Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 28 januari 2013

Publicerat

den

Rekommendationer

Råvaruprognoser den 28 januari 2013

Inledning

SEB:s råvaruindex var oförändrat i veckan som gick. Däremot föll dollarn, vilket medförde att certifikatet RAVAROR S, som följer indexet, föll med 1%.

Det var få råvaror som steg i pris förra veckan. Olja och raps lyckades stiga. Elpriset föll kraftigt, liksom kaffe. I båda de fallen ser vi prisfallen som rekyler i marknader som befunnit sig i konsolidering efter stora prisfall och nyligen brutit uppåt i vad som vi tror är början på en längre trend. Det är så klart många som ifrågasätter om det verkligen är dags för de här råvarorna att stiga i pris. BEAR EL X4 S steg med 22% till 105 kr per certifikat.

Elpriset föll ordentligt i veckan under påverkan av det ännu kratigare fallande tyska elpriset. Det föll i sin tur på grund av fallande produktionskostnad. Priset på utsläppsrätter nådde all time low för den här perioden. Utsläppsrätterna är nu nära nog värdelösa. Den som hoppas på högre elpriser har här ett argument. Utsläppsrätterna kan i vart fall inte längre ha en negativ inverkan på elpriset.

Inköpschefsindex, en framåtblickande “konfidensindikator” ser vi nedan för olika Eurozonen (EZ), Kina (CH), USA, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Generellt sett ser det ut som om väldsekonomin befinner sig ett stadium av “sen recession”. Med undantag för Hollandes socialistiska Frankrike, som fortsätter att falla. “Sen recession” innebär att framförallt energi (råolja) och industrimetaller ökar i efterfrågan. Liksom i förra veckobrevet vill vi gärna lyfta fram råolja och basmetaller / industrimetaller som marknader som kan stå inför en konjunkturell uppgång.

Konfidensindikator 2005 till 2012

Råolja – Brent

Efter att ha brutit den nedåtgående motståndslinjen för över en vecka sedan, fortsatte oljepriset att stiga. Nästa motstånd väntar vid 116.89 dollar. Huvudmotståndet ligger som vi ser i diagrammet nedan vid 117.95 dollar. Fundamentalt ger den ökning i efterfrågan man kan förvänta sig när global ekonomi hämtar sig. Som vi sett ovan visar PMI-statistiken en bild som stämmer överens med ”sen recession”. Saudiarabiens produktionsminskning ger stöd. Goda inkomster i Saudiarabien, och övriga delar av den arabiska delen av OPEC, kallat AOPEC, ger möjligheter att skydda länderna mot de upprorsbrasor som uppstår här och var i den arabiska världen.

På ”bear”-sidan hittar vi den teknikrevolution som framförallt sker i USA. Ett välkänt faktum inom oljeindustrin är att bästa chansen att hitta olja har man i ett oljefält. Fracking-tekniken passar mycket bra in i den historiska erfarenheten. Sveriges ledande råvaruekonom Marian Radetzki visade i en artikel i Energy Policy juli förra året, att en stor del av oljeprisuppgången sedan 1980-talet beror på att oljeproducerande stater successivt ökat sina produktionsskatter. Därigenom har kostnaden ökat för producenterna, vilket gjort att jämviktspriset stigit på marknaden. Det intressanta med frackingtekniken är också att den sker i USA, som saknar höga produktionsskatter. En ny tekniks bättre produktionsekonomi kan slå igenom direkt i ökad produktion och därmed lägre världsmarknadspriser. Mexiko är ett land som gått längst i att mjölka ur den gamla oljeindustrin.

PEMEX har dränerats på kapital så till den milda grad att oljeriggar står obrukbara och oljeläckor fortgår på ett sätt som skulle fått BP att gå under i stämningar. Mexikos möjligheter att hantera hotet från USA är obefintliga. Det enda Saudiarabien kan göra är att minska produktionen, som de gjort. Men de kan inte göra det hur mycket som helst, då minskar intäkterna och skyddet mot en arabisk vår på hemmaplan minskar dramatiskt. Produktionsminskningen är ett kortsiktig lösning på en teknologisk innovation.

Köpa olja eller vänta

Med det sagt, är det på kort sikt i alla fall uppåt, som trenden pekar. Den som inte har köpt kan kanske vänta på en rekyl, som säkert kommer och försöka komma in i t ex OLJA S vid ett oljepris motsvarande ca 112 dollar.

Elektricitet

Elpriset, för det andra kvartalet har fallit kraftigt. Marginalkostnaden för att producera el med kol (som är en viktig fixpunkt för NordPool-priset), har som vi tidigare visat fallit kraftigt en längre tid. Den har fortsatt att falla, som vi ser i diagrammet för andra kvartalets terminskontrakt nedan. Priset hamnade i fredags på en stödnivå. Det ger en viss vägledning om att den kraftiga rekylen kanske vänds i uppgång den här veckan. Det är en mycket volatil marknad för elkraft just nu.

Diagram över elpris på Nordpool

Elpriset i Tyskland (den svarta linjen nedan), speglar prisfallet på kol. Vi ser att prisfallet i Tyskland nu fått ner priset så pass att det börjar tynga priset på NordPool (grön linje). Båda kontrakten avser andra kvartalet och priserna är båda i euro per MWh.

Elpriset i Tyskland och på Nordpoll under 2012 - 2013

Nedan ser vi terminspriset på utsläppsrätter (euro per ton koldioxid). Som vi ser har priset varit fallande en längre tid, men drabbades av en riktig genomklappning i veckan med själva ”krisen” i torsdags. Det finns ett över skott av utsläppsrätter i Europa och får man inte spara dem in i ”nästa” period, bör priset rationellt sett falla till noll. Prisfallet gör naturligtvis att det blivit ännu billigare att producera el med kol i Europa.

Terminspriset på utsläppsrätter - 27 januari 2013

Källa: Bloomberg

Baksidan av prisfallet i utsläppsrätterna är att potentialen för ytterligare prisfall är begränsad av nollan. Det ger också ett visst stöd för marknaden. Den hydrologiska balansen föll i veckan ner mot -18 TWh, men ligger nu enligt Markedskraft på -8.9 TWh.

Hydrologiska balansen - Sverige / Norge

Sammanfattningsvis. CO2-marknaden ligger väldigt nära nollan och kan inte verka sänkande på elpriset längre (i någon större omfattning). Konjunkturen i världen ser ut att hämta sig, vilket kan ge stöd för kolmarknaden. Den hydrologiska balansen visar ett underskott för ”vårflodskontraktet” andra kvartalet. Det finns alltså vissa positiva faktorer som marknaden kanske väljer att ta fasta på den kommande veckan. Vi rekommenderar alltså kortsiktigt köp, för den modige.

Naturgas

Naturgasterminen på NYMEX (mars 2013) föll så som vi förutspådde förra veckan tillbaka från motståndet vid 3.60 dollar per MMBtu. Stöd finns dock vid 3.40 och det kan vara ett köptillfälle på kort sikt. Vi ser att det stora prisfallet som ägt rum i spåren av fracking-teknikens spridning i USA har stannat av vid 3 dollar. Det senaste året har priset rört sig mellan 3 och 4 dollar. 3.40 är en nivå under mitten av det intervallet. Även om det inte är i botten, ser det trots allt ut som en attraktiv prisnivå. Det europeiska gaspriset är mer än dubbelt så högt och om tillstånd för export av amerikansk LNG ges, finns en viss potential för priset i USA att hamna på en högre nivå på längre sikt.

Naturgasterminen på Nymex

Den som kortsiktigt vill prova på att handla naturgas, kan kanske försöka sig på ett mycket kortsiktigt inhopp i BEAR NATGAS X4 S. På längre sikt tror vi att man bör vara neutral.

Guld och Silver

Precis som vi skrev förra veckan, följde guldpriset handboksexemplen i teknisk analys och föll ner från spetsen på den triangelformation som bildades mellan september och december. Brottet var på nersidan och förrförra veckans uppgång var en klassisk rekyl upp till utbrottsnivån. Detta signalerar att ytterligare prisfall på guld är att vänta. Vi går därför över till kortsiktig säljrekommendation på guld. Stödet finns på 1629 dollar per ozt och dit i första hand tror vi priset går.

Guldpris spot - Diagram

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Situationen är snarlik den för guld. Rekyl ner till 30 dollar är att vänta. Kortsiktig BEAR-rekommendation för silver också.

Kursdiagram på silver per troy uns

Platina

Platina har konsoliderat prisuppgången i två veckor. En växande efterfrågan från biltillverkning, framförallt i Kina, ger stöd förpriset. Motsvarande efterfrågefaktor saknas för guld och silver. En återhämtning i global ekonomi verkar stödjande för platina, men eftersom oron för statsfinansiell bankrutt minskar, får detta en negativ effekt på priserna på silver och guld. Ska man vara köpt en ädelmetall är därför platina att föredra.

Det går just nu inte att ge en rekommendation på kort sikt, eftersom konsolideringsfasen fortfarande pågår. Vi får vänta och agera på utbrott från den. Sker det uppåt – köp BULL. Sker det nedåt – köp BEAR.

Notera att det finns ett tämligen välprövat och starkt motstånd på 1734 dollar. Om detta bryts inleds troligtvis en stark prisuppgång.

Platina XPT pris

Nedan ser vi priset på platina i termer av guld, eller ”växelkursen” mellan XPT och XAU, valutakoderna för de två ädelmetallerna. Kvoten ligger precis på toppen från mars förra året. Det innebär att platina är ”dyrt” i förhållande till guld i ett historiskt perspektiv. Och fundamentalt är det kanske inte något fel i det. Men det kan ändå finnas en del säljordrar just vid eller bara strax ovanför dagens kursnivå.

Platina i termer av guld

Slutsats: avvakta utbrott från konsolideringen vad gäller platina. Relationen till guld i priset på platina indikerar att det finns motstånd på uppsidan. Ska man gissa, så kanske utbrottet för platinas del därför sker på nersidan.

Basmetaller

Den avvaktande stämningen med mer eller mindre sidledes prisrörelser fortsatte i veckan. På makrofronten redovisades ett antal positiva nyheter (vilket inte gav någon större effekt på metallpriserna). Det japanska stimulanspaketet (som liknar amerikanska Feds program för obligationsköp) är sjösatt. Amerikanska kongressen hade en omröstning i veckan gällande skuldtaksförhandlingarna som nu skjuts till maj. På fredagen väntade marknaden på resultat av hur mycket de europeiska bankerna har betalt tillbaka i förtid av krislånen, vilket visades sig vara mer än väntat. Det tyska aktivitets-indexet IFO kom in bättre än väntat. Positiva nyheter för Europa för en gång skull. HSBC:s inköpsindex för Kina kom in bättre än väntat, och har etablerat sig stabilt över 50. Det borde vara ”bäddat” för en starkare konjunktur och bättre efterfrågan på metaller.

Andra sidan av ekvationen gäller utbudet och där har det redovisats produktionssiffror från flera globala producenter, som i flera fall bekräftar farhågorna att utbudet ökar mer än väntat. Det gäller framför allt koppar, nickel och aluminium. Samtidigt är marknaden avvaktande inför eventuella nya signaler från Kina inför det nyåret i mitten av februari. Priserna var överlag nedåt under veckan, kring procenten. Den ”lysande stjärnan” är zinken som visade en uppgång på 2 %.

Koppar

Koppar har det lite trögt just nu. Varje försökt till uppgång möter motstånd. Veckan avslutas på minus 0,6 % för 3-månaders koppar på LME. Världens största kopparproducent, chilenska Codelco uttalade att de tror på överskott i år. Marknaden har haft underskott i flera år beroende på låga halter just i Chile. Men även väderrelaterade produktionsstörningar har varit ett problem i kombination med arbetsmarknadskonflikter. Codelco lyckades öka produktionen mer än väntat under Q4 vilket får marknaden att tro att utbudet nu till slut ökar. Prisnivån i relation till produktionskostnader borde leda till ökad produktion.

Men detta har sagts tidigare år och marknaden är inte helt övertygad. En indikator på gruvutbudet är den s.k. smältlönen till smältverken, som länge p.g.a. lågt malmutbud varit till smältverkens nackdel (dvs. låga smältlöner). I veckan publicerades nya gällande smältlöner som är ca 10 % högre (70 usd/ton mot förra årets 63). Det tyder på ökat utbud från gruvorna. Nytt i år är halvårsvisa avtal. Håll utkik i juni/juli hur smältlönerna utvecklas för fortsatt vägledning. Den tekniska bilden är relativt neutral för tillfället. Om LME-noteringen (3 månaders) kommer ned mot $7800 är det ett köp.

Alternativet är att avvakta ett brott på uppsidan kring $8200 (över trendlinjen), alternativt $8400 (toppen från september).

Analys av kopparpris den 27 januari

Aluminium

Aluminium följde med koppar nedåt under fredagshandeln och stänger marginellt ned på veckan. Aktörerna fokuserar på terminskurvan och den LME-relaterade kortheten från december förra året, som nu flyttats ”längre ut på kurvan”. Normalt rullas positioner 3 månader framåt vilket skulle innebära en stram marknad i mars. Nu är det istället juni som börjar bli tight.

Ur ett investeringsperspektiv gör det marknaden ovanligt svåranalyserad. Rent fundamentalt är efterfrågeutsikterna väldigt goda med positiva rapporter vad gäller efterfrågan från framför allt bil- och flygindustrin. Det som gör oss tveksamma för uppsidan är en fortsatt ökande produktion, och det kan dröja 1-2 år innan marknaden är i balans.

Zink

Zinken gick mot strömmen i veckan och är upp hela 2 %, imponerande med en i övrigt ganska medioker utveckling för basmetaller. Delvis är det en anpassning eftersom zinken fick lida mer av omviktning av råvaruindex i början av året då stora volymer skulle säljas. Tekniskt sett ser också zinken starkare ut och strävar i första hand att bryta igenom motståndet kring $2100, det verkar vara relativt svårt just nu, men vi kvarstår med bedömningen att zink har bra potential. Som vi skrivit tidigare är de största användningsområdena för zink bygg- och transportindustrin. Två områden som nu gynnas av en mer positivt syn på tillväxten i Kina och USA. Zink ligger väl placerad i det scenariot.

Zinkpris - Teknisk analys

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 1930 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av maj. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid motståndsnivån $2150. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in vid $2200, men målet är $2400 på 2- 3 månaders sikt.

Nickel

De senaste fundamentala rapporter vi tagit del av tyder på en marknad i balans under Q1 2013, detta tack vare att vi är inne i den säsongsmässigt starka perioden. Studier som genomförts styrker vår anekdotiska erfarenhet att perioden nov-april brukar innebära ökad efterfrågan (och stigande nickelpris). Problemet just nu är att utbudet är lite för överhängande för att ge tillräcklig hävstång på priset (detta bekräftades av produktionsdata i veckan). Nickel kan dock erfarenhetsmässigt ofta överraska med sin prisrörlighet. Den tekniska bilden ser generellt positiv ut med en tendens till ”högre bottnar”. Det blir viktigt hur marknaden beter sig i intervallet $17000 och $18000. Det viktigt att den nedre nivån håller för att hålla uppe tempot. Bryter det på uppsidan kan det ta ordentligt fart, med ett kortsiktigt mål på $19000.

Teknisk analys på nickelpris

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 15,800 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av oktober. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $18000. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in strax under $19000.

Kaffe

Kaffepriset backade med 5% i veckan. Eftersom dollarn också försvagades föll KAFFE S med 8% till 23 kr per certifikat. Tekniskt har marknaden kommit lägre i vad som ser ut att kunna bli en trendvändning uppåt. Motståndet på 157.35 orkade marknaden inte ta sig över efter att ha varit i fallande trend så länge. Priset föll alltså tillbaka ner i veckan. Priset ser ut att vara på väg ner mot stödet på 141.85 cent per pund. När priset närmar sig tror vi det är dags att ta nya positioner i KAFFE S. Man måste dock begränsa förlusterna om det visar sig att stödet inte håller. Går priset under 141.85 cent per pund, bör man sälja.

Teknisk analys på kaffepris

Fokus i marknaden har länge varit Brasiliens stora skörd. Colombias problem med sjunkdomar är mindre viktigt, eftersom Brasiliens produktion är flera gånger större nuförtiden. Dessutom är kaffet numera också av lika bra eller bättre kvalitet.

Men, en stor del av Mellanamerikas kaffeodlingar är angripna av bladmögel och smittan sprider sig. Mellanamerika står för 14% av global produktion. Guatemalas president Otto Perez Molina sade i torsdags när han talade i Davos att Guatemala kan förlora en tredjedel av sin skörd pga rostangreppen. Costa Ricas president Laura Chinchilla sade att landets skörd kan bli 30 – 40% lägre än väntat pga de tilltagande rostangreppen. Trots att nyheter om möglets spridning i Mellanamerika har kommit då och då, har marknaden haft fokus helt inställt på Brasilien och det ovanliga i att skörden där ser ut att kunna bli upp emot 50.2 miljoner säckar (60 Kg), vilket är rekord för ett år med lägre väntad produktion. Kaffe är en vartannat-års-gröda.

Vi har tidigare refererat till ICO, kaffeorganisationen, som i sin senaste månadsrapport pekade på att priserna är nära botten. Vi fortsätter att dela den uppfattningen och tycker att man ska handla kaffe från den ”långa” sidan. Vi fortsätter därför att generellt sett rekommendera köp av KAFFE S, med taktiken enligt den tekniska analysen ovan.

Socker

Sockerpriset (mars 2013) fortsatte sitt prisfall i början av veckan och bröt stödet på 18.31. I onsdags vände priset tillbaka över och stängde i fredags på 18.31 cent per pund. Sockerpriset har det gemensamt med kaffe att det fallit kraftigt i pris under hela förra året. Men medan det börjar komma stödjande fundamental information för kaffet, gör det inte det för socker på samma sätt. I veckan kom t ex rännilar av nyheter som tyder på ett förslag att införa tull på etanol för att importera till EU. Vad vi förstår har det är förslaget inte gått till Kommissionen än. Vad vi erfar är att beslutet har hög sannolikhet att gå igenom.

TA-analys på sockerpriset

Vi fortsätter med neutral rekommendation på socker.

För övriga jordbruksråvaror se SEB Jordbruksråvaror.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära