Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 5 maj 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar commodities

Kort sammanfattning

Det är verkligen hög tid att köpa ädelmetaller, trots ”tapering” och bra arbetsmarknadsstatistik i USA. Ädelmetallerna har priser som är i nivå med den genomsnittliga produktionskostnaden och oron i Ukraina, dvs mellan Ryssland och Västvärlden är en faktor som kan driva priset uppåt. Vår rangordning av ädelmetallerna är platina, palladium, silver och guld. De två senare är de som normalt brukar efterfrågas vid geopolitisk oro.

Kopparmarknaden har en liknande situation, med ett pris som är i nivå med produktionskostnaden och dessutom sjunkande lager, som nu hunnit bli ganska låga i ett historiskt perspektiv.

Vetepriset handlades upp i fredags efter förnyad oro för situationen i Ukraina. Däremot ser väderleksprognoserna för alla veteodlande regioner utom Kansas och Texas bättre ut än på flera år. Egyptens GASC köpte också vete från Ukraina och Ryssland, där riskpremien för Ukraina var 1% på priset. Det visar att marknaden för vete fokuserar allt för mycket på Ukrainas problem (vädret och vetet är i perfekt skick) och för lite på vad som faktiskt påverkar marknadens utbud och efterfrågan – och därmed priset. Diskrepansen mellan det pris marknaden har bildat genom fel fokus å ena sidan och jordnära realiteter å den andra, gör att vi rekommenderar sälj på vete. Vädret är gynnsamt för majs också. Sådden i USA är inte sen och som utvecklingen i vädret ter sig nu, kan sådden t o m bli snabbare avklarad än normalt.

Råolja – Brent

Oljepriset föll tillbaka i veckan innan det repade sig till 108.59 vid stängning i fredags. Det är de växlande beskeden från Libyen som marknaden handlar på, bland annat.

Teknisk analys av oljepris

Råoljelagren i USA nådde rekordnivå. Lagren vid guldkusten är överfulla pga att produktionen ökat mycket mer än pipelinesystemen byggts ut och raffinaderikapaciteten likaså. Därför har det de senaste månaderna talats om att tillåta export av råolja från USA, men det är bättre ekonomi i att raffinera olja till produkter i USA än att exportera olja t ex till EU för att raffinera den här. I USA finns billig naturgas, som dels kan användas för att uppgradera oljan till lättare kolväten och dels användas som värmekälla i processen.

Lager av olja

Importen sjönk från förra veckan; högre import var alltså inte heller den här veckan den drivande faktorn bakom de rekordhöga lagren.

Import av olja

Krisen i Ukraina och Libyens problem innebär två saker. För det första skjuts prisfallet i olja lite på framtiden. För det andra stimuleras spridning av fracking ännu mer, vilket innebär att prisfallet blir ännu djupare när det kommer.

Vi rekommenderar en kort position i olja, t ex med MINIS OLJA B S eller MINIS OLJA A S.

Elektricitet

Elpriset gick i veckan över trendlinjen och vi har då enligt det förra veckobrevet en köprekommendation. Väderleksprognosen enligt GFS-modellen (se nedan under odlingsväder) för de norsk-svenska fjällen ser dock blötare ut än normalt. Om det blir en rekyl nedåt i elpriset kan det vara ett bra tillfälle att gå lång marknaden.

Den tekniska analys på elpriset

Spreaden mellan Phelix Baseload för det tredje kvartalet och Nasdaqs motsvarande har gått i hop 1% sedan förra veckan, från 28% skillnad till 27% skilllnad. Nordisk el är dock fortfarande ”billig” i förhållande till tysk el.

Priser

Priset på kol har rört sig uppåt, men utan större dynamik i rörelsen, varför man kan förvänta sig en rekyl nedåt.

Kolpriset har stigit

Vi har alltså gått över till köprekommendation, men tycker att man helst ska invänta en rekyl nedåt för att köpa till bättre nivå.

Naturgas

Priset på naturgas har hängt sig kvar vid 4.80 dollar per MMBtu. Att priset inte orkat gå högre än pristoppen i februari, trots ytterligare en veckas försök, får tolkas som ytterligare en negativ signal.

Från USA rapporteras att t ex Marcellusfältet producerar mer naturgas än det finns möjlighet att transportera därifrån via pipelines. Fracking har alltså varit mer framgångsrik än vad logistiken hunnit med att ta hand om. Det är en situation som känns igen från den första oljeruschen i Pennsylvania på 1860-talet och från oljeruschen i Iran, Irak i början av 1900-talet och Saudiarabien vid mitten av 1900-talet. Nyckeln till framgång och förmögenhetsbildning flyttas från den glamorösa oljerushen till den tråkiga pipeline-affären.

Naturgaspris

Koppar

Det börjar uppmärksammas att lagernivåerna fallit ett längre tag och att trenden håller i sig, trots de ganska låga nivåerna i ett historiskt perspektiv. Ett pris på 6500 dollar per ton är vad det kostar att producera koppar hos Codelco i Chile. Dagens priser är därför förmodligen nära botten.

Vi håller fast vid en köprekommendation på koppar.

Kopparpris

Aluminium

Förra veckan hade vi neutral på aluminium. Tekniskt har den fallande trenden brutits, men sedan kom veckans kraftiga rekyl. Lagernivåerna är fortfarande mycket höga och det kommer att ta tid, lång tid, att beta av lagren. Priset är nere på en stödnivå efter veckans ras och det är möjligt att det kan komma en rekyl uppåt från den här nivån. Vi gör därför över till kortsiktigt köp, som rekommendation.

Aluminium-pris-analys

Zink

Zinkpriset har sedan kursrusningen under slutet av förra året, etablerat sig i ett prisintervall med det gamla taket som golv. Golvet finns vid ca 1975 dollar och taket vid 2100 dollar. Den långsiktiga trenden är dock uppåtriktad. Man gör bäst i att försöka köpa certifikat på zink nära golvet på prisintervallet, men generellt sett har vi köprekommendation.

Zinkpriset

Nickel

Nickelpriset har rusat iväg på ett fenomenalt sätt och nådde för en vecka sedan upp till en gammal toppnivå vid 18500 dollar per ton, senast noterad för drygt ett år sedan. Vi kan inte hitta motiv till en så här stor och snabb prisuppgång, även med hänsyn till Indonesiens exportförbud av obearbetad malm och risken för exportproblem från Ryssland. Vi har haft neutral rekommendation under den senare delen av uppgången och går nu över till säljrekommendation.

Nickelpris

Guld

Guldpriset fick stöd av den förnyade oron i Ukraina. Vi kallar det som händer för ”oro”, men det handlar i själva verket om krig mellan Ukraina och Ryssland. Dels har gatudemonstranterna på den pro-ryska sidan toppmoderna versioner av AK-47 och dels har de inte bara knölpåkar utan även luftvärnsmissilsystem och kunskap att skjuta träffsäkert med dem. Årsdagen av Rysslands seger i det andra världskriget infaller i veckan som kommer, vilket kan öka entusiasmen från den sidan. Det kan och borde ge guldmarknaden en ökad lyster.

Guldpriset

Vi rekommenderar köp av GULD S.

Silver

Silverpriset fann som väntat stöd på 18.9 dollar per finuns. Eftersom silverpriset är lågt i en historisk jämförelse med guldpriset, föredrar vi silver framför guld.

Silverpris

Nedan ser vi ett diagram över priset på guld uttryckt i silver. Det går alltså över 66 finuns silver på varje fin-uns av guld. Som vi ser är det en hög nivå, dvs silver är billigt i förhållande till guld.

Guldpris uttryckt i silver

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna. Vi rekommenderar köp av SILVER S.

Platina & Palladium

Platina påverkades också av ”oroligheterna” i Ukraina, liksom guld och silver. Till platinas fördel talar också den omöjliga situationen i Sydafrika. Gruvbolagen går inte runt och gruvarbetarna vill ha mer betalt. Det kan bara sluta med att det kommer att produceras mindre platina till ett högre pris. Någon annan utgång finns inte.

Den mycket inflytelserika analysfirman GFMS, som nuförtiden är en del av Reuters, publicerade sin årsvisa Platinum and Palladium Survey i fredags. Rapportens innehåll återspeglar samma sak jag sagt länge i det här veckobrevet – lite drygt hälften av gruvorna går med vinst. En stor del gör det inte. Det är inte en långsiktigt hållbar marknadsbalans. Produktionen måste ner. Därmed kommer priset att stiga.

Platinapris

Priset på palladium har också fortsatt att sega sig uppåt. Arbetsmarknadsstatistiken från USA i fredags var oväntat positiv. Fler personer i sysselsättning innebär sannolikt fler bilar och därmed mer palladium i katalysatorer, totalt sett.

Palladiumpris

Vi rekommenderar köp av PLATINA S och PALLADIUM S, eller BULL PLATINA X4 S eller BULL PALLAD X4 S.

För den som vill ta ännu mer risk, finns nu även BULL PALLAD X5 S.

Kaffe

Ur teknisk synvinkel ser kaffemarknaden ut att ha gått in i en konsolieeringsfas, eller en toppformation. För att behålla den stigande pristrenden måste marknaden ta ut toppen på 220 cent per pund. Det ser marknaden inte ut att vara i begrepp att göra.

Kaffepris

När allt fokus har varit på torkan i Brasilien har en ny fara för global kaffeproduktion dykt upp. El Niño väntas slå till i juli och enligt sex av sju klimatmodeller väntas den växa i styrka under hösten. På norra halvklotet börjar skörden av kaffe i september och oktober. El Niño skapar torka i länder som Australien, Indonesien och Vietnamn. De två senare är stora producenter av robusta-kaffe. Nedan ser vi hur Southern Oscillation Index har utvecklat sig sedan 1960. Ett SOI > 8.5 innebär La Niña och SOI < -8.5 innebär El Niño.

Southern Oscillation Index

Vi tar dessa noteringar och identifierar när det varit torka före skörd i Indonesien och testar statistiskt för effekten på Indonesiens kaffeproduktion dessa år. Jag väljer Indonesien istället för Vietnam, världens största producent, eftersom Vietnams kaffeproduktion blommade ut ganska sent, efter Vietnamnkrigets slut 1975. Indonesien har haft en ganska stabil produktion.

En statistiskt körning visar att Indonesiens produktion minskar med nästan 5% när det varit El Niño och det estimatet är nästan statistiskt signifikant på 5% nivån. I vart fall tillräckligt för att vi ska ta det som helt säkert att det kommer att bli en mindre produktion i år. Detta var alltså Indonesien, men det ser säkerligen likadant ut för Vietnam.

5% mindre produktion av robusta, utöver ett produktionsbortfall på ca 20% från Brasilien bör ha en ytterligare prisdrivande effekt på marknadspriset, även om det rent tekniskt inte ser så ut just nu.

Vi rekommenderar köp av KAFFE S, men man bör ta stoppen om kaffepriset går under 200 cent.

Kakao

Priset på kakao ligger i ett etablerat prisintervall med botten på 2895 och tak på 3047. Dynamiken verkar vara på nedsidan i prisrörelserna, men i fredags fick marknaden stöd när priset var nära botten på prisintervallet. Vi fortsätter med neutral vy till dess golvet vid 2895 inte bryts.

Kakaopris

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Populära