Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 29 oktober 2012

Publicerat

den

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning av rekommendationer

SEB - Sammanfattning av analyser på råvaror

Råolja – Brent

Vi råder att köpa Brent-råolja vid nedgångar till under $105/fat eftersom det verkar osannolikt att priset på råolja kommer att rasa, såvida inte tillväxtprognoserna skrivs ned väsentligt. Vår uppfattning är att oljepriset kommer att fortsätta vara väl understött med tanke på stora geopolitiska risker för tillgången, strama marknader för oljeprodukter, höga incitamentpriser som krävs för att stimulera till tillräckliga investeringar, och behovet av att producentländer försvarar priser för att balansera budgetar. Vi behåller våra prognoser för genomsnittligt pris på Brent-råolja på $110/fat under Q4-12 och $105/fat under H1-13, men väljer att revidera våra uppskattningar för H2-13 och FY-14 från $115/fat till $110/fat. Prognoserna för tillgång förbättras vilket antyder en mindre stram balans på marknaden under de kommande åren, i synnerhet om tillväxten förblir matt.

Medan balansen på råoljemarknaden förblir lös är situationen för mellandestillat annorlunda. Över hela världen är förråden små. Situationen skulle verkligen kunna komma att bli väldigt stram så snart vinterns påfyllnad av bränslelagren accelererar i Europa, som förutsägbart är den stramaste marknaden med tanke på dess fordonspark av dieselbilar. En ännu svårare situation skulle kunna uppstå om temperaturerna på det norra halvklotet blir onormalt låga. Även under normala omständigheter är raffinaderier oförmögna att producera tillräckligt med mellandestillat under uppvärmningssäsongen, vilket gör förråden en nyckelfaktor vid balansering av marknaden. Den långsiktiga strukturella balansen för marknaden för mellandestillat är också oroande eftersom den leder tillväxt avseende efterfrågan. Under tiden har sannolikheten att USA släpper ut strategiska oljereserver uppenbarligen minskat i takt med att politiker inser att höga produktpriser beror på motsvarande strama marknader, och att uttömning av lager av råolja skulle vara ett ineffektivt sätt att pressa ned dem (till skillnad från deras europeiska motparter består amerikanska strategiska oljereserver nästan uteslutande av råolja).

Iran verkar vara alltmer ovilliga att återvända till förhandlingsbordet då försämringen av deras inhemska levnadsstandard fortsätter att accelerera, med potentiell baissebetonade priskonsekvenser om detta stämmer. Den stora frågan kvarstår: finns det en möjlig kompromiss som skulle kunna blidka världsopinionen samtidigt som den gör det möjligt för det iranska ledarskapet att undvika att offentligt förlora anseendet.

Pris på brentolja - 107 dollar är ett starkt stöd

I kursdiagrammet ovan ser vi att 107 dollar har visat sig vara ett förhållandevis starkt stöd. 100 dollar är nästa stöd på nedsidan. Skulle 107 brytas är det inte uteslutet att marknaden vill testa 100 dollar. Det skulle i så fall vara ett köptillfälle, anser vi.

Elektricitet

Vi sänker vår föredragna utgångspunkt för haussepositioner till €39/MWh för Q1-2013-kontraktet på Nord Pool på grund av minskade marginalkostnader för kolkraftproduktion i Tyskland. Vi föredrar att handla kontraktet från haussesidan under november om denna utgångsnivå uppnås. Å andra sidan verkar €43/MWh till €44/MWh vara bra utgångspunkter för de som tar risken att handla vinterkontraktet NELFQ3 från säljsidan med BEAR EL X2 S eller med BEAR EL X4 S.

Hittills i oktober har Q1-2013-kontraktet (NELF3Q) på Nord Pool handlats för mellan €40,65/MWh och €43,35/MWh. Under den senaste veckan nådde det så högt som €43/MWh på grund av prognoser för kallare och torrare väderlek samt en studs i marginalkostnaden för kolkraftproduktion (MCCP). I skrivande stund har NELF3Q återigen fallit tillbaka på blöt väderlek och lägre marginalkostnadspriser och har faktiskt handlats på dess lägsta pris hittills i oktober. I och med att prognoser för blöt väderlek har återkommit står det totala vattenöverskottet stadigt på cirka 10 TWh mer än det normala för den här årstiden. Situationen med vattenöverskott naggar kraftkontrakten i frontmånaden i kanten och driver ned dem, samtidigt som NELF3Q-kontraktet fortsätter att upprätthålla riskpremien för vintern. Vi tror att kontraktet troligtvis kommer att bibehålla sin premie i åtminstone en månad innan ett eventuellt vattenöverskott till slut kommer att börja tära på kontraktet när tiden för leverans till snittet av de faktiska spotpriserna närmar sig. Fram till dess kommer de oundvikliga och tillfälliga torra och blöta väderperioderna att lyfta kontraktet tillbaka till nivån på €43/MWh eller högre.

Det som är oroande är att stödet från MCCP har fortsatt att försämras under oktober. Den tekniska bilden för kolpriser är direkt baissebetonad och priserna på koldioxid ser också svaga ut. Spridningen mellan NELF3Q och vårt MCCP-index (.MCC1Q13) har vidgats. Enligt vår uppfattning ökar detta nedåtrisken, vilket betyder att NELF3Q har längre väg att falla om det förlorar en del av sin riskpremie för vintern.

Vi tror fortfarande att det är tillrådligt att handla NELF3Q från haussesidan i november på grund av vintern och risken för brist på kärnkraft framöver. Vi har dock flyttat ned vår föredragna utgångsnivå från €40/MWh till €39/MW tillsammans med det lägre MCCP-indexet (.MCC1Q13). Å andra sidan verkar €43/MWh till €44/WMh vara bra utgångspunkter för de som tar risken att handla vinterkontraktet NELF3Q från säljsidan.

Diagram NELF3Q elpriset

Guld och Silver

Kommentaren från förra veckan får stå kvar. ”Statistiken som kommer in nu är lite ”för stark” för guldet”. Veckans statistik har fortsatt på samma tema: en stadig, om än lite långsam återhämtning i USA. Frågan är dock om det räcker. centralbanken i USA, och i andra delar av världen för den delen, har tryck på sig att fortsätta med stimulanserna. Det ryktas om förestående ”paket” i Japan. Många ekonomer tror på ett amerikanskt QE4 före årsskiftet.

Nedan ser vi kursdiagrammet för guld.

Gold pris spot - Diagram

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Vi ser att 35 dollar är ett viktigt motstånd och att 30 dollar är ett viktigt stöd. En fortsatt nedgång till 30 dollar skulle vara ett bra köptillfälle. En stopp-loss-order bör då placeras strax under 30 dollar.

Diagram på silverpriset - 26 oktober 2012

Platina

När både guld och basmetaller faller är det svårt för Platinametallerna att hålla emot. Proppen gick ur och vi såg ett kraftigt fall för både Platina och Palladium under veckan. Utbudsfaktorerna (kopplade till problemen i Sydafrika) hjälper inte när investerarkollektivet säljer. Londonnoteringen är ner ca 5 % i veckan till $1550/oz. Kortsiktigt finns risk för ytterligare fall. Med den tekniska analysen som vägledning bör marknaden hitta en bra stödnivå kring $1500. Kursen ligger nu just ovanför den konsolidering marknaden gjorde mellan 1500 och 1560 vid månadsskiftet augusti-september, innan marknaden bröt den nedåtgående trendlinjen. Det skulle inte förvåna om kursfallet bromsas upp, och kanske rent av vänder uppåt efter viss sidledes rörelse på de här nivåerna.

Prisdiagram för platina - USD per Oz

Nedan ser vi priset på guld dividerat med priset på platina. Platina har blivit billigare i förhållande till guld den senaste veckan. Vi anser att detta är ett bra argument för att sälja guld och köpa platina, allt annat lika, eller att köpa platina enbart.

Priset på guld dividerat med priset på platina

Nedan ser vi kvoten mellan guld och platina för de senaste 20 åren. Vi ser att platina är exceptionellt dyrt i förhållande till guld ur ett historiskt perspektiv. Och vi bör komma ihåg att priser på råvaror på lång sikt bestäms av produktionskostnad. Medan platinagruvorna i Sydafrika inte går med vinst nu, är lönsamheten god för guldgruvorna i världen. På lång sikt talar detta för att platina är en bättre placering än vad guld är.

Diagram över kvoten mellan guldpris och platinapris under 20 år

Koppar

Det negativa stämningsläget från LME-veckan tog överhanden för basmetallerna. Priserna har konstant fallit, inga direkta ras, men metallerna har sakta men säkert tuggat sig ner under veckan. Prisuppgången efter stimulansrundan i september är nu i de flesta fall nästa helt utraderad. Om priserna överreagerade på de kortsiktigt realekonomiska effekterna av penningstimulanserna, så känns det som en överreaktion på nedsidan nu istället. Det finns flera tecken på en makroekonomisk förbättring. Igår fredag redovisades amerikansk BNP för Q3 som kom in bättre än väntat och visar på en uppgång från 2:a kvartalet från 1,3 till 2,0 % i årstakt. Det går långsamt men åt rätt håll. Även i Kina ser det ut att bottna ur. Industriproduktionen ökar och inflationen är låg. Marknadens oro gäller inte beslutade infrastrukturinvesteringar, utan de lokala myndigheternas brist på finansiering. Ledningsbytet i Kina inger förhoppningar, men det återstår att se vad de kommer att presentera, och det kan dröja till installationen av den nya ledningen i början av nästa år. Metallimporten ökade i september, vilket är ett gott tecken (se nedan).

Koppar

Priset föll ca 2 % i veckan, från $8000 ned till ca 7800 för 3 månaders koppar på LME. De innebär att vi är tillbaka vid nivåerna i början av september. Kinas import av koppar kom in på fyramånadershögsta i september till ca 394 tton, upp från augustis 355 tton, eller ca 11 %. Under årets nio första månader har importen ökat med 32 % jämfört med förra året. Det ska inte glömmas bort att Kina har en fortsatt stor aptit på metallen. Kommentarer från Nexans, världens nästa största kabeltillverkare i veckan, noterade att substitutionseffekten mellan koppar och aluminium (koppar 4 ggr dyrare) i kablar än så länge är begränsad, och särskilt i Kina där kopparbaserad kabel är klart favoriserad. Vi föredrar att betrakta koppar som en köpvärdmetall. Kortsiktigt har vi den senaste veckan hållit oss neutrala men grundinställningen är att hitta köptillfällen.

Utveckling av kopparpriset inklusive teknisk analys

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisas till förra veckans nyhetsbrev om Jordbruksprodukter.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära