Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 4 februari 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB Råvarurekommendationer 4 februari 2013

Inledning

Oljepriset fortsatte att stiga i veckan. Nickel bröt en långre tids kräftgång och rusade i pris. Elmarknaden fortsatte att konsolidera sig efter att ha backat i två veckor. Mot slutet av veckan vände priset på tysk el och utsläppsrätter tvärt uppåt, vilket kan ge stöd för den nordiska elmarknaden.

I fredags noterades certifikat på palladium: PALLADIUM S, BULL PALLAD X4 S och BEAR PALLAD X4 S.

Dessutom noterades bull och bear på kaffe och socker – två “softs” som i nästan exakt två års tid fallit i pris hela vägen ner till där de låg innan den stora prisuppgången inleddes. Vi tror att båda står inför en kraftig prisuppgång. Kaffe tycks ha etablerat en botten att starta från, medan det är mer osäkert för sockermarknaden.

Råolja – Brent

I torsdags kom rapporten från Libyen att utländska oljearbetare lämnar landet, med lägre produktion som direkt konsekvens. Det finns samma oro som i Algeriet. Landets mål att nå upp till 2 mbbl/dag i produktion kommer inte att uppnås. Detta fick oljepriset att stiga rakt genom det tekniska motståndet på strax över 115 dollar. Nästa motstånd ligger på 117.95 dollar. Dit är det inte långt från fredagens stängning på 116.76.

Analys på oljepriset (brent) den 4 februari 2013

Oil & Gas Journal skrev i lördags om att de ser ett lägre oljepris som osannolikt. De citerar IFP Energy Nouvelles(IFPEN) i Paris, som nämner några faktorer som är nödvändiga för ett lägre oljepris: För det första en lägre global tillväxt än i IMF:s ”base case” i sin World Economic Outlook. För det andra, mer stabilitet och mindre politiska spänningar i Mellanöstern och slutligen en snabbare tillväxt i USA:s produktion från skifferreservoarer.

IFPEN identifierar Iran som ett ”damoklessvärd”, eftersom det allt längre fortskridande kärnvapenprogrammet kan leda till ett militärt ingripande. Efter nyvalet i Israel måste förloraren Netanyahu bilda regering i koalition med mer nationalistiska partier, vilket ytterligare ökar spänningen i regionen.

I förra veckans veckobrev såg vi att inköpschefsindex pekar uppåt i viktiga ekonomier i världen. Konjunkturen bör ge bra stöd för oljepriset.

Lagren och lagerförändringarna i USA per den 25 januari ser vi nedan, enligt Department of Energy och American Petroleum Institute.

Lager av olja enligt DOE och API

Det var inga stora förändringar. Destillat och eldningsolja har betydligt lägre lager än förra året. Råoljelagren fortsätter att byggas på.

Nedan ser vi amerikanska råoljelager enligt DOE i tusen fat. Den svarta kurvan är 2012 års lagernivåer vecka för vecka och den lilla röda linjen är 2013 års nivå. Vi ser att lagernivåerna fortsätter att vara högre än de varit sedan 2007 för den här tiden på året.

Råoljelager - Tusen fat

Lagren ökar samtidigt som vi ser att importen av råolja till USA fortsätter att minska. Man kan ana att konjunktur och den nya ”fracking” tekniken ligger bakom. Om vi antar att hela förklaringen är frackingtekniken, kan det innebära att USA kan bli självförsörjande på råolja. Med den takt importminskningen har haft sedan 2007, upphör USA:s import om 29 år, om trenden fortsätter. Y-axeln är angiven i 1000 fat per vecka.

Diagram på olja

Sammanfattningsvis: På kort sikt påverkar den minskade produktionen i Saudiarabien och produktionsbortfallen från Algeriet och nu också Libyen. En konjunkturell återhämtning i världsekonomin, som ger stöd även för efterfrågan på olja, kan leda till högre priser. Tekniska motstånd strax ovanför fredagens prisnivå gör dock att det kan komma vinsthemtagningar. Vi tror att man ska försöka komma in på den långa sidan i t ex OLJA S eller BULL OLJA X2/X4 S när en rekyl i priset har inträffat.

Elektricitet

Elpriset har kommit ner så pass, till 35 euro per ton, att de kan vara en god idé att försöka köpa BULL EL X2 eller X4 S på de här nivåerna.

Elpriset - Npool base quarter

Samtidigt steg priset på utsläppsrätter kraftigt i fredags, som vi ser i diagrammet nedan. Den starka kursuppgången kan vara ett tecken på att det stora prisfallet är över.

Diagram över priset på utsläppsrätter år 2012 - 2013

Den hydrologiska balansen för NordPools börsområde låg i veckan still på -10 TWh.

Hydrologiska balansen - Nordpool

Sammanfattningsvis. Vi tror att det finns goda chanser att elpriset vänder uppåt efter att ha rekylerat nedåt de två senaste veckorna. Vi rekommenderar alltså köp av EL S eller BULL EL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk.

Naturgas

Naturgasterminen på NYMEX (mars 2013) fick stöd vid 3.40 dollar per MMBtu. Det är mitt emellan förra botten på 3.20 och förra toppen på 3.60. Neutralt läge, alltså. Men det senaste trendbrottet skedde uppåt, så vi letar hellre tillfälle att köpa BULL än att gå in i BEAR.

Naturgastermin på Nymex för Mars 2013

Den som kortsiktigt vill prova på att handla naturgas, kan kanske försöka sig på ett mycket kortsiktigt inhopp i BEAR NATGAS X4 S. På längre sikt tror vi att man bör vara neutral.

Guld och Silver

Guldpriset började förra veckan med att stiga från en bas på 1650 dollar. En fallande dollar gav stöd (för noteringen på guld i dollar). I svenska kronor slog dock guldets svaghet igenom och föll hela veckan. Certifikatet GULD S, som följer priset i svenska kronor, precis som om det vore en guldtacka prissatt i svenska kronor, backade därför med 2%.

Guldpriset XAU Curncy gold spot 2 februari

Den tekniska analysen förutspår lägre priser. Det senaste utbrottet skedde på nedsidan från en triangelformation. De två senaste månadernas kursrörelser kan betraktas som rekyler efter utbrottet. Så länge det nedåtgående motståndet inte bryts tycker vi att man bör handla guld från den korta sidan. Å andra sidan har utbrottet följts av vad som ändå får betecknas som ganska svagt momentum på nersidan. Att marknaden inte med någon övertygelse handlar ner priset får kanske tas som ett observandum.

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Situationen är snarlik den för guld. Rekyl ner till 30 dollar är att vänta. Kortsiktig BEAR-rekommendation för silver också.

Kursdiagram för silver i dollar per troy ounce

Platina

Platina har konsoliderat prisuppgången i två veckor. En växande efterfrågan från fordonstillverkning, framförallt i Kina, ger stöd för priset. Motsvarande efterfrågefaktor saknas för guld och silver. En återhämtning i global ekonomi verkar stödjande för platina, men eftersom oron för statsfinansiell bankrutt minskar, får detta en negativ effekt på priserna på silver och guld. Ska man vara köpt en ädelmetall är därför platina eller palladium att föredra.

Det går just nu inte att ge en rekommendation på kort sikt, eftersom konsolideringsfasen fortfarande pågår. Vi får vänta och agera på utbrott från den. Sker det uppåt – köp BULL. Sker det nedåt – köp BEAR.

Notera att det finns ett tämligen välprövat och starkt motstånd på 1734 dollar. Om detta bryts inleds troligtvis en stark prisuppgång.

Analys på platinapris den 4 februari 2013

Nedan ser vi priset på platina i termer av guld, eller ”växelkursen” mellan XPT och XAU, valutakoderna för de två ädelmetallerna. Kvoten ligger precis på toppen från mars förra året. Det innebär att platina är ”dyrt” i förhållande till guld i ett historiskt perspektiv. Och fundamentalt är det kanske inte något fel i det. Men det kan ändå finnas en del säljordrar just vid eller bara strax ovanför dagens kursnivå.

Platina i termer av guld - Analys

Slutsats: avvakta utbrott från konsolideringen vad gäller platina. Relationen till guld i priset på platina indikerar att det finns motstånd på uppsidan. Ska man gissa, så kanske utbrottet för platinas del därför sker på nersidan.

Palladium fortsätter att stiga. Palladium används i katalysatorer för bensindrivna bilar. Pristrenden är som vi ser i kursdiagrammet nedan, stadigt uppåtriktad.

Palladium i stigande pristrend

Vi rekommenderar en köpt position i palladium, t ex med certifikatet PALLADIUM S eller med BULL PALLAD X4 S, för den som önskar ta mer risk.

Basmetaller

Vi noterar starka uppgångar under veckan som gick. Koppar och aluminium ca 3 %, zink 4,5 och nickel sticker ut med 7 %. Metallerna har brutit ur sina tidigare ”tradingintervall”, vilket har satt igång aktivitet framför allt från finansiella aktörer. Industrin i Europa är emellertid fortsatt avvaktande. Asien är mer aktiva och anses ”boka upp” material före det kinesiska nyåret med förväntningar om ökad efterfrågan längre fram. Aktörerna köper således på förväntningar om ökad efterfrågan. Basen för all handel i basmetaller på Londons metallbörs är 3-månadersnoteringen, och det är ungefär i det perspektivet som den fysiska efterfrågan måste ta fart för att försvara prisuppgången. Rapporter från den fysiska marknaden gör gällande att tillgången är god. Ett tecken på detta är att alla basmetaller har ”Contango”, vilket på råvaruspråk innebär att terminspriset är högre än spot. En viktig tumregel på råvarumarknaden är: contango= gott om material, det motsatta förhållandet, backwardation=ont om material. Slutsatsen av resonemanget är således att den fysiska marknaden måste ”komma ifatt” den finansiella för att prisbilden skall hålla. Det som driver finansmarknaden är de makroekonomiska indikatorerna som onekligen talar för en starkare konjunktur. I fredags kom inköpsindex, som är en av de mer relevanta framåtblickande indikatorerna för basmetallefterfrågan. USA uppvisade en stark siffra på 53,1 i januari mot 50,2 i december. Europa stiger men är fortfarande under 50, medan Sverige ryckte från 44,6 i december till 49,2. Den samlade konjunkturbilden ser stark ut globalt även om ingen tror på någon kraftig uppgång. Måttlig men stabil tillväxt är vad som väntas. När det gäller basmetallpriser finns risken att marknaderna har överreagerat på uppsidan just nu. Rekyler är att vänta. För den som köpt tidigare kan det vara värt att ta hem vinst (se nickel och zink nedan), för den som inte kommit in i marknaden kan eventuella rekyler ge ypperliga köptillfällen i veckorna som kommer. Kina går på helgfirande om en vecka så aktiviteten därifrån lär vara begränsad, vilket också talar för en svagare marknad de kommande två veckorna.

Koppar

Koppar, som normalt leder basmetallkomplexet, släpar efter just. Förklaringen finns delvis i grafen nedan som visar LME-lagrets förändring. Lagret har nästan fördubblats de senaste 3 månaderna. Kopparlagren har varit kroniskt låga i flera år, men det ser ut att vända.

LME-lager

LME-lager av koppar

Nästa graf visar skillnaden mellan spot (cash) och 3 månaderspriset (minus betyder att 3 månaderspriset är högre än spot = contango). Som nämndes i ingressen betyder det god tillgång på fysisk vara, vilket således avspeglas i ökande contango. Som vi tidigare nämnt rapporterar producenterna om ett ökat utbud det kommande året. Ökande smältlöner (se förra veckans brev) är också ett tecken på detta.

Spreaden Cash-3m

Spreaden cash 3m - Koppar

Tekniskt sett får vi en mer positiv bild av marknaden. LME-noteringen bröt i veckan ur den stora ”triangelformationen” och strävar nu uppåt i trendkanalen. Om LME-noteringen (3 månaders) kommer ned mot ”utbrottsläget” $8200 är det köpläge. Detta stämmer bra med vår generella bedömning att metallerna är redo för en rekyl.

Koppar redo för rekyl

Vi rekommenderar en neutral position i koppar. Om konjunkturscenariot i Kina skulle gå in ett mindre positivt läge (vi bedömer det som mindre sannolikt) är koppar den bästa kandidaten för placering i prisnedgång.

Aluminium

Aluminium är den mest omsatta metallen på LME, i ton räknat. Logiskt eftersom det är den största metallen vad gäller utbud och efterfrågan. Det produceras ca 45 miljoner ton aluminium jämfört med kopparns ca 20 miljoner ton. Det är ändå koppar som oftast leder prismässigt. Vi har tidigare diskuterat den fundamentala situationen för aluminium som till stor del ”lider” av ett överutbud. Efterfrågan är det som håller uppe priset, med väldigt goda utsikter för året. Tillväxten är mellan 5 och 7 % årligen, således väl över den generella efterfrågan i världsekonomin.

Tekniskt sett ser det stark ut. Bilden liknar den för koppar. Veckans genombrott uppåt, öppnar för ytterligare uppgång till motståndet vid tidigare toppar kring $2200. Nästa motstånd kommer in vid $2350.

Vi rekommenderar en neutral position i aluminium.

Analys av aluminium ger neutral rekommendation

Zink

Zinken gick fortsatt starkt i veckan med en uppgång på LME med 4,5 %. Även här diskonterar marknaden en ökad efterfrågan. Vi tror att den kommer och att prisbilden kommer hålla sig stabil, med fortsatt bra potential på uppsidan. Med vår generella bedömning (se ingressen) finns dock risk för en rekyl. Vi har tidigare angett $2150 som en vinsthemtagningsnivå. Med den styrka vi såg i veckan så kan mycket väl priset stärkas ytterligare på kort sikt, men från nuvarande nivå kring $2175 upp till $2200 tror vi marknaden kommer att möta motstånd, så för den som köpt tidigare kan det vara värt att ta hem en del vinst. För den som vill komma in i marknaden, bör en rekyl ned mot $2100 utnyttjas till köp.

Analys på zinkpriset den 4 februari 2013

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Efter de senaste veckornas kraftiga uppgång finns risk för en rekyl. För nya köp bör man avvakta en eventuell rekyl ned mot intervallet $2000-$2100. För den som köpt tidigare bör man kortsiktigt ta hem vinst vid motståndsnivån $2150-$2200. På lite längre sikt är potentialen större med målet $2400 på 1-2 månaders sikt.

Nickel

Nickel är veckans raket med en uppgång på nästan 8 %. Det är den mest volatila metallen. När väl basmetaller vänder så går oftast nickel mest (det gäller naturligtvis också när priserna faller!) Vi ser det tydligt när ett tradingintevall som gällt så pass länge (se diagrammet nedan) bryter, så skakar det om marknaden rejält. Den fundamentala situationen är dock lite knepig för nickel. Utbudet ökar och stålindustrin har överkapacitet. Det är inte riktigt bäddat för den stora uppgången ännu. Som vi tidigare skrivit kan dock nickel erfarenhetsmässigt ofta överraska. Den tekniska bilden är väldigt tydlig med nästa motståndsnivå vid $19000 och därefter $22000. Kortsiktigt är det värt att ta hem vinst.

Analys av nickelpriset den 4 februari 2013

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Efter de senaste veckornas kraftiga uppgång finns risk för en rekyl. För nya köp bör man avvakta en eventuell rekyl ned mot ”utbrottsnivån” $18000. För den som köpt tidigare bör man kortsiktigt ta hem vinst vid motståndsnivån $19000. På lite längre sikt är potentialen större med målet $22 000 på 1-2 månaders sikt.

Kaffe

Kaffepriset rörde sig svagt nedåt / sidledes i veckan, efter att prisuppgången för två veckor sedan hejdades vid motståndet på 157.35 cent per pund.

Analys av kaffepriset den 4 februari 2013

Vi fortsätter att dela den uppfattningen och tycker att man ska handla kaffe från den ”långa” sidan. Vi fortsätter därför att generellt sett rekommendera köp av KAFFE S.

För den som vill ta mer risk, börsnoterade vi på SEB Commodities i fredags även BULL KAFFE X4 S (och BEAR KAFFE X4 S), som kostar ca 50 kr per certifikat.

Socker

Sockerpriset (mars 2013) rörde sig svagt uppåt från stödet på 18.31 cent i veckan som gick. De senaste två månadernas prisrörelse skulle kunna vara en början på en konsolidering efter det kraftiga prisfallet på socker, som pågått i mer än två år. Den 2 februari 2011 var priset uppe på 31.35 cent som högst.

Analys av sockerpriset den 4 februari 2013

Vi fortsätter med neutral rekommendation på socker, i avvaktan på mer tecken på att prisfallet är över.

För övriga jordbruksråvaror se dagens nyhetsbrev SEB Jordbruksprodukter.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära