Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 18 november 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

Bra investeringar i råvaror enligt SEB

*) Avkastningen anges för 1:1 certifikaten där både BULL och 1:1 certifikat är angivna.

Inledning

Energi handlades upp i förra veckan. OLJA S och EL S steg båda med 4%. Basmetallerna inledde veckan med att fortsätta nedåt, men vände upp mot slutet av veckan. Jordbruksprodukterna handlades allmänt sett något svagt under lugn handel. Det kommer inte att komma så mycket ny information om spannmål och oljeväxter förrän i januari och det finns lite information just nu att handla på.

Ädelmetallerna, som prismässigt inte rosat marknaden alls i år, fick tillbaka lite glans i veckan.

Politiska uttalanden efter det tredje kinesiska politiska plenarmötet (under den 18:e kinesiska folkkongressen) var från början en stor besvikelse för marknaden, som omedelbart fick kinesiska aktier och industrimetaller på fall. Marknaden hade hoppats och förväntat starkare signaler om reformer (liberalisering). Politiska uttalanden från sådana plenarsammanträden, är dock alltid mycket generella och tydligare signaler kan komma under de närmaste veckorna. Marknaderna återhämtade återhämtade sig.

Den tillträdande nya chefen för USA:s centralbank, Janet Yellen sade i veckan: ”Jag anser att det är viktigt att vi gör vad vi kan för att främja en mycket stark återhämtning” Hon placerade sig starkt bakom Bernankes penningpolitik med kvantitativa lättnader, och kommer att fortsätta dessa. Billiga pengar kommer alltså att strömma in i Kina och andra tillväxtmarknader. Detta gav globala aktiemarknader understöd de senaste dagarna. Det har också resulterat i att likvideringen av placeringar i guld har stannat av.

Råolja – Brent

Oljepriset fortsatte att återhämta förlorad mark i veckan som gick. EPA (i USA) meddelade i fredags att inblandningen av biobränslen i amerikanska drivmedel ska sänkas. Det var en förlust för den amerikanska jordbrukslobbyn och en vinst för petroleumindustrin. Prisuppgången i USA är nästan uppe vid det tekniska motståndet 110 dollar och vi tycker att man ska avvakta med köp just nu, även om vi generellt sett tycker att man bör vara köpt OLJA S i en diversifierad sparportfölj.

Bra att investera i Olja S

I onsdagens DOE-rapport steg råoljelagren för åttonde veckan på raken. Lagernivåerna ligger nu återigen på rekordnivåer för den här tiden på året, högre än förra året.

Lagren av råolja stiger

Lagerökningen i USA har hänger dock ihop med en något högre import än de senaste veckorna, som vi ser i diagrammet nedan.

Högre import av råolja

Vi tycker att priset är något ”högt” i dag, och även om vi som sagt tycker att OLJA S erbjuder bra avkastning via rabatten på oljeterminerna, tror vi det är bättre att vänta med köp.

Elektricitet

Elpriset, det första kvartalets kontrakt, gick upp till motståndet i diagrammet nedan, vid 42.35 euro och föll sedan tillbaka för att stänga på 41.60 på veckan. Veckans prisuppgång i el och en starkare euro mot kronan ledde till att EL S steg med 4% och BULL EL X4 S med 14%. Om fredagens nedgång fortsätter i veckan, är det troligt att rekylen nedåt åtminstone går till 41 euro, där det finns ett visst stöd.

Nedan ser vi prisdiagrammet för det första kvartalet 2014:s kontrakt, uppdaterat till i fredags.

Prisdiagram för elpriset

Nedan ser vi priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin. Priset slutade veckan med att falla ner till 55-dagars glidande medelvärde igen. Prisuppgången lyckades inte ta priset över 83 dollar, som nu är ett motstånd för vidare uppgång.

Prisdiagram på energikol

Prisutvecklingen på utsläppsrätter har blivit allt lugnare. Vi tror att det är ett temporärt lugn. En avtagande volatilitet på svagt sjunkande kurser, kan plötsligt vändas i en snabb uppgångsfas.

Prisutveckling på utsläppsrätter

Hydrologisk balans ser vi nedan. Vi ser särskilt att 10-veckorsprognosen föll i veckan och indikerar nu ett hydrologiskt underskott på 8 TWh.

Hydrologisk balans

Vi rekommenderar köp av EL S eller BULL EL X4 S, men tycker man kan avvakta någon dag in i veckan ifall marknaden öppnar ner på måndag.

Naturgas

Naturgaspriset som för två veckor sedan fann stöd på 3.40 och vände upp till 3.60, har efter en hastig rekyl fortsatt uppåt. Trenden är dock nedåtriktad och man de som väntar på ett tillfälle att köpa BEAR kan snart få det.

Naturgaspriset

Metaller

Metallerna gynnades allmänt av Yellens besked om att fortsätta Bernankes inslagna linje med kvantitativa lättnader och en expansiv penningpolitik.

Koppar

Kopparpriset föll hela vägen ner till 7000 dollar per ton, där marknaden har gott stöd. I fredagskvällens handel på COMEX i New York kom köpare in och handlade upp marknaden.

Koppar en bra investering

Vi tycker att prisfallet har gett en möjlighet att komma in på den långa sidan till bra pris och rekommenderar köp av KOPPAR S.

Aluminium

Aluminium, som är den basmetall vi och de flesta bedömare är mest skeptiska till som placering, har den senaste månaden handlats ner till de lägsta nivåerna de senaste åren, sommarens bottennivåer. Med tanke på hur väl etablerad den bottennivån är, tror vi inte att den kommer att brytas den här gången heller. Vi tror att priset kommer att vända upp från den här låga nivån, och kanske gå till 1850 eller till 1900 dollar per ton. Därför gör vi en kortsiktig rekommendation att köpa ALUMINIUM S.

Aluminium i graf

Zink

Det finns inte så mycket att rapportera om zink den här veckan. Priset fortsatte förra veckans rekyl nedåt i början av veckan, men köpare kom sedan in och gav stöd. Den försiktiga uppåtgående trenden är inte bruten och vi tycker att man kan passa på att försiktigt köpa mer ZINK S.

Zinkpriset

Nickel

Vår grundsyn är att man ska försöka köpa nickel, i synnerhet om priset kommer ner mot 13,500 dollar per ton. Som vi ser i prisdiagrammet nedan, är priset nere vid den bottennivå som började etableras under juli och vi tror att det är ett bra köptillfälle nu.

Nickelpriset i graf

LME-lagren av nickel ökade med 4.7 kt till 245 kt senaste 7 dagarna med en liten nedgång i Nederländerna och ytterligare lagerbyggnad i Malaysia. Contangot har ökat längre ut på terminskurvan. När lagren ökar, skapar det kö för att få ut nickel från lagren längre fram. Nedanför ser vi en bild på LME-lagren och priset på 3-månaders terminskontrakt.

Nickellager

Metal Bulletin Research förutspår att lagren av nickel kommer att fortsätta öka både under 2014 och 2015. Det har inte kommit några nyheter om stängningar av nickelgruvor. Många rubriker om Talvivaara, som måste omstrukturera skulden och reserverna har sjunkit 66 %. Aktieägarna har inte varit villiga att skjuta till mer pengar. Tyfonen som drabbat sydöstra Asien, verkar inte ha förstört nickel produktionen i Filippinerna. Sumitomo meddelade att deras smältverk i Filippinerna producerat sin första nickel och exporterat metallen till Japan.

Vår grundsyn att man bör försöka köpa nickel och rekommenderar köp av NICKEL S. Priset (cash och 3 månaders termin, som vi alltid avser), går att följa på www.basemetals.com

Guld

Guldpriset (i dollar) gick i veckan ner och testade det tekniska stödet och steg mot slutet av veckan till 1290 dollar. Trenden är nedåtriktad, men volatiliteten har sjunkit, med allt mindre kursrörelser. Det är ett mönster som ibland förebådar en trendvändning uppåt, men det återstår att se.

Guldpriset

I termer av kronor, har priset hållit sig stabilt, med endast marginella prisrörelser under veckan. Vi ser kursdiagrammet på priset i kronor för ett troy uns nedan. Notera att vi inte har någon teknisk köpsignal, men vi har ett tekniskt stöd vid 8000 kr. Trenden är fortfarande nedåtriktad.

XAUSEK

I diagrammet nedan ser vi antalet uns som innehas av börshandlade fonder det senaste halvåret. Den gula kurvan avser guld och den svarta silver. Utflödet ur guldfonder har minskat i november, medan utflödet ur silverfonder ökat.

Hur mycket guld och silver som finns i ETF-fonder

World Gold Council rapporterade i veckan att efterfrågan på guld under det tredje kvartalet minskat med 21% sedan förra året till 868.5 ton. Det är framförallt utflöden ur börshandlade fonder som ligger bakom. Investeringsefterfrågan har minskat med 56% sedan förra året. Efterfrågan på fysiskt guld har ökat något till 304 ton, medan börshandlade produkter haft ett utflöde på 119 ton. Utbudet av guld har också minskat, trots att gruvproduktionen ökat något. Det är skrotningen (av smycken) som står för minskningen.

I dessa siffror ligger också en viss nyckel till hur en uppgång skulle kunna börja. Fysiskt investeringsguld säljs sällan, eftersom det inte är lika likvitt som börshandlade produkter. Skulle investeringsflödet i börshandlade produkter vända, t ex motiverat av låga eller ännu lägre räntor och en fortsatt expansiv penningpolitik, kan det ge marknaden stöd.

