Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 14 2012

Publicerat

den

Sammanfattning: Föregående vecka

 • Brett råvaruindex: -1,00 %
  UBS Bloomberg CMCI TR Index
 • Energi: -2,68 %
  UBS Bloomberg CMCI Energy TR Index
 • Ädelmetaller: +0,47 %
  UBS Bloomberg CMCI Precious Metals TR Index
 • Industrimetaller: -0,37 %
  UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals TR Index
 • Jordbruk: +0,40 %
  UBS Bloomberg CMCI Agriculture TR Index

Kortsiktig marknadsvy:

 • Guld: Neutral/köp
 • Olja: Neutral
 • Koppar: Sälj
 • Majs: Neutral
 • Vete: Neutral

Guld

 • Ben Bernanke nämnde under början av veckan ett eventuellt fortsatt behov av stimulansåtgärder, detta bland annat för att stödja den amerikanska arbetsmarknaden. Guldet rusade upp mot 1700 USD på uttalandet, detta då marknaden tolkade budskapet som en möjlighet till en ytterligare våg av kvantitativa lättnader i USA.
 • Den landsomfattande strejk bland Indiens 300 000 juvelerare som vi nämnde förra veckan visade sig göra ett visst avtryck i marknaden. Exempelvis lyckades denna aktion trycka ned priset igen under veckan, detta då landet är världens största köpare av fysiskt guld. Bakgrunden till strejken är en kraftigt ökad importskatt på guld. I fredags meddelade dock representanter för juvelerarna att man planerar att avbryta strejken, detta då den ökade skattesatsen verkar bli skjuten på framtiden.
 • Efter en negativ utveckling de senaste veckorna börjar nu investerarna återigen gå in i guld. Den generella riskviljan får investerarna att gå ur trygga valutor (som den amerikanska dollarn) och in i exempelvis aktier och råvaror istället. Med denna utveckling ökar inflödet i guld och ger således stöd åt priset. Till skillnad från andra metaller får guld anses vara en rent finansiell eller smyckesrelaterad råvara.
 • Enligt Bloomberg har försäljningen av både guld- och silvermynt i USA ökat igen, vilket visar på ett allmänt ökat intresse för guld som sparform.
 • Teknisk Analys: Egentligen har inte speciellt mycket skett under innevarande vecka. Ett försök upp emot 1700 området blockerades och marknaden föll tillbaka ned mot den nedre delen av medelvärdesbanden. Vi fortsätter alltså vårt sökande efter mer bevis för en fortsättning av den långsiktiga uppåttrenden. Framgent gäller fortfarande att 1725/40 utgör bekräftelsepunkten för uppgång samt att vi däröver kan spika igen dörren till källaren.

Olja

 • Både oljepriset och bolag inom oljesektorn gick under måndagen starkt på rapportering om att omvärldens sanktioner mot Iran kommer att minska landets råoljeexport med flera hundratusen fat per dag.
 • Under större delen av förra veckan föll oljepriset, detta på politiska utspel om ökat utbud samt indikationer om en svag global tillväxt. Totalt sett föll priset tillbaka med nästan 1,8 procent.
 • De politiska utspelen kommer från representanter för regeringarna ibland annat USA, Storbritannien och Frankrike, vilka uttryckt intresse för att släppa strategiska oljelager. Det spekuleras i dagsläget kring Obamas och Sarkozys möjligheter att bli omvalda med ett oljepris runt 125 USD per fat och att detta driver dem till att försöka få ner priset. Viktigt att känna till är att energiorganet IEA (International Energy Agency) är de som rekommenderar om sådana åtgärder och det förefaller för närvarande inte troligt att de kommer att göra det den närmaste tiden.
 • På efterfrågesidan finns det i nuläget många frågetecken kring den egentliga hälsan för den globala ekonomin. I Kina, som till stor del agerat draglok de senaste åren, förekommer en kontrollerad men omfattande inbromsning. USA har de senaste månaderna visat sig vara ett starkt kort, men kvaliteten i återhämtningen på bland annat arbetsmarknaden kan ifrågasättas. I Europa är nu Spanien i fokus, vilket skapar oro avseende hela Eurozonen.
 • Teknisk Analys: Sannolikheten för att vi kommer att göra rycket upp emot 129/131 området har fallit kraftigt efter förra fredagens falska brott upp ur triangeln. Dessutom har vi handlat under, temporärt men dock under 121.50, vilket ytterligare drar ned möjligheten till en snar uppgång. Detta faktum gör att vi för nästkommande vecka snarare har fokus på nedsidan än det omvända.

Koppar

 • På måndagen steg kopparpriset rejält, detta bland annat på spekulationer om minskad metallproduktion som en effekt av de höga energipriserna.
 • Under förra veckan kom sedan ovanligt svaga siffror avseende de aggregerade industrivinsterna för kinesiska bolag. Från att i drygt två års tid ha legat på en årlig positiv tillväxttakt över 20 procent justerades siffran ned så att vinsttillväxten nu istället är negativ. Man får i regel ta officiella siffror från Kina med en nypa salt, men likväl kan denna typ av data vara sådan att den trycker ned priset rejält på kort sikt.
 • Enligt Bloomberg stiger för närvarande kopparlagren i både London och Shanghai. Den kinesiska inbromsningen verkar slå hårt mot efterfrågan på fysisk koppar och risken för en kraftig korrektion får anses vara överhängande.
 • Sedan början av februari har de andra industrimetallerna gått ner med mellan 5–15 procent, detta samtidigt som kopparpriset på LME gått upp med nästan 2 procent.
 • Enligt en undersökning från Bloomberg förväntar sig 11 av 25 tillfrågade analytiker att kopparpriset ska gå ned denna vecka. Samtidigt tror 7 analytiker på en uppgång och 7 är neutrala. Detta är den största andelen med en negativ marknadsutsikt sedan början av januari.
 • Teknisk Analys: Testet av marsbotten renderade ett visst köpande varför vi nu studsat tillbaka in i mitten av innevarande intervall. Vi går därför in i nästa vecka med en neutral vy (även om råvarumarknaden rent generellt befinner sig på ett sluttande plan givet brottet i CRB index). Det kontrakterande intervallet måste snart komma till sitt slut och utbrottet, vilket håll det nu blir åt, har alla förutsättningar att bli explosivt!

Majs

 • Majspriset föll med nästan åtta procent mellan veckans toppnotering på måndagen till dess bottennotering vid lunchtid på fredagen. Den generella uppfattningen var att de amerikanska bönderna skulle öka sin majssådd med nästan tre procent jämfört med 2011. Detta skulle i sådana fall innebära att majsarealen i USA skulle bli den största sedan andra världskriget.
 • Den korrekta siffran, vilken kom ut i fredags eftermiddag, visade att marknaden till och med hade underskattat böndernas avsikter för årets skörd. Trots detta gick majkontraktet upp med över 6,5 procent och septemberkontraktet med drygt 3 procent.
 • Det som fick majspriset att dra iväg var nedjusteringen av de redan låga lagernivåerna, vilket innebär att den befintliga utbudssituationen är fortsatt känslig, detta även om framtiden ser ljusare ut. Detta förklarar även skillnaden i uppgången mellan frontmånadskontraktet och septemberkontraktet.
 • Vi anser att osäkerheten är stor denna vecka och ändrar vår kortsiktigt svagt positiva vy till helt neutral. Vinsthemtagningar skulle kunna tynga majspriset efter fredagens kraftigt positiva rörelse.
 • Teknisk Analys: Fredagens statistik verkar ha överraskat marknaden å det grövsta givet den kraftfulla uppgång som den resulterade i. Intressant nog har uppgången än så länge stannat mot 656 motståndet. Tas detta ut lär resultatet bli ett nytt försök att bryta upp ur oktober-kanalen.

Vete

 • Precis som för majsen gick vetepriset i både Europa och USA ned rejält inför det amerikanska jordbruksdepartementets (USDA) rapport på fredagen. Marknaden förväntade sig något större odlingsarealer för majs, vete och sojabönor. En typ av råvara som enligt förväntningarna skulle få stå tillbaks var bomull, vars pris under veckan gick upp med nästan fem procent inför rapporten.
 • I Chicago steg vetepriset med drygt åtta procent under fredagseftermiddagen, detta efter att USDA rapporterat om en minskning med nästan 16 procent för de amerikanska vetelagren jämfört med förra året. Vidare kommer de amerikanska bönderna troligtvis plantera mindre vete än vad marknaden hade förväntat sig.
 • I Paris steg priset på kvarnvete under fredagen med 3,75 procent. Den svaga amerikanska spannmålsstatistiken samt uttalanden från Ukraina om ett eventuellt bortfall med över 40 procent av landets vintervetesproduktion tryckte priset uppåt.
 • Sedan årsskiftet har vetepriset i Chicago i princip rört sig sidledes, detta samtidigt som priset i Paris gått upp med drygt sex procent. Den relativa skillnaden kommer framförallt från de köldrelaterade problem som den innevarande skörden av vintervete haft i Europa.
 • Även om mycket talar för vinsthemtagningar denna vecka tycker vi inte att man ska ta en kort position i MATIF-vete denna vecka, detta med bakgrund av den stora osäkerheten avseende den europeiska skörden.
 • Teknisk Analys: I och med misslyckandet att hålla sig kvar över januari/ februari-topparna utlöstes en mindre våg av vinsthemtagningar. Vi hävdar dock att det underliggande mönstret fortfarande är positivt varför studsen upp från 55-dagarsbandet har en god chans att bli början på en ny uppgångsfas. Icke desto mindre finns det fortfarande, till dess att 219 bryts, ett visst utrymme på nedsidan, mot 55-233dagars banden och februari botten,

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version