SEB – Råvarukommentarer, 13 oktober 2014

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

FED-protokollet i veckan tolkades som mindre hökaktigt, vilket fick dollarn att utvecklas lite svagare och det stärkte priser på framförallt metaller (i dollar). Veckan slutade dock i lite svagare ton, efter att marknaden vänt blicken mot global tillväxt, som inte ser så ljus ut.

Tysk ekonomisk statistik fortsätter att utvecklas svagt. Förra veckan var det IFO:s affärsklimatindex och den här veckan svag export. IMF sänkte utsikterna för global tillväxt i veckan. Eurozonen går mot recession.

Råolja – Brent

Oljepriset har fallit ganska kraftigt sedan förra veckan och den BEAR OLJA X2 S vi rekommenderade har stigit med 6%. Som vi ser av kursdiagrammet nedan har oljepriset kommit ner till den tekniska stödnivå vi nämnde förra veckan. Det är också optionslösen på måndag och 90 dollar, alltså ungefär där priset befinner sig, har mycket optioner som förfaller. Det talas om att Mexiko nyligen har gjort sin årliga stora prissäkring, som de gör genom att köpa säljoptioner. Man kan därför tänka sig att tradingdeskar är sålda optioner. Det betyder att de kommer att vara korta om priset är högre än 90 och behöva köpa och långa om priset är under 90 dollar, och behöva sälja. Det kan alltså bli volatilit, om det är så marknaden är positionerad.

Vi tror att mycket av prisfallet beror på skifferrevolutionen. Hade fallande tillväxt i den globala ekonomin varit orsaken till prisfallet på olja, hade vi även sett prisfall på industrimetaller, men det gör vi inte. De är i princip oförändrade sedan förra veckan.

Bloomberg rapporterade i torsdags att Iran sänkt sitt Official Selling Price (OSP) för november. Det är en respons på Saudiarabiens sänkning, som vi rapporterade om förra veckan. Irans oljeminister Bijan Zanganeh, sade i onsdags att det inte finns något behov för ett akut sammanträde inom OPEC före den 27 november (nästa OPEC-möte i Wien). Detta är anmärkningsvärt, eftersom Iran vanligtvis är en av ”hökarna” inom OPEC, som ofta kräver disciplin och produktionsbegränsningar i kartellen, med syfte att hålla priset högt.

Den perfekta lösningen på OPEC:s dilemma vore en starkare dollar, ett lägre nominellt pris på olja i dollar och därmed en dämpning i det växande utbudet av skifferolja. På detta sätt kan OPEC behålla sin produktion, få lite mindre dollar, men ändå ha kvar köpkraften. Den stora frågan är naturligtvis: Vid vilket pris på olja får vi se lägre takt i produktionsökningen i USA? Det finns åtskilliga estimat ute såsom ”Average US shale oil break-even at $75/b”. Ett annat estimat säger att vid 80 dollar är runt 40% av amerikansk skifferolja olönsam. Som vi nämnde förra veckan är produktivitetstillväxten hög, runt 30% per år för närvarande. Det är därför rätt svårt att säga vad produktionskostnaden är. Ett år gamla estimat kan vara mycket lägre i år. OPEC kommer säkert att lägga en hel del tid på att försöka lista ut vad den är, fram till mötet den 27 november.

OPEC publicerade sin månadsrapport i fredags. Det verkar inte som om de gjort några förändringar sedan förra månaden. De sade att prisfallet i oljan beror på svag efterfrågan och stort utbud och att vintermånaderna kommer att bota detta. De förändrar inte sitt estimat för efterfrågetillväxten för 2014 och 2015. De förändrar inte heller prognosen för hur mycket av OPEC:s olja som kommer att efterfrågas. OPEC sade också att OPEC:s produktion av råolja steg till 30.47 mbpd i september, upp med 400,000 bpd från augusti.

På tisdag, den 14 oktober, publicerar IEA sin månadsrapport. De brukar ta IMF:s estimat för global BNP-tillväxt som input och eftersom IMF just justerat ner tillväxten för både 2014 och 2015 lär detta slå igenom i lägre estimat för oljeefterfrågan och därmed en lägre «call on OPEC». Non-OPEC supply har överraskat på uppsidan med +2 mbpd med en global konsumtionstillväxt på bara +0.9 mbpd.

Oljepris

Nedan ser vi ett månadschart för de senaste tio åren. Vi ser att priset har brutit en triangelformation för tre månader sedan. Det är enligt handboken i tekniska analys, en negativ signal. Vi ser också att priset är nere vid det tekniska stödet på 89.58 dollar och det är möjligt att det blir en rekyl uppåt från den här nivån. En sådan rekyl är i så fall ett nytt säljtillfälle.

Månadschart oljepris

Råoljelagren i USA ökade och följer det säsongsmässiga mönstret med lageruppbyggnad fram till slutet på november. Lageruppbyggnaden hjälpte s av lite högre import förra veckan.

Råoljelagren i USA

Nedan ser vi ett diagram på antalet oljeriggar i USA, enligt Baker Hughes statistik (svart) och USA:s oljeproduktion enligt US DOE på 8.873 mbpd. Antalet borr-riggar ökade i veckan från 1922 till 1930. Än så länge syns alltså ingen effekt av det lägre oljepriset.

Antal oljeriggar i USA

Om det är någon som funderar på varför bensinpriset i Sverige inte gått ner så mycket, kan följande uppgifter vara bra att känna till. De senaste tre månaderna har råoljepriset fallit med 17%. Terminskontraktet på RBOB (bensin) har fallit med 24%. Samtidigt har kronan försvagats med 6% mot dollarn. Kanske är det så att prissänkningen ännu inte slagit igenom än.

Vi rekommenderar alltså på kort sikt en försiktig kortposition t ex med BEAR OLJA X2 S, men varnar för att en kortsiktig rekyl uppåt kan komma eftersom priset ligger så nära det tekniska stödet på 89.58 dollar per fat.

Elektricitet

Priset på el som för en vecka sedan bröt den stigande pristrenden från april, har rekylerat något, under stöd av ökande hydrologiskt underskott. På kontinenten faller dock kolpriset och även om priset på utsläppsrätter har ökat från 5.50 euro till 6 euro, tror vi att det finns nedsida i elpriset för första kvartalet. Tekniskt ser den senaste veckans rekyl ut som en ”flagga”, som alltså skulle signalera en förestående nedgång till 34 euro.

Elpris-analys

Hydrologisk balans har enligt 2-veckors prognosen fallit ytterligare till -11.3 TWh enligt Markedskraft. Point Carbon estimerar innevarande veckas underskott till -19 TWh. Med inneliggande prognoser går det till -11 TWh om några veckor. Fallet i hydrologisk balans har varit snabb från i onsdags.

Hydrologisk balans

Nedan ser vi terminspriset för kalenderåret 2015 avseende energikol. Sedan förra veckan har priset sjunkit ytterligare från 73.65 till 72.45 dollar per ton.

Prisutveckling på energikol

Vi rekommenderar kort position i el.

Naturgas

Naturgaspriset (decemberkontraktet) fortsatte att pendla inom det intervall vi noterat tidigare, som har ett golv vid ca 3.90 och ett tak vid 4.25. Just nu ligger priset nära botten på intervallet och det kan vara en god idé att ta hem eventuella vinster på BEAR NATGAS X4 S. Vi rekommenderar att man gör det och håller sig utanför marknaden i väntan p ett eventuellt brott av 3.90 (3.88 dollar).

Naturgaspris

Koppar

Kopparpriset rör sig ovanligt kraftigt nu, vilket troligen beror på bristen på spotmarknaden. Priset har åkt jo-jo mellan 6600 och 6700 dollar per ton de senaste dagarna. Ett par gånger har metallen handlats upp till 6700 och ett par gånger ner till 6600. När veckan tog slut stängde marknaden ungefär mitt emellan på 6645 dollar. Cash till tremånaders termin skiljer 60 dollar, vilket är en ökning av backwardation från 40 dollar förra veckan.

Materialet som väntades läcka ut från lagerhusen i Kina (efter Qingdao-skandalen) verkar inte hamna hos LME och det gör att marknaden är fortsatt i bristläge. Under veckan spikades premien för fysisk metall för Europas största smältverk Aurubis, på 110 dollar per ton, upp från 105 dollar förra året. Codelcos premium väntas annonseras strax, inför LME-veckan som börjar den 20 oktober.

Kopparpriset är nere på en nivå med tekniskt stöd och marknadsaktörer kämpar från köp- och säljsidan om huruvida 6600 dollar ska bli en botten efter den nedgång från 7200 dollar som vi sett. Vi tror att det kan vara en botten och rekommenderar köp av KOPPAR S.

Kopparpris

Aluminium

Återhämtningen i början av veckan som gick tog upp 3-månaders terminen till 1950-dollarsnivån. Där noterades veckans högsta pris på 1970 dollar. Domstolsprövningen av LME:s nya lagerhusregler avslutades i veckan. Det fick inte någon omedelbar effekt på priset på marknaden. Det verkar som om marknaden successivt har anpassat sig till de nya reglerna och domen blev som väntad.

De flesta marknadsobservatörer verkar vara eniga om att marknaden kommer att fortsätta att ha brist på metall och att det lager som lämnar LME till viss del bara flyttas till billigare lagerlokaler. Det kan hålla den fysiska premien hög ett tag till. När kön för att få ut metall från LME blir kortare i framtiden (vilket blir en effekt av de nya LME-reglerna), borde premien sjunka. Givet att den fysiska marknaden utanför LME inte förändras, kan detta innebära att LME-priset stiger, därför att det fysiska priset är LME + premie. Det kan dröja till nästa år för kön att bli så kort att premien börjar sjunka på allvar.

Tekniskt är aluminiumpriset nere på en teknisk stödnivå. Med en vecka hit eller dit, rekommenderar vi köp av ALUMINIUM S.

Aluminiumpris

Zink

Zink var den starkaste metallen av de fyra stora i veckan som gick. CTAs fortsatte att vara de huvudsakliga köparna i marknaden. Det är intressant att notera förändringen i lagerutvecklingen på LME. De senaste månadernas ökning verkar ebba ut och det var till och med varit en liten minskning den senaste tiden. Utsikterna för förbättrade balanser framöver i takt med att gamla gruvor stängs, gör att det är svårt att inte vara optimistisk, men just nu används kinesisk smältverkskapacitet och efterfrågan, särskilt i EU ser svagare ut, givet att EU ser ut att gå mot inte bara svagare tillväxt utan till och med recession. Vi fortsätter att tro att priset kommer att ligga inom intervallet 2200 – 2350 dollar för det fjärde kvartalet. Vi kan möjligen få se 2400, som är det högsta priset från sommarmånaderna.

Vi rekommenderar köp av ZINK S.

Zinkpris

Nickel

Det branta prisfallet i nickel tog slut och vi tror att det finns uppsida i priset från den här nivån. Tekniskt ser vi att priset är nere på 55-dagars glidande medelvärde och vi har ofta sett hur priset verkar studsa vid detta, av någon anledning (kanske för att folk tittar just på 55-veckors glidande medelvärde och ankrar sina tankar i det). Andra banker har anslutit sig till vad vi skrev förra veckan, om att ”bull caset” är intakt. Det finns uppenbarligen aktörer på köpsidan som avvaktar rätt tillfälle att köpa också. Till syvende og sidst är det dock fundamentala faktorer som driver priset och än så länge väntar vi på LME-lagret ska börja minska. Det har snarare ökat markant, än visat tecken på att minska, men vi tror ändå att vi kommer att se förändringar till nästa år baserat på vad vi vet om Indonesiens exportstopp.

Vi tycker sammantaget att de kommande veckorna kan ge möjlighet att komma in på den långa sidan och rekommenderar köp av NICKEL S.

Nickelpris

Guld

Guldpriset i dollar studsade på det tekniska stödet vid 1180 dollar för en vecka sedan och har sedan dess gått upp till 1223 dollar. FED-protokollet var lite mindre ”hökaktigt” än tidigare och en del kommentatorer har börjat tala om ett QE4, vilket kanske är lite väl tidigt.

Guldpris

Chartet för guld i kronor ligger kvar vid 8850 kronor per uns.

Chartet för guld i kronor

Investerare fortsätter att dumpa innehav i guldfonder, och nu har de även sålt av innehav i silverfonder, som vi ser nedan.

Guld och silver i ETF-fonder

 

Vi fortsätter med neutral position i guld.

Silver

Silverpriset återhämtade sig i veckan och kanske kommer rekylen uppåt att hålla i sig ytterligare en vecka.

Silverpris

Silverpriset i svenska kronor ligger precis på sitt tekniska stöd, som markerat botten för prisrörelserna i drygt ett år. Bryts den här nivån, är det fritt fall nedåt som väntar och man bör i så fall vara kort även i kron-termer. I veckan rekylerade silverpriset i kronor upp från stödet, vilket kan vara ett tecken på att det kommer att hålla.

Silverpris i SEK

Silver är fortsatt billigt i förhållande till guld och det kan vara en anledning att byta en investering i guld mot silver.

Silver är fortsatt billigt i förhållande till guld

Vi fortsätter att på kort sikt rekommendera en kort position i silver med köp av BEAR SILVER X4 S.

Platina & Palladium

Momentum i prisfallet på platina fick ner priset till 1200 dollar. Där väntade köpordrar och det fick priset att rekylera kraftigt. Det är sällan man ser så kraftiga prisrörelser i en ädelmetall, som vi gjorde i den gångna veckan. Notera att priset inte nådde över 1300 dollar, för att det är ett starkt motstånd. Det mest sannolika är att marknaden lugnar ner sig inom intervallet 1200 – 1300 dollar.

Platinapris

Palladium vände, som vi väntade oss vid 750 dollar, nivån för utbrottet från den stora och fleråriga triangelformationen. Det var en stor rekyl, som nu borde vara över.

Palladiumpris

Nedanför ser vi hur mycket metall som finns i börshandlade fonder för platina respektive palladium. Investerare fortsätter att sälja av platina, men verkar behålla sitt palladium.

Platina och palladium i börshandlade fonder

Vi fortsätter med neutral rekommendation på platina, men rekommenderar köp av palladium via t ex PALLADIUM S.

Ris

Priset på ris ligger kvar strax över det tekniska stödet vid 12.44, och stängde på 12.585 cent per pund (eller dollar per cwt) efter fredagens WASDE rapport. Vi ska titta närmare på den nedan.

 

FAO sänkte produktionsestimatet igen efter sämre utsikter särskilt i Kina, Indien, Pakistan och i USA.

Rispris

Även USDA sänkte global produktion med 1.5 mt, vara 1 mt i USA.

Risproduktion

FAO sänkte den årliga konsumtionstillväxten något till 1.7%, vilket tillåter en liten ökning i riskonsumtionen per person. Utgående lager minskar på global basis. Den största minskningen noteras för Indien. Lagren i Paktstan väntas bli ännu lägre än tidigare. Även USDA sänkte utgående lager.

Riscarry

Både FAO och USDA kom med positiva rapporter och därför fortsätter vi med neutral rekommendation och slutar att förbereda oss på att gå kort. Det är nog mer sannolikt att priset på ris återhämtar sig, men det beror också på hur marknaderna för alternativa spannmål som framförallt vete förändrar sig.

Kaffe

Kaffepriset steg upp till det tekniska motståndet på 220 cent, som vi skrev om förra veckan. Priset står just nu och väger. Skulle marknaden få ny fart uppåt, skulle vi vilja vara köpta, annars kan det nog vara en fördel att sälja på den här nivån. Priset är högt i ett historiskt perspektiv och med en allmän avmattning i global ekonomisk tillväxt måste det ha en effekt på konsumtionstillväxten vad gäller kaffe. Bortsett torkans relativt övergående effekter på Brasiliens produktion, finns en överproduktion i världen och den situationen har inte åtgärdats i år med de höga priser som varit.

Kaffepris

Vi rekommenderar neutral position i kaffe.

Kakao

Fundamentalt borde priset gå ner. Elfenbenskusten får en rekordskörd i år och priset är i ett historiskt perspektiv mycket högt, men det finns en naturlig oro, förstås. Fredagens prisuppgång är ett exempel på det.

Kakaopris

Spekulantkollektivet sådle 14,494 kontrakt fram till i tisdags, enligt fredagens veckovisa COT-rapport från CFTC. Det verkar som om spekulanterna håller på att ta hem vinsterna på sin köpta position som etablerades på till bottenpriser för två år sedan.

Kakao-positioner

Vi behåller positionen i SHORT KAKAO A S.

För fler analyser analyser på jordbruksråvaror se SEBs andra analysbrev.

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top