Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 28 januari 2013

Publicerat

den

Rekommendationer

Råvaruprognoser den 28 januari 2013

Inledning

SEB:s råvaruindex var oförändrat i veckan som gick. Däremot föll dollarn, vilket medförde att certifikatet RAVAROR S, som följer indexet, föll med 1%.

Det var få råvaror som steg i pris förra veckan. Olja och raps lyckades stiga. Elpriset föll kraftigt, liksom kaffe. I båda de fallen ser vi prisfallen som rekyler i marknader som befunnit sig i konsolidering efter stora prisfall och nyligen brutit uppåt i vad som vi tror är början på en längre trend. Det är så klart många som ifrågasätter om det verkligen är dags för de här råvarorna att stiga i pris. BEAR EL X4 S steg med 22% till 105 kr per certifikat.

Elpriset föll ordentligt i veckan under påverkan av det ännu kratigare fallande tyska elpriset. Det föll i sin tur på grund av fallande produktionskostnad. Priset på utsläppsrätter nådde all time low för den här perioden. Utsläppsrätterna är nu nära nog värdelösa. Den som hoppas på högre elpriser har här ett argument. Utsläppsrätterna kan i vart fall inte längre ha en negativ inverkan på elpriset.

Inköpschefsindex, en framåtblickande “konfidensindikator” ser vi nedan för olika Eurozonen (EZ), Kina (CH), USA, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Generellt sett ser det ut som om väldsekonomin befinner sig ett stadium av “sen recession”. Med undantag för Hollandes socialistiska Frankrike, som fortsätter att falla. “Sen recession” innebär att framförallt energi (råolja) och industrimetaller ökar i efterfrågan. Liksom i förra veckobrevet vill vi gärna lyfta fram råolja och basmetaller / industrimetaller som marknader som kan stå inför en konjunkturell uppgång.

Konfidensindikator 2005 till 2012

Råolja – Brent

Efter att ha brutit den nedåtgående motståndslinjen för över en vecka sedan, fortsatte oljepriset att stiga. Nästa motstånd väntar vid 116.89 dollar. Huvudmotståndet ligger som vi ser i diagrammet nedan vid 117.95 dollar. Fundamentalt ger den ökning i efterfrågan man kan förvänta sig när global ekonomi hämtar sig. Som vi sett ovan visar PMI-statistiken en bild som stämmer överens med ”sen recession”. Saudiarabiens produktionsminskning ger stöd. Goda inkomster i Saudiarabien, och övriga delar av den arabiska delen av OPEC, kallat AOPEC, ger möjligheter att skydda länderna mot de upprorsbrasor som uppstår här och var i den arabiska världen.

På ”bear”-sidan hittar vi den teknikrevolution som framförallt sker i USA. Ett välkänt faktum inom oljeindustrin är att bästa chansen att hitta olja har man i ett oljefält. Fracking-tekniken passar mycket bra in i den historiska erfarenheten. Sveriges ledande råvaruekonom Marian Radetzki visade i en artikel i Energy Policy juli förra året, att en stor del av oljeprisuppgången sedan 1980-talet beror på att oljeproducerande stater successivt ökat sina produktionsskatter. Därigenom har kostnaden ökat för producenterna, vilket gjort att jämviktspriset stigit på marknaden. Det intressanta med frackingtekniken är också att den sker i USA, som saknar höga produktionsskatter. En ny tekniks bättre produktionsekonomi kan slå igenom direkt i ökad produktion och därmed lägre världsmarknadspriser. Mexiko är ett land som gått längst i att mjölka ur den gamla oljeindustrin.

PEMEX har dränerats på kapital så till den milda grad att oljeriggar står obrukbara och oljeläckor fortgår på ett sätt som skulle fått BP att gå under i stämningar. Mexikos möjligheter att hantera hotet från USA är obefintliga. Det enda Saudiarabien kan göra är att minska produktionen, som de gjort. Men de kan inte göra det hur mycket som helst, då minskar intäkterna och skyddet mot en arabisk vår på hemmaplan minskar dramatiskt. Produktionsminskningen är ett kortsiktig lösning på en teknologisk innovation.

Köpa olja eller vänta

Med det sagt, är det på kort sikt i alla fall uppåt, som trenden pekar. Den som inte har köpt kan kanske vänta på en rekyl, som säkert kommer och försöka komma in i t ex OLJA S vid ett oljepris motsvarande ca 112 dollar.

Elektricitet

Elpriset, för det andra kvartalet har fallit kraftigt. Marginalkostnaden för att producera el med kol (som är en viktig fixpunkt för NordPool-priset), har som vi tidigare visat fallit kraftigt en längre tid. Den har fortsatt att falla, som vi ser i diagrammet för andra kvartalets terminskontrakt nedan. Priset hamnade i fredags på en stödnivå. Det ger en viss vägledning om att den kraftiga rekylen kanske vänds i uppgång den här veckan. Det är en mycket volatil marknad för elkraft just nu.

Diagram över elpris på Nordpool

Elpriset i Tyskland (den svarta linjen nedan), speglar prisfallet på kol. Vi ser att prisfallet i Tyskland nu fått ner priset så pass att det börjar tynga priset på NordPool (grön linje). Båda kontrakten avser andra kvartalet och priserna är båda i euro per MWh.

Elpriset i Tyskland och på Nordpoll under 2012 - 2013

Nedan ser vi terminspriset på utsläppsrätter (euro per ton koldioxid). Som vi ser har priset varit fallande en längre tid, men drabbades av en riktig genomklappning i veckan med själva ”krisen” i torsdags. Det finns ett över skott av utsläppsrätter i Europa och får man inte spara dem in i ”nästa” period, bör priset rationellt sett falla till noll. Prisfallet gör naturligtvis att det blivit ännu billigare att producera el med kol i Europa.

Terminspriset på utsläppsrätter - 27 januari 2013

Källa: Bloomberg

Baksidan av prisfallet i utsläppsrätterna är att potentialen för ytterligare prisfall är begränsad av nollan. Det ger också ett visst stöd för marknaden. Den hydrologiska balansen föll i veckan ner mot -18 TWh, men ligger nu enligt Markedskraft på -8.9 TWh.

Hydrologiska balansen - Sverige / Norge

Sammanfattningsvis. CO2-marknaden ligger väldigt nära nollan och kan inte verka sänkande på elpriset längre (i någon större omfattning). Konjunkturen i världen ser ut att hämta sig, vilket kan ge stöd för kolmarknaden. Den hydrologiska balansen visar ett underskott för ”vårflodskontraktet” andra kvartalet. Det finns alltså vissa positiva faktorer som marknaden kanske väljer att ta fasta på den kommande veckan. Vi rekommenderar alltså kortsiktigt köp, för den modige.

Naturgas

Naturgasterminen på NYMEX (mars 2013) föll så som vi förutspådde förra veckan tillbaka från motståndet vid 3.60 dollar per MMBtu. Stöd finns dock vid 3.40 och det kan vara ett köptillfälle på kort sikt. Vi ser att det stora prisfallet som ägt rum i spåren av fracking-teknikens spridning i USA har stannat av vid 3 dollar. Det senaste året har priset rört sig mellan 3 och 4 dollar. 3.40 är en nivå under mitten av det intervallet. Även om det inte är i botten, ser det trots allt ut som en attraktiv prisnivå. Det europeiska gaspriset är mer än dubbelt så högt och om tillstånd för export av amerikansk LNG ges, finns en viss potential för priset i USA att hamna på en högre nivå på längre sikt.

Naturgasterminen på Nymex

Den som kortsiktigt vill prova på att handla naturgas, kan kanske försöka sig på ett mycket kortsiktigt inhopp i BEAR NATGAS X4 S. På längre sikt tror vi att man bör vara neutral.

Guld och Silver

Precis som vi skrev förra veckan, följde guldpriset handboksexemplen i teknisk analys och föll ner från spetsen på den triangelformation som bildades mellan september och december. Brottet var på nersidan och förrförra veckans uppgång var en klassisk rekyl upp till utbrottsnivån. Detta signalerar att ytterligare prisfall på guld är att vänta. Vi går därför över till kortsiktig säljrekommendation på guld. Stödet finns på 1629 dollar per ozt och dit i första hand tror vi priset går.

Guldpris spot - Diagram

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Situationen är snarlik den för guld. Rekyl ner till 30 dollar är att vänta. Kortsiktig BEAR-rekommendation för silver också.

Kursdiagram på silver per troy uns

Platina

Platina har konsoliderat prisuppgången i två veckor. En växande efterfrågan från biltillverkning, framförallt i Kina, ger stöd förpriset. Motsvarande efterfrågefaktor saknas för guld och silver. En återhämtning i global ekonomi verkar stödjande för platina, men eftersom oron för statsfinansiell bankrutt minskar, får detta en negativ effekt på priserna på silver och guld. Ska man vara köpt en ädelmetall är därför platina att föredra.

Det går just nu inte att ge en rekommendation på kort sikt, eftersom konsolideringsfasen fortfarande pågår. Vi får vänta och agera på utbrott från den. Sker det uppåt – köp BULL. Sker det nedåt – köp BEAR.

Notera att det finns ett tämligen välprövat och starkt motstånd på 1734 dollar. Om detta bryts inleds troligtvis en stark prisuppgång.

Platina XPT pris

Nedan ser vi priset på platina i termer av guld, eller ”växelkursen” mellan XPT och XAU, valutakoderna för de två ädelmetallerna. Kvoten ligger precis på toppen från mars förra året. Det innebär att platina är ”dyrt” i förhållande till guld i ett historiskt perspektiv. Och fundamentalt är det kanske inte något fel i det. Men det kan ändå finnas en del säljordrar just vid eller bara strax ovanför dagens kursnivå.

Platina i termer av guld

Slutsats: avvakta utbrott från konsolideringen vad gäller platina. Relationen till guld i priset på platina indikerar att det finns motstånd på uppsidan. Ska man gissa, så kanske utbrottet för platinas del därför sker på nersidan.

Basmetaller

Den avvaktande stämningen med mer eller mindre sidledes prisrörelser fortsatte i veckan. På makrofronten redovisades ett antal positiva nyheter (vilket inte gav någon större effekt på metallpriserna). Det japanska stimulanspaketet (som liknar amerikanska Feds program för obligationsköp) är sjösatt. Amerikanska kongressen hade en omröstning i veckan gällande skuldtaksförhandlingarna som nu skjuts till maj. På fredagen väntade marknaden på resultat av hur mycket de europeiska bankerna har betalt tillbaka i förtid av krislånen, vilket visades sig vara mer än väntat. Det tyska aktivitets-indexet IFO kom in bättre än väntat. Positiva nyheter för Europa för en gång skull. HSBC:s inköpsindex för Kina kom in bättre än väntat, och har etablerat sig stabilt över 50. Det borde vara ”bäddat” för en starkare konjunktur och bättre efterfrågan på metaller.

Andra sidan av ekvationen gäller utbudet och där har det redovisats produktionssiffror från flera globala producenter, som i flera fall bekräftar farhågorna att utbudet ökar mer än väntat. Det gäller framför allt koppar, nickel och aluminium. Samtidigt är marknaden avvaktande inför eventuella nya signaler från Kina inför det nyåret i mitten av februari. Priserna var överlag nedåt under veckan, kring procenten. Den ”lysande stjärnan” är zinken som visade en uppgång på 2 %.

Koppar

Koppar har det lite trögt just nu. Varje försökt till uppgång möter motstånd. Veckan avslutas på minus 0,6 % för 3-månaders koppar på LME. Världens största kopparproducent, chilenska Codelco uttalade att de tror på överskott i år. Marknaden har haft underskott i flera år beroende på låga halter just i Chile. Men även väderrelaterade produktionsstörningar har varit ett problem i kombination med arbetsmarknadskonflikter. Codelco lyckades öka produktionen mer än väntat under Q4 vilket får marknaden att tro att utbudet nu till slut ökar. Prisnivån i relation till produktionskostnader borde leda till ökad produktion.

Men detta har sagts tidigare år och marknaden är inte helt övertygad. En indikator på gruvutbudet är den s.k. smältlönen till smältverken, som länge p.g.a. lågt malmutbud varit till smältverkens nackdel (dvs. låga smältlöner). I veckan publicerades nya gällande smältlöner som är ca 10 % högre (70 usd/ton mot förra årets 63). Det tyder på ökat utbud från gruvorna. Nytt i år är halvårsvisa avtal. Håll utkik i juni/juli hur smältlönerna utvecklas för fortsatt vägledning. Den tekniska bilden är relativt neutral för tillfället. Om LME-noteringen (3 månaders) kommer ned mot $7800 är det ett köp.

Alternativet är att avvakta ett brott på uppsidan kring $8200 (över trendlinjen), alternativt $8400 (toppen från september).

Analys av kopparpris den 27 januari

Aluminium

Aluminium följde med koppar nedåt under fredagshandeln och stänger marginellt ned på veckan. Aktörerna fokuserar på terminskurvan och den LME-relaterade kortheten från december förra året, som nu flyttats ”längre ut på kurvan”. Normalt rullas positioner 3 månader framåt vilket skulle innebära en stram marknad i mars. Nu är det istället juni som börjar bli tight.

Ur ett investeringsperspektiv gör det marknaden ovanligt svåranalyserad. Rent fundamentalt är efterfrågeutsikterna väldigt goda med positiva rapporter vad gäller efterfrågan från framför allt bil- och flygindustrin. Det som gör oss tveksamma för uppsidan är en fortsatt ökande produktion, och det kan dröja 1-2 år innan marknaden är i balans.

Zink

Zinken gick mot strömmen i veckan och är upp hela 2 %, imponerande med en i övrigt ganska medioker utveckling för basmetaller. Delvis är det en anpassning eftersom zinken fick lida mer av omviktning av råvaruindex i början av året då stora volymer skulle säljas. Tekniskt sett ser också zinken starkare ut och strävar i första hand att bryta igenom motståndet kring $2100, det verkar vara relativt svårt just nu, men vi kvarstår med bedömningen att zink har bra potential. Som vi skrivit tidigare är de största användningsområdena för zink bygg- och transportindustrin. Två områden som nu gynnas av en mer positivt syn på tillväxten i Kina och USA. Zink ligger väl placerad i det scenariot.

Zinkpris - Teknisk analys

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 1930 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av maj. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid motståndsnivån $2150. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in vid $2200, men målet är $2400 på 2- 3 månaders sikt.

Nickel

De senaste fundamentala rapporter vi tagit del av tyder på en marknad i balans under Q1 2013, detta tack vare att vi är inne i den säsongsmässigt starka perioden. Studier som genomförts styrker vår anekdotiska erfarenhet att perioden nov-april brukar innebära ökad efterfrågan (och stigande nickelpris). Problemet just nu är att utbudet är lite för överhängande för att ge tillräcklig hävstång på priset (detta bekräftades av produktionsdata i veckan). Nickel kan dock erfarenhetsmässigt ofta överraska med sin prisrörlighet. Den tekniska bilden ser generellt positiv ut med en tendens till ”högre bottnar”. Det blir viktigt hur marknaden beter sig i intervallet $17000 och $18000. Det viktigt att den nedre nivån håller för att hålla uppe tempot. Bryter det på uppsidan kan det ta ordentligt fart, med ett kortsiktigt mål på $19000.

Teknisk analys på nickelpris

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 15,800 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av oktober. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $18000. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in strax under $19000.

Kaffe

Kaffepriset backade med 5% i veckan. Eftersom dollarn också försvagades föll KAFFE S med 8% till 23 kr per certifikat. Tekniskt har marknaden kommit lägre i vad som ser ut att kunna bli en trendvändning uppåt. Motståndet på 157.35 orkade marknaden inte ta sig över efter att ha varit i fallande trend så länge. Priset föll alltså tillbaka ner i veckan. Priset ser ut att vara på väg ner mot stödet på 141.85 cent per pund. När priset närmar sig tror vi det är dags att ta nya positioner i KAFFE S. Man måste dock begränsa förlusterna om det visar sig att stödet inte håller. Går priset under 141.85 cent per pund, bör man sälja.

Teknisk analys på kaffepris

Fokus i marknaden har länge varit Brasiliens stora skörd. Colombias problem med sjunkdomar är mindre viktigt, eftersom Brasiliens produktion är flera gånger större nuförtiden. Dessutom är kaffet numera också av lika bra eller bättre kvalitet.

Men, en stor del av Mellanamerikas kaffeodlingar är angripna av bladmögel och smittan sprider sig. Mellanamerika står för 14% av global produktion. Guatemalas president Otto Perez Molina sade i torsdags när han talade i Davos att Guatemala kan förlora en tredjedel av sin skörd pga rostangreppen. Costa Ricas president Laura Chinchilla sade att landets skörd kan bli 30 – 40% lägre än väntat pga de tilltagande rostangreppen. Trots att nyheter om möglets spridning i Mellanamerika har kommit då och då, har marknaden haft fokus helt inställt på Brasilien och det ovanliga i att skörden där ser ut att kunna bli upp emot 50.2 miljoner säckar (60 Kg), vilket är rekord för ett år med lägre väntad produktion. Kaffe är en vartannat-års-gröda.

Vi har tidigare refererat till ICO, kaffeorganisationen, som i sin senaste månadsrapport pekade på att priserna är nära botten. Vi fortsätter att dela den uppfattningen och tycker att man ska handla kaffe från den ”långa” sidan. Vi fortsätter därför att generellt sett rekommendera köp av KAFFE S, med taktiken enligt den tekniska analysen ovan.

Socker

Sockerpriset (mars 2013) fortsatte sitt prisfall i början av veckan och bröt stödet på 18.31. I onsdags vände priset tillbaka över och stängde i fredags på 18.31 cent per pund. Sockerpriset har det gemensamt med kaffe att det fallit kraftigt i pris under hela förra året. Men medan det börjar komma stödjande fundamental information för kaffet, gör det inte det för socker på samma sätt. I veckan kom t ex rännilar av nyheter som tyder på ett förslag att införa tull på etanol för att importera till EU. Vad vi förstår har det är förslaget inte gått till Kommissionen än. Vad vi erfar är att beslutet har hög sannolikhet att gå igenom.

TA-analys på sockerpriset

Vi fortsätter med neutral rekommendation på socker.

För övriga jordbruksråvaror se SEB Jordbruksråvaror.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

The self-destructive force of unregulated solar power

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Modifications

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Solar and wind power production has increased rapidly over the latest years as LCOE costs have fallen sharply while government support schemes have given it an extra boost as well. Solar and wind power production is totally unregulated supply. They produce whenever they produce. Fossil power supply on the other hand is fully dispatchable to the degree that we tend to take it for granted. As such we have naturally tended to underestimate the consequences of not having dispatchability in solar and wind power.

When you start out with a large, fossil-based power system it is fairly easy to add unregulated power supply from solar and wind because it can piggyback on the dispatchability and flexibility of the fossil power system. But as the share of unregulated renewable energy rises to a larger and larger share of production, the flexibility in the fossil part of the system naturally gets smaller and smaller. This problem is accentuated further  by the fact that solar power production has a very high concentration of production where 80% of production in a year is produced in only 20% of the hours in the year. Thus fossil flexibility and dispatchability is eroded much faster during these 20% hours.

Power prices typically collapse to zero or negative when demand is fully met or saturated by unregulated power supply. That again implies that solar power profitability collapse as well. And the result of that of course is that the exponential growth in solar power production which we now take for granted and which we expect will lead us all the way to zero emissions could come to a full stop as well.

This is already a rapidly increasing problem in California where more and more renewable energy is denied access to the grid because there simply isn’t enough demand for it just then or because the grid cannot handle it. But it is also becoming an increasing problem in Germany where the strong growth and high concentration of solar power increasingly is destroying the power prices just when they produce the most.

The need for biiiig, cheeeeap grid batteries are now becoming increasingly critical for the the exponential growth in solar and wind power to continue.

We fear that the self-destructive force on power prices, of exponential growth in unregulated solar power, is some kind of Solar-hara-kiri process with respect to its own profitability. And that it has the potential to develop along a curve of ”first gradually, then suddenly”. And when/if that happens the exponential growth in unregulated solar power production should naturally come to a screeching halt.

The resolution of the problem is of course the eventual arrival of biiiig, cheeeap grid batteries which then again will sett solar power production free to resume its exponential growth. 

Feeding solar and wind power supply into a fossil system is easy to start with. Then very difficult. It is easy to build unregulated solar and wind power supply into a flexible fossil system. It is easy to infuse unregulated power supply (Solar and Wind) into a power system where there is lots and lots of fossil based power. Fossil supply can then back-off and make room for solar and wind power whenever the sun is shining or the wind is blowing and then ramp up again when it suddenly disappear.  But when unregulated, renewable energy supply keeps growing it becomes harder and harder to infuse yet more of it into the system as the fossil flexibility is increasingly eroded. That’s when yet more supply of solar and wind is no longer pushing aside fossil supply but instead is starting to destroy their own prices.

Solar power produces 80% of its production during 20% of the hours in the year. Solar power has however a much more tightly focused production profile than wind. In Germany in 2023 some 80% of all solar power production was concentrated on only 20% of the hours of the year. For wind power the 80% share of production was spread out over 50% of the hours in the year. The reason is of course that the wind can blow both summer and winter and night and day. Solar power is instead focused during the day and during summer. It has a much higher concentration of production.

Power prices tend to collapse when demand is fully covered by unregulated power supply. When solar power production grows rapidly in a given power system then its high production concentration will eventually lead to full saturation during certain hours of the year. Demand during these hours will then be fully supplied and covered by unregulated power like solar, wind, run-of-river hydro and other unregulated supply. That is great as it means that the fossil share in these hours then are close to zero.

The problem is that power markets, more than any other commodity market in the world, are extremely sensitive to imbalances in supply and demand. A little bit too little supply and the power price can spike up to close to infinity. A little bit too much supply and the price crashes to zero or negative.

When unregulated power supply reaches full demand saturation during certain hours then power prices tend to collapse because it is so easy to get a little bit too much supply.

It is not a problem when power prices collapse for just a few hours per year. But the number of hours affected is growing rapidly many places. The US EIA highlighted in October 2023 (”Solar and wind power curtailments are rising in California”) that this is becoming a bigger and bigger problem in California. Since 2019 the power system operator there has been forced to curtail supply of unregulated power more and more. There simply isn’t enough demand in certain hours to meet the spikes in unregulated supply or the grid isn’t up to the task of distributing the unregulated supply in the system.

So when producers of unregulated supply produces the most they increasingly are denied access to sell it into the grid or if they are allowed to sell it into the grid the price is close to zero or even negative.

US EIA: Solar and wind power curtailments are rising in California

US EIA: Solar and wind power curtailments are rising in California
Source: The US EIA in October 2023

Germany is increasingly affected as booming solar production is depressing prices more and more. This is now also a rapidly increasing problem in Germany where rapid growth in supply of solar and wind power together increasingly are forcing power prices lower just when they produce the most.

Average German power prices for hour 1 to 24 for certain periods and years. Highly concentrated supply of solar power during summer and during the day is increasingly forcing power prices towards zero during these periods

Average German power prices for hour 1 to 24 for certain periods and years
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

It is like ”Solar hara-kiri” when increasing supply of solar power is killing its own prices and profits. It was not a big problem economically when only a few hours are affected. But as more and more hours are affected it is becoming an increasing problem. It is like ”Solar hara-kiri” where rapidly rising supply of solar power is increasingly killing its own prices. With that it is killing its profits. And if profits are killed than new-build and growth in supply will typically slow down rapidly as well. 

This is probably not a big problem globally yet as the global power system is still predominantly fueled by fossil fuels which can back off when renewable energy spikes up. But in certain pockets of the world where penetration of unregulated power supply has reached high levels it is becoming an increasing problem. Like in California and in Germany.

The volume weighted solar power price in September 2023 in Germany had a 38% discount to power prices during non-solar power hours. And the discount looks like it is rapidly getting bigger and bigger.

The monthly average volume weighted solar power price versus the average volume weighted non-solar power price weighted by the inverse profile. In Germany in September 2023 solar power producers only achieved 62% of the average price during hours of the day when the sun wasn’t shining.
The monthly average volume weighted solar power price versus the average volume weighted non-solar power price weighted by the inverse profile.
Source:  Source: SEB graph and calculations and graphs. Based on German 15 min solar power prod. extracted from Blbrg

First gradually, then suddenly. There is a clear risk here that this progresses along a process of ”first gradually, then suddenly”. This is already what we have seen over the past couple of years: The discount for what solar power earns when it produces power versus what the power price is when it is not producing is increasing rapidly as more and more unregulated power supply hits right into the ”demand ceiling”. The inflicted pain from this process so far has to a large degree been masked by incredibly high natural gas prices. So even if the profitability for solar power has been eroding, the average power price in the system has been much higher than usual due to high natural gas and CO2 prices.

Graphing all the individual hourly data for solar power and power demand in Germany in 2022 we see that solar power alone is not yet reaching full saturation versus demand.

Germany 2022: Hourly German power demand and solar power supply in 2022. A total of 8760 hours for each in consecutive order. Her showing only Demand and Solar power production
ourly German power demand and solar power supply in 2022
Source: SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

The unregulated power supply is increasingly hitting the ”demand ceiling”. If we now add all the other sources of unregulated power supply, predominantly offshore and onshore wind and run of river, then we get the following picture where we see that unregulated German power supply increasingly is hitting right up and into the ”demand ceiling”. In those instances there will be no, flexible fossil power supply left to back off and that is typically when power prices collapse or go negative.

Germany 2022:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,…) in orange dots. A total of 8760 hours for each in consecutive order.
Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,...) in orange dots.
Source:  SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

High unregulated power supply saturation vs demand implied lower power prices in 2022. Sorting 8760 individual power prices in Germany from Y2022 from lowest to highest shows that power German power prices were strongly related to the penetration of unregulated power supply. In the following graph, we have  sorted the data from the lowest price to the highest price in the year 2022. Prices were ireasingly depressed when unregulated power penetrated up and into the ”demand ceiling”. Natural gas prices were extreme in 2022 and overall power prices were exceptionally high for that reason as well. But the tendency of price destruction in relation to high levels of unregulated power vs demand is clear.

Germany 2022:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,…) in orange dots. A total of 8760 hours. Sorted according to how hourly power prices were from lowest to highest.
Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,...) in orange dots.
Source:  SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

The unregulated power supply penetrating vs demand was even deeper in 2023. If we make the same graph for the year 2023 from 1 Jan to 20 Oct, we can see how the unregulated power is penetrating deeper and deeper into the power ”demand ceiling”. As a result the solar power discount vs. non-solar power hours from March to September in 2023 reached an even higher discount in 2023 than in 2022.

2023 year to 20 October:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,…) in orange dots. A total of 8760 hours. Sorted according to how hourly power prices were from lowest to highest. German power demand was down 8.3% YoY in H1-2023 due to the European energy crisis and still very high power prices
2023 year to 20 October:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,...) in orange dots.
Source:  SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

Solar power hours and non-solar power hours is not given as a clear cut-off, but a gradual one. In the following graph given as average profiles of the year from hour 1 to hour 24. First calculated explicitly for solar power production and then the inverse is calculated from that one. These solar power profiles can then be calculated for each individual day in the year giving individual inverse-curves on a daily basis.

The daily ”solar power production profiles” and the ”non-solar power production profiles” typically looks like this graph but calculated individually per day as solar power production varies from day to day and through the seasons. The solar power production profile is explicitly given by the actual solar power production that day while the non-solar power profile is derived directly from this and the inverse of it on a daily basis.
The daily "solar power production profiles" and the "non-solar power production profiles
Source: SEB graph and calculations and graphs. German 15 min solar power prod. extracted from Blbrg

The exponential growth in solar and wind power is likely to slow down in the years to come as grid constraints and lack of power cables is holding up growth in renewable energy with waiting times for access of 5-10 years:

Offshore wind auction’s lack of bids must be ‘wake-up call’ for UK, says RWE chief”

FT: ”Gridlock: how a lack of power lines will delay the age of renewables”

FT: ”Will there be enough cables for the clean energy transition?” 

Fortsätt läsa

Analys

Surge in US crude inventories dampens bullish sentiment

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Price action
Brent crude is currently trading at USD 81.4 per barrel, marking a decline from its February peak of USD 83.6 per barrel recorded yesterday (February 14th), representing a notable drop of 2.6% within a short span of time.

Ole R. Hvalbye,
Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

This morning, crude prices continue to slide, following a larger-than-anticipated increase in US crude inventories (+12.0 million barrels) as reported in the US Petroleum Status Report (EIA). This uptick in inventories is attributed to a further decrease in refinery operations and a relatively softer demand for petroleum products.

Yesterday, crude prices flirted with January highs amidst geopolitical tensions in the Middle East and sustained production cuts by OPEC+. However, the surge in crude inventories observed recently, the most significant since November 2023, is tempering bullish sentiment. Notably, inventories at the ”key” Cushing, Oklahoma, exceeded expectations for this time of year (refer to page 2 in attachment).

Adding to the bearish sentiment is the widespread reduction in oil product inventories, primarily influenced by refinery outages rather than a substantial uptick in demand. Notably, US crude oil refinery inputs averaged 14.5 million barrels per day, marking a decrease of 297 thousand barrels per day compared to the previous week, with refineries operating at 80.6% of their capacity.

Recent market expectations suggest the likelihood of prolonged higher US interest rates due to persistent inflationary pressures, resulting in a stronger US dollar. This aspect contributes to weaker oil prices, as the cost of procuring oil in other currencies becomes relatively expensive, thereby impacting short-term demand dynamics.

Oil inventories

Changes in Inventories:
Crude Oil Excluding SPR: Commercial crude oil inventories (excluding SPR) increased notably by 12.0 million barrels, representing a 2.8% rise from the previous week, but still a substantial 6.8% decrease from the same period last year. However, the surge exceeds typical seasonal adjustments, indicating potential reduced crude demand, and a more well-balanced market.

Distillate: Distillate (diesel) fuel oil inventories declined by 1.9 million barrels, showcasing a 1.5% decrease from the prior week but a significant 5.4% increase compared to the same period last year (naturally from very low levels). The weekly drawdown contributed to a further decline compared to normal, and now distillate stocks remain approximately 7% below the five-year average for this time of year – indicating sustained demand or constrained production.

Gasoline: Total motor gasoline inventories witnessed a decrease of 3.7 million barrels, marking a 1.5% decline from the previous week but a modest 2.2% increase from the same period last year. This reduction aligns with seasonal expectations, albeit slightly exceeding typical adjustments.

Jet Fuel: Inventories of kerosene-type jet fuel increased by 0.1 million barrels, representing a minimal change of 0.2% from the prior week. However, compared to the same period last year, jet fuel inventories surged by 12.1%, indicative of potential shifts in air travel for the start of 2024.

Crude & Product Including SPR: Total petroleum stocks, inclusive of SPR, witnessed a modest increase of 5.9 million barrels, indicating a 0.4% rise from the prior week. However, compared to the same period last year, total stocks experienced a notable 2.4% decrease.

Crude & Product Excluding SPR: Excluding SPR holdings, total petroleum stocks increased by 5.2 million barrels, reflecting a 0.4% rise from the previous week but a 2.1% decrease compared to the same period last year. Despite the weekly increase, petroleum stocks remain below historical averages for this time of the year.

Supply and Demand:
Supply remained relatively stable, with domestic crude oil production and imports showing marginal fluctuations. However, net imports witnessed a notable decline, reflecting shifts in trade patterns and production capacities.

Demand for petroleum products witnessed a decline, as evidenced by product supplied figures. The declines in certain product categories suggest nuanced shifts in consumer behavior.

Exports and Imports:
Exports surged by 751 thousand barrels per day, indicating robust international demand for US petroleum products. Conversely, imports witnessed a decline of 437 thousand barrels per day.

Fortsätt läsa

Analys

The EUA price could drop to EUR 40/ton and then be picked up by Airliners, Shipping and Utilities

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The EUA price is dropping hard along with a sharp decline in the front-year TTF nat gas contract. The typical last-round sell-off in EUA prices have typically been a final sell-off of 10-20-30%. From EUR 60/ton level it implies a price decline down to EUR 54; 48; 42/ton. The front-year nat gas price and the front-year Coal-to-Gas (C-t-G) differential is what has held the EUA price above EUR 60/ton. But if the TTF 2025 price falls down to EUR 27/ton the front-year C-t-G differential will fall all the way towards EUR 40/ton. That TTF 2025 falls to EUR 27/ton or lower seems likely to happen and the risk is high that the EUA price will be sucked down along with it. But nat gas demand is starting to come back with a lag in nat gas price declines in the EU but probably also in Asia. Thus first an over-sell in nat gas prices, then demand revival and then a rebound in both nat gas prices and EUA prices. Airliners, shipping companies and Utilities will probably buy as much EUAs they can get if the EUA price fall down towards EUR 40/ton.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Front-year 2025 TTF nat gas price falls hard and so does the EUA price. The front-month EUA price dropped 2.7% yesterday to EUR 58.97/ton and thus broke out of the sideways trend around EUR 61/ton since 18 January. Today it has sold off another 3.2% to EUR 57.1/ton.

Again it is the nat gas price which is leading the way and more specifically it is about the front-year nat gas which lost 1.9% on Wednesday and another 2.5% again ydy to a close of EUR 30.65/MWh and today it has solf off 2.8% to EUR 29.8/ton.

The EUA price has very clearly been balancing on the front-year Coal-to-Gas (C-t-G) differentials. The C-t-G differentials have been significantly lower than EUR 60/ton both at the front-end of the curve (1-2-3 month) and for calendars 2026 and 2027. But the front-year nat gas price has held up at around EUR 31/MWh quite well since around mid January. 

How far down will the EUA price go? The final sell-off could be down towards EUR 40/ton. With these dynamics the big question then becomes: How far down will the front-year nat gas contract sell? It will of course sell off too far as commodities always do. The reason commodities do this is the natural reactive chain of events which normally comes with a lag: First the price goes down before dropping hard in the final round of the sell-off. Then demand comes back with a lag to the price action. This again drives the price back up and off from the lows to a level consistent with the revival in demand. If demand instead had reacted immediately to lower prices then the hard drop at the end of the sell-off might not have happened.

Looking at previous hard, final sell-off-drops in the EUA price we can see that final drops typically have been 10-20-30% as the last final drop. If we take the EUR 60/ton as the starting point of this final drop, then we are talking an EUA price bottom of somewhere in the range of EUR 54; 48; 42/ton.

Global nat gas demand destruction in the face of very high nat gas prices solved the energy crisis. Let’s link this back to price action in nat gas. The reason why Europe has managed the recent energy crisis (Russia/Ukraine, nat gas,…) so surprisingly well is 1) Large reduction in nat gas demand in EU due to exceptionally high prices and 2) Significant demand destruction in Asia freeing up nat gas to flow to the EU. I.e. it was global demand destruction of nat gas in response to extremely high prices globally which solved the energy crisis. It was solved by the global market.

Demand for nat gas is starting to come back as the price falls. The nominal historical average nat gas TTF price was EUR 20/MWh from 2010 to 2019. But the real average was EUR 26/MWh. So seen from the eyes of consumers in both Europe and Asia, a price of EUR 26/MWh is an historically absolutely normal price. Demand for nat gas should thus naturally accelerate back towards normal levels at current nat gas prices. Not just in Europe, but also globally in all regions exposed to nat gas prices set by global LNG prices. This is already happening in the EU. Temp. adj. demand destruction vs. normal has typically been running at around 16% from mid-2022 to December 2023. Average ytd is 14% while the last 15 days is 9%. Demand destruction is fading as the price of nat gas is falling. But do remember that this is also happening in Asia but it is harder to track.

Normal nat gas demand AND normal gas prices is not consistent as Russian nat gas exports still down 1100 TWh/yr. There is however an inconsistency here in expecting normal prices and normal demand for natural gas now onward. The inconsistency is that the EU and thus the world is still robbed of the normal flow of nat gas on pipelines to Europe. This amounts to a loss of 3 TWh/day and thus close to 1100 TWh/year. When this gas is no longer flowing to the EU it isn’t flowing anywhere. It is lost to both the EU and the world. Until that is, Russia has built loads of new pipes to Asia and new LNG terminals. And that takes years.

A return to normal prices and normal demand while the world still is missing 1100 TWh/year of Russian nat gas isn’t really a consistent outcome in our view.

Demand for nat gas will continue to revive as the price of nat gas keeps falling. But both the EU and the world still need of a nat gas price at above normal levels to induce a certain amount of demand destruction until the point in time when new LNG export facilities globally has managed to replace the 1100 TWh/year we have lost from Russia.

Front-end TTF nat gas down to EUR 27/MWh could drive the EUA price to EUR 40/ton. The dynamic sell-off nat gas, prices will likely move lower than to the level which over time is consistent with continued need for some demand destruction globally.  This because demand revival will come with a lag to the decline in prices. It is thus fully plausible that the TTF 2025 contract moves all the way down to EUR 27/MWh (or maybe even lower). If so it would imply a 2025 C-t-G differential of only EUR 40/ton for the EUA price to balance on and reference to. That could be the final hard drop in the EUA price. That’s a 30% drop from EUR 60/ton. But it won’t last because that nat gas price is likely too low vs. what is needed globally to maintain some level of demand destruction for a while longer.

An EUA price of EUR 40/ton would also be too cheap to resist for a range of market participants and they’d likely jump in and purchase with both hands. Airliners and shipping companies which will have difficulties of shifting away from fossil fuels and will need EUAs for years to come. Also utilities could step in and purchase large amounts of EUAs even if forward margins are negative. Some EU based utilities with large fossil-based assets bought truckloads of EUAs from 2011 to 2017 when the EUA price ranged from EUR 3/ton to EUR 9/ton. For them the EUA certificate is not only a marginal cost. It is also a licence to operate. The EUA price will of course not return to that level again. But if we move to EUR 40-50/ton, then it will probably trigger strategic buying by shipping companies, airliners as well as utilities.

Front-year TTF nat gas TTF price is dropping and leading the EUA price lower after a period of sideways action since mid-Jan

Front-year TTF nat gas TTF price is dropping and leading the EUA price lower after a period of sideways action since mid-Jan
Source: SEB graph, Blbrg data

But the EU and the world is still missing some 3 TWh/d or 1100 TWh/yr of piped nat gas from Russia. When Russian nat gas is no longer flowing on pipes to Europe, it is flowing nowhere.

Natgas
Source: SEB graph, Blbrg data

Nat gas demand destruction in the EU has been running at 15% to 17%  since mid-2022 in the face of high nat gas prices. But demand destruction is now fading down to 8%. Demand has started to come back as nat gas prices fall. Demand is probably also coming back in Asia, but not so easily to see.

Nat gas demand destruction in the EU
Source: SEB graph and calculations, blbrg data

EU nat gas demand destruction has started to fade.

EU nat gas demand destruction has started to fade.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Forward Coal to Gas (C-t-G) differentials vs EUA market prices. The EUA price has balanced on the front-year differential. But that has now fallen like a rock along with the fall in front-year TTF nat gas price.  Lead the EUA into a free-fall

Forward Coal to Gas (C-t-G) differentials vs EUA market prices.

The front-year Coal-to-Gas differential is a distribution of crosses between many different levels of efficiencies for coal and nat gas power plants. Averages of these are EUR 52.4/ton with Coal at USD 94.3/ton and Nat gas at EUR 29.8/MWh (both front-year 2025 prices). So EUA price is still hanging high.

The front-year Coal-to-Gas differential
Source: SEB graph and calculations, Blbrg EUA market price
Fortsätt läsa

Populära