Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 17 december 2012

Publicerat

den

Sammanfattning av rekommendationer

Rekommendationer för att köpa och sälja råvaror

Avkastning ovan visar avkastningen på de linjära alternativen och inte på bull och bear-alternativen.

Vi har nu gått över till en säljrekommendation på vete, vilket innebär att vi även på kort sikt rekommenderar sälj på jordbruksprodukter. Med det sagt, är det inte omöjligt att det kommer en rekyl uppåt på vetepriset med några euro per ton i veckan, vilket vi ser som ett säljtillfälle.

Vi köprekommendation på alla basmetaller och de positionerna har utvecklat sig väl.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ädelmetallerna ser återigen svagare ut och eventuellt brott av tekniska stöd i marknaden bör bevakas noga.

Oljan är fortsatt “sidledes”, utan trend och med ett pris som varken motiverar köp- eller sälj.

Elen rekylerade ner i veckan. Vi tror fortfarande att man bör handla elen från den långa sidan och behåller köprekommendationen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Råolja – Brent

Förra veckan präglades av stark statistik från Kina och FED:s besked om förnyade stimulanser. Det var mer fokus på ”bull” faktorer jämfört med veckan innan då bl a Fiscal-Cliff och Europaproblem tyngde sentimentet. Dessutom bidrog kallare väder på norra halvklotet bidragit till att lyfta marknaden något.

Prisutveckling för råoljan Brent

OPEC höll möte den 12 december. Inga stora överraskningar levererades. Produktionsmålet är fortsatt 30 mfat per dag. Istället för att kalla kvoten ”tak” benämndes det nu istället nivå, vilket indikerar lite mildare retorik. Kanske är det inte heller så konstigt då verklig produktion under en lång tid (i mer än ett år…) överskridit målet som ju är ett gemensamt mål. Organisationen är uppenbart orolig för hur efterfrågan ska utvecklas nästa år. I realiteten är det sannolikt Saudiarabien som måste minska sin produktion om man på allvar vill nå målet. En vanlig uppfattning i marknaden är att den ökande amerikanska produktionen kommer tvinga Saudiarabien att strypa utbudet för att förhindra en priskollaps. Amerikans råoljeimport är redan kring 5-års lägsta, se graf, och kommer om, produktion ökar enlig förväntan, fortsätta falla.

Amerikansk import av råolja

Vid nuvarande pris är Saudierna nöjda, priset är där man kommunicerat att man vill det ska vara. Samtidigt är man orolig för vad ökande utbud och svagare efterfrågan kan komma att innebära. Man önskar stabilitet och lagom högt pris och landet måste sannolikt stå beredd att kraftigt strypa utbudet i fall ett större prisfall realiseras. Vi förväntar oss också att OPEC (läs Saudi) kommer justera ned oljeproduktionen när vi efter vintern går in i svagare säsongmässig efterfrågan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Förra veckans DOE oljelagerstatistik visade att råoljelagren ökade med 0.8 mfat. Nedanstående graf visar den nuvarande höga råoljelagernivån i USA i förhållande till 2007-2011 års nivåer. Med förväntat högre amerikansk produktion nästa år, så förstärks problemet för WTI-oljan, vilken handlar med betydlig rabatt mot andra jämförbara kvaliteter och dessutom i contango till skillnad mot t ex brentolja. Produktlagren följde också upp föregående veckas ökningar med ytterligare stora uppgångar, distillates ökade med 3.0 mfat medan bensinlagren ökade med 5.0 mfat.

Amerikanska lager av råolja - 5 år

Washington förbereder ytterligare åtgärder mot banker som deltar vi transaktioner med Irans centralbank vid oljeexportaffärer. Iran är uppenbart pressat, exportvolymerna uppgår f n till drygt 1 mfat per dag, sannolikt också kraftigt rabatterad, vilket påverkar landet negativt ekonomiskt.

I veckan publicerade de stora oljeorganen rapporter. Det innebar inga omvälvande förändringar. IEA justerade upp prognosen för efterfrågan något till 90.5 mfat (+0.1). OPEC å sin sida lämnade efterfrågan oförändrad på 89.6 mfat.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Den geopolitiska risken kvarstår, speciellt som en nu en lite större del av riskpremien, efter prisfallet, försvunnit. Mellandestillaten, speciellt i Europa, utgör också en stödjande faktor för Brent, som lämpar sig väl för produktion av mellandestillat. I Europa är det också fortsatt stort fokus på den ansträngda lagersituationen för just mellandestillat. Vintern förstärker problemet, då efterfrågan på olja för uppvärmning på kontinenten säsongsmässigt ökar

I fredags stängde Brentkontraktet på 108.50 usd/fat. Kring nuvarande nivå håller vi en neutral vy.

Elektricitet

Förra veckan var en återgång till betydligt mildare väder. Så sent som helgen innan, såg det fortsatt kallt och relativt torrt ut. Vi valde därmed att fortsätta rekommendera long position, vilket med facit i hand inte blev lyckosamt. Den underliggande terminen, Q2-13, vände ned och tappade ungefär lika mycket i värde som den ökade veckan innan. Underliggande terminskontrakt för SEB:s BULL, BEAR och linjära EL S-certfikat är nu terminskontraktet för det andra kvartalets genomsnittliga spotpris på NordPool.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Som vi skrev om förra veckan, så krävs att marginalkostnaden för fossileldad kraftproduktion stiger för att ge en varaktig uppgång. Förra veckan innebar fallande marginalkostnad. Kolpriset steg visserligen men priset på både CO2 och dollar i förhållande till euro försvagades. Differensen mellan Q2-13 terminen och marginalkostnaden för koleldad kraftproduktion under samma period är nu rekordstor, se graf. Den försvagade hydrologiska balansen motiverar, visserligen, en del av avvikelsen men differensen är stor.

Differensen mellan Q2-13 terminen och marginalkostnaden för koleldad kraftproduktion

Kontinentala elpriser fortsatte därmed också falla. Trenden för kontinentala elpriser har varit ned sedan slutet av augusti, vilket illustreras nedan i grafen för elterminen för år 2013, Tyskland.

Kontinentala elpriser fortsätter falla

Inför kommande vecka ser det alltså åter ut att kunna bli kallare, men det finns, som alltid, en grad av osäkerhet i prognoserna. Blir prognoserna verklighet så är den hydrologiska balansen redan i svagt underskott i slutet av denna vecka. Samtidigt så går vi mot ett par veckor med låg förbrukning p g a helgfirande. Den fallande förbrukningen gör att det blir svårt att nå lika högt spotpris som det kan bli en vanlig vintervecka. Systemet får så att säga lite andrum.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi har under ett antal veckors tid rekommenderat en long position i SEB:s certifikat på el. Med tanke på hur mycket kontraktet fallit trots nuvarande prognoser, så väljer vi att fortsatt rekommendera long.

SEB har följande börshandlade certifikat kopplade till elterminer på Nasdaq OMX.

Long ———— Short
EL S ———— Bear El X2 S
Bull El X2 S —- Bear El X4 S
Bull El X4 S

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Guld och Silver

Både guld och silver har med sjunkande toppnoteringar och stigande bottennoteringar sedan början på hösten, bildat så kallade ”triangelformationer”. Just nu ligger priserna an mot stödlinjerna i respektive triangel och testar dessa. Priset på guld och silver ”borde” gå upp när alla viktiga centralbanker trycker mer pengar i hopp om att stimulera igång ekonomin. Men marknaden handlar metallerna underligt svagt mot den bakgrunden. Det gör att vi känner en viss oro för kursutvecklingen framöver.

Hur spotpriset på guld har utvecklats

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Situationen är identisk med den för guld.

Hur spotpriset på silver har utvecklats

Platina

Platinapriset har klarat rekylen bättre än guld och silver. Platina har varit och är fortfarande vår favorit bland ädelmetallerna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Platinapriset har klarat rekylen bättre än guld och silver

Basmetaller

Veckan inleddes med starka siffror från Kina i ryggen som presenterades förra helgen. Industriproduktionen steg med 10,1 % i november och detaljhandeln med 14,9 %. Handelsbalansen var något svagare med ett lägre överskott än väntat (ett tecken på svaghet i övriga världen, framför allt Europa). Mer positivt för metallerna var att importen ökade (som väntat) av koppar. FED presenterade på onsdagkvällen nya stimulanserna, vilket i och för sig var väntat och följdes av en rekyl nedåt under torsdagen. HSBC:s inköpsindex kom samtidigt in på 50,9 vilket bekräftade den starkare tendensen i Kina. Den mer positiva bilden i USA bekräftades också under fredagen med en bättre siffra gällande industriproduktionen än väntat. Eurodollarn steg med 2 % i veckan vilket också gav stöd till metallpriserna, som gått starkt hela veckan. Nickel och zink är upp ca 3 %, aluminium 1 % och koppar oförändrad.

Koppar

Det relativt lägre kopparpriset på LME jämfört med Shanghai under november har som tidigare nämnts sannolikt lett till ökad import, vilket visades sig i förra helgens handelsiffror. Importen uppgick till 365 tton jämfört med 321 tton i oktober. Toppmånaderna brukar ligga kring 450 tton, så det är ingen hög siffra men stigande, och är i linje med återhämtningen av kopparkonsumtionen i Kina. Kopparpriset tvekar på uppsidan och är den av basmetallerna som haft sämst utveckling de senaste två veckorna. Orsaken är den allmänna uppfattningen i marknaden att den globala metallbalansen övergår till ett överskott nästa år. Med historiken i bakhuvudet (d.v.s. att utbudet konstant varit en besvikelse de senast åren) finns stor risk att så inte blir fallet. Vi tror på ett stabilt kopparpris framöver, även om andra basmetaller (nickel och zink) enligt vår uppfattning har bättre potential just nu.

Den tekniska bilden är relativt neutral för tillfället. Om LME-noteringen (3 månaders) kommer ned mot $7800 är det ett köp. Alternativet är att avvakta ett brott på uppsidan, vilket skulle vara definitivt över $8400.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Den tekniska prisbilden för koppar är relativt neutral för tillfället

Aluminium

Mycket kretsar kring terminspunkterna mellan december och januari. Det är backwardation (dvs priset i december är högre än i januari). Lagersituationen för aluminium har diskuterats i tidigare marknadsbrev. En stor del av överskottet ligger uppknutet i börstransaktioner, där finansiella aktörer utnyttjat den höga terminspremien, och ”låser upp” material under längre perioder. Detta i kombination med kapacitetsproblem i LME:s börslager, har skapt en tightare fysisk marknad än vad som annars skulle ha varit fallet. Detta speglas nu i stark efterfrågan för spotmaterial. Terminskurvan har gått över i s.k. backwardation, d.v.s. spotpriset är högre än terminspriset. Priset är ca 40 usd/ton högre i december jämfört med januari. Skillnaden mellan cash och3 månader är 16 dollar.Detta stärker hela marknaden och ger en känsla av korthet på material inför årsskiftet. 3 månaderspriset på LME är upp 1,3 % i veckan.

Tekniskt sett ligger priset och balanserar på trendlinjen, och med den ”tighta” terminsmarknaden som stöd finns risk/möjlighet att priset gör ett test upp mot $2200 i närtid.

Aluminiumpriset balanserar på trendlinjen

Zink

Den förväntat starka utvecklingen infriades i veckan med en prisuppgång med 2,8 % för 3-månaders LME. Som vi skrivit tidigare är de största användningsområdena för zink bygg- och transportindustrin. Två områden som nu gynnas av en mer positivt syn på tillväxten i Kina och USA. Zink ligger väl placerad i det scenariot. De kommande årens begränsningar av utbudet talar också för en starkare zinkmarknad. Hotet är, som vi också nämnt tidigare, kortsiktigt överskott p.g.a. ökad gruvproduktion i Kina. Enligt bedömare avtar tillväxten nu av det kinesiska utbudet. Zinkpriset är fortfarande lågt ur ett produktionskostnadsperspektiv. Överskottet har också byggt stora lager som måste betas av. Ett troligt scenario är samma utveckling som för aluminium, d.v.s. att lagret knyts upp i finansieringsupplägg (se tidigare beskrivningar kring aluminiummarknaden) som kommer att undanhålla material från konsumenter, vilket framför allt gynnar de fysiska premierna, men också sannolikt zinkpriset. Omsvängningen av stämningsläget gör att vi nu bedömer att marknaden kommer diskontera starkare fundamental balans, vilket ofta innebär att investerare köper i ”förtid”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Priset har nu brutit ut i en brantare trendkanal. Den ger motstånd kring $2150 där också toppen från september skapar ett motstånd. För den som köpt på tidigare rekommendation kan det vara en nivå att ta hem vinst på. Vi tror emellertid på en större potential på 2-3 månaders sikt på nivåer upp mot $2400. Se placeringsförslag råvaror för en djupare analys.

Zinkpriset per diagram

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 1930 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av maj. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid motståndsnivån $2150. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in vid $2200, men målet är $2400 på 2- 3 månaders sikt.

Nickel

Efter rekylen veckan före tog det fart igen med uppgång på hela 3,4 %. Rapporter från den rostfria stålindustrin tyder på en försenad lagerbyggnadscykel. Industrifolk säger fortfarande att det släpar efter något, men det finns ett uppdämt köpbehov ute i industrin. Det är nog till stor del det vi ser nu. Frågan är hur mycket som finns kvar på uppsidan. Vi har tidigare prognostiserat att priset bara av lagercykeln lätt kan komma upp till $19000. Så länge inga stora besvikelser dyker upp på makroscenen kan vi mycket väl få se den nivån redan för årsskiftet. Det är ett tekniskt motstånd kring $18000 som måste röjas ur vägen först. Risken har ökat i och med den snabba uppgången, och det finns risk för rekyler. Precis som med koppar finns en oro i marknaden att utbudet skall komma att öka under nästa år och försätta marknaden i en överskottssituation.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nickelpriset steg igen

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 15,800 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av oktober. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid motståndsnivån $17500. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in strax under $19000

Kaffe

Kaffepriset (mars 2013) ligger i stadig fallande trend. Det är fortfarande bäst att vara såld kaffe.

Kaffepriset i fallande trend

 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

För ytterligare jordbruksråvaror, se SEB Jordbruksprodukter från tidigare idag.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära