Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 14 2012

Publicerat

den

Sammanfattning: Föregående vecka

 • Analyser - Prognos på priser för råvarorBrett råvaruindex: -1,00 %
  UBS Bloomberg CMCI TR Index
 • Energi: -2,68 %
  UBS Bloomberg CMCI Energy TR Index
 • Ädelmetaller: +0,47 %
  UBS Bloomberg CMCI Precious Metals TR Index
 • Industrimetaller: -0,37 %
  UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals TR Index
 • Jordbruk: +0,40 %
  UBS Bloomberg CMCI Agriculture TR Index

Kortsiktig marknadsvy:

 • Guld: Neutral/köp
 • Olja: Neutral
 • Koppar: Sälj
 • Majs: Neutral
 • Vete: Neutral

Guld

Diagram över guldkurs 2011 - 2012

 • Ben Bernanke nämnde under början av veckan ett eventuellt fortsatt behov av stimulansåtgärder, detta bland annat för att stödja den amerikanska arbetsmarknaden. Guldet rusade upp mot 1700 USD på uttalandet, detta då marknaden tolkade budskapet som en möjlighet till en ytterligare våg av kvantitativa lättnader i USA.
 • Den landsomfattande strejk bland Indiens 300 000 juvelerare som vi nämnde förra veckan visade sig göra ett visst avtryck i marknaden. Exempelvis lyckades denna aktion trycka ned priset igen under veckan, detta då landet är världens största köpare av fysiskt guld. Bakgrunden till strejken är en kraftigt ökad importskatt på guld. I fredags meddelade dock representanter för juvelerarna att man planerar att avbryta strejken, detta då den ökade skattesatsen verkar bli skjuten på framtiden.
 • Efter en negativ utveckling de senaste veckorna börjar nu investerarna återigen gå in i guld. Den generella riskviljan får investerarna att gå ur trygga valutor (som den amerikanska dollarn) och in i exempelvis aktier och råvaror istället. Med denna utveckling ökar inflödet i guld och ger således stöd åt priset. Till skillnad från andra metaller får guld anses vara en rent finansiell eller smyckesrelaterad råvara.
 • Enligt Bloomberg har försäljningen av både guld- och silvermynt i USA ökat igen, vilket visar på ett allmänt ökat intresse för guld som sparform.
 • Teknisk Analys: Egentligen har inte speciellt mycket skett under innevarande vecka. Ett försök upp emot 1700 området blockerades och marknaden föll tillbaka ned mot den nedre delen av medelvärdesbanden. Vi fortsätter alltså vårt sökande efter mer bevis för en fortsättning av den långsiktiga uppåttrenden. Framgent gäller fortfarande att 1725/40 utgör bekräftelsepunkten för uppgång samt att vi däröver kan spika igen dörren till källaren.

TA på guldkurs den 2 april 2012

Olja

Oljekursen år 2011 - 2012

 • Både oljepriset och bolag inom oljesektorn gick under måndagen starkt på rapportering om att omvärldens sanktioner mot Iran kommer att minska landets råoljeexport med flera hundratusen fat per dag.
 • Under större delen av förra veckan föll oljepriset, detta på politiska utspel om ökat utbud samt indikationer om en svag global tillväxt. Totalt sett föll priset tillbaka med nästan 1,8 procent.
 • De politiska utspelen kommer från representanter för regeringarna ibland annat USA, Storbritannien och Frankrike, vilka uttryckt intresse för att släppa strategiska oljelager. Det spekuleras i dagsläget kring Obamas och Sarkozys möjligheter att bli omvalda med ett oljepris runt 125 USD per fat och att detta driver dem till att försöka få ner priset. Viktigt att känna till är att energiorganet IEA (International Energy Agency) är de som rekommenderar om sådana åtgärder och det förefaller för närvarande inte troligt att de kommer att göra det den närmaste tiden.
 • På efterfrågesidan finns det i nuläget många frågetecken kring den egentliga hälsan för den globala ekonomin. I Kina, som till stor del agerat draglok de senaste åren, förekommer en kontrollerad men omfattande inbromsning. USA har de senaste månaderna visat sig vara ett starkt kort, men kvaliteten i återhämtningen på bland annat arbetsmarknaden kan ifrågasättas. I Europa är nu Spanien i fokus, vilket skapar oro avseende hela Eurozonen.
 • Teknisk Analys: Sannolikheten för att vi kommer att göra rycket upp emot 129/131 området har fallit kraftigt efter förra fredagens falska brott upp ur triangeln. Dessutom har vi handlat under, temporärt men dock under 121.50, vilket ytterligare drar ned möjligheten till en snar uppgång. Detta faktum gör att vi för nästkommande vecka snarare har fokus på nedsidan än det omvända.

TA på oljekursen den 2 april 2012

Koppar

Kopparkursen år 2011 - 2012

 • På måndagen steg kopparpriset rejält, detta bland annat på spekulationer om minskad metallproduktion som en effekt av de höga energipriserna.
 • Under förra veckan kom sedan ovanligt svaga siffror avseende de aggregerade industrivinsterna för kinesiska bolag. Från att i drygt två års tid ha legat på en årlig positiv tillväxttakt över 20 procent justerades siffran ned så att vinsttillväxten nu istället är negativ. Man får i regel ta officiella siffror från Kina med en nypa salt, men likväl kan denna typ av data vara sådan att den trycker ned priset rejält på kort sikt.
 • Enligt Bloomberg stiger för närvarande kopparlagren i både London och Shanghai. Den kinesiska inbromsningen verkar slå hårt mot efterfrågan på fysisk koppar och risken för en kraftig korrektion får anses vara överhängande.
 • Sedan början av februari har de andra industrimetallerna gått ner med mellan 5–15 procent, detta samtidigt som kopparpriset på LME gått upp med nästan 2 procent.
 • Enligt en undersökning från Bloomberg förväntar sig 11 av 25 tillfrågade analytiker att kopparpriset ska gå ned denna vecka. Samtidigt tror 7 analytiker på en uppgång och 7 är neutrala. Detta är den största andelen med en negativ marknadsutsikt sedan början av januari.
 • Teknisk Analys: Testet av marsbotten renderade ett visst köpande varför vi nu studsat tillbaka in i mitten av innevarande intervall. Vi går därför in i nästa vecka med en neutral vy (även om råvarumarknaden rent generellt befinner sig på ett sluttande plan givet brottet i CRB index). Det kontrakterande intervallet måste snart komma till sitt slut och utbrottet, vilket håll det nu blir åt, har alla förutsättningar att bli explosivt!

TA på kopparkursen den 2 april 2012

Majs

Majskursen år 2011 - 2012

 • Majspriset föll med nästan åtta procent mellan veckans toppnotering på måndagen till dess bottennotering vid lunchtid på fredagen. Den generella uppfattningen var att de amerikanska bönderna skulle öka sin majssådd med nästan tre procent jämfört med 2011. Detta skulle i sådana fall innebära att majsarealen i USA skulle bli den största sedan andra världskriget.
 • Den korrekta siffran, vilken kom ut i fredags eftermiddag, visade att marknaden till och med hade underskattat böndernas avsikter för årets skörd. Trots detta gick majkontraktet upp med över 6,5 procent och septemberkontraktet med drygt 3 procent.
 • Det som fick majspriset att dra iväg var nedjusteringen av de redan låga lagernivåerna, vilket innebär att den befintliga utbudssituationen är fortsatt känslig, detta även om framtiden ser ljusare ut. Detta förklarar även skillnaden i uppgången mellan frontmånadskontraktet och septemberkontraktet.
 • Vi anser att osäkerheten är stor denna vecka och ändrar vår kortsiktigt svagt positiva vy till helt neutral. Vinsthemtagningar skulle kunna tynga majspriset efter fredagens kraftigt positiva rörelse.
 • Teknisk Analys: Fredagens statistik verkar ha överraskat marknaden å det grövsta givet den kraftfulla uppgång som den resulterade i. Intressant nog har uppgången än så länge stannat mot 656 motståndet. Tas detta ut lär resultatet bli ett nytt försök att bryta upp ur oktober-kanalen.

TA på majskursen den 2 april 2012

Vete

Vetekursen år 2011 - 2012

 • Precis som för majsen gick vetepriset i både Europa och USA ned rejält inför det amerikanska jordbruksdepartementets (USDA) rapport på fredagen. Marknaden förväntade sig något större odlingsarealer för majs, vete och sojabönor. En typ av råvara som enligt förväntningarna skulle få stå tillbaks var bomull, vars pris under veckan gick upp med nästan fem procent inför rapporten.
 • I Chicago steg vetepriset med drygt åtta procent under fredagseftermiddagen, detta efter att USDA rapporterat om en minskning med nästan 16 procent för de amerikanska vetelagren jämfört med förra året. Vidare kommer de amerikanska bönderna troligtvis plantera mindre vete än vad marknaden hade förväntat sig.
 • I Paris steg priset på kvarnvete under fredagen med 3,75 procent. Den svaga amerikanska spannmålsstatistiken samt uttalanden från Ukraina om ett eventuellt bortfall med över 40 procent av landets vintervetesproduktion tryckte priset uppåt.
 • Sedan årsskiftet har vetepriset i Chicago i princip rört sig sidledes, detta samtidigt som priset i Paris gått upp med drygt sex procent. Den relativa skillnaden kommer framförallt från de köldrelaterade problem som den innevarande skörden av vintervete haft i Europa.
 • Även om mycket talar för vinsthemtagningar denna vecka tycker vi inte att man ska ta en kort position i MATIF-vete denna vecka, detta med bakgrund av den stora osäkerheten avseende den europeiska skörden.
 • Teknisk Analys: I och med misslyckandet att hålla sig kvar över januari/ februari-topparna utlöstes en mindre våg av vinsthemtagningar. Vi hävdar dock att det underliggande mönstret fortfarande är positivt varför studsen upp från 55-dagarsbandet har en god chans att bli början på en ny uppgångsfas. Icke desto mindre finns det fortfarande, till dess att 219 bryts, ett visst utrymme på nedsidan, mot 55-233dagars banden och februari botten,

TA på vetekursen den 2 april 2012

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära