Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 7 januari 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar vilka råvaror

Inledning

Precis före Julhelgen meddelade FED att man inleder ”tapering”, dvs att man minskar intensiteten i den monetära stimulansen. Istället för att trycka 1000 miljarder dollar vare år, kommer man att bara trycka 900 miljarder. De finansiella marknaderna har sedan ”tapering” – ordet yppades vid ett möte i april, präglats av oron för att perioden av massiv ökning av penningmängden skulle leda till ett slut på flödet av pengar till tillgångsmarknaderna, där pengarna parkerades. Men om man ser minskningen i expansionen som 900 miljarder dollar i ökad penningmängd istället för 1000 miljarder, så förefaller det vara nästan som att inte FED hade gjort något alls.

Milton Friedman sade en gång att ”inflation is always and everywhere a monetary phenomenon”. Det stämmer på lång sikt, men inte på kort sikt. De senaste åren har snarare präglats av Keynes ”liquidity trap”. De nytryckta pengarna har sparats i tillgångar av olika slag, istället för att konsumeras, som var FED:s målsättning. Japan är ett exempel på ett sådant land, som sedan tidigt 1990-talet inte lyckats ta sig ur fällan. Nu hade de bara ca två år kvar till bankrutt och var tvingade att devalvera valutan medan de själva kunde. Flera länder skulle nog behöva göra samma sak, men alla kan inte göra det samtidigt. Prisuppgången på råvaror under 00-talet var inte orsakat av en ökning av penningmängden, utan av en efterfrågeboom med demografiska orsaker, på samma sätt som prisrevolutioner de senaste tusen åren alltid varit orsakade av emografiska faktorer och inte av inflation. Inflation gör dock råvaror dyrare i nominella termer och kan vara en anledning till att fortsätta vara investerad i råvaror, även efter att motorn Kina bakom 00-talets boom varvade ner för ett par år sedan.

Förra året fortsatte priset på en del råvaror att gå riktigt dåligt. Dit hör t ex socker och elektricitet. Andra hade sitt första riktigt dåliga år på 12 år och dit hör guld. Några kanske står inför ett riktigt dåligt år. Dit hör kanske olja. Andra återigen, håller på att ta sig upp igen och dit hör antagligen kaffe, koppar, zink och kanske socker och elektricitet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Råolja – Brent

Oljepriset stängde i princip på samma pris den sista december som det började året på. I torsdags och fredags föll dock priset mycket kraftigt. Vi har inte kunnat hitta en bra förklaring till detta i nyhetsflödet. Det kanske handlar om en större prissäkringsaffär, som pressar priserna. Det kanske också handlar om att FED inleder ”tapering”, vilket kan minska takten i ekonomins återhämtning – och därmed i återhämtningen i oljeefterfrågan.

DOE-statistiken i fredags visade på en större minskning av lagren i USA än förväntat på 7 miljoner fat. Det var förväntat att lagren skulle minska med 2 – 3 miljoner fat innan rapporten kom. Detta fick prisfallet att dämpas något. Det är dock helt naturligt att lagren minskas vid årsskiftet, eftersom olja som finns i lager vid årsskiftet beskattas.

Råolja Brent (CO-termin)

En hel del av nyhetsflödet den senaste tiden har handlat om tillväxten i oljeproduktionen i USA. Att oljekonsumtionen i USA nådde en ny topp i oktober, har marknaden inte fokuserat så mycket på. Att oljeproduktionen i USA ökat till 8.12 mbpd, den högsta nivån sedan 1988 och att produktionen gått om importen för första gången sedan 1995, enligt fredagens siffror, är mer del av den mega-trend, som troligtvis kommer att prägla oljemarknaden under 2014. Importen till USA (exklusive strategiska reserver) och räknat som ett snitt över fyra veckor, var den lägsta på 16 år. Det talas nu även i Kongressen om att slopa exportförbudet avseende råolja.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Från Libyen rapporteras dock att oljehamnarna hålls stängda eftersom de blockeras av protesterande. Oljefältat Al Sharara kunde dock återöppnas den 2 januari efter att protestanter dragit sig tillbaka därifrån i två veckor. Total meddelade i fredags att man återupptar prospekteringen på Libyens territorium, efter att detta stoppats för tre år sedan när inbördeskriget bröt ut. Libyens väg tillbaka som oljeland verkar gå framåt, men under stor dramatik.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, den brasilianska motsvarigheten till DOE, rapporterade i veckan att Brasiliens produktion av olja fortsatt att öka till lite drygt 2 mbpd i november. Det är en ökning med 1.8% i årstakt. Produktionen av gas ökade med 7.8%. Total produktion av olja och gas motsvarar drygt 2.5 mbpd och ökar med 2.9% i årstakt. Landet som sådant rapporterade också ett rekordstort bytesbalansunderskott i november, så landet har stort behov av inkomster från oljan, men en BRICs-driven efterfrågeboom rimmar sämre med den statistiken.

Mexikanska PEMEX redovisade sjunkande produktion för nionde året i rad, vilket understryker betydelsen av regeringens nyligen fattade beslut att sänka produktionsskatten från 99.5% och tillåta privata bolag för att vända den trenden. Ser vi till det längre perspektivet, som i diagrammet nedan, ser vi genast att triangelformationen ännu inte är bruten. Den tekniska analysen säger att när triangeln bryts, inleds en nya stor trend. Vi vet ännu inte om triangeln bryts på uppsidan, i så fall kanske motiverat av ökat global efterfrågan på olja i takt med att världsekonomin återhämtar tillväxttakten. Eller om den bryts på nedsidan, motiverat av ökande oljeproduktion. Jag tror att vi kommer att få se ett brott på nedsidan och därmed ett start på en trend med fallande priser, motiverat av allt högre produktion i världen. Men bäst är att vänta på brottet, som är mycket nära förestående.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Teknisk analys på oljepriset

Vi lade oss neutrala i det senaste veckobrevet, men uteslöt inte ytterligare nedgång. Vi tror att priset kan gå ner ytterligare lite, inom triangelformationen, men om den då bryts, vill vi vara köpta BEAR. Vi lutar så mycket åt det hållet att vi går tillbaka till att rekommendera BEAR igen.

Du har väl sett att vi nu också har minifutures med mycket hög hävstång? MINIS OLJA B S är en ”mini short” med nästan 7 gångers hävstång på nedsidan.

Om oljepriset går ner med 1%, ökar värdet på den här mini-futuren med nästan 7% (och olyckligtvis vice versa om oljepriset stiger med 1%).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Elektricitet

Elpriset som fallit kraftigt på det ovanligt mildra och blöta vädret i december, gick ner ytterligare från vårt förra veckobrev i mitten av december. Det nya året inleddes dock med prisuppgångar. Det börjar komma in kallare väder i prognoserna. Eftersom marknaden verkar ta så stort intryck av väder just nu, trots att det handlar om vad elpriset kommer att vara i april, maj och juni, tror vi på en prisuppgång, åtminstone som en rekyl på kort sikt, upp mot 32 euro per MWh.

Analys på elpriset den 3 januari 2014

Som nämnt ovan: Det varma vädret väntas bestå under nästa vecka, men i prognosfönstret för 11 januari till 19 januari, väntas temperaturen falla till något under det normala i ”börsområdet”, dvs Norden, liksom i stora delar av Västeuropa.

Väder påverkar elpriset

Det nordiska elpriset har fortsatt att falla i förhållande till det kontinentala elpriset. SEB har index som följer avkastningen på en investering i kvartalskontrakt på el. Indexen beräknas av NasdaqOMX. Vi ser kvoten mellan SEBCNPOW (nordiska terminer) och SEBCEPOW (kontinentala elterminer) nedan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Elpriset i Norden och på kontinenten

Nedan ser vi priset på energikol, det närmaste årets leveranstermin för de senaste fem åren. Notera att priset ligger lite högre nu än i december och det beror helt enkelt på att diagrammet hämtar priset från ”nästa” terminskontrakt. I december avsåg terminen leverans under 2014 och nu i januari leverans under 2015. Priset har dock, trots allt, inte gått under 80 dollar per ton under hösten, utan hållit sig över den nivån.

Prisutveckling på energikol från 2009 till 2014

Vi rekommenderar köp av EL S både på lång och kort sikt.

SEB är ensam om att erbjuda mini futures på el. Mini futures har inte daglig hävstång, utan beter sig som en värdepapperiserad depå, som innehåller en del av en termin i position och kontanter. Om positionen går emot, och stop-loss utlöses, går minifuturen till förtidslösen. Samma underliggande termin som EL S.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Naturgas

Naturgaspriset i USA har handlats upp på det kalla vädret. Det har varit och är just nu extremt kallt i USA, men mildare väder kom in i prognosfönstret redan för någon vecka sedan. Detta fick då priserna på terminer på naturgas att falla tillbaka.

Naturgaspriset i USA har handlats upp på det kalla vädret

Koppar

Kopparpriset på London Metal Exchange steg kraftigt strax innan året tog slut. Priset nådde den högsta nivån sedan före sommaren. Vi tror att prisuppgången kan fortsätta, i det korta perspektivet åtminstone till 7500 dollar / ton.

Som vi har skrivit förut, har priset varit precis över den nivå där den dominerande producenten Codelco inte gör vinst längre. Codelco kan mycket väl svara med att minska produktionen för att hålla priset på lönsam nivå. Att marknaden är nära botten på priserna är därför helt tydligt. Frågan är om de senaste dagarnas pigga handel är början på en ny uppgångsfas?

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Notera också att lagren vid LME (röd linje) minskar stadigt.

Analys av kopparprisset den 3 januari 2014

Vi rekommenderar köp av KOPPAR S.

Aluminium

Vad som sagts om koppar, gäller inte för aluminium. Lagren har fortsatt att stiga. Marknaden lider av överkapacitet på produktionssidan och Kina verkar vara nöjda med att fortsätta ha det så.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Neutral rekommendation på aluminium

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

Zinkpriset har gått som en raket, från 1900 dollar till 2100 dollar på en månad. Vi tror att uppgången är klar och överdriven, så vi väljer att kliva av och lägga oss neutrala i väntan på att kunna gå in på en lägre nivå igen. Uppgången i sig, som bröt alla motstånd för sommarens konsolideringsfas, signalerar att trenden har vänt uppåt.

Vi såg en liten inleverans till LME:s lagerhus sent i december, men trenden är att lagren minskar vid LME och det tar vi fasta på. Vi är alltså positiva till zink, men vill bara komma in på bättre nivå igen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Raketutveckling för zink

Nickel

Till skillnad från koppar och zink har inte nickel lyckats ta sig ur sommarens konsolideringsfas. Förhoppningarna om ett indonesiskt exportstopp av nickelmalm (till Kina) har minskat. Visserligen kommer exportförbudet att införas, men det antas nu allmänt att realpolitiken kommer att medföra undantag. Landet behöver pengarna. Kinas tillverkare av rostfritt stål har också tillräckliga lager (upp till 6 månaders behov) att exporten av metall från Indonesien bör ha kommit igång när lagren är avbetade. Som vi ser av LME-lagerutvecklingen som röd kurva i diagrammet neda, fortsätter lagren av metall som ingen anser sig behöva, att öka.

Diagram över nickelpris den 3 januari 2014

Nickel är fortfarande en metall som handlas i ett intervall, där man bör försöka köpa i botten av det intervallet, vid 13,500 dollar och sälja i det övre, vid 14,500 dollar. Priset ligger just nu nästan exakt mitt i, så då blir rekommendationen ”neutral”.

Guld

Landets flesta tidningar och etermedia har under Julhelgen rapporterat om guldprisets baisse under förra året, 2013. Nedan ser vi prisförändringen på guld per år (i dollartermer). Prisfallet under förra året på -28% är alltså det första sedan år 2000 och det största sedan 1981, när guldpriset rasade med 33%. Den gången följdes raset av en uppgång med 15%. Det är emellertid inte det typiska året efter att ett baisse-år. Det typiska är att året efter det första året med en prisnedgång också blir ett år med fallande pris. Detta har hänt fyra gånger sedan 1971. Tre gånger har nedgångsåret följts av uppgångar, men endast ett av dem, år 1982, var uppgången större än ett par procent. Historiens spår förskräcker.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Procentuell utveckling på guldpriset per år

En del tycker att guld är intressant att köpa på kort sikt nu, eftersom priset är tillbaka på sommarens bottennivå vid 1200 dollar per ton. Året har också börjat med prisuppgång, men vi har ingen teknisk köpsignal, annat än att 1200 dollar har hållit. Det räcker inte för att ur teknisk synvinkel motivera en köprekommendation.

Teknisk rekommendation på gudlpriset (gold spot)

Utflödena ur börshandlade fonder på guld och silver har fortsatt. För guld har utflödet varit stadigt, men flykten från silver-ETF:er accellererade mot slutet av december.

I april började det talas om att minska den monetära stimulansen i USA. Detta kallas allmänt för ”tapering”. Den amerikanska 30-åriga obligationsräntan har sedan botten i april, när talet om ”tapering” började, gått upp från 2.8% till 3.92% i fredags. Guldpriset har fört sig spegelvänt mot ränteutvecklingen. Visserligen signalerar högre räntor också en högre framtida inflationstakt och statsskulden, men högre räntor gör också att alternativkostnaden för att investera i guld ökar.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ser vi på ett lite längre kursdiagram på guld, ser vi att 1200 dollar är ganska svagt, som tekniskt stöd betraktat. 1000 dollar ser mer ut att kunna fungera som ett riktigt stöd. Hela höstens rekyl uppåt ser i det här perspektivet ut som inget annat än en rekyl.

Guldpriset över tid

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld, men förbereder oss för att gå kort på riktigt igen vid ett brott av 1200 dollar på nedsidan.

Silver

Silver har till skillnad från guld, redan nått sitt ”ordentliga stöd”, som är 1000 dollar för guld. För silver är det 20 dollar. Å andra sidan, skulle det inte vara det, får man gå ända ner till 10 dollar för att hitta nästa avgörande stöd. Vi är hellre köpare av silver idag än av guld, men vi köper som sagt inte någon av dem. Silver ligger dock väldigt nära att bryta den motståndet för den fallande pristrenden. I diagrammet över det senaste årets kursutveckling nedan ser vi den motståndslinjen som den diagonala nedåt lutande röda linjen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

TA-analys på silverpriset

Nedan ser vi prisutvecklingen i ett längre perspektiv, där 20 och 10 dollar framträder tydligt som tekniska stödnivåer.

Teknisk analys på silverpriset

Vi går alltså över till neutral på silver. Det kan komma en prisuppgång.

Platina & Palladium

Platina uppvisar samma mönster som silver – dvs marknaden är nära ett brott av fallande trendlinje. Till den positiva, men obekräftade bilden, hör att prisfallet, som vi väntat oss efter brottet nedåt i slutet av november, inte infriades.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Teknisk analys på platina

Palladium har fortsatt att handlas sidledes, utan någon tydlig trend alls.

Palladium handlas sidledes

Vi behåller våra neutrala rekommendationer på palladium och platina.

Kaffe

Kaffepriset tycks ha etablerat en botten strax över 100 cent. Vi rekommenderar köp av kaffe, men vill samtidigt varna för att prisuppgångar sällan sker utan rekyler, i synnerhet inte efter att så långt prisfall som tre år. 120 cent är ett tekniskt motstånd och en naturlig nivå som man kan förvänta sig kan locka fram såväl prissäkrande producenter som köpare som vill ta hem vinster. 110 cent är antagligen en bra nivå att komma in på.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kaffemarknaden var extremt stark i fredags och priset gick upp på ett sådant sätt som den bara kan göra med riktiga köpare i ryggen. Dynamiken är tydligt på uppsidan i marknaden.

Köpläge i kaffepriset inleder 2014

Vi rekommenderar alltså köp av KAFFE S, eller BULL KAFFE X4 S för den som vill ta mer risk.

Det finns nu också mini futures på kaffe, som erbjuder 6.2 gångers hävstång.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära