Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 26 augusti 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

Köp- och sälj-rekommendationer på råvaror från SEB

*) Avkastningen lämnar vi blank här eftersom det har varit ett två månaders uppehåll. Generellt sett har dock rekommendationerna varit lyckosamma med kraftiga nedgångar i priset på t ex spannmål och oljeväxter och prisuppgång på basmetaller.

Inledning

I detta första veckobrev efter sommaruppehållet går vi över till neutral på vete och majs, men behåller sälj på soja och raps, som idag rusat nästan 100 cent (sojan) och rapsen förmodligen öppnar upp kraftigt idag vid 11-tiden när börsen öppnar. Det handlar dock om rekyler. I synnerhet raps tycker vi ser färdigt ut vad gäller rekylen och rekommenderar en kortsiktig kort position, dvs BEAR RAPS X4 S.

Vi går också över till neutral på silver och guld. Det hade varit köp för några veckor sedan, men rekylen har gått för långt upp nu.

Vi går över till köp-rekommendation på elen. Det är historiskt låga priser och även om ”tajmingen” kan vara lite ”off” i värsta fall, tror vi att priset generellt sett kommer att vara högre i framtiden. Oljepriset har stärkt sig, som vi trott, men ligger nu väl högt. Oljemarknaden är speciell som placering, eftersom ”backwardation” genererar inkomster till certifikatinnehavaren över tid. Men det är en fördel om man kan göra placeringen på en lägre prisnivå än dagens.

Många råvaror ligger sedan lång tid i fallande pristrender. Några har gjort det i nästan tre år som kaffe och socker, några har gjort det sedan i december (spannmål och oljeväxter) och några tycks ha nått det ”fundamentala golvet” redan, som utgörs av att produktionskostnaden är högre än dagspriset. Då de tar tid för producenter att fatta att det finns en överproduktion, som måste rättas till genom att lägga ner, finns en möjlighet för priset att göra en ”overshooting”. Vi tror att det är vad som håller på att hända i råvarumarknaden. I vissa fall, som ädelmetallerna guld och silver, har återhämtningen redan kommit igång. I andra har det ännu inte inträffat, som t ex i kaffe och socker. Vad gäller vete och oljeväxter kanske den här fasen inte nås förrän nästa år.

Samtidigt har det nyligen publicerats överraskande postiva data på hur eknomin går i världen. I förra veckan publicerades överraskande positiv inköpschefsstatistik i Kina, Tyskland och Europa som helhet. Huspriserna i USA steg med 7.7% jämfört med förra året i juni. De ledande indikatorerna för USA:s ekonomi fortsätter att stärkas. Nu är de på sin högsta nivå sedan sommaren 2008. Detta bör allt annat lika leda till högre efterfrågan på råvaror. Häri finns kanske ”triggern” som kan få priser på vissa råvaror att stiga, givet att ett tidigare överskott i produktionskapacitet reducerats.

Detta gör också råvaror till ett intressant placeringsalternativ när räntorna stiger och gör obligationer oattraktiva, börsen fått säljrekommendation av flera stora globala investmentbanker (Morgan Stanley förutspår t ex en 10% korrigering under hösten).

Råolja – Brent

I det sista veckobrevet innan sommaruppehållet skrev jag att ”Tekniskt ser det ut som om uppgången har goda chanser att bryta igenom motståndet på 105 dollar och kanske gå upp mot 107 dollar i det mycket korta perspektivet av den kommande veckan. ”Vad vi fick var en uppgång till strax under 107 dollar, sedan en kraftig rekyl ner till 100 dollar och därefter en ny uppgång som fortfarande pågår. I fredags stängde spotkontraktet på 111.04 dollar. Som vi ser i diagrammet nedan, finns ett motstånd på 111.87 dollar, markerad av toppen i början på april och testad (höll) nu i augusti.

Analys på råolja

Råoljelagren i USA, som vi vant oss vid att se på en hög nivå, har fallit och ligger nu under förra årets nivå och nära det femåriga intervallet för åren 2007 – 2011. Nedan ser vi amerikanska råoljelager enligt DOE i tusen fat. Den svarta kurvan är 2012 års lagernivåer vecka för vecka och den lilla röda linjen är 2013 års nivå.

Oljelager i USA

Importen fortsätter att hålla sig under förra årets nivå.

Import av olja till USA

Vår vy är neutral. Det kan bli svårt för oljepriset att ta sig över det tekniska motståndet på 111.87 dollar.

Elektricitet

Tidningen Privata Affärer publicerade i veckan som gick en artikel om de låga vattennivåerna i magasinen – med varningen att elpriset kan bli högt i vinter. Eftersom fokus redan är på elpriset i vinter, hoppar vi direkt till första kvartalets kontrakt. Det är inte det som är underliggande för EL S och BULL EL X4 S just nu, men i början på september rullas det in i det kontraktet, så vi kan lika gärna titta på det nu. Rullning betyder att värdeförändringen på certifikaten slutar att uppdateras med de procentuella dagsförändringarna i priset på det tredje kvartalets kontrakt och ersätts med de procentuella dagsförändringarna i det fjärde kvartalets kontrakt. Även om kontrakten prismässigt ligger på olika nivåer, blir det alltså inget ”hopp” i värdet på certifikatet.

Nedan ser vi prisdiagrammet på det första kvartalets 2014 kontrakt. Vad vi ser är successivt lägre toppar sedan mars månad, och successivt högre bottnar sedan juni. Detta bildar en inom den tekniska analysen, klassiskt så kallad ”triangelformation”. Man ser dem ofta vid trendvändningar. I det här fallet är den huvudsakliga trenden nedåtriktad. Man bör alltid vänta på utbrott från triangeln, men med tanke på dels att priset är riktigt lågt i ett historiskt perspektiv och att det varit en varm och regnfattig sommar, med underskott i vattenmagasinen, ett år äldre kärnkraftverk, så skulle det inte förvåna om priset steg.

Diagram för elpriset första kvartalet 2014

Vi ska se lite mer i perspektiv hur lågt elpriset är just nu. Nedan ser i spotkontraktet på ”årskontraktet” för el, dvs vad det skulle kosta att prissäkra ett helt kalenderår. Just nu är underliggande priset för att prissäkra leverans av el under hela år 2014. Diagrammet är på månadsbasis.

Utveckling för elpriset under 10 år

Vi tror att det är riktigt låga priser på el just nu. Det är orsakat av riktigt låga priser på kol, bottennivåer på utlsläppsrätter och allmän lågkonjunktur. Även om ”tajmingen” kan missa, är elpriset nedtryckt av att alla faktorer är i botten. Det borde rimligtvis vara bättre att vara köpt än att vara såld elpriset. I synnerhet som tillväxten, t ex i USA tycks vara på väg tillbaka.

Hydrologisk balans har fortsatt att stiga, som vi ser i nedanstående diagram.

Hydrologisk balans

Däremot ser vi också att prognosen för 10 veckor framåt pekar nedåt. Den har varit en god indikator tidigare och uppvisar också trender.

Vi rekommenderar alltså försiktigt köp av el, t ex EL S, som har mindre risk än BULL EL X4 S.

Naturgas

Naturgaspriset har varit fallande sedan maj, men har rekylerat upp i augusti. Vi tror att det handlar om just en rekyl och att priset kommer att vända ner igen.

Analys på naturgaspriset

EIA räknar med att år 2013 blir det sjätte året på raken med rekordproduktion av naturgas i USA.

Guld & Silver

Guldpriset har rekylerat upp och nått upp till nivåer där rekylen torde stöta på motstånd i det korta perspektivet.

Graf över guldprisets utveckling

Den största börshandlade investeringsprodukten på guld, GLD, som investerare sålt av friskt under våren, har faktiskt attraherat nettoinflöden för första gången sedan november förra året. Vi ser antal GLD-bevis utestående i röd kurva nedan och guldpriset som den tunnare svarta.

Guldpris och utestående andelar av ETF-fonden GLD

Återigen ser vi att det faktiskt är guldpriset som är den ledande faktorn och investerarna som följer efter.

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. I fredags bröt priset upp från en flagga. Flagg-formationer ser man ofta i efterhand ”på halv stång”, dvs i mitten av en uppgång. Detta gör att prisuppgången skulle kunna nå upp till 27 dollar per ozt. Å andra sidan finns ett starkt motstånd redan vid 25 dollar, där rekylen uppåt i april tog slut.

Silverpriset i dollar för investerare

Innan sommaruppehållet skrev jag att nedgången troligtvis skulle nå så långt ner som till 20 dollar. Vi vill knappast fortsätta vara köpta i BEAR och har förhoppningsvis lämnat den positionen under sommaren, men i dagsläget vill vi inte heller riktigt gå in i BULL, eftersom det är så nära motstånd strax ovanför dagens nivå. Vi avvaktar ett bättre köptillfälle, alltså.

Nedan ser vi kvoten mellan guldpriset och silverpriset. När folk under 2011 trodde att en storbank sålt mer ”papperssilver” än vad som fanns i världen, gick kvoten ner till rekordlåga 30. Därefter har silver tappat mark dubbel så mycket som guld och kvoten nästan nått 70. Detta hänger ihop med baisse-marknaden. Silver brukar ta ut svängarna mer än vad guldmarknaden gör. När så vinden vände i augusti, har silvermarknaden varit snabbare än guldmarknaden. Silver handlar nu i linje med det historiska medelvärdet på kvoten till guld, som är ca 50. Idag är det alltså egalt om man köper silver eller guld.

Kvot mellan silverpris och guldpris under flera år

Platina & Palladium

Amplats, som under sex månader gått igenom sin verksamhet har kommit fram till att reducera arbetsstyrkan med 6900 personer, vilket är mindre än de 14,000 som bolaget initialt siktat på i januari. 6,900 anställda är 12.5% av de totalt 48,000 anställda. Som tidigare har meddelats minskar produktionen till 2.2 – 2.4 miljoner troy uns (mozt). Produktionen förra året (2012) var 2.38 moztoch under 2011, 2.53 mozt. 2012 års produktion drabbades av strejkerna vid gruvorna i Sydafrika. Produktionsneddragningarna går långsammare än väntat och den här besvikelsen är tydligt ”bearish”.

Platina har stigit upp till ett tekniskt motstånd, där priset har vänt ner tidigare i år. Nedan ser vi ett veckochart för de senaste fem åren. Det är ett otydligt läge, där motståndet som finns vid dagens nivå spelar en avgörande roll.

Teknisk analys på platinapriset

Palladiumpriset ligger precis under ett tekniskt motstånd. Det är en mycket spännande situation rent tekniskt. Motståndet har hållit så många gånger, att ett brott uppåt från den skulle signalera en större förändring i palladiummarknaden. Än så länge ser motståndet dock ut att hålla. Gissningsvis håller motståndet och priset rekylerar nedåt i det korta perspektivet. Skulle motståndet brytas uppåt, vill vi naturligtvis vara köpta palladium.

Palladiumpriset i neutral position enligt analys

Vi är för närvarande neutrala platina och palladium.

Koppar

Kinas har länge hämtat material från sina lager som i mars var 1 miljon ton koppar. Nu har lagren nått ner till 300 tton. Kinas import har därför tvingats vända upp under sommaren. ICSG publicerade estimat i maj, som visade en efterfrågan större än utbudet (underskott) för första gången på 7 månader. Underskottet var 17,000, ton, men ändå ett underskott. De första fem månaderna i år visade på ett överskott på 250,000 ton. Under förra året var marknaden i underskott med 400,000 ton. Det tycks onekligen som om kopparmarknaden har blivit bättre balanserad än vad man tidigare trott. Vi tror därför att priset har gott stöd på nedsidan.

Bra tillfälle att köpa koppar,

Vi förväntar oss fortsatt hög volatilitet. Vår kortsiktiga bedömning talar för uppsidan och vi rekommenderar därför köp av BULL KOPPAR X2 S eller X4 S.

Aluminium

Det har under lång tid producerats mer aluminium än vad som efterfrågats och priset har legat under den nivå som krävs för lönsamhet. Under det första halvåret i år gjordes dock produktionsneddragningar i Kina på 600 – 700 tusen ton. Denna produktionsneddragning har dock ersatts av ny kapacitet. Rusal presenterade mer omfattande försök att åtminstone få marknaden i balans. När bolaget presenterade sin halvårsrapport, annonserade de produktionsneddragningar på 300 till 357 tusen ton. De uppmanade också branschkollegor att göra detsamma. De sade att 2/3 av global produktion var olönsam vid dagens priser. Alcoa var näst på tur att rapportera och de annonserade en neddragning på 200 tusen ton i Brasilien. Det finns mycket kvar att göra i en marknad som årligen har ett överskott på 500,000 – 1 miljon ton. Efterfrågan ökar med ungefär 6% per år. Premier för fysisk vara har sjunkit som en effekt av LME:s förslag som syftar till att korta köerna i LME-systemet. Vi förväntar oss en gradvis effekt på produktionen det kommande året – dvs successivt lägre fysiska premier och ytterligare produktionsneddragningar.

Aluminiumpriset

Nedan ser vi produktionskostnadskurvan och LME priset + den fysiska premien.

Produktionskostnadskurvan för aliminium

Zink

Sedan kursfallet under våren har priset på zink funnit stöd vid 1800 dollar per ton och konsoliderat mellan den nivån på nedsidan och 1950 dollar på ovansidan. I slutet av juli / början av augusti tog sig priset över motståndet.

Fundamentalt har zink i flera år varit överskott, dvs produktionen har varit större än konsumtionen. Enligt ILZG visade det första halvåret i år ett överskott på 44,000 ton. Det ska jämföras med överkottet på 157 ton förra året. ”Bull caset” på zink, som baserar sig på att en betydande gruvkapacitet kommer att stängas de närmaste åren, är fortfarande intakt. Gruvor med 1.5 mt produktion per år väntas stänga under perioden 2013 – 2016. 450,000 ton gruvproduktion förväntas bli nedlagd under 2013 –
2014.

Nedan ser vi kursgrafen och lagren vid LME.

Som vi ser är lagren mycket stora – över 1 miljon ton – bara i LME:s lagerhus.

Zink, kursgrafen och lagren vid LME

Nickel

Det huvudsakliga diskussionsämnet i nickelmarknaden är alltjämt överproduktionen av tackjärn med nickelinnehåll i Kina (så kallat Nickel Pig Iron, NPI). Den senaste tekniken, RKEF, har sänkt marginalkostnaden, vilket ytterligare pressat priserna. Detta visar hur viktig teknikutveckling kan vara för prisutvecklingen på råvaror, vilket bland andra ekonomiprofessorn Julian Simon förklarat. En effekt av den ökade användningen av NPI hos kinesiska producenter av rostfritt stål, är ett överutbud av nickel i Kina. Rekordnivån på LME-lagren har huvudsakligen orsakats av inleveranser till lagerhuset i Johor i Malaysia. Det handlar troligen om metall som exporterats från Kina.

Gruvbranschen lider definitivt av dagens låga priser och marknaden behöver se gruvor läggas ner för att åstadkomma balans i utbud och efterfrågan.

Nickelpris, LSNI-index

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Not below USD 70/b and aiming for USD 80/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia again reminded the global oil market who is king. Oil price is ticking carefully upwards today as investors are cautious after having burned their fingers in the production cut induced rally to (almost) USD 90/b which later faltered. We expect more upside price action later today in the US session. The 1 m b/d Saudi cut in July is a good tactic for the OPEC+ meeting on 4-6 July. Unwind if not needed or force all of OPEC+ to formal cut or else….Saudi could unwind in August. The cut will unite Saudi/Russia and open for joint cuts if needed. I.e. it could move Russia from involuntary reductions to deliberate reductions

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Adjusting base-lines and formalizing and extending May cuts to end of 2024. OPEC+ this weekend decided to extend and formalize the voluntary agreement of cuts in May. These cuts will now be and overall obligation for the group to produce 40.5 m b/d  on average in 2024 (not including natural gas liquids). There were some adjustments to reference production levels where African members got lower references as they have been unable to fill their quotas. UAE on the other hand got a 200 k b/d increase in its reference production level to match actual capacity increases. It was also a discussion of whether to change the baseline for Russia’s production. But these changes in baselines won’t make any immediate changes to production.

Unilateral cut of 1 m b/d by Saudi in July. The big surprise to the market was the unilateral 1 m b/d cut of Saudi Arabia for July. To start with it is for July only though it could be extended. The additional cut will 

1) Make sure the oil price won’t fall below 70
2) Prevent inventories from rising
3) Help prevent capex spending in upstream oil and gas globally is not getting yet another trough
4) Make for a great tactical negotiation setup for next OPEC+ meeting on 4-6 July
       a) If the 1 m b/d July cut is unnecessary, then it will be un-winded for August
       b) If it indeed was needed then Saudi can strong-arm rest of OPEC+ to make a combined cut from August. Else Saudi could revive production by 1 m b/d from August and price will fall.
5) It is roughly aligning actual production by Russia and Saudi Arabia. Actually it is placing Saudi production below Russian production. But basically it is again placing the two core OPEC+ members on equal footing. Thus opening the door for combined Saudi/Russia cuts going forward if needed.

Saudi produced / will produce /Normal production:
April: 10.5
May: 10.0
June: 10.0
July: 9.0
Normal prod: 10.1

Oil price to strengthen further. Especially into the US session today. We expect crude oil prices to strengthen further and especially into the US session today. Price action has been quite careful in response to the surprise 1 m b/d cut by Saudi Arabia so far today. Maybe it is because it is only for one month. But mostly it is probably because the market in recent memory experienced that the surprise cut for May sent the Dated Brent oil price to USD 88.6/b in mid-April before it again trailed down to almost USD 70/b. So those who joined the rally last time got burned. They are much more careful this time around.

USD 80/b is the new USD 60/b and that is probably what Saudi Arabia is aiming for. Not just because that is what Saudi Arabia needs but also because that is what the market needs. We have seen a sharp decline in US oil rig count since early December last year and that has taken place at an average WTI price of USD 76/b and Brent average of USD 81/b. Previously the US oil rig count used to expand strongly with oil prices north of USD 45/b. Now instead it is declining at prices of USD 75-80/b. Big difference. Another aspect is of course inflation. US M2 has expanded by 35% since Dec 2019 and so far US CPI has increased by 17% since Dec 2019. Assume that it will rise altogether by 30% before all the stimulus money has been digested. If the old oil price normal was USD 60/b then the new should be closer to USD 80/b if adjusting for a cumulative inflation increase of 30%. But even if we just look at nominal average prices we still have USD 80/b as a nominal average from 2007-2019. But that is of course partially playing with numbers.

Still lots of concerns for a global recession, weakening oil demand and lower oil prices due to the extremely large and sharp rate hikes over the past year. That is the reason for bearish speculators. But OPEC+ has the upper hand. This is what we wrote recently on that note: ”A recession is no match for OPEC+”

Aligning Saudi production with Russia. Russian production has suffered due to sanctions. With a 1 m b/d cut in July Saudi will be below Russia for the first time since late 2021. Russia and Saudi will again be equal partners. This opens up for common agreements of cuts. Reduced production by Russia since the invasion has been involuntary. Going forward Russia could make deliberate cuts together with Saudi.

Graph over Russia and Saudi oil production
Source: Rystad data

Short specs in Brent and WTI at 205 m barrels as of Tuesday last week. They will likely exit shorts and force the oil price higher.

Short specs in Brent and WTI
Source: Blberg data

Long vs. Short specs in Brent and WTI at very low level as of Tuesday last week. Will probably bounce back up.

Long vs. Short specs in Brent and WTI
Source: Blbrg data

US oil rig count has declined significantly since early Dec-2022 at WTI prices of USD 76/b and Brent of USD 81/b (average since Dec-2022).

US oil rig count
Source: Blbrg data

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms. Recent market memory is USD 57.5/b average from 2015-2019. But that was an extremely bearish period with booming US shale oil production.

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms.
Source: Blberg data. SEB graph and calculations
Förstsätt läsa

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Populära