Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 26 augusti 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

Köp- och sälj-rekommendationer på råvaror från SEB

*) Avkastningen lämnar vi blank här eftersom det har varit ett två månaders uppehåll. Generellt sett har dock rekommendationerna varit lyckosamma med kraftiga nedgångar i priset på t ex spannmål och oljeväxter och prisuppgång på basmetaller.

Inledning

I detta första veckobrev efter sommaruppehållet går vi över till neutral på vete och majs, men behåller sälj på soja och raps, som idag rusat nästan 100 cent (sojan) och rapsen förmodligen öppnar upp kraftigt idag vid 11-tiden när börsen öppnar. Det handlar dock om rekyler. I synnerhet raps tycker vi ser färdigt ut vad gäller rekylen och rekommenderar en kortsiktig kort position, dvs BEAR RAPS X4 S.

Vi går också över till neutral på silver och guld. Det hade varit köp för några veckor sedan, men rekylen har gått för långt upp nu.

Vi går över till köp-rekommendation på elen. Det är historiskt låga priser och även om ”tajmingen” kan vara lite ”off” i värsta fall, tror vi att priset generellt sett kommer att vara högre i framtiden. Oljepriset har stärkt sig, som vi trott, men ligger nu väl högt. Oljemarknaden är speciell som placering, eftersom ”backwardation” genererar inkomster till certifikatinnehavaren över tid. Men det är en fördel om man kan göra placeringen på en lägre prisnivå än dagens.

Många råvaror ligger sedan lång tid i fallande pristrender. Några har gjort det i nästan tre år som kaffe och socker, några har gjort det sedan i december (spannmål och oljeväxter) och några tycks ha nått det ”fundamentala golvet” redan, som utgörs av att produktionskostnaden är högre än dagspriset. Då de tar tid för producenter att fatta att det finns en överproduktion, som måste rättas till genom att lägga ner, finns en möjlighet för priset att göra en ”overshooting”. Vi tror att det är vad som håller på att hända i råvarumarknaden. I vissa fall, som ädelmetallerna guld och silver, har återhämtningen redan kommit igång. I andra har det ännu inte inträffat, som t ex i kaffe och socker. Vad gäller vete och oljeväxter kanske den här fasen inte nås förrän nästa år.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Samtidigt har det nyligen publicerats överraskande postiva data på hur eknomin går i världen. I förra veckan publicerades överraskande positiv inköpschefsstatistik i Kina, Tyskland och Europa som helhet. Huspriserna i USA steg med 7.7% jämfört med förra året i juni. De ledande indikatorerna för USA:s ekonomi fortsätter att stärkas. Nu är de på sin högsta nivå sedan sommaren 2008. Detta bör allt annat lika leda till högre efterfrågan på råvaror. Häri finns kanske ”triggern” som kan få priser på vissa råvaror att stiga, givet att ett tidigare överskott i produktionskapacitet reducerats.

Detta gör också råvaror till ett intressant placeringsalternativ när räntorna stiger och gör obligationer oattraktiva, börsen fått säljrekommendation av flera stora globala investmentbanker (Morgan Stanley förutspår t ex en 10% korrigering under hösten).

Råolja – Brent

I det sista veckobrevet innan sommaruppehållet skrev jag att ”Tekniskt ser det ut som om uppgången har goda chanser att bryta igenom motståndet på 105 dollar och kanske gå upp mot 107 dollar i det mycket korta perspektivet av den kommande veckan. ”Vad vi fick var en uppgång till strax under 107 dollar, sedan en kraftig rekyl ner till 100 dollar och därefter en ny uppgång som fortfarande pågår. I fredags stängde spotkontraktet på 111.04 dollar. Som vi ser i diagrammet nedan, finns ett motstånd på 111.87 dollar, markerad av toppen i början på april och testad (höll) nu i augusti.

