Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 7 januari 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar vilka råvaror

Inledning

Precis före Julhelgen meddelade FED att man inleder ”tapering”, dvs att man minskar intensiteten i den monetära stimulansen. Istället för att trycka 1000 miljarder dollar vare år, kommer man att bara trycka 900 miljarder. De finansiella marknaderna har sedan ”tapering” – ordet yppades vid ett möte i april, präglats av oron för att perioden av massiv ökning av penningmängden skulle leda till ett slut på flödet av pengar till tillgångsmarknaderna, där pengarna parkerades. Men om man ser minskningen i expansionen som 900 miljarder dollar i ökad penningmängd istället för 1000 miljarder, så förefaller det vara nästan som att inte FED hade gjort något alls.

Milton Friedman sade en gång att ”inflation is always and everywhere a monetary phenomenon”. Det stämmer på lång sikt, men inte på kort sikt. De senaste åren har snarare präglats av Keynes ”liquidity trap”. De nytryckta pengarna har sparats i tillgångar av olika slag, istället för att konsumeras, som var FED:s målsättning. Japan är ett exempel på ett sådant land, som sedan tidigt 1990-talet inte lyckats ta sig ur fällan. Nu hade de bara ca två år kvar till bankrutt och var tvingade att devalvera valutan medan de själva kunde. Flera länder skulle nog behöva göra samma sak, men alla kan inte göra det samtidigt. Prisuppgången på råvaror under 00-talet var inte orsakat av en ökning av penningmängden, utan av en efterfrågeboom med demografiska orsaker, på samma sätt som prisrevolutioner de senaste tusen åren alltid varit orsakade av emografiska faktorer och inte av inflation. Inflation gör dock råvaror dyrare i nominella termer och kan vara en anledning till att fortsätta vara investerad i råvaror, även efter att motorn Kina bakom 00-talets boom varvade ner för ett par år sedan.

Förra året fortsatte priset på en del råvaror att gå riktigt dåligt. Dit hör t ex socker och elektricitet. Andra hade sitt första riktigt dåliga år på 12 år och dit hör guld. Några kanske står inför ett riktigt dåligt år. Dit hör kanske olja. Andra återigen, håller på att ta sig upp igen och dit hör antagligen kaffe, koppar, zink och kanske socker och elektricitet.

Råolja – Brent

Oljepriset stängde i princip på samma pris den sista december som det började året på. I torsdags och fredags föll dock priset mycket kraftigt. Vi har inte kunnat hitta en bra förklaring till detta i nyhetsflödet. Det kanske handlar om en större prissäkringsaffär, som pressar priserna. Det kanske också handlar om att FED inleder ”tapering”, vilket kan minska takten i ekonomins återhämtning – och därmed i återhämtningen i oljeefterfrågan.

DOE-statistiken i fredags visade på en större minskning av lagren i USA än förväntat på 7 miljoner fat. Det var förväntat att lagren skulle minska med 2 – 3 miljoner fat innan rapporten kom. Detta fick prisfallet att dämpas något. Det är dock helt naturligt att lagren minskas vid årsskiftet, eftersom olja som finns i lager vid årsskiftet beskattas.

Råolja Brent (CO-termin)

En hel del av nyhetsflödet den senaste tiden har handlat om tillväxten i oljeproduktionen i USA. Att oljekonsumtionen i USA nådde en ny topp i oktober, har marknaden inte fokuserat så mycket på. Att oljeproduktionen i USA ökat till 8.12 mbpd, den högsta nivån sedan 1988 och att produktionen gått om importen för första gången sedan 1995, enligt fredagens siffror, är mer del av den mega-trend, som troligtvis kommer att prägla oljemarknaden under 2014. Importen till USA (exklusive strategiska reserver) och räknat som ett snitt över fyra veckor, var den lägsta på 16 år. Det talas nu även i Kongressen om att slopa exportförbudet avseende råolja.

Från Libyen rapporteras dock att oljehamnarna hålls stängda eftersom de blockeras av protesterande. Oljefältat Al Sharara kunde dock återöppnas den 2 januari efter att protestanter dragit sig tillbaka därifrån i två veckor. Total meddelade i fredags att man återupptar prospekteringen på Libyens territorium, efter att detta stoppats för tre år sedan när inbördeskriget bröt ut. Libyens väg tillbaka som oljeland verkar gå framåt, men under stor dramatik.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, den brasilianska motsvarigheten till DOE, rapporterade i veckan att Brasiliens produktion av olja fortsatt att öka till lite drygt 2 mbpd i november. Det är en ökning med 1.8% i årstakt. Produktionen av gas ökade med 7.8%. Total produktion av olja och gas motsvarar drygt 2.5 mbpd och ökar med 2.9% i årstakt. Landet som sådant rapporterade också ett rekordstort bytesbalansunderskott i november, så landet har stort behov av inkomster från oljan, men en BRICs-driven efterfrågeboom rimmar sämre med den statistiken.

Mexikanska PEMEX redovisade sjunkande produktion för nionde året i rad, vilket understryker betydelsen av regeringens nyligen fattade beslut att sänka produktionsskatten från 99.5% och tillåta privata bolag för att vända den trenden. Ser vi till det längre perspektivet, som i diagrammet nedan, ser vi genast att triangelformationen ännu inte är bruten. Den tekniska analysen säger att när triangeln bryts, inleds en nya stor trend. Vi vet ännu inte om triangeln bryts på uppsidan, i så fall kanske motiverat av ökat global efterfrågan på olja i takt med att världsekonomin återhämtar tillväxttakten. Eller om den bryts på nedsidan, motiverat av ökande oljeproduktion. Jag tror att vi kommer att få se ett brott på nedsidan och därmed ett start på en trend med fallande priser, motiverat av allt högre produktion i världen. Men bäst är att vänta på brottet, som är mycket nära förestående.

Teknisk analys på oljepriset

Vi lade oss neutrala i det senaste veckobrevet, men uteslöt inte ytterligare nedgång. Vi tror att priset kan gå ner ytterligare lite, inom triangelformationen, men om den då bryts, vill vi vara köpta BEAR. Vi lutar så mycket åt det hållet att vi går tillbaka till att rekommendera BEAR igen.

Du har väl sett att vi nu också har minifutures med mycket hög hävstång? MINIS OLJA B S är en ”mini short” med nästan 7 gångers hävstång på nedsidan.

Om oljepriset går ner med 1%, ökar värdet på den här mini-futuren med nästan 7% (och olyckligtvis vice versa om oljepriset stiger med 1%).

Elektricitet

Elpriset som fallit kraftigt på det ovanligt mildra och blöta vädret i december, gick ner ytterligare från vårt förra veckobrev i mitten av december. Det nya året inleddes dock med prisuppgångar. Det börjar komma in kallare väder i prognoserna. Eftersom marknaden verkar ta så stort intryck av väder just nu, trots att det handlar om vad elpriset kommer att vara i april, maj och juni, tror vi på en prisuppgång, åtminstone som en rekyl på kort sikt, upp mot 32 euro per MWh.

Analys på elpriset den 3 januari 2014

Som nämnt ovan: Det varma vädret väntas bestå under nästa vecka, men i prognosfönstret för 11 januari till 19 januari, väntas temperaturen falla till något under det normala i ”börsområdet”, dvs Norden, liksom i stora delar av Västeuropa.

Väder påverkar elpriset

Det nordiska elpriset har fortsatt att falla i förhållande till det kontinentala elpriset. SEB har index som följer avkastningen på en investering i kvartalskontrakt på el. Indexen beräknas av NasdaqOMX. Vi ser kvoten mellan SEBCNPOW (nordiska terminer) och SEBCEPOW (kontinentala elterminer) nedan.

Elpriset i Norden och på kontinenten

Nedan ser vi priset på energikol, det närmaste årets leveranstermin för de senaste fem åren. Notera att priset ligger lite högre nu än i december och det beror helt enkelt på att diagrammet hämtar priset från ”nästa” terminskontrakt. I december avsåg terminen leverans under 2014 och nu i januari leverans under 2015. Priset har dock, trots allt, inte gått under 80 dollar per ton under hösten, utan hållit sig över den nivån.

Prisutveckling på energikol från 2009 till 2014

Vi rekommenderar köp av EL S både på lång och kort sikt.

SEB är ensam om att erbjuda mini futures på el. Mini futures har inte daglig hävstång, utan beter sig som en värdepapperiserad depå, som innehåller en del av en termin i position och kontanter. Om positionen går emot, och stop-loss utlöses, går minifuturen till förtidslösen. Samma underliggande termin som EL S.

Naturgas

Naturgaspriset i USA har handlats upp på det kalla vädret. Det har varit och är just nu extremt kallt i USA, men mildare väder kom in i prognosfönstret redan för någon vecka sedan. Detta fick då priserna på terminer på naturgas att falla tillbaka.

Naturgaspriset i USA har handlats upp på det kalla vädret

Koppar

Kopparpriset på London Metal Exchange steg kraftigt strax innan året tog slut. Priset nådde den högsta nivån sedan före sommaren. Vi tror att prisuppgången kan fortsätta, i det korta perspektivet åtminstone till 7500 dollar / ton.

Som vi har skrivit förut, har priset varit precis över den nivå där den dominerande producenten Codelco inte gör vinst längre. Codelco kan mycket väl svara med att minska produktionen för att hålla priset på lönsam nivå. Att marknaden är nära botten på priserna är därför helt tydligt. Frågan är om de senaste dagarnas pigga handel är början på en ny uppgångsfas?

Notera också att lagren vid LME (röd linje) minskar stadigt.

Analys av kopparprisset den 3 januari 2014

Vi rekommenderar köp av KOPPAR S.

Aluminium

Vad som sagts om koppar, gäller inte för aluminium. Lagren har fortsatt att stiga. Marknaden lider av överkapacitet på produktionssidan och Kina verkar vara nöjda med att fortsätta ha det så.

Neutral rekommendation på aluminium

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

Zinkpriset har gått som en raket, från 1900 dollar till 2100 dollar på en månad. Vi tror att uppgången är klar och överdriven, så vi väljer att kliva av och lägga oss neutrala i väntan på att kunna gå in på en lägre nivå igen. Uppgången i sig, som bröt alla motstånd för sommarens konsolideringsfas, signalerar att trenden har vänt uppåt.

Vi såg en liten inleverans till LME:s lagerhus sent i december, men trenden är att lagren minskar vid LME och det tar vi fasta på. Vi är alltså positiva till zink, men vill bara komma in på bättre nivå igen.

Raketutveckling för zink

Nickel

Till skillnad från koppar och zink har inte nickel lyckats ta sig ur sommarens konsolideringsfas. Förhoppningarna om ett indonesiskt exportstopp av nickelmalm (till Kina) har minskat. Visserligen kommer exportförbudet att införas, men det antas nu allmänt att realpolitiken kommer att medföra undantag. Landet behöver pengarna. Kinas tillverkare av rostfritt stål har också tillräckliga lager (upp till 6 månaders behov) att exporten av metall från Indonesien bör ha kommit igång när lagren är avbetade. Som vi ser av LME-lagerutvecklingen som röd kurva i diagrammet neda, fortsätter lagren av metall som ingen anser sig behöva, att öka.

Diagram över nickelpris den 3 januari 2014

Nickel är fortfarande en metall som handlas i ett intervall, där man bör försöka köpa i botten av det intervallet, vid 13,500 dollar och sälja i det övre, vid 14,500 dollar. Priset ligger just nu nästan exakt mitt i, så då blir rekommendationen ”neutral”.

Guld

Landets flesta tidningar och etermedia har under Julhelgen rapporterat om guldprisets baisse under förra året, 2013. Nedan ser vi prisförändringen på guld per år (i dollartermer). Prisfallet under förra året på -28% är alltså det första sedan år 2000 och det största sedan 1981, när guldpriset rasade med 33%. Den gången följdes raset av en uppgång med 15%. Det är emellertid inte det typiska året efter att ett baisse-år. Det typiska är att året efter det första året med en prisnedgång också blir ett år med fallande pris. Detta har hänt fyra gånger sedan 1971. Tre gånger har nedgångsåret följts av uppgångar, men endast ett av dem, år 1982, var uppgången större än ett par procent. Historiens spår förskräcker.

Procentuell utveckling på guldpriset per år

En del tycker att guld är intressant att köpa på kort sikt nu, eftersom priset är tillbaka på sommarens bottennivå vid 1200 dollar per ton. Året har också börjat med prisuppgång, men vi har ingen teknisk köpsignal, annat än att 1200 dollar har hållit. Det räcker inte för att ur teknisk synvinkel motivera en köprekommendation.

Teknisk rekommendation på gudlpriset (gold spot)

Utflödena ur börshandlade fonder på guld och silver har fortsatt. För guld har utflödet varit stadigt, men flykten från silver-ETF:er accellererade mot slutet av december.

I april började det talas om att minska den monetära stimulansen i USA. Detta kallas allmänt för ”tapering”. Den amerikanska 30-åriga obligationsräntan har sedan botten i april, när talet om ”tapering” började, gått upp från 2.8% till 3.92% i fredags. Guldpriset har fört sig spegelvänt mot ränteutvecklingen. Visserligen signalerar högre räntor också en högre framtida inflationstakt och statsskulden, men högre räntor gör också att alternativkostnaden för att investera i guld ökar.

Ser vi på ett lite längre kursdiagram på guld, ser vi att 1200 dollar är ganska svagt, som tekniskt stöd betraktat. 1000 dollar ser mer ut att kunna fungera som ett riktigt stöd. Hela höstens rekyl uppåt ser i det här perspektivet ut som inget annat än en rekyl.

Guldpriset över tid

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld, men förbereder oss för att gå kort på riktigt igen vid ett brott av 1200 dollar på nedsidan.

Silver

Silver har till skillnad från guld, redan nått sitt ”ordentliga stöd”, som är 1000 dollar för guld. För silver är det 20 dollar. Å andra sidan, skulle det inte vara det, får man gå ända ner till 10 dollar för att hitta nästa avgörande stöd. Vi är hellre köpare av silver idag än av guld, men vi köper som sagt inte någon av dem. Silver ligger dock väldigt nära att bryta den motståndet för den fallande pristrenden. I diagrammet över det senaste årets kursutveckling nedan ser vi den motståndslinjen som den diagonala nedåt lutande röda linjen.

TA-analys på silverpriset

Nedan ser vi prisutvecklingen i ett längre perspektiv, där 20 och 10 dollar framträder tydligt som tekniska stödnivåer.

Teknisk analys på silverpriset

Vi går alltså över till neutral på silver. Det kan komma en prisuppgång.

Platina & Palladium

Platina uppvisar samma mönster som silver – dvs marknaden är nära ett brott av fallande trendlinje. Till den positiva, men obekräftade bilden, hör att prisfallet, som vi väntat oss efter brottet nedåt i slutet av november, inte infriades.

Teknisk analys på platina

Palladium har fortsatt att handlas sidledes, utan någon tydlig trend alls.

Palladium handlas sidledes

Vi behåller våra neutrala rekommendationer på palladium och platina.

Kaffe

Kaffepriset tycks ha etablerat en botten strax över 100 cent. Vi rekommenderar köp av kaffe, men vill samtidigt varna för att prisuppgångar sällan sker utan rekyler, i synnerhet inte efter att så långt prisfall som tre år. 120 cent är ett tekniskt motstånd och en naturlig nivå som man kan förvänta sig kan locka fram såväl prissäkrande producenter som köpare som vill ta hem vinster. 110 cent är antagligen en bra nivå att komma in på.

Kaffemarknaden var extremt stark i fredags och priset gick upp på ett sådant sätt som den bara kan göra med riktiga köpare i ryggen. Dynamiken är tydligt på uppsidan i marknaden.

Köpläge i kaffepriset inleder 2014

Vi rekommenderar alltså köp av KAFFE S, eller BULL KAFFE X4 S för den som vill ta mer risk.

Det finns nu också mini futures på kaffe, som erbjuder 6.2 gångers hävstång.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Analys

More from Venezuela and Iran means smaller pie for Saudi

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Production in Venezuela and Iran is on the rise and is set to rise further in the coming months and in 2024. Combined their production could grow by 0.8 m b/d YoY to 2024 (average year to average year). The IEA projected in its latest OMR (Oct-2023) that call-on-OPEC will fall to 28.3 m b/d in 2024, a decline of 0.5 m b/d. This combination would drive implied call-on-Saudi from 10.4 m b/d in 2023 to only 9.1 m b/d in 2024 and as low as 8.6 m b/d in Q1-24 if Saudi Arabia has to do all the heavy lifting alone. Wider core OPEC cooperation may be required.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The IEA is out in the news today projecting peak oil demand this decade with global demand standing at no more than 102 m b/d towards the end of this decade. If so it would imply a call-on-Non-OPEC of only 66.4 m b/d in 2028 assuming that OPEC in general will demand a market share of 30 m b/d + NGL of 5.6 m b/d. The IEA (Oct-23) projects non-OPEC production to average 68.8 m b/d in 2024. That’s already 2.4 m b/d more than what would be sustainable over time if global oil demand is set to peak later this decade. Oil producers in general cannot have a production growth strategy in a peak oil demand world.

The US has decided to lift sanctions towards Venezuela for six months (18 April) as a measure to tempt it to move towards more democratic processes. And if it does, then the lifting of sanctions could continue after the 6 months. A primary opposition election took place this weekend with lawmaker Maria Corina Machado currently holding 93% of the vote count. Venezuela will next year hold a presidential election but fair play seems unlikely with Maduro in charge. The lifting of sanctions allows Venezuela’s PdV to resume exports to all destinations. Bans on new, foreign investments in the oil and gas sector are also lifted though Russian entities and JV’s are still barred.

Venezuela produced 0.8 m b/d in September and indicates that it can lift production by 0.2 m b/d by year and with more rigs and wells by 0.5 m b/d to 1.3 m b/d in the medium term.

Oil production in Iran has been on a steady rise since its low-point of 2.0 m b/d in 2020. Last year it produced 2.5 m b/d. In September it produced 3.1 m b/d, but Iran’s oil minister says production now is at 3.3 m b/d. Iran’s rising production and exports is not about the US being more lenient in its enforcement of sanctions towards Iran. It is more about Iran finding better ways to circumvent them but even more importantly that China is importing more and more oil from Iran.

Production by Iran and Venezuela is recovering. YoY production from the two could rise by close to 0.8 m b/d in 2024. This will lead to a decline in call-on-Saudi oil. 

Oil production by Iran and Venezuela
Source: SEB graph and asessments, Blbrg data and news

The IEA estimated in its latest OMR report that call-on-OPEC will fall from 28.8 m b/d in 2023 to 28.3 m b/d in 2024. If all OPEC members except Saudi Arabia produces the same amount in 2024 as in 2023, then the need for Saudi Arabia’s oil (call-on-Saudi) will fall from a healthy 10.4 m b/d in 2023 to a still acceptable 9.9 m b/d in 2024. Its normal production is roughly 10 m b/d.

If however production by Iran and Venezuela rise by a combined 0.5 m b/d YoY in 2024, then call-on-Saudi will fall to 9.4 m b/d which is not so good but still manageable. But if Iran’s oil minister is correct when he says that its current production now is at 3.3 m b/d, then it is not far fetched to assume that Iran’s oil production may average maybe 3.4-3.5 m b/d in 2024. That would yield a YoY rise of 0.6 m b/d just for Iran. If we also assume that Venezuela manages to lift its production from 0.8 m b/d this year to 1.0 m b/d in 2024, then the combined growth from the two is closer to 0.8 m b/d. That would push call-on-Saudi down to only 9.1 m b/d which is not good at all. It would require Saudi Arabia to produce at its current production of 9.0 m b/d all through 2024.

The IEA further estimates that call-on-OPEC will average 27.7 m b/d in Q1-24. If we assume Iran @ 3.4 m b/d and Venezuela @ 1.0 m b/d then call-on-Saudi in Q1-24 will only be 8.6 m b/d. I.e. Saudi Arabia will have to cut production further to 8.6 m b/d in Q1-24. At that point Saudi Arabia will likely need or like other core OPEC members like Iraq, Kuwait and UAE as well as Russia to join in.

Implied call-on-Saudi. Call-on-OPEC is set to decline from 28.8 m b/d to 28.3 m b/d to 2024. If all OPEC members produced the same in 2024 as in 2023 then call-on-Saudi would fall by 0.5 m b/d to 9.9 m b/d. But if Venezuela and Iran increases their combined production by 0.8 m b/d YoY in 2024 then call-on-Saudi falls to 9.1 m b/d.

Implied call-on-Saudi.
Source: SEB graph and calculations, IEA data

If we look a little broader on this topic and also include Libya, Nigeria and Angola we see that this group of OPEC members produced 11.4 m b/d in 2010, 10.1 m b/d in 2017 and only 5.1 m b/d at the low-point in August 2020. The decline by these OPEC members has of course the other OPEC and OPEC+ members to stem the rising flood of US shale oil production. The production from this unfortunate group of OPEC-laggards is however now on the rise reaching 7.5 m b/d in September. With more from Iran and Venezuela it could rise to 8.0 m b/d in 2024. Production from Nigeria and Angola though still looks to be in gradual decline while Libya looks more sideways. So for the time being it is all about the revival of Iran and Venezuela.

The unfortunate OPEC-laggards had a production of 11.4 m b/d in 2010. But production then fell to only 5.1 m b/d in August 2020. It helped the rest of OPEC’s members to manage the huge increase in US shale oil production. Production from these countries are now on the rebound. Though Nigeria and Angola still seems to be in gradual decline.

Oil production of some OPEC countries
Source: SEB graph, Blbrg data

What everyone needs to be attentive to is that call-on-OPEC and even more importantly call-on-Saudi can only erode to a limit before Saudi/OPEC/Russia will have to take action. Especially if the forecast for needed oil from OPEC/Saudi for the nearest 2-3 years is in significant decline. Then they will have to take action in the sense that they stop defending the price and allows the price to fall sharply along with higher production. And yet again it is US shale oil producers who will have to take the brunt of the pain. They are the only oil producers in the world who can naturally and significantly reduce their production rather quickly. I.e. the US shale oil players will have to be punished into obedience, if possible, yet one more time.

We don’t think that it is any immediate risk for this to happen as US shale oil activity is slowing while global oil demand has rebounded following Covid-lockdowns. But one needs to keep a watch on projections for call-on-OPEC and call-on-Saudi stretching 1-2-3 years forward on a continuous basis. 

In its medium term oil market outlook, Oil2023, the IEA projected a fairly healthy development for call-on-OPEC to 2028. First bottoming out at 29.4 m b/d in 2024 before rising gradually to 30.6 m b/d in 2028. The basis for this was a slowing though steady rise in global oil demand to 105.7 m b/d in 2028 together with stagnant non-OPEC production due to muted capex spending over the past decade. But this projection has already been significantly dented and reduced in IEA’s latest OMR from October where call-on-OPEC for 2024 is projected at only 28.3 m b/d.

In a statement today the IEA projects that global oil demand will peak this decade and consume no more than 102 m b/d in the late 2020ies due to (in large part) rapid growth in EV sales. This would imply a call-on-OPEC of only 26.9 m b/d in 2028. It is not a viable path for OPEC to produce only 26.9 m b/d in 2028. Especially if production by Iran and Venezuela is set to revive. I.e. OPEC’s pie is shrinking while at the same time Iran and Venezuela is producing more. In this outlook something will have to give and it is not OPEC. 

One should here turn this on its head and assume that OPEC will produce 30 m b/d in 2028. Add OPEC NGLs of 5.6 m b/d and we get 35.6 m b/d. If global oil demand in 2028 stands at only 102 m b/d then call-on-Non-OPEC equates to 66.4 m b/d. That is 3.1 m b/d less than IEA’s non-OPEC production projection for 2028 of 69.5 m b/d but also higher than non-OPEC production projection of 68.8 m b/d (IEA, Oct-23) is already 2.4 m b/d too high versus what is a sustainable level.

What this of course naturally means is that oil producers in general cannot have production growth as a strategy in a peak-oil-demand-world with non-OPEC in 2024 already at 2.4 m b/d above its sustainable level.

The US is set to growth its hydrocarbon liquids by 0.5 m b/d YoY in 2024. But in a zero oil demand growth world that is way, way too much.

Call-on-OPEC
Fortsätt läsa

Analys

Reloading the US ’oil-gun’ (SPR) will have to wait until next downturn

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude traded down 0.4% earlier this morning to USD 91.8/b but is unchanged at USD 92.2/b at the moment. Early softness was probably mostly about general market weakness than anything specific to oil as copper is down 0.7% while European equities are down 0.3%. No one knows the consequences of what a ground invasion of Gaza by Israel may bring except that it will be very, very bad for Palestinians, for Middle East politics for geopolitics and potentially destabilizing for global oil markets. As of yet the oil market seems to struggle with how to price the situation with fairly little risk premium priced in at the moment as far as we can see. Global financial markets however seems to have a clearer bearish take on this. Though rallying US rates and struggling Chinese property market may be part of that.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The US has drawn down its Strategic Petroleum Reserves (SPR) over the latest years to only 50% of capacity. Crude oil prices would probably have to rally to USD 150-200/b before the US would consider pushing another 100-200 m b from SPR into the commercial market. As such the fire-power of its SPR as a geopolitical oil pricing tool is now somewhat muted. The US would probably happily re-load its SPR but it is very difficult to do so while the global oil market is running a deficit. It will have to wait to the next oil market downturn. But that also implies that the next downturn will likely be fairly short-lived and also fairly shallow. Unless of course the US chooses to forgo the opportunity.  

The US has drawn down its Strategic Petroleum Reserves (SPR) to only 50% of capacity over the latest years. Most of the draw-down was in response to the crisis in Ukraine as it was invaded by Russia with loss of oil supply from Russia thereafter.

The US has however no problems with security of supply of crude oil. US refineries have preferences for different kinds of crude slates and as a result it still imports significant volumes of crude of different qualities. But overall it is a net exporter of hydrocarbon liquids. It doesn’t need all that big strategic reserves as a security of supply any more. Following the oil crisis in the early 70ies the OECD countries created the International Energy Agency where all its members aimed to have some 100 days of forward oil import coverage. With US oil production at steady decline since the 70ies the US reached a peak in net imports of 13.4 m b/d in 2006. As such it should have held an SPR of 1340 million barrels. It kept building its SPR which peaked at 727 m b in 2012. But since 2006 its net imports have been in sharp decline and today it has a net export of 2.9 m b/d.

Essentially the US doesn’t need such a sizable SPR any more to secure coverage of its daily consumption. As a result it started to draw down its SPR well before the Russian invasion of Ukraine in February 2022. But then of course it fell fast and is today at 351 m b or about 50% of capacity.

The US is the largest oil consumer in the world. As such it is highly vulnerable to the price level of oil. The US SPR today is much more of a geopolitical tool than a security of supply tool. It’s a tool to intervene in the global oil market. To intervene in the price setting of oil. The US SPR is now drawn down to 50% but it still holds a sizable amount of oil. But it is little in comparison to the firepower of OPEC. Saudi Arabia can lower its production by 1 m b/d for one year and it will have eradicated 365 million barrels in global oil inventories. And then it can the same the year after and then the year after that again.

The US has now fired one big bullet of SPR inventory draws. It really helped to balance the global oil market last year and prevented oil prices from going sky high. With 350 m b left in its SPR it can still do more if needed. But the situation would likely need to be way more critical before the US would consider pushing yet another 100-200 m b of oil from its SPR into the global commercial oil market. An oil price of USD 150-200/b would probably be needed before it would do so.

With new geopolitical realities the US probably will want to rebuild its SPR to higher levels as it is now an important geopolitical tool and an oil price management tool. But rebuilding the SPR now while the global oil market is running a deficit is a no-go as we see it.

An oil market downturn, a global recession, a global oil market surplus where OPEC no longer want to defend the oil price with reduced supply is needed for the US to be able to refill its SPR again unless it wants to drive the oil price significantly higher.

But this also implies that the next oil price downturn will likely be short-lived and shallow as the US will have to use that opportunity to rebuild its SPR. It’s kind off like reloading its geopolitical oil gun. If it instead decides to forgo such an opportunity then it will have to accept that its geopolitical maneuverability in the global oil market stays muted.

Net US oil imports in m b/d and US Strategic Petroleum Reserves (SPR) in million barrels. The US doesn’t need strategic petroleum reserves for the sake of security of supply any more. But it is a great geopolitical energy-tool to intervene in the price setting of oil in the global market place.

Net US oil imports in m b/d and US Strategic Petroleum Reserves (SPR) in million barrels
Source: SEB graph, EIA data from Blbrg
Fortsätt läsa

Populära