Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 4 februari 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB Råvarurekommendationer 4 februari 2013

Inledning

Oljepriset fortsatte att stiga i veckan. Nickel bröt en långre tids kräftgång och rusade i pris. Elmarknaden fortsatte att konsolidera sig efter att ha backat i två veckor. Mot slutet av veckan vände priset på tysk el och utsläppsrätter tvärt uppåt, vilket kan ge stöd för den nordiska elmarknaden.

I fredags noterades certifikat på palladium: PALLADIUM S, BULL PALLAD X4 S och BEAR PALLAD X4 S.

Dessutom noterades bull och bear på kaffe och socker – två “softs” som i nästan exakt två års tid fallit i pris hela vägen ner till där de låg innan den stora prisuppgången inleddes. Vi tror att båda står inför en kraftig prisuppgång. Kaffe tycks ha etablerat en botten att starta från, medan det är mer osäkert för sockermarknaden.

Råolja – Brent

I torsdags kom rapporten från Libyen att utländska oljearbetare lämnar landet, med lägre produktion som direkt konsekvens. Det finns samma oro som i Algeriet. Landets mål att nå upp till 2 mbbl/dag i produktion kommer inte att uppnås. Detta fick oljepriset att stiga rakt genom det tekniska motståndet på strax över 115 dollar. Nästa motstånd ligger på 117.95 dollar. Dit är det inte långt från fredagens stängning på 116.76.

Analys på oljepriset (brent) den 4 februari 2013

Oil & Gas Journal skrev i lördags om att de ser ett lägre oljepris som osannolikt. De citerar IFP Energy Nouvelles(IFPEN) i Paris, som nämner några faktorer som är nödvändiga för ett lägre oljepris: För det första en lägre global tillväxt än i IMF:s ”base case” i sin World Economic Outlook. För det andra, mer stabilitet och mindre politiska spänningar i Mellanöstern och slutligen en snabbare tillväxt i USA:s produktion från skifferreservoarer.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

IFPEN identifierar Iran som ett ”damoklessvärd”, eftersom det allt längre fortskridande kärnvapenprogrammet kan leda till ett militärt ingripande. Efter nyvalet i Israel måste förloraren Netanyahu bilda regering i koalition med mer nationalistiska partier, vilket ytterligare ökar spänningen i regionen.

I förra veckans veckobrev såg vi att inköpschefsindex pekar uppåt i viktiga ekonomier i världen. Konjunkturen bör ge bra stöd för oljepriset.

Lagren och lagerförändringarna i USA per den 25 januari ser vi nedan, enligt Department of Energy och American Petroleum Institute.

Lager av olja enligt DOE och API

Det var inga stora förändringar. Destillat och eldningsolja har betydligt lägre lager än förra året. Råoljelagren fortsätter att byggas på.

Nedan ser vi amerikanska råoljelager enligt DOE i tusen fat. Den svarta kurvan är 2012 års lagernivåer vecka för vecka och den lilla röda linjen är 2013 års nivå. Vi ser att lagernivåerna fortsätter att vara högre än de varit sedan 2007 för den här tiden på året.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Råoljelager - Tusen fat

Lagren ökar samtidigt som vi ser att importen av råolja till USA fortsätter att minska. Man kan ana att konjunktur och den nya ”fracking” tekniken ligger bakom. Om vi antar att hela förklaringen är frackingtekniken, kan det innebära att USA kan bli självförsörjande på råolja. Med den takt importminskningen har haft sedan 2007, upphör USA:s import om 29 år, om trenden fortsätter. Y-axeln är angiven i 1000 fat per vecka.

Diagram på olja

Sammanfattningsvis: På kort sikt påverkar den minskade produktionen i Saudiarabien och produktionsbortfallen från Algeriet och nu också Libyen. En konjunkturell återhämtning i världsekonomin, som ger stöd även för efterfrågan på olja, kan leda till högre priser. Tekniska motstånd strax ovanför fredagens prisnivå gör dock att det kan komma vinsthemtagningar. Vi tror att man ska försöka komma in på den långa sidan i t ex OLJA S eller BULL OLJA X2/X4 S när en rekyl i priset har inträffat.

Elektricitet

Elpriset har kommit ner så pass, till 35 euro per ton, att de kan vara en god idé att försöka köpa BULL EL X2 eller X4 S på de här nivåerna.

Elpriset - Npool base quarter

Samtidigt steg priset på utsläppsrätter kraftigt i fredags, som vi ser i diagrammet nedan. Den starka kursuppgången kan vara ett tecken på att det stora prisfallet är över.

Diagram över priset på utsläppsrätter år 2012 - 2013

Den hydrologiska balansen för NordPools börsområde låg i veckan still på -10 TWh.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Hydrologiska balansen - Nordpool

Sammanfattningsvis. Vi tror att det finns goda chanser att elpriset vänder uppåt efter att ha rekylerat nedåt de två senaste veckorna. Vi rekommenderar alltså köp av EL S eller BULL EL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk.

Naturgas

Naturgasterminen på NYMEX (mars 2013) fick stöd vid 3.40 dollar per MMBtu. Det är mitt emellan förra botten på 3.20 och förra toppen på 3.60. Neutralt läge, alltså. Men det senaste trendbrottet skedde uppåt, så vi letar hellre tillfälle att köpa BULL än att gå in i BEAR.

Naturgastermin på Nymex för Mars 2013

Den som kortsiktigt vill prova på att handla naturgas, kan kanske försöka sig på ett mycket kortsiktigt inhopp i BEAR NATGAS X4 S. På längre sikt tror vi att man bör vara neutral.

Guld och Silver

Guldpriset började förra veckan med att stiga från en bas på 1650 dollar. En fallande dollar gav stöd (för noteringen på guld i dollar). I svenska kronor slog dock guldets svaghet igenom och föll hela veckan. Certifikatet GULD S, som följer priset i svenska kronor, precis som om det vore en guldtacka prissatt i svenska kronor, backade därför med 2%.

Guldpriset XAU Curncy gold spot 2 februari

Den tekniska analysen förutspår lägre priser. Det senaste utbrottet skedde på nedsidan från en triangelformation. De två senaste månadernas kursrörelser kan betraktas som rekyler efter utbrottet. Så länge det nedåtgående motståndet inte bryts tycker vi att man bör handla guld från den korta sidan. Å andra sidan har utbrottet följts av vad som ändå får betecknas som ganska svagt momentum på nersidan. Att marknaden inte med någon övertygelse handlar ner priset får kanske tas som ett observandum.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Situationen är snarlik den för guld. Rekyl ner till 30 dollar är att vänta. Kortsiktig BEAR-rekommendation för silver också.

Kursdiagram för silver i dollar per troy ounce

Platina

Platina har konsoliderat prisuppgången i två veckor. En växande efterfrågan från fordonstillverkning, framförallt i Kina, ger stöd för priset. Motsvarande efterfrågefaktor saknas för guld och silver. En återhämtning i global ekonomi verkar stödjande för platina, men eftersom oron för statsfinansiell bankrutt minskar, får detta en negativ effekt på priserna på silver och guld. Ska man vara köpt en ädelmetall är därför platina eller palladium att föredra.

Det går just nu inte att ge en rekommendation på kort sikt, eftersom konsolideringsfasen fortfarande pågår. Vi får vänta och agera på utbrott från den. Sker det uppåt – köp BULL. Sker det nedåt – köp BEAR.

Notera att det finns ett tämligen välprövat och starkt motstånd på 1734 dollar. Om detta bryts inleds troligtvis en stark prisuppgång.

Analys på platinapris den 4 februari 2013

Nedan ser vi priset på platina i termer av guld, eller ”växelkursen” mellan XPT och XAU, valutakoderna för de två ädelmetallerna. Kvoten ligger precis på toppen från mars förra året. Det innebär att platina är ”dyrt” i förhållande till guld i ett historiskt perspektiv. Och fundamentalt är det kanske inte något fel i det. Men det kan ändå finnas en del säljordrar just vid eller bara strax ovanför dagens kursnivå.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Platina i termer av guld - Analys

Slutsats: avvakta utbrott från konsolideringen vad gäller platina. Relationen till guld i priset på platina indikerar att det finns motstånd på uppsidan. Ska man gissa, så kanske utbrottet för platinas del därför sker på nersidan.

Palladium fortsätter att stiga. Palladium används i katalysatorer för bensindrivna bilar. Pristrenden är som vi ser i kursdiagrammet nedan, stadigt uppåtriktad.

Palladium i stigande pristrend

Vi rekommenderar en köpt position i palladium, t ex med certifikatet PALLADIUM S eller med BULL PALLAD X4 S, för den som önskar ta mer risk.

Basmetaller

Vi noterar starka uppgångar under veckan som gick. Koppar och aluminium ca 3 %, zink 4,5 och nickel sticker ut med 7 %. Metallerna har brutit ur sina tidigare ”tradingintervall”, vilket har satt igång aktivitet framför allt från finansiella aktörer. Industrin i Europa är emellertid fortsatt avvaktande. Asien är mer aktiva och anses ”boka upp” material före det kinesiska nyåret med förväntningar om ökad efterfrågan längre fram. Aktörerna köper således på förväntningar om ökad efterfrågan. Basen för all handel i basmetaller på Londons metallbörs är 3-månadersnoteringen, och det är ungefär i det perspektivet som den fysiska efterfrågan måste ta fart för att försvara prisuppgången. Rapporter från den fysiska marknaden gör gällande att tillgången är god. Ett tecken på detta är att alla basmetaller har ”Contango”, vilket på råvaruspråk innebär att terminspriset är högre än spot. En viktig tumregel på råvarumarknaden är: contango= gott om material, det motsatta förhållandet, backwardation=ont om material. Slutsatsen av resonemanget är således att den fysiska marknaden måste ”komma ifatt” den finansiella för att prisbilden skall hålla. Det som driver finansmarknaden är de makroekonomiska indikatorerna som onekligen talar för en starkare konjunktur. I fredags kom inköpsindex, som är en av de mer relevanta framåtblickande indikatorerna för basmetallefterfrågan. USA uppvisade en stark siffra på 53,1 i januari mot 50,2 i december. Europa stiger men är fortfarande under 50, medan Sverige ryckte från 44,6 i december till 49,2. Den samlade konjunkturbilden ser stark ut globalt även om ingen tror på någon kraftig uppgång. Måttlig men stabil tillväxt är vad som väntas. När det gäller basmetallpriser finns risken att marknaderna har överreagerat på uppsidan just nu. Rekyler är att vänta. För den som köpt tidigare kan det vara värt att ta hem vinst (se nickel och zink nedan), för den som inte kommit in i marknaden kan eventuella rekyler ge ypperliga köptillfällen i veckorna som kommer. Kina går på helgfirande om en vecka så aktiviteten därifrån lär vara begränsad, vilket också talar för en svagare marknad de kommande två veckorna.

Koppar

Koppar, som normalt leder basmetallkomplexet, släpar efter just. Förklaringen finns delvis i grafen nedan som visar LME-lagrets förändring. Lagret har nästan fördubblats de senaste 3 månaderna. Kopparlagren har varit kroniskt låga i flera år, men det ser ut att vända.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

LME-lager

LME-lager av koppar

Nästa graf visar skillnaden mellan spot (cash) och 3 månaderspriset (minus betyder att 3 månaderspriset är högre än spot = contango). Som nämndes i ingressen betyder det god tillgång på fysisk vara, vilket således avspeglas i ökande contango. Som vi tidigare nämnt rapporterar producenterna om ett ökat utbud det kommande året. Ökande smältlöner (se förra veckans brev) är också ett tecken på detta.

Spreaden Cash-3m

Spreaden cash 3m - Koppar

Tekniskt sett får vi en mer positiv bild av marknaden. LME-noteringen bröt i veckan ur den stora ”triangelformationen” och strävar nu uppåt i trendkanalen. Om LME-noteringen (3 månaders) kommer ned mot ”utbrottsläget” $8200 är det köpläge. Detta stämmer bra med vår generella bedömning att metallerna är redo för en rekyl.

Koppar redo för rekyl

Vi rekommenderar en neutral position i koppar. Om konjunkturscenariot i Kina skulle gå in ett mindre positivt läge (vi bedömer det som mindre sannolikt) är koppar den bästa kandidaten för placering i prisnedgång.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminium

Aluminium är den mest omsatta metallen på LME, i ton räknat. Logiskt eftersom det är den största metallen vad gäller utbud och efterfrågan. Det produceras ca 45 miljoner ton aluminium jämfört med kopparns ca 20 miljoner ton. Det är ändå koppar som oftast leder prismässigt. Vi har tidigare diskuterat den fundamentala situationen för aluminium som till stor del ”lider” av ett överutbud. Efterfrågan är det som håller uppe priset, med väldigt goda utsikter för året. Tillväxten är mellan 5 och 7 % årligen, således väl över den generella efterfrågan i världsekonomin.