Trots att det finns vissa positiva tecken, tycker vi dock att det är för tidigt och för spekulativt att köpa guld just nu och föredrar att vänta till dess det skett ett trendbrott.

Silver

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Priset stängde i fredags på 20.8 dollar per uns, strax över det viktiga tekniska stödet på 20.61. Om det stödet bryts, kan priset gå ner mot 18 dollar i första hand. Om priset å andra sidan går över 22 dollar bryts den långsiktiga nedåtgående trenden. Marknaden står och väger just nu.

Silverpriset analyserat för investering

Vi fortsätter att vara neutrala guld och silver.

Platina & Palladium

Platinapriset ligger fortfarande under motståndet och kan lika gärna gå ner som upp. Men de lite mer positiva tongångarna från den tillträdande chefen för USA:s centralbank om en fortsatt mjuk penningpolitik, tror vi att det finns mer uppsida. Dessutom är arbetsmarknadskonflikten i Sydafrika snarare på väg att eskalera än att gå mot en snar lösning.

Enligt Johnson Matthey kommer efterfrågan på platina att överstiga utbudet av med den största skillnaden sedan år 1999. Sammanlagt blir underskottet 605 000 ozt, vilket är en ökning av underskottet med 78 % sedan förra året. Johnson Matthey förväntar sig en ingen lösning på problemen i Sydafrika. Impala Platinum har erbjudit en löneökning till sina anställda på 0.5%. Amplats mining skjöt med gummikulor för att skingra demonstranter vid gruvan i veckan. AMCU, den andra fackföreningen som ännu inte gått i strejk, har fått tillstånd av myndigheterna att gå i strejk om det inte sker några framsteg i löneförhandlingarna. Fackföreningen kommer att ha möten de närmaste veckorna för att besluta hur de ska göra. AMCU är den största fackföreningen vid det största platinaföretaget, Anglo American Platinum Ltd.

PwC, den välkända revisionsfirman varnade i veckan att Sydafrikas gruvindustri kan falla i ruiner på grund av höga löner och lagstadgade kostnader.

Strejken vid Northam Platinums gruva i Sydafrika fortsätter. Det är svårt att säga hur mycket platina som fallit bort från utbudet.

Prisdiagram för XPT

Priset på palladium har backat den senaste veckan, efter att ha kommit för högt upp i det prisintervall som varit rådande det senaste året. Det verkar finnas gott om material på pris över 760 dollar per uns.

Priset på palladium har backat

Enligt Johnson Matthey blir det ett underskott på 740 000 uns palladium i år, men det är 36 % lägre än underskottet var 2012.

Antalet sålda bilar i Kina i september och oktober låg på en årlig försäljningstakt på 23 miljoner bilar, vilket var mer än väntat. Den årliga ökningstakten är 20 %. Detta har dock ändå inte hindrat att priset på palladium sjunkit med 3% den senaste veckan.

Bilförsäljning i Kina

Situationen i Sydafrika tycker vi är så alarmerande att vi väljer att gå över till köprekommendation igen. Däremot behåller vi neutral på palladium.

Kaffe

Kaffepriset handlade hela veckan över den tidigare bottennivån strax över 100 cent och stängde veckan på 109 cent. 110 cent har rekylen dock ännu inte lyckats ta sig över.

På en konferens i lördags (16 nov) i Costa Rica, sade BNP Paribas kaffeanalytiker att produktionsöverskottet i år 2013/14, som började den 1 oktober sjunker till 3 miljoner säckar (à 60 Kg) från 4 miljoner säckar under 2012/13. Nästan hela överskottet utgörs av arabica. Konsumtionen av den billigare och enklare och mer lättodlade robustan ökar i tillväxtländerna så att den relativt stora produktionsökningen framförallt i Vietnam sväljs.

I fredags sänkte dock USDA estimatet för Brasiliens skörd av kaffe (huvudsakligen arabica) från 53.7 miljoner säckar till 53.1 miljoner för 2013/14, vilket är 3 miljoner säckar mindre än under 2012/13. Det står i rapporten på USDA:s hemsida att kvaliteten är sämre än förra året.

Kostnaderna väntas stiga från en nivå 2012/13 på 122 cent per pund till 134 cent per pund. Det innebär att priset ligger under en nivå där 50% av kaffeproducenterna i Brasilien gör förlust. Det är naturligtvis en ohållbart låg prisnivå. Den som vill läsa rapporten kan göra det här.

Neutral rekommendation på kaffe för investerare

Vi behåller tills vidare neutral rekommendation, tills vi ser tecken på ett trendbrott.

För analyser på övriga jordbruksråvaror se SEB Jordbruksprodukter.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Populära