Analys på råolja

Råoljelagren i USA, som vi vant oss vid att se på en hög nivå, har fallit och ligger nu under förra årets nivå och nära det femåriga intervallet för åren 2007 – 2011. Nedan ser vi amerikanska råoljelager enligt DOE i tusen fat. Den svarta kurvan är 2012 års lagernivåer vecka för vecka och den lilla röda linjen är 2013 års nivå.

Oljelager i USA

Importen fortsätter att hålla sig under förra årets nivå.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Import av olja till USA

Vår vy är neutral. Det kan bli svårt för oljepriset att ta sig över det tekniska motståndet på 111.87 dollar.

Elektricitet

Tidningen Privata Affärer publicerade i veckan som gick en artikel om de låga vattennivåerna i magasinen – med varningen att elpriset kan bli högt i vinter. Eftersom fokus redan är på elpriset i vinter, hoppar vi direkt till första kvartalets kontrakt. Det är inte det som är underliggande för EL S och BULL EL X4 S just nu, men i början på september rullas det in i det kontraktet, så vi kan lika gärna titta på det nu. Rullning betyder att värdeförändringen på certifikaten slutar att uppdateras med de procentuella dagsförändringarna i priset på det tredje kvartalets kontrakt och ersätts med de procentuella dagsförändringarna i det fjärde kvartalets kontrakt. Även om kontrakten prismässigt ligger på olika nivåer, blir det alltså inget ”hopp” i värdet på certifikatet.

Nedan ser vi prisdiagrammet på det första kvartalets 2014 kontrakt. Vad vi ser är successivt lägre toppar sedan mars månad, och successivt högre bottnar sedan juni. Detta bildar en inom den tekniska analysen, klassiskt så kallad ”triangelformation”. Man ser dem ofta vid trendvändningar. I det här fallet är den huvudsakliga trenden nedåtriktad. Man bör alltid vänta på utbrott från triangeln, men med tanke på dels att priset är riktigt lågt i ett historiskt perspektiv och att det varit en varm och regnfattig sommar, med underskott i vattenmagasinen, ett år äldre kärnkraftverk, så skulle det inte förvåna om priset steg.

Diagram för elpriset första kvartalet 2014

Vi ska se lite mer i perspektiv hur lågt elpriset är just nu. Nedan ser i spotkontraktet på ”årskontraktet” för el, dvs vad det skulle kosta att prissäkra ett helt kalenderår. Just nu är underliggande priset för att prissäkra leverans av el under hela år 2014. Diagrammet är på månadsbasis.

Utveckling för elpriset under 10 år

Vi tror att det är riktigt låga priser på el just nu. Det är orsakat av riktigt låga priser på kol, bottennivåer på utlsläppsrätter och allmän lågkonjunktur. Även om ”tajmingen” kan missa, är elpriset nedtryckt av att alla faktorer är i botten. Det borde rimligtvis vara bättre att vara köpt än att vara såld elpriset. I synnerhet som tillväxten, t ex i USA tycks vara på väg tillbaka.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Hydrologisk balans har fortsatt att stiga, som vi ser i nedanstående diagram.

Hydrologisk balans

Däremot ser vi också att prognosen för 10 veckor framåt pekar nedåt. Den har varit en god indikator tidigare och uppvisar också trender.

Vi rekommenderar alltså försiktigt köp av el, t ex EL S, som har mindre risk än BULL EL X4 S.

Naturgas

Naturgaspriset har varit fallande sedan maj, men har rekylerat upp i augusti. Vi tror att det handlar om just en rekyl och att priset kommer att vända ner igen.

Analys på naturgaspriset

EIA räknar med att år 2013 blir det sjätte året på raken med rekordproduktion av naturgas i USA.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Guld & Silver

Guldpriset har rekylerat upp och nått upp till nivåer där rekylen torde stöta på motstånd i det korta perspektivet.

Graf över guldprisets utveckling

Den största börshandlade investeringsprodukten på guld, GLD, som investerare sålt av friskt under våren, har faktiskt attraherat nettoinflöden för första gången sedan november förra året. Vi ser antal GLD-bevis utestående i röd kurva nedan och guldpriset som den tunnare svarta.

Guldpris och utestående andelar av ETF-fonden GLD

Återigen ser vi att det faktiskt är guldpriset som är den ledande faktorn och investerarna som följer efter.

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. I fredags bröt priset upp från en flagga. Flagg-formationer ser man ofta i efterhand ”på halv stång”, dvs i mitten av en uppgång. Detta gör att prisuppgången skulle kunna nå upp till 27 dollar per ozt. Å andra sidan finns ett starkt motstånd redan vid 25 dollar, där rekylen uppåt i april tog slut.

Silverpriset i dollar för investerare

Innan sommaruppehållet skrev jag att nedgången troligtvis skulle nå så långt ner som till 20 dollar. Vi vill knappast fortsätta vara köpta i BEAR och har förhoppningsvis lämnat den positionen under sommaren, men i dagsläget vill vi inte heller riktigt gå in i BULL, eftersom det är så nära motstånd strax ovanför dagens nivå. Vi avvaktar ett bättre köptillfälle, alltså.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nedan ser vi kvoten mellan guldpriset och silverpriset. När folk under 2011 trodde att en storbank sålt mer ”papperssilver” än vad som fanns i världen, gick kvoten ner till rekordlåga 30. Därefter har silver tappat mark dubbel så mycket som guld och kvoten nästan nått 70. Detta hänger ihop med baisse-marknaden. Silver brukar ta ut svängarna mer än vad guldmarknaden gör. När så vinden vände i augusti, har silvermarknaden varit snabbare än guldmarknaden. Silver handlar nu i linje med det historiska medelvärdet på kvoten till guld, som är ca 50. Idag är det alltså egalt om man köper silver eller guld.

Kvot mellan silverpris och guldpris under flera år

Platina & Palladium

Amplats, som under sex månader gått igenom sin verksamhet har kommit fram till att reducera arbetsstyrkan med 6900 personer, vilket är mindre än de 14,000 som bolaget initialt siktat på i januari. 6,900 anställda är 12.5% av de totalt 48,000 anställda. Som tidigare har meddelats minskar produktionen till 2.2 – 2.4 miljoner troy uns (mozt). Produktionen förra året (2012) var 2.38 moztoch under 2011, 2.53 mozt. 2012 års produktion drabbades av strejkerna vid gruvorna i Sydafrika. Produktionsneddragningarna går långsammare än väntat och den här besvikelsen är tydligt ”bearish”.

Platina har stigit upp till ett tekniskt motstånd, där priset har vänt ner tidigare i år. Nedan ser vi ett veckochart för de senaste fem åren. Det är ett otydligt läge, där motståndet som finns vid dagens nivå spelar en avgörande roll.

Teknisk analys på platinapriset

Palladiumpriset ligger precis under ett tekniskt motstånd. Det är en mycket spännande situation rent tekniskt. Motståndet har hållit så många gånger, att ett brott uppåt från den skulle signalera en större förändring i palladiummarknaden. Än så länge ser motståndet dock ut att hålla. Gissningsvis håller motståndet och priset rekylerar nedåt i det korta perspektivet. Skulle motståndet brytas uppåt, vill vi naturligtvis vara köpta palladium.

Palladiumpriset i neutral position enligt analys

Vi är för närvarande neutrala platina och palladium.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Koppar

Kinas har länge hämtat material från sina lager som i mars var 1 miljon ton koppar. Nu har lagren nått ner till 300 tton. Kinas import har därför tvingats vända upp under sommaren. ICSG publicerade estimat i maj, som visade en efterfrågan större än utbudet (underskott) för första gången på 7 månader. Underskottet var 17,000, ton, men ändå ett underskott. De första fem månaderna i år visade på ett överskott på 250,000 ton. Under förra året var marknaden i underskott med 400,000 ton. Det tycks onekligen som om kopparmarknaden har blivit bättre balanserad än vad man tidigare trott. Vi tror därför att priset har gott stöd på nedsidan.

Bra tillfälle att köpa koppar,

Vi förväntar oss fortsatt hög volatilitet. Vår kortsiktiga bedömning talar för uppsidan och vi rekommenderar därför köp av BULL KOPPAR X2 S eller X4 S.

Aluminium

Det har under lång tid producerats mer aluminium än vad som efterfrågats och priset har legat under den nivå som krävs för lönsamhet. Under det första halvåret i år gjordes dock produktionsneddragningar i Kina på 600 – 700 tusen ton. Denna produktionsneddragning har dock ersatts av ny kapacitet. Rusal presenterade mer omfattande försök att åtminstone få marknaden i balans. När bolaget presenterade sin halvårsrapport, annonserade de produktionsneddragningar på 300 till 357 tusen ton. De uppmanade också branschkollegor att göra detsamma. De sade att 2/3 av global produktion var olönsam vid dagens priser. Alcoa var näst på tur att rapportera och de annonserade en neddragning på 200 tusen ton i Brasilien. Det finns mycket kvar att göra i en marknad som årligen har ett överskott på 500,000 – 1 miljon ton. Efterfrågan ökar med ungefär 6% per år. Premier för fysisk vara har sjunkit som en effekt av LME:s förslag som syftar till att korta köerna i LME-systemet. Vi förväntar oss en gradvis effekt på produktionen det kommande året – dvs successivt lägre fysiska premier och ytterligare produktionsneddragningar.

Aluminiumpriset

Nedan ser vi produktionskostnadskurvan och LME priset + den fysiska premien.

Produktionskostnadskurvan för aliminium

Zink

Sedan kursfallet under våren har priset på zink funnit stöd vid 1800 dollar per ton och konsoliderat mellan den nivån på nedsidan och 1950 dollar på ovansidan. I slutet av juli / början av augusti tog sig priset över motståndet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Fundamentalt har zink i flera år varit överskott, dvs produktionen har varit större än konsumtionen. Enligt ILZG visade det första halvåret i år ett överskott på 44,000 ton. Det ska jämföras med överkottet på 157 ton förra året. ”Bull caset” på zink, som baserar sig på att en betydande gruvkapacitet kommer att stängas de närmaste åren, är fortfarande intakt. Gruvor med 1.5 mt produktion per år väntas stänga under perioden 2013 – 2016. 450,000 ton gruvproduktion förväntas bli nedlagd under 2013 –
2014.

Nedan ser vi kursgrafen och lagren vid LME.

Som vi ser är lagren mycket stora – över 1 miljon ton – bara i LME:s lagerhus.

Zink, kursgrafen och lagren vid LME

Nickel

Det huvudsakliga diskussionsämnet i nickelmarknaden är alltjämt överproduktionen av tackjärn med nickelinnehåll i Kina (så kallat Nickel Pig Iron, NPI). Den senaste tekniken, RKEF, har sänkt marginalkostnaden, vilket ytterligare pressat priserna. Detta visar hur viktig teknikutveckling kan vara för prisutvecklingen på råvaror, vilket bland andra ekonomiprofessorn Julian Simon förklarat. En effekt av den ökade användningen av NPI hos kinesiska producenter av rostfritt stål, är ett överutbud av nickel i Kina. Rekordnivån på LME-lagren har huvudsakligen orsakats av inleveranser till lagerhuset i Johor i Malaysia. Det handlar troligen om metall som exporterats från Kina.

Gruvbranschen lider definitivt av dagens låga priser och marknaden behöver se gruvor läggas ner för att åstadkomma balans i utbud och efterfrågan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nickelpris, LSNI-index

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära