Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 29 oktober 2012

Publicerat

den

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning av rekommendationer

SEB - Sammanfattning av analyser på råvaror

Råolja – Brent

Vi råder att köpa Brent-råolja vid nedgångar till under $105/fat eftersom det verkar osannolikt att priset på råolja kommer att rasa, såvida inte tillväxtprognoserna skrivs ned väsentligt. Vår uppfattning är att oljepriset kommer att fortsätta vara väl understött med tanke på stora geopolitiska risker för tillgången, strama marknader för oljeprodukter, höga incitamentpriser som krävs för att stimulera till tillräckliga investeringar, och behovet av att producentländer försvarar priser för att balansera budgetar. Vi behåller våra prognoser för genomsnittligt pris på Brent-råolja på $110/fat under Q4-12 och $105/fat under H1-13, men väljer att revidera våra uppskattningar för H2-13 och FY-14 från $115/fat till $110/fat. Prognoserna för tillgång förbättras vilket antyder en mindre stram balans på marknaden under de kommande åren, i synnerhet om tillväxten förblir matt.

Medan balansen på råoljemarknaden förblir lös är situationen för mellandestillat annorlunda. Över hela världen är förråden små. Situationen skulle verkligen kunna komma att bli väldigt stram så snart vinterns påfyllnad av bränslelagren accelererar i Europa, som förutsägbart är den stramaste marknaden med tanke på dess fordonspark av dieselbilar. En ännu svårare situation skulle kunna uppstå om temperaturerna på det norra halvklotet blir onormalt låga. Även under normala omständigheter är raffinaderier oförmögna att producera tillräckligt med mellandestillat under uppvärmningssäsongen, vilket gör förråden en nyckelfaktor vid balansering av marknaden. Den långsiktiga strukturella balansen för marknaden för mellandestillat är också oroande eftersom den leder tillväxt avseende efterfrågan. Under tiden har sannolikheten att USA släpper ut strategiska oljereserver uppenbarligen minskat i takt med att politiker inser att höga produktpriser beror på motsvarande strama marknader, och att uttömning av lager av råolja skulle vara ett ineffektivt sätt att pressa ned dem (till skillnad från deras europeiska motparter består amerikanska strategiska oljereserver nästan uteslutande av råolja).

Iran verkar vara alltmer ovilliga att återvända till förhandlingsbordet då försämringen av deras inhemska levnadsstandard fortsätter att accelerera, med potentiell baissebetonade priskonsekvenser om detta stämmer. Den stora frågan kvarstår: finns det en möjlig kompromiss som skulle kunna blidka världsopinionen samtidigt som den gör det möjligt för det iranska ledarskapet att undvika att offentligt förlora anseendet.

Pris på brentolja - 107 dollar är ett starkt stöd

I kursdiagrammet ovan ser vi att 107 dollar har visat sig vara ett förhållandevis starkt stöd. 100 dollar är nästa stöd på nedsidan. Skulle 107 brytas är det inte uteslutet att marknaden vill testa 100 dollar. Det skulle i så fall vara ett köptillfälle, anser vi.

Elektricitet

Vi sänker vår föredragna utgångspunkt för haussepositioner till €39/MWh för Q1-2013-kontraktet på Nord Pool på grund av minskade marginalkostnader för kolkraftproduktion i Tyskland. Vi föredrar att handla kontraktet från haussesidan under november om denna utgångsnivå uppnås. Å andra sidan verkar €43/MWh till €44/MWh vara bra utgångspunkter för de som tar risken att handla vinterkontraktet NELFQ3 från säljsidan med BEAR EL X2 S eller med BEAR EL X4 S.

Hittills i oktober har Q1-2013-kontraktet (NELF3Q) på Nord Pool handlats för mellan €40,65/MWh och €43,35/MWh. Under den senaste veckan nådde det så högt som €43/MWh på grund av prognoser för kallare och torrare väderlek samt en studs i marginalkostnaden för kolkraftproduktion (MCCP). I skrivande stund har NELF3Q återigen fallit tillbaka på blöt väderlek och lägre marginalkostnadspriser och har faktiskt handlats på dess lägsta pris hittills i oktober. I och med att prognoser för blöt väderlek har återkommit står det totala vattenöverskottet stadigt på cirka 10 TWh mer än det normala för den här årstiden. Situationen med vattenöverskott naggar kraftkontrakten i frontmånaden i kanten och driver ned dem, samtidigt som NELF3Q-kontraktet fortsätter att upprätthålla riskpremien för vintern. Vi tror att kontraktet troligtvis kommer att bibehålla sin premie i åtminstone en månad innan ett eventuellt vattenöverskott till slut kommer att börja tära på kontraktet när tiden för leverans till snittet av de faktiska spotpriserna närmar sig. Fram till dess kommer de oundvikliga och tillfälliga torra och blöta väderperioderna att lyfta kontraktet tillbaka till nivån på €43/MWh eller högre.

Det som är oroande är att stödet från MCCP har fortsatt att försämras under oktober. Den tekniska bilden för kolpriser är direkt baissebetonad och priserna på koldioxid ser också svaga ut. Spridningen mellan NELF3Q och vårt MCCP-index (.MCC1Q13) har vidgats. Enligt vår uppfattning ökar detta nedåtrisken, vilket betyder att NELF3Q har längre väg att falla om det förlorar en del av sin riskpremie för vintern.