Tekniskt sett ser det stark ut. Bilden liknar den för koppar. Veckans genombrott uppåt, öppnar för ytterligare uppgång till motståndet vid tidigare toppar kring $2200. Nästa motstånd kommer in vid $2350.

Vi rekommenderar en neutral position i aluminium.

Analys av aluminium ger neutral rekommendation

Zink

Zinken gick fortsatt starkt i veckan med en uppgång på LME med 4,5 %. Även här diskonterar marknaden en ökad efterfrågan. Vi tror att den kommer och att prisbilden kommer hålla sig stabil, med fortsatt bra potential på uppsidan. Med vår generella bedömning (se ingressen) finns dock risk för en rekyl. Vi har tidigare angett $2150 som en vinsthemtagningsnivå. Med den styrka vi såg i veckan så kan mycket väl priset stärkas ytterligare på kort sikt, men från nuvarande nivå kring $2175 upp till $2200 tror vi marknaden kommer att möta motstånd, så för den som köpt tidigare kan det vara värt att ta hem en del vinst. För den som vill komma in i marknaden, bör en rekyl ned mot $2100 utnyttjas till köp.

Analys på zinkpriset den 4 februari 2013

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Efter de senaste veckornas kraftiga uppgång finns risk för en rekyl. För nya köp bör man avvakta en eventuell rekyl ned mot intervallet $2000-$2100. För den som köpt tidigare bör man kortsiktigt ta hem vinst vid motståndsnivån $2150-$2200. På lite längre sikt är potentialen större med målet $2400 på 1-2 månaders sikt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nickel

Nickel är veckans raket med en uppgång på nästan 8 %. Det är den mest volatila metallen. När väl basmetaller vänder så går oftast nickel mest (det gäller naturligtvis också när priserna faller!) Vi ser det tydligt när ett tradingintevall som gällt så pass länge (se diagrammet nedan) bryter, så skakar det om marknaden rejält. Den fundamentala situationen är dock lite knepig för nickel. Utbudet ökar och stålindustrin har överkapacitet. Det är inte riktigt bäddat för den stora uppgången ännu. Som vi tidigare skrivit kan dock nickel erfarenhetsmässigt ofta överraska. Den tekniska bilden är väldigt tydlig med nästa motståndsnivå vid $19000 och därefter $22000. Kortsiktigt är det värt att ta hem vinst.

Analys av nickelpriset den 4 februari 2013

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Efter de senaste veckornas kraftiga uppgång finns risk för en rekyl. För nya köp bör man avvakta en eventuell rekyl ned mot ”utbrottsnivån” $18000. För den som köpt tidigare bör man kortsiktigt ta hem vinst vid motståndsnivån $19000. På lite längre sikt är potentialen större med målet $22 000 på 1-2 månaders sikt.

Kaffe

Kaffepriset rörde sig svagt nedåt / sidledes i veckan, efter att prisuppgången för två veckor sedan hejdades vid motståndet på 157.35 cent per pund.

Analys av kaffepriset den 4 februari 2013

Vi fortsätter att dela den uppfattningen och tycker att man ska handla kaffe från den ”långa” sidan. Vi fortsätter därför att generellt sett rekommendera köp av KAFFE S.

För den som vill ta mer risk, börsnoterade vi på SEB Commodities i fredags även BULL KAFFE X4 S (och BEAR KAFFE X4 S), som kostar ca 50 kr per certifikat.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Socker

Sockerpriset (mars 2013) rörde sig svagt uppåt från stödet på 18.31 cent i veckan som gick. De senaste två månadernas prisrörelse skulle kunna vara en början på en konsolidering efter det kraftiga prisfallet på socker, som pågått i mer än två år. Den 2 februari 2011 var priset uppe på 31.35 cent som högst.

Analys av sockerpriset den 4 februari 2013

Vi fortsätter med neutral rekommendation på socker, i avvaktan på mer tecken på att prisfallet är över.

För övriga jordbruksråvaror se dagens nyhetsbrev SEB Jordbruksprodukter.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära