SEB – Råvarukommentarer, 17 mars 2014

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

Kort sammanfattning

Råvarumarknaderna var relativt stökiga förra veckan. Koppar inledde veckan med att falla kraftigt, liksom zink. Vetepriset i USA steg med 6%, men backade med 2% i Europa. I Europa, som var soligt och varmt, men nederbördsrikt i svensk/norska fjällen, föll elpriset kraftigt och noterade en ny kontraktslägsta för det tredje kvartalet. Globalt odlingsväder har slagit om från torrt i Syd- och Nordamerika till ordentligt vått och ”rain makes grain”. Sockerpriset föll mot slutet av förra veckan och kaffepriset ser ut att vilja hänga på.

Kinas industriproduktion föll till 8.6% i årstakt i februari enligt statisktik som publicerades i torsdags. Det är ännu en bekräftelse på att landets ekonomi har problem och därmed har de flesta råvarumarknader problem. I diagrammet nedan ser vi förändringen i industriproduktion i Kina på årstakt sedan 2008.

Index

Mot slutet av veckan kom nyheten att Kinas centralbank vidgar intervallet för den kinesiska valutan. Vi tolkar det som en önskan om svagare valuta och alltså en devalvering. Därmed sällar sig Kina till alla länder som vill devalvera sina valutor, dvs öka penningmängden. Det är positivt för ädelmetallerna.

Råolja – Brent

Oljepriset sjönk under lugn handel i veckan från 109 till 108.57 dollar per fat. Vi tror att det är lugnet före stormen, när oljepriset bryter stödet i den stora triangelformation som marknaden handlar inom.

Råolja Brent

Non-commercials (investerare) är rekordköpta terminskontrakt på NYMEX i New York, enligt CFTC:s rapport i fredags. De äger terminskontrakt för 407 miljoner fat olja. År 2010 var de nästan inte köpta olja alls. Tänk om sentimentet ändrar sig!!!

Terminskontrakt

Antalet borr-riggar i USA steg i veckan till 1809 (förra veckan 1792) stycken enligt Baker Hughes. Det är återigen en ökning och bekräftar den trend vi skrev om förra veckan. Skifferboomen i USA har fått ny fart och kommer att resultera i en ännu högre produktionsökning i USA.

Antal borriggar

Årets lägsta oljepris brukar noteras i april. Förra året var det 97 dollar. I år är marknaden väsentligt svagare. Därför tror vi att priset kommer att gå ännu längre ner, kanske till 95 dollar.

Vi rekommenderar en kort position i olja, t ex med MINIS OLJA B S eller MINIS OLJA A S.

Elektricitet

Kvartal tre fortsatte falla, och nådde nästan ner till 24 euro per MWh. Varmt väder, en prognos om rikligt med nederbörd över svensk/norska fjälltrakten och ett prisfall på 7% i utsläppsrätterna bidrog till prisfallet.

Elpris

2 veckors prognos för hydrologisk balans har stigit till +7 TWh (förra veckan +5 TWh).

Hydrobalans

Priset på kol är det enda som visar styrka just nu. EU importerar kol från Ryssland och det kan vara det som påverkar priset, liksom det kan ha gjort för palladium och nickel. 80 dollar är en viktig stödnivå och det är viktigt att den inte bryts.

Kolpris, steam coal

Vi fortsätter med neutral rekommendation. Trenden är tydligt nedåtriktad, men priset är mycket lågt och söker en botten.

Naturgas

Förra veckan rekommenderade vi köp av BEAR NATGAS X4 S mot bakgrund av att priset stigit en längre tid på det kalla vädret i USA och att varmt väder nu ”borde” komma in i prognosfönstret. Samtidigt såg vi att antalet borr-riggar återigen ökar tydligt och de flesta av dem producerar gas. Japan drar igång sina kärnkraftverk nu och slutar därmed att importera LNG. Det har talats om, bland annat i en annons i New York Times i fredags som en privatperson (!) satt in med anledning av krisen i Ukraina, att EU skulle importera LNG från USA. Om det sker, som en del i det ”paket” som EU och USA ställer upp mot Ryssland efter söndagens ”val” i södra Ukraina, kan det verka stödjande på priset, men annars bör priset i första hand falla ner mot 4.30 – 4.20 dollar per MMBtu. Vi fortsätter med säljrekommendation och behåller BEAR NATGAS X4 S.

Naturgaspris

Koppar

Den väsentligt svagare industrikonjunkturen i Kina oroar. Priset på koppar har rasat med 13% hittills i år till den lägsta nivån sedan sommaren 2010. I ett tidigare veckobrev för någon tid sedan visade vi produktionskostnaden för Codelco, som är världens ledande producent av koppar. Den låg då ca 10% under priset och det senaste prisfallet bör alltså nu innebära att Codelco inte går runt. Det innebär att utbudet av koppar från nya gruvor kommer att minska på lite längre sikt, men på kort sikt kan priset gå under produktionskostnaden.

Värt att notera är dock att lagren vid LME fortfarande inte visar några tecken på att stiga utan fortsätter att falla.

Kopparpris

Vi rekommenderar neutral position i koppar.

Aluminium

Aluminiumpriset påverkades av svagheten i kopparmarknaden, men tycks än så länge ha det mest mesta bakom sig.

Aluminiumpris

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

Zinkrpriset har fallit hela vägen tillbaka från toppen vid 2150. Priset är nu vid ett tekniskt stödområde och vi tror att det är ett bra tillfälle att köpa zink vid.

Zinkpris

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X4 S.

Nickel

Nickel har till skillnad från de andra basmetallerna stigit i veckan. Som vi skrivit tidigare gynnas nickelpriset av oron för Rysslands/Ukraina-krisen. Priset har dock kommit upp till 16,000 dollar och det är en motståndsnivå, där t ex marknaden fann en botten i slutet av år 2012. Vi rekommenderar därför att man går ur långa positioner nu och lägger sig neutral.

Nickelpriset

Guld

I takt med att tillväxten tvekar såväl i Kina som i USA leder det till ökade förväntningar på monetär stimulans i Kina och mindre avtrappning av den monetära stimulansen i USA. Sådana uttalanden har också kommit från FED, bland annat att takten på ”tapering” kan diskuteras. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina och EU:s och USA:s kostnader för att handskas med detta bidrar också till att ge stöd till guldpriset. Oron för en extrem upptrappning av konflikten, även om den har liten sannolikhet påverkar också guldpriset positivt. Guldpriset är känsligt för ändringar i sannolikheten för extrema händelser av den karaktären.

Med det sagt, börjar ändå guldpriset nå upp till tekniska motstånd. Den första passerades utan större bekymmer i veckan, men den andra vid strax över 1400 dollar kan bli svårare.

Teknisk analys på gold spot

Nu har institutionella placerare börjat köpa guldfonder igen! Den gula kurvan visar antal miljoner uns som ägs via börshandlade fonder/certifikat/depåbevis. Innehaven i silver, den svarta kurvan, har ökat kraftigt sedan början av året, men förblivit oförändrad den senaste tiden.

ETF-fonders innehav av silver och guld

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld. Vi skulle vilja köpa om det kommer en rekyl.

Silver

Silverpriset steg även det lite grand i veckan men befinner sig alltjämt mellan 20.50 och 22. Ett brott på uppsidan av 22 ger en teknisk köpsignal om den skulle inträffa. Det finns just nu ingen trend i silverpriset.

Ingen trend i silverpriset

Nedan ser vi guldpriset angivet i silver (istället för dollar). Vi ser att guld är relativt dyrt i förhållande till silver, såväl i det korta perspektivet som i det långa. Vi föredrar därför att köpa silver, hellre än guld, men silverpriset ligger, som vi nämnde, fast under ett tekniskt motstånd på 22 dollar.

Guldpris i silver

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna, i synnerhet efter den rekyl som inträffat de senaste veckorna.

Platina & Palladium

Platina har problem att gå över det tekniska motståndet på 1481 dollar. Den senaste utvecklingen antyder att det finns en risk för en rekyl nedåt.

Rekylrisk i platina

Palladiumpriset tog en paus efter utbrottet förra veckan. Det är ett vanligt marknadsbeteende och man kan dessutom då och då se en rekyl ner tillbaka till utbrottsnivån. Vi tror att palladiumpriset kan stå inför en större prisrörelse uppåt och väntar oss att se bekräftelser på det först genom att passera 785 dollar som var toppnoteringen under 2013.

Palladiumpris

Vi rekommenderar alltså en neutral position i platina och en köpt position i palladium.

Kaffe

Torkan i Brasilien är av allt att döma slut. Det har regnat i veckan som gått. Prognosen från GFS-modellen för de kommande två veckorna visar onormalt mycket nederbörd över Minas Gerais. Allra mest väntas falla över den södra delen, där kaffeproduktionen är som mest intensiv.

Tekniskt noterar vi att priset har brutit stödet för den allra mest intensiva uppgången, vilket signalerar en förestående rekyl. Tekniskt stöd finns i första hand på ca 180 cent.

Kaffepris

Vi rekommenderar neutral position i kaffe, eller möjligtvis en mycket kortsiktig kort position.

Kakao

Priset på kakao i New York har gått upp från 2709 dollar per ton till 2997 sedan årsskiftet, alltså plus 10%. Uppgången är framförallt driven av en stark efterfrågan. Som vi ser i diagrammet nedan är priset på kakao återigen uppe vid 3000 dollar per ton, som är den nivå som priserna pendlade kring vid slutet av 00-talets råvaruboom åren 2009 – 2011. Det är möjligt att priset kan gå högre, men uppgångens momentum bör mattas av på de nuvarande höga nivåerna.

Kakaopris 2014 - 2014

Kakaoterminsmarknaden präglas av en stor kort position i producentledet. Enligt fredagens Commitment of Traders – rapport från CFTC, som visar läget per i tisdags, var producenter korta över 90,000 kontrakt i det amerikanska kontraktet på kakao. Investerare var köpta 80,598 kontrakt. Investerarkategorin har börjat minska sin köpta position, som vi ser i diagrammet nedan. Alla tester visar att kausaliteten går från prisrörelse till agerande hos investerare och inte tvärt om, men bilden visar i vart fall att det positiva sentimentet hos aktörer som inte enbart är ute efter att bli av med risk, utan på att försöka förutspå prisutvecklingen, har blivit lite mindre positivt (även om de fortfarande är mycket positiva).

Kakaotermin

Kakaoterminerna på LIFFE i London handlas normalt sett högre än terminerna på NYBOT i New York. I diagrammet nedan har vi kvoten mellan London-kakao och New York-kakao, omräknat till brittiska pund per ton. Det är spotkontraktet vi ser.

Kakao

Öppen balans är ungefär lika stor för både LIFFE och NYBOT, men NYBOT har nästan hela sin handel frontmånadskontraktet, vilket återspeglar positioner från indexfonder, som har valt det kontraktet och inte London-kontraktet. Londonkontraktet har en mer spridd handel och används av företag i Europa för prissäkring. Vi ser också att det råder contango i NYBOT-kontraktet för korta löptider (kanske pga long-only-indexfonder) medan det är backwardation i London-kontraktet. Även kakao följer alltså samma mönster som t ex vete, där det råder contango i USA, men backwardation i Europa.

Kakao

Vi rekommenderar en neutral position vid dagens situation.

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top