än förra veckan.

Crop condition för höstvetet i USA

I WASDE-rapporten justerades produktionen ner med 5 mt för 2012/13.

World wheat production 2011/2012 - 2012/2013

Nedan ser vi utgående lager, som justeras ner med drygt 2 mt. Global konsumtion minskas med nästan lika mycket som produktionen. Med ett något lägre pris, verkar det kanske lite märkligt att efterfrågan ska minska jämfört med förra månaden. Det är ju inte utbudet, utan priset som normalt ransonerar efterfrågan.

Lagernivåer av vete - Global

Nedan ser vi ett diagram på utgående lager, uttryckt som antal dagars konsumtion. Vi ser att globala utgående lager är på en relativt låg nivå, och alltså inte väntas stiga 2012/13. Det innebär att potentialen för radikalt lägre priser är begränsad. Det innebär också att priserna kommer att vara svängiga då konsumenter är lite extra oroliga.

Diagram på utgående lager av vete

FAO:s prognos för den globala produktionen av vete 2012/13 visar en nedjustering från förra säsongen till 680 mt, vilket dock är 5 mt högre än tidigare prognos och fortfarande en bra bit över genomsnittet de senaste fem åren.

Vete - Världsmarknaden 2008 till 2013

Vetearealen och produktionen i Kina 2012/13 förväntas bli oförändrad. I provinserna Henan, Hebei, Anhui, Shandong och Jiangsu, som är de stora producenterna av höstvete, börjar skörden i juni (vissa sydliga provinser har redan startat). Även om torka har rapporterats i Hebei-provinsen, är det dock fortfarande för tidigt att säga om detta kommer att påverka produktionen.

Importen av vete 2011/12 estimeras till 3 mt då importerat vete, särskilt från Australien, är relativt konkurrenskraftigt, jämfört med det inhemska vetet, till både foder och mjöl i de kustnära provinserna.

Importen av vete under 2012/13 förväntas vara fortsatt stark i spåren av fortsatt konkurrenskraftiga priser.

Karta över Asien - Jordbruk

Prognoserna för Rysslands spannmålsskörd 2012 varierar från ett lägsta om 88 mt från vissa branschanalytiker till så högt som 93-94 mt av det ryska jordbruksministeriet. FAS estimerar produktionen till 88 mt, en nedgång från 94 mt förra året, som en följd av dåliga förhållanden för övervintring i de viktiga södra produktionsområdena samt torrt och varmt vårväder i Volga området och i de centrala delarna. I många delar var höstgrödorna i mycket gott skick i mars och början av april, men sedan dess har förväntningarna på avkastning sänkts på grund av en drastisk och oväntad minsknings av markfuktighet. Många lantbrukare har klagat över att det praktiskt taget inte blev någon vår, då den kalla vintern plötsligt byttes ut mot sommarvärme och torka, vilket resulterade i att de varma temperaturerna snabbt smälte snön som snarare avdunstade istället för att tillföra jorden behövlig fukt.

I mitten av maj uppskattades Rysslands höstgrödor att vara i sämre skick än under 2011, men fortfarande i närheten av det femåriga genomsnittet.

USDA estimerar Rysslands vete produktion 2012/13 till 53 mt, en minskning med 3 mt jämfört med förra månaden och ned 3.2 mt från förra året, och som beror på det varma och torra vädret i den europeiska delen av Ryssland. Ihållande torka och varma temperaturer under april och större delen av maj hämmade grödornas utveckling i Rysslands södra distrikt, som står för ca hälften av landets produktion av höstvete. Arealen beräknas uppgå till 25.5 miljoner hektar, oförändrad från förra månaden, och avkastningen estimeras till 2.08 ton per hektar, en minskning med 8 procent från förra året och 6 procent under det femåriga genomsnittet.

Fru Martell är dock lite mera skeptisk och säger att den exceptionella vårvärmen i Ukraina och Ryssland kan ha orsakat mer skador och ett större bortfall än vad som anges av USDA i senaste WASDE-rapporten.

Martell - Karta över Europa - Temperaturer

USDA uppskattar produktionen av vete i EU-27 till 131 mt, en minskning med 1 mt från förra månaden och ned 6.4 mt jämfört med förra året. Arealen estimeras till 24.6 miljoner hektar, en minskning med 0.3 miljoner från förra månaden och avkastningen beräknas till 5.32 ton per hektar, jämfört med förra månadens 5.30 t/ha och förra årets 5.36 t/ha.

Ogynnsamma förhållanden har präglat Centraleuropa under stora delar av växtsäsongen med torka under hösten, köldknäppar under vintern och återigen torka under tidig vår. Torftig utveckling i kombination med utvintring har lett till bortfall av höstgrödor, som kommer att ersättas med vårgrödor, vilket resulterar i lägre avkastning.

De redan låga prognoserna för tyska och polska grödor justeras ned ytterligare i denna månads rapport och reflekterar den senaste tidens väderrelaterade skador. Produktionen i Tyskland justeras ned 0.7 mt till 21.8 mt medan produktionen i Polen beräknas till 8.1 mt jämfört med 9.3 mt förra året. För Frankrike, Europas största vete producent, justeras prognosen upp med 0.5 mt från förra månaden till 37 mt som en följd av gynnsamma (blöta) väderförhållanden.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn har fortsatt att handlas sidledes, något svagt. 220 euro tycks vara ett psykologiskt stöd för marknaden.

Prisdiagram över maltkorn - 13 juni 2012

Potatis

Potatispriset för leverans nästa år, som i slutet av maj var uppe på 17 euro per deciton och sedan såldes ner till 14, har återigen vänt uppåt. Trenden är alltjämt uppåtriktad och vi fortsätter att ha en positiv syn på potatispriset för ny skörd.

Prisdiagram för potatis - 13 juni 2012

Majs

Priset på decembermajs fortsätter i sin negativa trend, som marknaden haft sedan september förra året. Vi tror att majspriset kommer att bryta 500 cent och fortsätta ner. 500 cent är en psykologiskt viktig nivå, inte minst för att det är en så jämn siffra. Jämna siffror brukar attrahera köpordrar av folk som inte tänker längre än så.

Prisdiagram för majs - 13 juni 2012

Nedan ser vi WASDE-rapporten för majsproduktionen. Vi ser att produktionsestimatet för 2012/13 höjs med 4 mt. Det kanske märkligaste är att man inte justerat hektarskörden i USA, som varit torkdrabbat hittills. För vårens skörd, 2011/12, justerades Brasilien upp till 69 mt.

Världsproduktion av majs

Nedan ser vi USDAs estimat för utgående majslager. Dessa väntas öka 2012/13, med drygt 3 mt. Detta innebar att marknaden tog rapporten negativt.

Lager av majs i världen

Lagren av majs har länge varit låga, men nu väntas alltså högre utgående lager, som ser i nedanstående diagram. Diagrammet visar utgående lager i termer av dagar av konsumtion sedan 1961. Efterfrågan från Kina och andra tillväxtländer och efterfrågan på råvara till etanoltillverkning har hållit lagren pressade. När det gäller etanol är ökningen i efterfrågan med största sannolikhet över. I USA har man nått upp till 10% inblandning och högre går inte att gå utan skador på motorerna. Naturgas har blivit ett extremt billigt bränsle i USA och kommer troligtvis att ta marknadsandelar både på bensinens och därmed också etanolens bekostnad.

Reserver av majs - 1961 och framåt

Sådden i USA var klar för en månad sedan. USDA har slutat publicera siffror på sådden.

Majsproduktionen i Kina 2012/13 beräknas vara relativt oförändrad från förra året. På grund av lägre vinstmarginaler för sojabönor och bomull i nordost och nordkinesiska slätten, förväntas lantbrukarna att öka majsarealen med 2 procent.

Importen av majs 2011/12 estimeras till 5.5 mt, även om ytterligare inköp av staten kan bli möjliga om priserna på importerad majs håller sig konkurrenskraftiga. Importen under 2012/13 beräknas uppgå till 7 mt på förväntningar om att en stark inhemsk efterfrågan från industri och djuruppfödning kommer att hålla de inhemska majspriserna relativt sett högre än priserna på importerad majs. Flera källor inom industrin säger att de höga majspriserna under säsongen 2011/12 delvis beror på dålig kvalitet i provinserna Hebei, Henan och Shandong, vilket därmed har begränsat utbudet. Förhöjda toxinhalter gör majsen oanvändbar och i mars 2012 uppskattade CNGOIC att ca 5 mt majs innehöll gifter som aflatoxin.

Även om Rysslands veteproduktion fick se en nedjustering av USDA så ser det betydligt bättre ut för landets majsproduktion. USDA justerar upp sin prognos för 2012/13 till 7.8 mt, en ökning med 0.8 mt från förra månaden och upp 1.1 mt från förra året. Den beräknade produktionen slår därmed det tidigare rekordet på 6.7 mt som sattes 2008/09 och som matchades 2011/12. En ökning i areal med 23 procent på årsbasis är den bidragande orsaken och beror på en kombination av högre inhemsk konsumtion av majs som foder, ökad bearbetning av förädlade produkter som gluten och majssirap, och bortfall av höstraps och korn i södra Ryssland som kommer att ersättas.

Sojabönor

Lägre ekonomisk tillväxt runtom i världen tynger sojabönorna. Vi ser ett lite längre prisdiagram på novemberkontraktet nedan. Så länge det inte blir någon störning av höstens sådd i Sydamerika bör priset kunna hålla sig under 1400 cent. Vi tycker att man ska vara såld sojabönor nu, med stop-loss på drygt 1400 cent. Det finns goda möjligheter till lägre priser framöver.

Prisdiagram över sojabönor - Mars 2010 till juni 2012

Nedan ser vi WASDE-rapportens produktionsestimat. Det är inga större förändringar för innevarande år, dock en liten uppjustering av Brasiliens skörd och en lika stor nedjustering av Argentinas. För 2012/13 justerades endast Kinas produktion nedåt.

Sojabönor - Global produktion

Utgående lager ser vi nedan. Det är otroligt låga utgående lagerestimat för USA. Globalt är dock lagren på en hyggligt bra nivå.

Världslager av sojabönor

Nedan ser vi nuvarande utgående lager i historiens perspektiv. Lager som räcker i 59 dagar är en relativt hög nivå, trots allt.

Reserver av sojabönor

Sådden är till 97% klar i USA, dvs den är klar. Det är rekordtidigt.

Sojabönor - Såddrapport i USA

Raps

Priset på novemberterminen befinner sig fortfarande i rekyl efter vårens kraftiga prisuppgång. Det är större brist på raps än på sojabönor och rapsen är mindre beroende av Kinas efterfrågan.

Prisutveckling på raps - Diagram den 13 juni 2012

USDA publicerar även globala estimat på utgående lager för rapsfrö. USDA:s senaste prognos för den globala produktionen av raps är oförändrad från förra månaden på 60.43 mt. Estimatet för produktionen i EU-27 har justerats ned med 0.10 mt (Polen / Ungern) medan produktionen i Ryssland har justerats upp med samma mängd.

första prognosen från Frankrikes jordbruksministerium för 2012 års skörd visar på en 10-procentig minskning för höstrapsen som en följd av den extrema kylan tidigare i år.

Till skillnad från sojabönor är efterfrågan större än produktionen, vilket får till följd att utgående lager minskar. Så har det varit i flera år och det förklarar också styrkan i marknaden för rapsfrö.

Priset måste upp för att stimulera mer produktion, eller ransonera konsumtionen. Globala lager som innan skörd räcker för 12 dagars konsumtion är en mycket låg nivå.

Lager av raps

Låga lager innebär att marknaden är oroligare än annars. Prisrörligheten kommer att vara hög.

Gris

Decemberkontraktet har fallit tillbaka 1 cent sedan förra veckan i avvaktande handel.

Gris - Decemberkontraktet har fallit tillbaka

Nedan ser vi augustikontraktet på hogs på Eurex. Det är 78 kontrakt öppen balans, dvs det är totalt 78 köpta och sålda kontrakt som clearas av Eurex. Jämfört med för ett år sedan är öppen balans högre och stabilare. Marknaden har av allt att döma fått ett visst förtroende i branschen. Det är naturligtvis långt att gå innan likviditeten är så hög som på CME, men så här långt ser det bra ut.

Augustikontraktet på hogs på Eurex

Mjölk

Mjölkpriset har fortsatt att rekylera uppåt för decemberleverans. 16 cent passerades snabbt, liksom 16.50. Det är en lite väl snabb omvärdering och den euforiska uppgången borde vända till motsatsen inom kort.

Mjölkpriset har fortsatt att rekylera

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *