Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 17 mars 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

Kort sammanfattning

Råvarumarknaderna var relativt stökiga förra veckan. Koppar inledde veckan med att falla kraftigt, liksom zink. Vetepriset i USA steg med 6%, men backade med 2% i Europa. I Europa, som var soligt och varmt, men nederbördsrikt i svensk/norska fjällen, föll elpriset kraftigt och noterade en ny kontraktslägsta för det tredje kvartalet. Globalt odlingsväder har slagit om från torrt i Syd- och Nordamerika till ordentligt vått och ”rain makes grain”. Sockerpriset föll mot slutet av förra veckan och kaffepriset ser ut att vilja hänga på.

Kinas industriproduktion föll till 8.6% i årstakt i februari enligt statisktik som publicerades i torsdags. Det är ännu en bekräftelse på att landets ekonomi har problem och därmed har de flesta råvarumarknader problem. I diagrammet nedan ser vi förändringen i industriproduktion i Kina på årstakt sedan 2008.

Index

Mot slutet av veckan kom nyheten att Kinas centralbank vidgar intervallet för den kinesiska valutan. Vi tolkar det som en önskan om svagare valuta och alltså en devalvering. Därmed sällar sig Kina till alla länder som vill devalvera sina valutor, dvs öka penningmängden. Det är positivt för ädelmetallerna.

Råolja – Brent

Oljepriset sjönk under lugn handel i veckan från 109 till 108.57 dollar per fat. Vi tror att det är lugnet före stormen, när oljepriset bryter stödet i den stora triangelformation som marknaden handlar inom.

Råolja Brent

Non-commercials (investerare) är rekordköpta terminskontrakt på NYMEX i New York, enligt CFTC:s rapport i fredags. De äger terminskontrakt för 407 miljoner fat olja. År 2010 var de nästan inte köpta olja alls. Tänk om sentimentet ändrar sig!!!

Terminskontrakt

Antalet borr-riggar i USA steg i veckan till 1809 (förra veckan 1792) stycken enligt Baker Hughes. Det är återigen en ökning och bekräftar den trend vi skrev om förra veckan. Skifferboomen i USA har fått ny fart och kommer att resultera i en ännu högre produktionsökning i USA.

Antal borriggar

Årets lägsta oljepris brukar noteras i april. Förra året var det 97 dollar. I år är marknaden väsentligt svagare. Därför tror vi att priset kommer att gå ännu längre ner, kanske till 95 dollar.

Vi rekommenderar en kort position i olja, t ex med MINIS OLJA B S eller MINIS OLJA A S.

Elektricitet

Kvartal tre fortsatte falla, och nådde nästan ner till 24 euro per MWh. Varmt väder, en prognos om rikligt med nederbörd över svensk/norska fjälltrakten och ett prisfall på 7% i utsläppsrätterna bidrog till prisfallet.

Elpris

2 veckors prognos för hydrologisk balans har stigit till +7 TWh (förra veckan +5 TWh).

Hydrobalans

Priset på kol är det enda som visar styrka just nu. EU importerar kol från Ryssland och det kan vara det som påverkar priset, liksom det kan ha gjort för palladium och nickel. 80 dollar är en viktig stödnivå och det är viktigt att den inte bryts.

Kolpris, steam coal

Vi fortsätter med neutral rekommendation. Trenden är tydligt nedåtriktad, men priset är mycket lågt och söker en botten.

Naturgas

Förra veckan rekommenderade vi köp av BEAR NATGAS X4 S mot bakgrund av att priset stigit en längre tid på det kalla vädret i USA och att varmt väder nu ”borde” komma in i prognosfönstret. Samtidigt såg vi att antalet borr-riggar återigen ökar tydligt och de flesta av dem producerar gas. Japan drar igång sina kärnkraftverk nu och slutar därmed att importera LNG. Det har talats om, bland annat i en annons i New York Times i fredags som en privatperson (!) satt in med anledning av krisen i Ukraina, att EU skulle importera LNG från USA. Om det sker, som en del i det ”paket” som EU och USA ställer upp mot Ryssland efter söndagens ”val” i södra Ukraina, kan det verka stödjande på priset, men annars bör priset i första hand falla ner mot 4.30 – 4.20 dollar per MMBtu. Vi fortsätter med säljrekommendation och behåller BEAR NATGAS X4 S.

Naturgaspris

Koppar

Den väsentligt svagare industrikonjunkturen i Kina oroar. Priset på koppar har rasat med 13% hittills i år till den lägsta nivån sedan sommaren 2010. I ett tidigare veckobrev för någon tid sedan visade vi produktionskostnaden för Codelco, som är världens ledande producent av koppar. Den låg då ca 10% under priset och det senaste prisfallet bör alltså nu innebära att Codelco inte går runt. Det innebär att utbudet av koppar från nya gruvor kommer att minska på lite längre sikt, men på kort sikt kan priset gå under produktionskostnaden.

Värt att notera är dock att lagren vid LME fortfarande inte visar några tecken på att stiga utan fortsätter att falla.

Kopparpris

Vi rekommenderar neutral position i koppar.

Aluminium

Aluminiumpriset påverkades av svagheten i kopparmarknaden, men tycks än så länge ha det mest mesta bakom sig.

Aluminiumpris

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

Zinkrpriset har fallit hela vägen tillbaka från toppen vid 2150. Priset är nu vid ett tekniskt stödområde och vi tror att det är ett bra tillfälle att köpa zink vid.

Zinkpris

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X4 S.

Nickel

Nickel har till skillnad från de andra basmetallerna stigit i veckan. Som vi skrivit tidigare gynnas nickelpriset av oron för Rysslands/Ukraina-krisen. Priset har dock kommit upp till 16,000 dollar och det är en motståndsnivå, där t ex marknaden fann en botten i slutet av år 2012. Vi rekommenderar därför att man går ur långa positioner nu och lägger sig neutral.

Nickelpriset

Guld

I takt med att tillväxten tvekar såväl i Kina som i USA leder det till ökade förväntningar på monetär stimulans i Kina och mindre avtrappning av den monetära stimulansen i USA. Sådana uttalanden har också kommit från FED, bland annat att takten på ”tapering” kan diskuteras. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina och EU:s och USA:s kostnader för att handskas med detta bidrar också till att ge stöd till guldpriset. Oron för en extrem upptrappning av konflikten, även om den har liten sannolikhet påverkar också guldpriset positivt. Guldpriset är känsligt för ändringar i sannolikheten för extrema händelser av den karaktären.

Med det sagt, börjar ändå guldpriset nå upp till tekniska motstånd. Den första passerades utan större bekymmer i veckan, men den andra vid strax över 1400 dollar kan bli svårare.

Teknisk analys på gold spot

Nu har institutionella placerare börjat köpa guldfonder igen! Den gula kurvan visar antal miljoner uns som ägs via börshandlade fonder/certifikat/depåbevis. Innehaven i silver, den svarta kurvan, har ökat kraftigt sedan början av året, men förblivit oförändrad den senaste tiden.

ETF-fonders innehav av silver och guld

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld. Vi skulle vilja köpa om det kommer en rekyl.

Silver

Silverpriset steg även det lite grand i veckan men befinner sig alltjämt mellan 20.50 och 22. Ett brott på uppsidan av 22 ger en teknisk köpsignal om den skulle inträffa. Det finns just nu ingen trend i silverpriset.

Ingen trend i silverpriset

Nedan ser vi guldpriset angivet i silver (istället för dollar). Vi ser att guld är relativt dyrt i förhållande till silver, såväl i det korta perspektivet som i det långa. Vi föredrar därför att köpa silver, hellre än guld, men silverpriset ligger, som vi nämnde, fast under ett tekniskt motstånd på 22 dollar.

Guldpris i silver

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna, i synnerhet efter den rekyl som inträffat de senaste veckorna.

Platina & Palladium

Platina har problem att gå över det tekniska motståndet på 1481 dollar. Den senaste utvecklingen antyder att det finns en risk för en rekyl nedåt.

Rekylrisk i platina

Palladiumpriset tog en paus efter utbrottet förra veckan. Det är ett vanligt marknadsbeteende och man kan dessutom då och då se en rekyl ner tillbaka till utbrottsnivån. Vi tror att palladiumpriset kan stå inför en större prisrörelse uppåt och väntar oss att se bekräftelser på det först genom att passera 785 dollar som var toppnoteringen under 2013.

Palladiumpris

Vi rekommenderar alltså en neutral position i platina och en köpt position i palladium.

Kaffe

Torkan i Brasilien är av allt att döma slut. Det har regnat i veckan som gått. Prognosen från GFS-modellen för de kommande två veckorna visar onormalt mycket nederbörd över Minas Gerais. Allra mest väntas falla över den södra delen, där kaffeproduktionen är som mest intensiv.

Tekniskt noterar vi att priset har brutit stödet för den allra mest intensiva uppgången, vilket signalerar en förestående rekyl. Tekniskt stöd finns i första hand på ca 180 cent.

Kaffepris

Vi rekommenderar neutral position i kaffe, eller möjligtvis en mycket kortsiktig kort position.

Kakao

Priset på kakao i New York har gått upp från 2709 dollar per ton till 2997 sedan årsskiftet, alltså plus 10%. Uppgången är framförallt driven av en stark efterfrågan. Som vi ser i diagrammet nedan är priset på kakao återigen uppe vid 3000 dollar per ton, som är den nivå som priserna pendlade kring vid slutet av 00-talets råvaruboom åren 2009 – 2011. Det är möjligt att priset kan gå högre, men uppgångens momentum bör mattas av på de nuvarande höga nivåerna.

Kakaopris 2014 - 2014

Kakaoterminsmarknaden präglas av en stor kort position i producentledet. Enligt fredagens Commitment of Traders – rapport från CFTC, som visar läget per i tisdags, var producenter korta över 90,000 kontrakt i det amerikanska kontraktet på kakao. Investerare var köpta 80,598 kontrakt. Investerarkategorin har börjat minska sin köpta position, som vi ser i diagrammet nedan. Alla tester visar att kausaliteten går från prisrörelse till agerande hos investerare och inte tvärt om, men bilden visar i vart fall att det positiva sentimentet hos aktörer som inte enbart är ute efter att bli av med risk, utan på att försöka förutspå prisutvecklingen, har blivit lite mindre positivt (även om de fortfarande är mycket positiva).

Kakaotermin

Kakaoterminerna på LIFFE i London handlas normalt sett högre än terminerna på NYBOT i New York. I diagrammet nedan har vi kvoten mellan London-kakao och New York-kakao, omräknat till brittiska pund per ton. Det är spotkontraktet vi ser.

Kakao

Öppen balans är ungefär lika stor för både LIFFE och NYBOT, men NYBOT har nästan hela sin handel frontmånadskontraktet, vilket återspeglar positioner från indexfonder, som har valt det kontraktet och inte London-kontraktet. Londonkontraktet har en mer spridd handel och används av företag i Europa för prissäkring. Vi ser också att det råder contango i NYBOT-kontraktet för korta löptider (kanske pga long-only-indexfonder) medan det är backwardation i London-kontraktet. Även kakao följer alltså samma mönster som t ex vete, där det råder contango i USA, men backwardation i Europa.

Kakao

Vi rekommenderar en neutral position vid dagens situation.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Analys

Prepare for more turmoil, lower inventories and higher prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude is pulling back below the 90-line this morning trading as low as USD 88.78/b following a 4.2% gain last week. The pullback is blamed on news that Israel is pulling some troops out of Gaza. But we think this is much more of a technical move below the 90-line with preparations for further price gains ahead. The Israeli troop movements are a preparation for a final push into Rafah in Gaza to take out the last stronghold of Hamas there (FT article today). Iranian retaliation following the attack in Damascus last week also looks set to unfold in some way. Possibly by Hezbollah in Lebanon though instigated by Iran. Prepare for more turmoil, lower oil inventories and higher prices as the market continues to run a deficit.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent gained 4.2% last week with a solid close above the 90-line. Brent crude had a stellar week last week gaining 4.2%. Even following such a strong performance it made a gain on Friday of 0.6% with a close at USD 91.17/b. Friday also saw the highest trade of the week at USD 91.91/b.

Brent was propelled by positive PMI gains, geopolitics and falling US inventories. Oil was supported by a rang of factors last week. Both the US and China saw their manufacturing PMIs rise above the 50-line (50.3 and 50.8 resp.). The Eurozone manufacturing PMI rose to 46.1 from 45.7 while the composite index rose above the 50-line to 50.3 from 49.9. These PMI gains supported both oil and metals through growth recovery optimism. US oil inventories last Wednesday created less waves with a net draw of 2.2 m b in total crude and product inventories. It was still a very bullish reading in our view as inventories normally this time of year should have risen 3.8 m b. Thus driving US commercial oil inventories further away and below the normal level of inventories. Geopolitical focus flared up following the attack on Iran’s consulate in Syria where Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed. Israel is assumed to be behind the attack but has not taken responsibility yet.

Back below 90 this morning in what seems like a geopolitical breather. But is more of a technical move. This morning Brent crude has pulled back and traded as low as USD 88.78/b while trading at USD 89.76/b. We commented on Friday that it is quite normal for Brent crude to pull back below big numbers after having broken them. Just to test out the level properly before heading higher.

Israel is pulling some troops out of Gaza. Most likely it is preparing to attack Rafah (FT today)Price action to the downside this morning is blamed on some kind of reduced geopolitical premium as Israel is withdrawing some of its troops in Gaza. The reason why it is withdrawing some tropes however is to our understanding that Israel is preparing to attack Rafah, the southernmost part of Gaza bordering to Egypt where now close to one million Palestinians are living. It is the last strong-hold of Hamas and Israel looks bent on taking it out despite repeated warnings against it from the US. Human tragedy looks set to unfold in Rafah in not too long.

”Iran will respond to the Damascus strike”. The most likely flareup is Lebanon and Hezbollah. The geopolitical flare following the attack on Iran’s consulate in Syria last week has faded a little this morning. But this is in no way over. John Sawers, former chief of MI6, in an article in FT on Friday bluntly stated: ”Iran will respond to the Damascus strike”.  Iran still doesn’t want to be involved in direct military confrontation. The likely flareup will be Lebanon and Hezbollah which could force Israel into a two-front war. 

Rafah is located in the southernmost part of Gaza

Gaza map
Source: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200679/

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg
Fortsätt läsa

Analys

Brent crude jumps above USD 91/b as market nervously brace for Iranian retaliation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude jumps above USD 91/b but will likely see sub-90 again before charging yet higher. Brent crude reached USD 89.99/b on Wednesday before making the leap above the 90-line yesterday evening in a spiky fashion jumping almost directly to USD 91.3/b (ydy high) in less than three hours before closing at USD 90.65/b. This morning it is showing strength again with a gain of 0.6% to USD 91.2/b though it hasn’t yet broken above the high from ydy. It is very usual for the oil price to fool around big numbers as the 90-line before properly breaking through. We saw it on Wednesday when it almost got there but not really above anyhow. Also after breaking properly above as it did yesterday one often sees that the oil price then dips down to the ”big number” again, a little bit below, just to test it, before properly breaking higher. Thus we’ll likely see it break down below the 90-line again in the short-term before heading properly higher.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Iran promises retaliation while Israel makes it clear it will strike back if attacked. Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed on Monday following an attack on Iran’s consulate in Syria. Iran has blamed Israel for the attack. Israel has so far not taken responsibility for the attack. Iran’s President Ebrahim Raisi directly blamed Israel and stated on Tuesday that Israel’s strike on its consulate in Syria ”won’t remain unanswered”. Yesterday we saw a hard-line stand from Israel where Netanyahu made it clear that if Iran strikes its territory then Israel will have no choice but to respond.

Market is preparing for Iranian retaliation, but most likely it will be through Iran’s proxies. The market is now bracing it self for a likely retaliatory action by Iran in response to the event in Syria on Monday. It seems very unlikely that Iran explicitly will attack targets on Israeli soil directly and thus risk getting dragged into a wider war with Israel and thus the US. If Israel and Iran gets into a direct conflict then the US will naturally be involved either directly or indirectly. No one wants that. Not Iran, not Biden and not Israel. A forthcoming retaliatory attack from Iran will thus likely be through some of its proxies in Yemen, Syria or Lebanon.

The market now know that some kind of retaliation from Iran will likely come but it doesn’t know when and where and what and that creates a great discomfort and nervousness.

Oil supply is unlikely to be affected. Still no one expects that oil supply is at risk in any way unless this situation blows out to an all-engulfing conflict between Israel and Iran where the US naturally would be dragged along into it all. It is too much at stake for all parties involved for this to happen.

Iran is producing 3.1 m b/d and rising and is unlikely to endanger that. Iran is probably extremely happy at the moment with respect to oil prices and oil exports. Iran used to produce around 3.8 m b/d of crude oil but due to US sanctions it only produced 2.0 m b/d in 2020 which is basically what it needs to cover its own demand with little left over for exports except for condensates which comes on top of crude oil production with about 0.8 m b/d. Since 2020 however its production has increased significantly and now stands at 3.1 m b/d and rising. Add in an oil price of USD 91/b and the situation for Iran is close to bliss economically. So Iran will likely retaliate following the attack on its consulate in Syria on Monday, but not in a fashion which will endanger its greatly improved situation with respect to oil export income.

Iran’s oil production is now back up to 3.1 m b/d and rising. Economically this is bliss for Iran when added together with an oil price of USD 91/b

Iran's oil production
Source: SEB graph, Blbrg data

The ongoing destruction of Gaza following the October 7 attack on Israel will feed red hot anger, pain and violence into the Middle East region for months and years to come.

Gaza
Source: Photo by: France24
Fortsätt läsa

Populära