Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 29 oktober 2012

Published

on

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning av rekommendationer

SEB - Sammanfattning av analyser på råvaror

Råolja – Brent

Vi råder att köpa Brent-råolja vid nedgångar till under $105/fat eftersom det verkar osannolikt att priset på råolja kommer att rasa, såvida inte tillväxtprognoserna skrivs ned väsentligt. Vår uppfattning är att oljepriset kommer att fortsätta vara väl understött med tanke på stora geopolitiska risker för tillgången, strama marknader för oljeprodukter, höga incitamentpriser som krävs för att stimulera till tillräckliga investeringar, och behovet av att producentländer försvarar priser för att balansera budgetar. Vi behåller våra prognoser för genomsnittligt pris på Brent-råolja på $110/fat under Q4-12 och $105/fat under H1-13, men väljer att revidera våra uppskattningar för H2-13 och FY-14 från $115/fat till $110/fat. Prognoserna för tillgång förbättras vilket antyder en mindre stram balans på marknaden under de kommande åren, i synnerhet om tillväxten förblir matt.

Medan balansen på råoljemarknaden förblir lös är situationen för mellandestillat annorlunda. Över hela världen är förråden små. Situationen skulle verkligen kunna komma att bli väldigt stram så snart vinterns påfyllnad av bränslelagren accelererar i Europa, som förutsägbart är den stramaste marknaden med tanke på dess fordonspark av dieselbilar. En ännu svårare situation skulle kunna uppstå om temperaturerna på det norra halvklotet blir onormalt låga. Även under normala omständigheter är raffinaderier oförmögna att producera tillräckligt med mellandestillat under uppvärmningssäsongen, vilket gör förråden en nyckelfaktor vid balansering av marknaden. Den långsiktiga strukturella balansen för marknaden för mellandestillat är också oroande eftersom den leder tillväxt avseende efterfrågan. Under tiden har sannolikheten att USA släpper ut strategiska oljereserver uppenbarligen minskat i takt med att politiker inser att höga produktpriser beror på motsvarande strama marknader, och att uttömning av lager av råolja skulle vara ett ineffektivt sätt att pressa ned dem (till skillnad från deras europeiska motparter består amerikanska strategiska oljereserver nästan uteslutande av råolja).

Iran verkar vara alltmer ovilliga att återvända till förhandlingsbordet då försämringen av deras inhemska levnadsstandard fortsätter att accelerera, med potentiell baissebetonade priskonsekvenser om detta stämmer. Den stora frågan kvarstår: finns det en möjlig kompromiss som skulle kunna blidka världsopinionen samtidigt som den gör det möjligt för det iranska ledarskapet att undvika att offentligt förlora anseendet.

Pris på brentolja - 107 dollar är ett starkt stöd

I kursdiagrammet ovan ser vi att 107 dollar har visat sig vara ett förhållandevis starkt stöd. 100 dollar är nästa stöd på nedsidan. Skulle 107 brytas är det inte uteslutet att marknaden vill testa 100 dollar. Det skulle i så fall vara ett köptillfälle, anser vi.

Elektricitet

Vi sänker vår föredragna utgångspunkt för haussepositioner till €39/MWh för Q1-2013-kontraktet på Nord Pool på grund av minskade marginalkostnader för kolkraftproduktion i Tyskland. Vi föredrar att handla kontraktet från haussesidan under november om denna utgångsnivå uppnås. Å andra sidan verkar €43/MWh till €44/MWh vara bra utgångspunkter för de som tar risken att handla vinterkontraktet NELFQ3 från säljsidan med BEAR EL X2 S eller med BEAR EL X4 S.

Hittills i oktober har Q1-2013-kontraktet (NELF3Q) på Nord Pool handlats för mellan €40,65/MWh och €43,35/MWh. Under den senaste veckan nådde det så högt som €43/MWh på grund av prognoser för kallare och torrare väderlek samt en studs i marginalkostnaden för kolkraftproduktion (MCCP). I skrivande stund har NELF3Q återigen fallit tillbaka på blöt väderlek och lägre marginalkostnadspriser och har faktiskt handlats på dess lägsta pris hittills i oktober. I och med att prognoser för blöt väderlek har återkommit står det totala vattenöverskottet stadigt på cirka 10 TWh mer än det normala för den här årstiden. Situationen med vattenöverskott naggar kraftkontrakten i frontmånaden i kanten och driver ned dem, samtidigt som NELF3Q-kontraktet fortsätter att upprätthålla riskpremien för vintern. Vi tror att kontraktet troligtvis kommer att bibehålla sin premie i åtminstone en månad innan ett eventuellt vattenöverskott till slut kommer att börja tära på kontraktet när tiden för leverans till snittet av de faktiska spotpriserna närmar sig. Fram till dess kommer de oundvikliga och tillfälliga torra och blöta väderperioderna att lyfta kontraktet tillbaka till nivån på €43/MWh eller högre.

Det som är oroande är att stödet från MCCP har fortsatt att försämras under oktober. Den tekniska bilden för kolpriser är direkt baissebetonad och priserna på koldioxid ser också svaga ut. Spridningen mellan NELF3Q och vårt MCCP-index (.MCC1Q13) har vidgats. Enligt vår uppfattning ökar detta nedåtrisken, vilket betyder att NELF3Q har längre väg att falla om det förlorar en del av sin riskpremie för vintern.

Vi tror fortfarande att det är tillrådligt att handla NELF3Q från haussesidan i november på grund av vintern och risken för brist på kärnkraft framöver. Vi har dock flyttat ned vår föredragna utgångsnivå från €40/MWh till €39/MW tillsammans med det lägre MCCP-indexet (.MCC1Q13). Å andra sidan verkar €43/MWh till €44/WMh vara bra utgångspunkter för de som tar risken att handla vinterkontraktet NELF3Q från säljsidan.

Diagram NELF3Q elpriset

Guld och Silver

Kommentaren från förra veckan får stå kvar. ”Statistiken som kommer in nu är lite ”för stark” för guldet”. Veckans statistik har fortsatt på samma tema: en stadig, om än lite långsam återhämtning i USA. Frågan är dock om det räcker. centralbanken i USA, och i andra delar av världen för den delen, har tryck på sig att fortsätta med stimulanserna. Det ryktas om förestående ”paket” i Japan. Många ekonomer tror på ett amerikanskt QE4 före årsskiftet.

Nedan ser vi kursdiagrammet för guld.

Gold pris spot - Diagram

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Vi ser att 35 dollar är ett viktigt motstånd och att 30 dollar är ett viktigt stöd. En fortsatt nedgång till 30 dollar skulle vara ett bra köptillfälle. En stopp-loss-order bör då placeras strax under 30 dollar.

Diagram på silverpriset - 26 oktober 2012

Platina

När både guld och basmetaller faller är det svårt för Platinametallerna att hålla emot. Proppen gick ur och vi såg ett kraftigt fall för både Platina och Palladium under veckan. Utbudsfaktorerna (kopplade till problemen i Sydafrika) hjälper inte när investerarkollektivet säljer. Londonnoteringen är ner ca 5 % i veckan till $1550/oz. Kortsiktigt finns risk för ytterligare fall. Med den tekniska analysen som vägledning bör marknaden hitta en bra stödnivå kring $1500. Kursen ligger nu just ovanför den konsolidering marknaden gjorde mellan 1500 och 1560 vid månadsskiftet augusti-september, innan marknaden bröt den nedåtgående trendlinjen. Det skulle inte förvåna om kursfallet bromsas upp, och kanske rent av vänder uppåt efter viss sidledes rörelse på de här nivåerna.

Prisdiagram för platina - USD per Oz

Nedan ser vi priset på guld dividerat med priset på platina. Platina har blivit billigare i förhållande till guld den senaste veckan. Vi anser att detta är ett bra argument för att sälja guld och köpa platina, allt annat lika, eller att köpa platina enbart.

Priset på guld dividerat med priset på platina

Nedan ser vi kvoten mellan guld och platina för de senaste 20 åren. Vi ser att platina är exceptionellt dyrt i förhållande till guld ur ett historiskt perspektiv. Och vi bör komma ihåg att priser på råvaror på lång sikt bestäms av produktionskostnad. Medan platinagruvorna i Sydafrika inte går med vinst nu, är lönsamheten god för guldgruvorna i världen. På lång sikt talar detta för att platina är en bättre placering än vad guld är.

Diagram över kvoten mellan guldpris och platinapris under 20 år

Koppar

Det negativa stämningsläget från LME-veckan tog överhanden för basmetallerna. Priserna har konstant fallit, inga direkta ras, men metallerna har sakta men säkert tuggat sig ner under veckan. Prisuppgången efter stimulansrundan i september är nu i de flesta fall nästa helt utraderad. Om priserna överreagerade på de kortsiktigt realekonomiska effekterna av penningstimulanserna, så känns det som en överreaktion på nedsidan nu istället. Det finns flera tecken på en makroekonomisk förbättring. Igår fredag redovisades amerikansk BNP för Q3 som kom in bättre än väntat och visar på en uppgång från 2:a kvartalet från 1,3 till 2,0 % i årstakt. Det går långsamt men åt rätt håll. Även i Kina ser det ut att bottna ur. Industriproduktionen ökar och inflationen är låg. Marknadens oro gäller inte beslutade infrastrukturinvesteringar, utan de lokala myndigheternas brist på finansiering. Ledningsbytet i Kina inger förhoppningar, men det återstår att se vad de kommer att presentera, och det kan dröja till installationen av den nya ledningen i början av nästa år. Metallimporten ökade i september, vilket är ett gott tecken (se nedan).

Koppar

Priset föll ca 2 % i veckan, från $8000 ned till ca 7800 för 3 månaders koppar på LME. De innebär att vi är tillbaka vid nivåerna i början av september. Kinas import av koppar kom in på fyramånadershögsta i september till ca 394 tton, upp från augustis 355 tton, eller ca 11 %. Under årets nio första månader har importen ökat med 32 % jämfört med förra året. Det ska inte glömmas bort att Kina har en fortsatt stor aptit på metallen. Kommentarer från Nexans, världens nästa största kabeltillverkare i veckan, noterade att substitutionseffekten mellan koppar och aluminium (koppar 4 ggr dyrare) i kablar än så länge är begränsad, och särskilt i Kina där kopparbaserad kabel är klart favoriserad. Vi föredrar att betrakta koppar som en köpvärdmetall. Kortsiktigt har vi den senaste veckan hållit oss neutrala men grundinställningen är att hitta köptillfällen.

Utveckling av kopparpriset inklusive teknisk analys

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisas till förra veckans nyhetsbrev om Jordbruksprodukter.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *