Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 7 januari 2014

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar vilka råvaror

Inledning

Precis före Julhelgen meddelade FED att man inleder ”tapering”, dvs att man minskar intensiteten i den monetära stimulansen. Istället för att trycka 1000 miljarder dollar vare år, kommer man att bara trycka 900 miljarder. De finansiella marknaderna har sedan ”tapering” – ordet yppades vid ett möte i april, präglats av oron för att perioden av massiv ökning av penningmängden skulle leda till ett slut på flödet av pengar till tillgångsmarknaderna, där pengarna parkerades. Men om man ser minskningen i expansionen som 900 miljarder dollar i ökad penningmängd istället för 1000 miljarder, så förefaller det vara nästan som att inte FED hade gjort något alls.

Milton Friedman sade en gång att ”inflation is always and everywhere a monetary phenomenon”. Det stämmer på lång sikt, men inte på kort sikt. De senaste åren har snarare präglats av Keynes ”liquidity trap”. De nytryckta pengarna har sparats i tillgångar av olika slag, istället för att konsumeras, som var FED:s målsättning. Japan är ett exempel på ett sådant land, som sedan tidigt 1990-talet inte lyckats ta sig ur fällan. Nu hade de bara ca två år kvar till bankrutt och var tvingade att devalvera valutan medan de själva kunde. Flera länder skulle nog behöva göra samma sak, men alla kan inte göra det samtidigt. Prisuppgången på råvaror under 00-talet var inte orsakat av en ökning av penningmängden, utan av en efterfrågeboom med demografiska orsaker, på samma sätt som prisrevolutioner de senaste tusen åren alltid varit orsakade av emografiska faktorer och inte av inflation. Inflation gör dock råvaror dyrare i nominella termer och kan vara en anledning till att fortsätta vara investerad i råvaror, även efter att motorn Kina bakom 00-talets boom varvade ner för ett par år sedan.

Förra året fortsatte priset på en del råvaror att gå riktigt dåligt. Dit hör t ex socker och elektricitet. Andra hade sitt första riktigt dåliga år på 12 år och dit hör guld. Några kanske står inför ett riktigt dåligt år. Dit hör kanske olja. Andra återigen, håller på att ta sig upp igen och dit hör antagligen kaffe, koppar, zink och kanske socker och elektricitet.

Råolja – Brent

Oljepriset stängde i princip på samma pris den sista december som det började året på. I torsdags och fredags föll dock priset mycket kraftigt. Vi har inte kunnat hitta en bra förklaring till detta i nyhetsflödet. Det kanske handlar om en större prissäkringsaffär, som pressar priserna. Det kanske också handlar om att FED inleder ”tapering”, vilket kan minska takten i ekonomins återhämtning – och därmed i återhämtningen i oljeefterfrågan.

DOE-statistiken i fredags visade på en större minskning av lagren i USA än förväntat på 7 miljoner fat. Det var förväntat att lagren skulle minska med 2 – 3 miljoner fat innan rapporten kom. Detta fick prisfallet att dämpas något. Det är dock helt naturligt att lagren minskas vid årsskiftet, eftersom olja som finns i lager vid årsskiftet beskattas.

Råolja Brent (CO-termin)

En hel del av nyhetsflödet den senaste tiden har handlat om tillväxten i oljeproduktionen i USA. Att oljekonsumtionen i USA nådde en ny topp i oktober, har marknaden inte fokuserat så mycket på. Att oljeproduktionen i USA ökat till 8.12 mbpd, den högsta nivån sedan 1988 och att produktionen gått om importen för första gången sedan 1995, enligt fredagens siffror, är mer del av den mega-trend, som troligtvis kommer att prägla oljemarknaden under 2014. Importen till USA (exklusive strategiska reserver) och räknat som ett snitt över fyra veckor, var den lägsta på 16 år. Det talas nu även i Kongressen om att slopa exportförbudet avseende råolja.

Från Libyen rapporteras dock att oljehamnarna hålls stängda eftersom de blockeras av protesterande. Oljefältat Al Sharara kunde dock återöppnas den 2 januari efter att protestanter dragit sig tillbaka därifrån i två veckor. Total meddelade i fredags att man återupptar prospekteringen på Libyens territorium, efter att detta stoppats för tre år sedan när inbördeskriget bröt ut. Libyens väg tillbaka som oljeland verkar gå framåt, men under stor dramatik.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, den brasilianska motsvarigheten till DOE, rapporterade i veckan att Brasiliens produktion av olja fortsatt att öka till lite drygt 2 mbpd i november. Det är en ökning med 1.8% i årstakt. Produktionen av gas ökade med 7.8%. Total produktion av olja och gas motsvarar drygt 2.5 mbpd och ökar med 2.9% i årstakt. Landet som sådant rapporterade också ett rekordstort bytesbalansunderskott i november, så landet har stort behov av inkomster från oljan, men en BRICs-driven efterfrågeboom rimmar sämre med den statistiken.

Mexikanska PEMEX redovisade sjunkande produktion för nionde året i rad, vilket understryker betydelsen av regeringens nyligen fattade beslut att sänka produktionsskatten från 99.5% och tillåta privata bolag för att vända den trenden. Ser vi till det längre perspektivet, som i diagrammet nedan, ser vi genast att triangelformationen ännu inte är bruten. Den tekniska analysen säger att när triangeln bryts, inleds en nya stor trend. Vi vet ännu inte om triangeln bryts på uppsidan, i så fall kanske motiverat av ökat global efterfrågan på olja i takt med att världsekonomin återhämtar tillväxttakten. Eller om den bryts på nedsidan, motiverat av ökande oljeproduktion. Jag tror att vi kommer att få se ett brott på nedsidan och därmed ett start på en trend med fallande priser, motiverat av allt högre produktion i världen. Men bäst är att vänta på brottet, som är mycket nära förestående.

Teknisk analys på oljepriset

Vi lade oss neutrala i det senaste veckobrevet, men uteslöt inte ytterligare nedgång. Vi tror att priset kan gå ner ytterligare lite, inom triangelformationen, men om den då bryts, vill vi vara köpta BEAR. Vi lutar så mycket åt det hållet att vi går tillbaka till att rekommendera BEAR igen.

Du har väl sett att vi nu också har minifutures med mycket hög hävstång? MINIS OLJA B S är en ”mini short” med nästan 7 gångers hävstång på nedsidan.

Om oljepriset går ner med 1%, ökar värdet på den här mini-futuren med nästan 7% (och olyckligtvis vice versa om oljepriset stiger med 1%).

Elektricitet

Elpriset som fallit kraftigt på det ovanligt mildra och blöta vädret i december, gick ner ytterligare från vårt förra veckobrev i mitten av december. Det nya året inleddes dock med prisuppgångar. Det börjar komma in kallare väder i prognoserna. Eftersom marknaden verkar ta så stort intryck av väder just nu, trots att det handlar om vad elpriset kommer att vara i april, maj och juni, tror vi på en prisuppgång, åtminstone som en rekyl på kort sikt, upp mot 32 euro per MWh.

Analys på elpriset den 3 januari 2014

Som nämnt ovan: Det varma vädret väntas bestå under nästa vecka, men i prognosfönstret för 11 januari till 19 januari, väntas temperaturen falla till något under det normala i ”börsområdet”, dvs Norden, liksom i stora delar av Västeuropa.

Väder påverkar elpriset

Det nordiska elpriset har fortsatt att falla i förhållande till det kontinentala elpriset. SEB har index som följer avkastningen på en investering i kvartalskontrakt på el. Indexen beräknas av NasdaqOMX. Vi ser kvoten mellan SEBCNPOW (nordiska terminer) och SEBCEPOW (kontinentala elterminer) nedan.

Elpriset i Norden och på kontinenten

Nedan ser vi priset på energikol, det närmaste årets leveranstermin för de senaste fem åren. Notera att priset ligger lite högre nu än i december och det beror helt enkelt på att diagrammet hämtar priset från ”nästa” terminskontrakt. I december avsåg terminen leverans under 2014 och nu i januari leverans under 2015. Priset har dock, trots allt, inte gått under 80 dollar per ton under hösten, utan hållit sig över den nivån.

Prisutveckling på energikol från 2009 till 2014

Vi rekommenderar köp av EL S både på lång och kort sikt.

SEB är ensam om att erbjuda mini futures på el. Mini futures har inte daglig hävstång, utan beter sig som en värdepapperiserad depå, som innehåller en del av en termin i position och kontanter. Om positionen går emot, och stop-loss utlöses, går minifuturen till förtidslösen. Samma underliggande termin som EL S.

Naturgas

Naturgaspriset i USA har handlats upp på det kalla vädret. Det har varit och är just nu extremt kallt i USA, men mildare väder kom in i prognosfönstret redan för någon vecka sedan. Detta fick då priserna på terminer på naturgas att falla tillbaka.

Naturgaspriset i USA har handlats upp på det kalla vädret

Koppar

Kopparpriset på London Metal Exchange steg kraftigt strax innan året tog slut. Priset nådde den högsta nivån sedan före sommaren. Vi tror att prisuppgången kan fortsätta, i det korta perspektivet åtminstone till 7500 dollar / ton.

Som vi har skrivit förut, har priset varit precis över den nivå där den dominerande producenten Codelco inte gör vinst längre. Codelco kan mycket väl svara med att minska produktionen för att hålla priset på lönsam nivå. Att marknaden är nära botten på priserna är därför helt tydligt. Frågan är om de senaste dagarnas pigga handel är början på en ny uppgångsfas?

Notera också att lagren vid LME (röd linje) minskar stadigt.

Analys av kopparprisset den 3 januari 2014

Vi rekommenderar köp av KOPPAR S.

Aluminium

Vad som sagts om koppar, gäller inte för aluminium. Lagren har fortsatt att stiga. Marknaden lider av överkapacitet på produktionssidan och Kina verkar vara nöjda med att fortsätta ha det så.

Neutral rekommendation på aluminium

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

Zinkpriset har gått som en raket, från 1900 dollar till 2100 dollar på en månad. Vi tror att uppgången är klar och överdriven, så vi väljer att kliva av och lägga oss neutrala i väntan på att kunna gå in på en lägre nivå igen. Uppgången i sig, som bröt alla motstånd för sommarens konsolideringsfas, signalerar att trenden har vänt uppåt.

Vi såg en liten inleverans till LME:s lagerhus sent i december, men trenden är att lagren minskar vid LME och det tar vi fasta på. Vi är alltså positiva till zink, men vill bara komma in på bättre nivå igen.

Raketutveckling för zink

Nickel

Till skillnad från koppar och zink har inte nickel lyckats ta sig ur sommarens konsolideringsfas. Förhoppningarna om ett indonesiskt exportstopp av nickelmalm (till Kina) har minskat. Visserligen kommer exportförbudet att införas, men det antas nu allmänt att realpolitiken kommer att medföra undantag. Landet behöver pengarna. Kinas tillverkare av rostfritt stål har också tillräckliga lager (upp till 6 månaders behov) att exporten av metall från Indonesien bör ha kommit igång när lagren är avbetade. Som vi ser av LME-lagerutvecklingen som röd kurva i diagrammet neda, fortsätter lagren av metall som ingen anser sig behöva, att öka.

Diagram över nickelpris den 3 januari 2014

Nickel är fortfarande en metall som handlas i ett intervall, där man bör försöka köpa i botten av det intervallet, vid 13,500 dollar och sälja i det övre, vid 14,500 dollar. Priset ligger just nu nästan exakt mitt i, så då blir rekommendationen ”neutral”.

Guld

Landets flesta tidningar och etermedia har under Julhelgen rapporterat om guldprisets baisse under förra året, 2013. Nedan ser vi prisförändringen på guld per år (i dollartermer). Prisfallet under förra året på -28% är alltså det första sedan år 2000 och det största sedan 1981, när guldpriset rasade med 33%. Den gången följdes raset av en uppgång med 15%. Det är emellertid inte det typiska året efter att ett baisse-år. Det typiska är att året efter det första året med en prisnedgång också blir ett år med fallande pris. Detta har hänt fyra gånger sedan 1971. Tre gånger har nedgångsåret följts av uppgångar, men endast ett av dem, år 1982, var uppgången större än ett par procent. Historiens spår förskräcker.

Procentuell utveckling på guldpriset per år

En del tycker att guld är intressant att köpa på kort sikt nu, eftersom priset är tillbaka på sommarens bottennivå vid 1200 dollar per ton. Året har också börjat med prisuppgång, men vi har ingen teknisk köpsignal, annat än att 1200 dollar har hållit. Det räcker inte för att ur teknisk synvinkel motivera en köprekommendation.

Teknisk rekommendation på gudlpriset (gold spot)

Utflödena ur börshandlade fonder på guld och silver har fortsatt. För guld har utflödet varit stadigt, men flykten från silver-ETF:er accellererade mot slutet av december.

I april började det talas om att minska den monetära stimulansen i USA. Detta kallas allmänt för ”tapering”. Den amerikanska 30-åriga obligationsräntan har sedan botten i april, när talet om ”tapering” började, gått upp från 2.8% till 3.92% i fredags. Guldpriset har fört sig spegelvänt mot ränteutvecklingen. Visserligen signalerar högre räntor också en högre framtida inflationstakt och statsskulden, men högre räntor gör också att alternativkostnaden för att investera i guld ökar.

Ser vi på ett lite längre kursdiagram på guld, ser vi att 1200 dollar är ganska svagt, som tekniskt stöd betraktat. 1000 dollar ser mer ut att kunna fungera som ett riktigt stöd. Hela höstens rekyl uppåt ser i det här perspektivet ut som inget annat än en rekyl.

Guldpriset över tid

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld, men förbereder oss för att gå kort på riktigt igen vid ett brott av 1200 dollar på nedsidan.

Silver

Silver har till skillnad från guld, redan nått sitt ”ordentliga stöd”, som är 1000 dollar för guld. För silver är det 20 dollar. Å andra sidan, skulle det inte vara det, får man gå ända ner till 10 dollar för att hitta nästa avgörande stöd. Vi är hellre köpare av silver idag än av guld, men vi köper som sagt inte någon av dem. Silver ligger dock väldigt nära att bryta den motståndet för den fallande pristrenden. I diagrammet över det senaste årets kursutveckling nedan ser vi den motståndslinjen som den diagonala nedåt lutande röda linjen.

TA-analys på silverpriset

Nedan ser vi prisutvecklingen i ett längre perspektiv, där 20 och 10 dollar framträder tydligt som tekniska stödnivåer.

Teknisk analys på silverpriset

Vi går alltså över till neutral på silver. Det kan komma en prisuppgång.

Platina & Palladium

Platina uppvisar samma mönster som silver – dvs marknaden är nära ett brott av fallande trendlinje. Till den positiva, men obekräftade bilden, hör att prisfallet, som vi väntat oss efter brottet nedåt i slutet av november, inte infriades.

Teknisk analys på platina

Palladium har fortsatt att handlas sidledes, utan någon tydlig trend alls.

Palladium handlas sidledes

Vi behåller våra neutrala rekommendationer på palladium och platina.

Kaffe

Kaffepriset tycks ha etablerat en botten strax över 100 cent. Vi rekommenderar köp av kaffe, men vill samtidigt varna för att prisuppgångar sällan sker utan rekyler, i synnerhet inte efter att så långt prisfall som tre år. 120 cent är ett tekniskt motstånd och en naturlig nivå som man kan förvänta sig kan locka fram såväl prissäkrande producenter som köpare som vill ta hem vinster. 110 cent är antagligen en bra nivå att komma in på.

Kaffemarknaden var extremt stark i fredags och priset gick upp på ett sådant sätt som den bara kan göra med riktiga köpare i ryggen. Dynamiken är tydligt på uppsidan i marknaden.

Köpläge i kaffepriset inleder 2014

Vi rekommenderar alltså köp av KAFFE S, eller BULL KAFFE X4 S för den som vill ta mer risk.

Det finns nu också mini futures på kaffe, som erbjuder 6.2 gångers hävstång.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära