Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 5 maj 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar commodities

Kort sammanfattning

Det är verkligen hög tid att köpa ädelmetaller, trots ”tapering” och bra arbetsmarknadsstatistik i USA. Ädelmetallerna har priser som är i nivå med den genomsnittliga produktionskostnaden och oron i Ukraina, dvs mellan Ryssland och Västvärlden är en faktor som kan driva priset uppåt. Vår rangordning av ädelmetallerna är platina, palladium, silver och guld. De två senare är de som normalt brukar efterfrågas vid geopolitisk oro.

Kopparmarknaden har en liknande situation, med ett pris som är i nivå med produktionskostnaden och dessutom sjunkande lager, som nu hunnit bli ganska låga i ett historiskt perspektiv.

Vetepriset handlades upp i fredags efter förnyad oro för situationen i Ukraina. Däremot ser väderleksprognoserna för alla veteodlande regioner utom Kansas och Texas bättre ut än på flera år. Egyptens GASC köpte också vete från Ukraina och Ryssland, där riskpremien för Ukraina var 1% på priset. Det visar att marknaden för vete fokuserar allt för mycket på Ukrainas problem (vädret och vetet är i perfekt skick) och för lite på vad som faktiskt påverkar marknadens utbud och efterfrågan – och därmed priset. Diskrepansen mellan det pris marknaden har bildat genom fel fokus å ena sidan och jordnära realiteter å den andra, gör att vi rekommenderar sälj på vete. Vädret är gynnsamt för majs också. Sådden i USA är inte sen och som utvecklingen i vädret ter sig nu, kan sådden t o m bli snabbare avklarad än normalt.

Råolja – Brent

Oljepriset föll tillbaka i veckan innan det repade sig till 108.59 vid stängning i fredags. Det är de växlande beskeden från Libyen som marknaden handlar på, bland annat.

Teknisk analys av oljepris

Råoljelagren i USA nådde rekordnivå. Lagren vid guldkusten är överfulla pga att produktionen ökat mycket mer än pipelinesystemen byggts ut och raffinaderikapaciteten likaså. Därför har det de senaste månaderna talats om att tillåta export av råolja från USA, men det är bättre ekonomi i att raffinera olja till produkter i USA än att exportera olja t ex till EU för att raffinera den här. I USA finns billig naturgas, som dels kan användas för att uppgradera oljan till lättare kolväten och dels användas som värmekälla i processen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Lager av olja

Importen sjönk från förra veckan; högre import var alltså inte heller den här veckan den drivande faktorn bakom de rekordhöga lagren.

Import av olja

Krisen i Ukraina och Libyens problem innebär två saker. För det första skjuts prisfallet i olja lite på framtiden. För det andra stimuleras spridning av fracking ännu mer, vilket innebär att prisfallet blir ännu djupare när det kommer.

Vi rekommenderar en kort position i olja, t ex med MINIS OLJA B S eller MINIS OLJA A S.

Elektricitet

Elpriset gick i veckan över trendlinjen och vi har då enligt det förra veckobrevet en köprekommendation. Väderleksprognosen enligt GFS-modellen (se nedan under odlingsväder) för de norsk-svenska fjällen ser dock blötare ut än normalt. Om det blir en rekyl nedåt i elpriset kan det vara ett bra tillfälle att gå lång marknaden.

Den tekniska analys på elpriset

Spreaden mellan Phelix Baseload för det tredje kvartalet och Nasdaqs motsvarande har gått i hop 1% sedan förra veckan, från 28% skillnad till 27% skilllnad. Nordisk el är dock fortfarande ”billig” i förhållande till tysk el.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Priser

Priset på kol har rört sig uppåt, men utan större dynamik i rörelsen, varför man kan förvänta sig en rekyl nedåt.

Kolpriset har stigit

Vi har alltså gått över till köprekommendation, men tycker att man helst ska invänta en rekyl nedåt för att köpa till bättre nivå.

Naturgas

Priset på naturgas har hängt sig kvar vid 4.80 dollar per MMBtu. Att priset inte orkat gå högre än pristoppen i februari, trots ytterligare en veckas försök, får tolkas som ytterligare en negativ signal.

Från USA rapporteras att t ex Marcellusfältet producerar mer naturgas än det finns möjlighet att transportera därifrån via pipelines. Fracking har alltså varit mer framgångsrik än vad logistiken hunnit med att ta hand om. Det är en situation som känns igen från den första oljeruschen i Pennsylvania på 1860-talet och från oljeruschen i Iran, Irak i början av 1900-talet och Saudiarabien vid mitten av 1900-talet. Nyckeln till framgång och förmögenhetsbildning flyttas från den glamorösa oljerushen till den tråkiga pipeline-affären.

Naturgaspris

Koppar

Det börjar uppmärksammas att lagernivåerna fallit ett längre tag och att trenden håller i sig, trots de ganska låga nivåerna i ett historiskt perspektiv. Ett pris på 6500 dollar per ton är vad det kostar att producera koppar hos Codelco i Chile. Dagens priser är därför förmodligen nära botten.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi håller fast vid en köprekommendation på koppar.

Kopparpris

Aluminium

Förra veckan hade vi neutral på aluminium. Tekniskt har den fallande trenden brutits, men sedan kom veckans kraftiga rekyl. Lagernivåerna är fortfarande mycket höga och det kommer att ta tid, lång tid, att beta av lagren. Priset är nere på en stödnivå efter veckans ras och det är möjligt att det kan komma en rekyl uppåt från den här nivån. Vi gör därför över till kortsiktigt köp, som rekommendation.

Aluminium-pris-analys

Zink

Zinkpriset har sedan kursrusningen under slutet av förra året, etablerat sig i ett prisintervall med det gamla taket som golv. Golvet finns vid ca 1975 dollar och taket vid 2100 dollar. Den långsiktiga trenden är dock uppåtriktad. Man gör bäst i att försöka köpa certifikat på zink nära golvet på prisintervallet, men generellt sett har vi köprekommendation.

Zinkpriset

Nickel

Nickelpriset har rusat iväg på ett fenomenalt sätt och nådde för en vecka sedan upp till en gammal toppnivå vid 18500 dollar per ton, senast noterad för drygt ett år sedan. Vi kan inte hitta motiv till en så här stor och snabb prisuppgång, även med hänsyn till Indonesiens exportförbud av obearbetad malm och risken för exportproblem från Ryssland. Vi har haft neutral rekommendation under den senare delen av uppgången och går nu över till säljrekommendation.

Nickelpris

Guld

Guldpriset fick stöd av den förnyade oron i Ukraina. Vi kallar det som händer för ”oro”, men det handlar i själva verket om krig mellan Ukraina och Ryssland. Dels har gatudemonstranterna på den pro-ryska sidan toppmoderna versioner av AK-47 och dels har de inte bara knölpåkar utan även luftvärnsmissilsystem och kunskap att skjuta träffsäkert med dem. Årsdagen av Rysslands seger i det andra världskriget infaller i veckan som kommer, vilket kan öka entusiasmen från den sidan. Det kan och borde ge guldmarknaden en ökad lyster.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Guldpriset

Vi rekommenderar köp av GULD S.

Silver

Silverpriset fann som väntat stöd på 18.9 dollar per finuns. Eftersom silverpriset är lågt i en historisk jämförelse med guldpriset, föredrar vi silver framför guld.

Silverpris

Nedan ser vi ett diagram över priset på guld uttryckt i silver. Det går alltså över 66 finuns silver på varje fin-uns av guld. Som vi ser är det en hög nivå, dvs silver är billigt i förhållande till guld.

Guldpris uttryckt i silver

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna. Vi rekommenderar köp av SILVER S.

Platina & Palladium

Platina påverkades också av ”oroligheterna” i Ukraina, liksom guld och silver. Till platinas fördel talar också den omöjliga situationen i Sydafrika. Gruvbolagen går inte runt och gruvarbetarna vill ha mer betalt. Det kan bara sluta med att det kommer att produceras mindre platina till ett högre pris. Någon annan utgång finns inte.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Den mycket inflytelserika analysfirman GFMS, som nuförtiden är en del av Reuters, publicerade sin årsvisa Platinum and Palladium Survey i fredags. Rapportens innehåll återspeglar samma sak jag sagt länge i det här veckobrevet – lite drygt hälften av gruvorna går med vinst. En stor del gör det inte. Det är inte en långsiktigt hållbar marknadsbalans. Produktionen måste ner. Därmed kommer priset att stiga.

Platinapris

Priset på palladium har också fortsatt att sega sig uppåt. Arbetsmarknadsstatistiken från USA i fredags var oväntat positiv. Fler personer i sysselsättning innebär sannolikt fler bilar och därmed mer palladium i katalysatorer, totalt sett.

Palladiumpris

Vi rekommenderar köp av PLATINA S och PALLADIUM S, eller BULL PLATINA X4 S eller BULL PALLAD X4 S.

För den som vill ta ännu mer risk, finns nu även BULL PALLAD X5 S.

Kaffe

Ur teknisk synvinkel ser kaffemarknaden ut att ha gått in i en konsolieeringsfas, eller en toppformation. För att behålla den stigande pristrenden måste marknaden ta ut toppen på 220 cent per pund. Det ser marknaden inte ut att vara i begrepp att göra.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kaffepris

När allt fokus har varit på torkan i Brasilien har en ny fara för global kaffeproduktion dykt upp. El Niño väntas slå till i juli och enligt sex av sju klimatmodeller väntas den växa i styrka under hösten. På norra halvklotet börjar skörden av kaffe i september och oktober. El Niño skapar torka i länder som Australien, Indonesien och Vietnamn. De två senare är stora producenter av robusta-kaffe. Nedan ser vi hur Southern Oscillation Index har utvecklat sig sedan 1960. Ett SOI > 8.5 innebär La Niña och SOI < -8.5 innebär El Niño.

Southern Oscillation Index

Vi tar dessa noteringar och identifierar när det varit torka före skörd i Indonesien och testar statistiskt för effekten på Indonesiens kaffeproduktion dessa år. Jag väljer Indonesien istället för Vietnam, världens största producent, eftersom Vietnams kaffeproduktion blommade ut ganska sent, efter Vietnamnkrigets slut 1975. Indonesien har haft en ganska stabil produktion.

En statistiskt körning visar att Indonesiens produktion minskar med nästan 5% när det varit El Niño och det estimatet är nästan statistiskt signifikant på 5% nivån. I vart fall tillräckligt för att vi ska ta det som helt säkert att det kommer att bli en mindre produktion i år. Detta var alltså Indonesien, men det ser säkerligen likadant ut för Vietnam.

5% mindre produktion av robusta, utöver ett produktionsbortfall på ca 20% från Brasilien bör ha en ytterligare prisdrivande effekt på marknadspriset, även om det rent tekniskt inte ser så ut just nu.

Vi rekommenderar köp av KAFFE S, men man bör ta stoppen om kaffepriset går under 200 cent.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kakao

Priset på kakao ligger i ett etablerat prisintervall med botten på 2895 och tak på 3047. Dynamiken verkar vara på nedsidan i prisrörelserna, men i fredags fick marknaden stöd när priset var nära botten på prisintervallet. Vi fortsätter med neutral vy till dess golvet vid 2895 inte bryts.

Kakaopris

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära