SEB Jordbruksprodukter, 5 maj 2014

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityJordbrukets pristendenserVetepriset handlades upp i fredags efter förnyad oro för situationen i Ukraina. Däremot ser väderleksprognoserna för alla veteodlande regioner utom Kansas och Texas bättre ut än på flera år. Egyptens GASC köpte också vete från Ukraina och Ryssland, där riskpremien för Ukraina var 1% på priset. Det visar att marknaden för vete fokuserar allt för mycket på Ukrainas problem (vädret och vetet är i perfekt skick) och för lite på vad som faktiskt påverkar marknadens utbud och efterfrågan – och därmed priset. Diskrepansen mellan det pris marknaden har bildat genom fel fokus å ena sidan och jordnära realiteter å den andra, gör att vi rekommenderar sälj på vete. Vädret är gynnsamt för majs också. Sådden i USA är inte sen och som utvecklingen i vädret ter sig nu, kan sådden t o m bli snabbare avklarad än normalt.

Kinas tillväxt är på många håll i landet egentligen 4.5% i genomsnitt, dvs långt under den lagstadgade tillväxten på 7.5%. Detta visar sig i priset på t ex armeringsjärn i Kina, som är väsentligt lägre än i början av året. Efterfrågan på nya hus har mattats. Detta bör också visa sig i minskad ökning i efterfrågan på mat. Kinas annullering av kontrakt på sojabönor från USA de senaste veckorna kan vara ett tecken på det.

Odlingsväder

Samma områden i USA som sedan tidigare lider av torka, väntas enligt GFS-modellens 2-veckorprognos fortsätta att få väsentligt mindre nederbörd än normalt.

Väder

På motsvarande sätt fortsätter Europa, utom Spanien och Portugal att få mer nederbörd än normalt. Det blöta vädret har fått BASF att rapportera högre försäljning av bekämpningsmedel i vår.

Väder

Det har funnits oro på en del håll för torka i Kina, men detta borde gå över om 2-veckorsprognosen enligt nedan slår in.

Väder

Vete

Stridigheter i Ukraina mellan pro-ryska gatuprotestanter (med luftvärnsmissiler förutom den sedvanliga gatstenen) och den Ukrainska armén fick handlare att köpa upp vetepriset – igen – i fredags. Det verkar inte spela någon roll hur mycket man påpekar att Ukrainas vete till 75% är höstvete och är i utmärkt skick och bara ett par månader från skörd. Har man så här lite kunskap, förtjänar man att förlora pengar. Jag tror att vetepriset står inför en ordentlig korrektion nedåt nu. Det som spelar roll för vetemarknaden är vädret i april, maj och juni och det ser bra ut överallt i alla fyra viktiga odlingsområden på jorden, utom i Texas och Kansas.

Vetepris

Chicagovetet (december) har handlats upp och ligger nu strax under 750 cent.

Vetetermin

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan. Som vi ser har det varit en prisuppgång generellt för terminer på Chicagovete, men inte på Matif-vete.

Terminskurvor på vete

Andelen av USA:s vete i ”good/excellent condition” sjönk med 1% till 33% i måndagens crop condition rapport. Vetet är just nu på samma nivå som samma tid förra året.

Vete

The Wheat Quality Council i Colorado gjorde klart sin ”Hard Winter Wheat Tour” av Kansas veteområden den 1 maj. De fann efter 587 fältbesök att årets skörd kan bli 18% lägre på 261 miljoner bushels jämfört med förra årets 319 mbu. Det blir den lägsta produktionen sedan 1996 års 255 mbu.

Informa Economics estimerar i sin senaste prognos den totala veteskörden i USA till 1.496 miljarder bushels. Det är 120 miljoner bushels lägre än den förra prognosen och lägre än förra årets skörd på 1.534 miljarder bushels.

Det var frost i början av maj i Kansas med temperatur mellan 0 och -2 grader Celcius, rapporterar Martell Crop Projections. Fru Martell tillägger att ett ”vanligt” år, hade detta fått rubriker, men i år hamnar det helt i skuggan av den mycket värre torkan.

Detta har fått Hard Red Winter Wheat på Kansas City Board of Trade att dra ifrån Chicagos soft wheat, som vi ser i nedanstående graf. Det kan förefalla märkligt att det dröjde till helt nyligen, i slutet av april, för priset skillnaden att dra iväg. Crop ratings för Kansas har varit tillgängliga i ett par månader och varit i stort sett lika dåliga hela tiden.

Vete

Egypten meddelade i fredags att de liksom vid den förra ”tendern” köper vete från Ukraina. GASC köpte 55,000 ton vardera av ryskt och ukrainskt vete, som kommer att levereras under de första tio dagarna i juni. GASC fortsätter alltså att fylla på lagren, så att de räcker till ganska långt efter skörden. Detta var allt de köpte den här gången. Det ukrainska vetet var 3 dollar per ton billigare C&F jämfört med det ryska, vilket kan ge en indikation om hur liten riskpremien för Ukraina är. Alla dessa okunniga handlare som köpte upp vetepriset i fredags borde ta till sig hur liten riskpremien på den fysiska marknaden faktiskt är.

Såsom vädret utvecklar sig i de fyra stora veteproducerande områdena i världen: USA, Kina och EU och Ryssland / Ukraina, är det tydligt att det kommer att bli en stor skörd av vete i år. ”Stor” kanske rentav är ett understatement. USA får en mindre skörd, framförallt av HRW. Det är dock ännu oklart vad det myckna regnandet i Europa kommer att innebära för kvaliteten.

USDA publicerar sin WASDE på fredag klockan 18 CET, som ger årets första estimat för den kommande skörden från det amerikanska jordbruksdepartementet. Det ska bli intressant att se hur pass mycket ”bearish” information de hunnit ta med i sin rapport.

Vi går däremot redan nu över från neutral till sälj på vete.

Maltkorn

Maltkornsterminernas premie över Matif föll från 34 euro till under 30. Maltkornet för leverans i november stängde i fredags på 232 euro per ton.

Maltkorn

Majs

Decemberkontraktet på majs föll ganska kraftigt i torsdags och fredags. Priset stängde på ett tekniskt stöd och frågan är om priset ska fortsätta falla i veckan som kommer. Det finns en hel del som talar för det, då vädret successivt väntas bli varmare och lantbrukarna i USA kan lägga i en högre växel för vårbruket. Tvärt emot situationen för vetet i Kanas och Texas, har de typiska majs-områdena fått normal till över normal nederbörd. Det har varit kallare än normalt i de norra odlingsområdena, men varmare än normalt i de södra. I genomsnitt har det hittills alltså varit ganska bra.

Majspris

Den andra plantings-rapporten för året, från i måndagen 21 april visade att19% (förra veckan 6%) av majsarealen i USA var sådd per den 25 april. Kommentatorerna var snabba att påpeka att detta är sent, men det är faktiskt inte alarmerande sent. Det är snabbare än både förra året och år 2011.

Majs

Temperaturen ser ut att gå mot varmare och det är möjligt att 50 – 60% är sått om två veckor. Det är gott och väl på – eller över – normal takt.

Mot den här bakgrunden går vi över från neutral till sälj på majs, liksom för vetet.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor nådde upp till 1250, en teknisk motståndsnivå, men vände ner därifrån och föll i torsdags och fredags ner till 1222 cent. Uppgångsfasen är antagligen avklarad och vi bör kunna få se en rekyl ner mot 1200 cent, enligt den tekniska skolans analys.

TA-analys på priset  för sojabönor

Sojamjölet, som är det som drivit priset på sojabönorna uppåt, har uppe vid den föregående toppen i maj-juni förra året. Vi har svårt att se att den här prisnivån ska bli bestående och rekommenderar sälj.

Sojamjöl

Sojaoljan föll ner till det tekniska stödet strax över 40 dollar. Tekniskt har sojaoljan bildat en ”triangelformation” och då bör man avvakta ett utbrott från den. Just nu ligger priset precis på botten av triangeln. Ett brott på nedsidan kan i första hand ta ner priset till 38 dollar. Den fundamentala information som skulle kunna ges skulden för detta är t ex om det skulle komma bekräftelse på att Ukrainas bönder valt att så solrosor i stället för majs i större utsträckning än vad marknadens aktörer (i väst) haft klart för sig.

Sojaolja

Vi skrev förra veckan att uppgången höll på att mattas, men vi behöll neutral rekommendation. Nu tycker vi det är dags att gå över till sälj.

Raps

Novemberkontraktet på Matif bröt ett väsentligt tekniskt stöd i fredags innan marknaden stängde och det skickar en varningssignal om att priset kan falla ner till det gamla tekniska stödet vid 350 euro per ton. Det är också kontraktslägsta. Det är alltså möjligt att priset faller ännu lägre, om det vill sig illa.

Rapspris-analys

Skillnaden mellan kanadensisk canola i eurotermer och Matifs rapskontrakt (båda för novemberleverans) har sedan förra veckan minskat från 15% till 13%. Jag tycker fortfarande att spreaden är värd att sälja.

Rapsskillnad

Nedanför ser vi kvoten mellan rapsfrö (november) och sojabönor (november, omräknat till euro. Kvoten ligger kvar på 41, samma som förra veckan.

Kvoten mellan rapsfrö (november) och sojabönor (november, omräknat till euro

Jag går tillbaka till säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatis fortsatte prisfallet från förra veckans 13.20 till 12.80 i fredags.

Potatispris

Gris

Juni-kontraktet på har rekylerat ner till det tekniska stödet för uppgången. Ett brott av den på nedsidan skulle kunna utlösa ett större kursfall. Inom EU har det talats om ett importförbud för amerikanskt fläskkött med hänvisning till risken för spridning av PED-viruset. Det är ett argument som passar bra i den pressade europeiska grisnäringen.

Grispris

Spotkontraktet på EUREX Hogs backade i veckan med 2 eurocent per Kg till 1.66 euro per Kg.

Grispris

Mjölk

I onsdags publicerade Eurex de senaste indexnivåerna för Eurex smör och Eurex SMP index. Där noterades ett ganska stort prisfall i mjölk, från 3500 euro per ton till 3378 euro per ton. Även SMP-indexet kom in lägre, men bara med en hårsmån. Terminsmarknaden var kraftigt lägre i USA (beroende på terminsförfall), liksom på Eurex, beroende också på att april månads terminer förföll i tisdags för avräkning mot indexen som publicerades i onsdags. Det är ju alltid terminsförfall tisdagen innan den sista onsdagen varje månad.

Priser

Terminspriserna är lägre, framförallt för att april månads terminskontrakt förföll. Terminsmarknaden förutspår ytterligare prisnedgångar fram till sommaren och därefter en stabilisering.

Mjölkterminer

Detta innebär att genomsnittliga priset för ett Kilo mjölkråvara basis Eurex SMP och smörterminer för perioden maj 2014 till och med maj 2015 är 3.73 kronor. Det är en något lägre än förra veckan då det april – april låg på 3.78 kr.

SEB förbättrar börsens köpkurs med 1% (så länge marknaden är på introduktionsstadium och i behov av stöd enligt vår uppfattning). Detta innebär att SEB betalar i genomsnitt 3.76 öre per Kilo per månad maj 2014 – maj 2015.

Socker

Priset på socker ligger kvar i konsolidering mellan 17 och 18.50 cent. Det är ett prisintervall som etablerades i början av förra månaden. I fredags föll priset ganska kraftigt, men fortfarande höll sig priset inom intervallet.

Sockerpris

Vi behåller neutral vy på socker.

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top