Vi tror fortfarande att det är tillrådligt att handla NELF3Q från haussesidan i november på grund av vintern och risken för brist på kärnkraft framöver. Vi har dock flyttat ned vår föredragna utgångsnivå från €40/MWh till €39/MW tillsammans med det lägre MCCP-indexet (.MCC1Q13). Å andra sidan verkar €43/MWh till €44/WMh vara bra utgångspunkter för de som tar risken att handla vinterkontraktet NELF3Q från säljsidan.

Diagram NELF3Q elpriset

Guld och Silver

Kommentaren från förra veckan får stå kvar. ”Statistiken som kommer in nu är lite ”för stark” för guldet”. Veckans statistik har fortsatt på samma tema: en stadig, om än lite långsam återhämtning i USA. Frågan är dock om det räcker. centralbanken i USA, och i andra delar av världen för den delen, har tryck på sig att fortsätta med stimulanserna. Det ryktas om förestående ”paket” i Japan. Många ekonomer tror på ett amerikanskt QE4 före årsskiftet.

Nedan ser vi kursdiagrammet för guld.

Gold pris spot - Diagram

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Vi ser att 35 dollar är ett viktigt motstånd och att 30 dollar är ett viktigt stöd. En fortsatt nedgång till 30 dollar skulle vara ett bra köptillfälle. En stopp-loss-order bör då placeras strax under 30 dollar.

Diagram på silverpriset - 26 oktober 2012

Platina

När både guld och basmetaller faller är det svårt för Platinametallerna att hålla emot. Proppen gick ur och vi såg ett kraftigt fall för både Platina och Palladium under veckan. Utbudsfaktorerna (kopplade till problemen i Sydafrika) hjälper inte när investerarkollektivet säljer. Londonnoteringen är ner ca 5 % i veckan till $1550/oz. Kortsiktigt finns risk för ytterligare fall. Med den tekniska analysen som vägledning bör marknaden hitta en bra stödnivå kring $1500. Kursen ligger nu just ovanför den konsolidering marknaden gjorde mellan 1500 och 1560 vid månadsskiftet augusti-september, innan marknaden bröt den nedåtgående trendlinjen. Det skulle inte förvåna om kursfallet bromsas upp, och kanske rent av vänder uppåt efter viss sidledes rörelse på de här nivåerna.

Prisdiagram för platina - USD per Oz

Nedan ser vi priset på guld dividerat med priset på platina. Platina har blivit billigare i förhållande till guld den senaste veckan. Vi anser att detta är ett bra argument för att sälja guld och köpa platina, allt annat lika, eller att köpa platina enbart.

Priset på guld dividerat med priset på platina

Nedan ser vi kvoten mellan guld och platina för de senaste 20 åren. Vi ser att platina är exceptionellt dyrt i förhållande till guld ur ett historiskt perspektiv. Och vi bör komma ihåg att priser på råvaror på lång sikt bestäms av produktionskostnad. Medan platinagruvorna i Sydafrika inte går med vinst nu, är lönsamheten god för guldgruvorna i världen. På lång sikt talar detta för att platina är en bättre placering än vad guld är.

Diagram över kvoten mellan guldpris och platinapris under 20 år

Koppar

Det negativa stämningsläget från LME-veckan tog överhanden för basmetallerna. Priserna har konstant fallit, inga direkta ras, men metallerna har sakta men säkert tuggat sig ner under veckan. Prisuppgången efter stimulansrundan i september är nu i de flesta fall nästa helt utraderad. Om priserna överreagerade på de kortsiktigt realekonomiska effekterna av penningstimulanserna, så känns det som en överreaktion på nedsidan nu istället. Det finns flera tecken på en makroekonomisk förbättring. Igår fredag redovisades amerikansk BNP för Q3 som kom in bättre än väntat och visar på en uppgång från 2:a kvartalet från 1,3 till 2,0 % i årstakt. Det går långsamt men åt rätt håll. Även i Kina ser det ut att bottna ur. Industriproduktionen ökar och inflationen är låg. Marknadens oro gäller inte beslutade infrastrukturinvesteringar, utan de lokala myndigheternas brist på finansiering. Ledningsbytet i Kina inger förhoppningar, men det återstår att se vad de kommer att presentera, och det kan dröja till installationen av den nya ledningen i början av nästa år. Metallimporten ökade i september, vilket är ett gott tecken (se nedan).

Koppar

Priset föll ca 2 % i veckan, från $8000 ned till ca 7800 för 3 månaders koppar på LME. De innebär att vi är tillbaka vid nivåerna i början av september. Kinas import av koppar kom in på fyramånadershögsta i september till ca 394 tton, upp från augustis 355 tton, eller ca 11 %. Under årets nio första månader har importen ökat med 32 % jämfört med förra året. Det ska inte glömmas bort att Kina har en fortsatt stor aptit på metallen. Kommentarer från Nexans, världens nästa största kabeltillverkare i veckan, noterade att substitutionseffekten mellan koppar och aluminium (koppar 4 ggr dyrare) i kablar än så länge är begränsad, och särskilt i Kina där kopparbaserad kabel är klart favoriserad. Vi föredrar att betrakta koppar som en köpvärdmetall. Kortsiktigt har vi den senaste veckan hållit oss neutrala men grundinställningen är att hitta köptillfällen.

Utveckling av kopparpriset inklusive teknisk analys

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisas till förra veckans nyhetsbrev om Jordbruksprodukter.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Populära