Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 13 maj 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB Råvarubrev - Rekommendationer den 13 maj 2013

*) Avkastningen avser 1:1 råvarucertifikat där de ingår i rekommendationen. I den aktuella tabellen ovan har jag tagit prisförändringen den senaste veckan sedan det förra veckobrevet publicerades.

Inledning

I fredags publicerade det amerikanska jordbruksdepartementet USDA estimat för produktion och utgående lager för 2013/14 för första gången. Produktionen och utgående lager väntas öka mycket för vete, majs och sojabönor. Rapportens siffror motiverar ca 20% lägre pris på var och en av dessa råvaror. Vi har ganska länge haft säljrekommendation, men upprepar rekommendationen att köpa BEAR på vete, majs, sojabönor och raps.

Marknaden för ädelmetaller ser också ut att stå med hälen på trampolinen. Ett prisfall ser alltså oundvikligt ut.

Råolja – Brent

Oljan var upp vid tidigare stödet (nu motståndet) vid 105 dollar. Priset orkade inte igenom och då brukar prisfall följa. Stöd finns vid 100 dollar, men trenden är nedåtriktad i det korta perspektivet. I det långa perspektivet saknas trend för råoljan.

Råolja (Brent) - Prognos den 11 maj 2013

Lagren och lagerförändringarna i USA den senaste rapportveckan ser vi nedan, enligt Department of Energy och American Petroleum Institute.

Lager av olja i USA

Nedan ser vi amerikanska råoljelager enligt DOE i tusen fat. Den svarta kurvan är 2012 års lagernivåer vecka för vecka och den lilla röda linjen är 2013 års nivå.

Diagram över oljelager i USA

Importen fortsätter att hålla sig under förra årets nivå. Veckans notering var ett nedåthopp.

Import av olja till USA

Vi fortsätter att ligga neutralt för att förhoppningsvis kunna komma in billigare i OLJA S om priset går ner till 100 dollar eller lägre igen.

Elektricitet

Priset ”gappade” ner i fredags, men höll sig över den tekniska stödnivån på 35 euro per MWh. Bryts den finns stöd redan på 34 euro, vilket gör att de köpsugna i marknaden kan känna sig motiverade att riskera 1 euro och köpa på 35 euro. ”Gap” brukar också ”stängas”, vilket i det här fallet skulle innebära en uppgång mot 36 euro. Det är ett svårt läge och vi fortsätter med neutral rekommendation.

Neutral rekommendation för elpris

Hydrologisk balans har fortsatt att stiga.

Hydrologisk balans i twh för Sverige - Norge

Naturgas

Rekylen nedåt i naturgaspriset fortsatte i makligare takt förra veckan. Jag tror att den långsiktiga trenden är uppåtriktad, och tror att det kan vara en bra idé att köpa på den här nivån. Stöd finns på 3.80 och på 3.60. Om man lyckas köpa på de nivåerna har man så klart en bättre position än om man köper på 3.96. Jag tror i vart fall inte att man ska ta ens kortsiktiga positioner för nedgång, utan försöka komma in på den långa sidan.

Prognos för priset på naturgas den 11 maj 2013

Guld och Silver

Guldpriset har rekylerat färdigt, tror vi. Vi tror att man ska sälja guld nu, därför att vi tror att det kommer ett kursfall till. Det brukar alltid komma två kursfall med en rekyl emellan, när man haft en så kraftig teknisk säljsignal som vi fick i guld i början på april. När det kursfallet är klart tror jag man kan börja köpa guld igen.

Den tekniska bilden för XAU

Guld i USD/troy ounce och uteståen andelar i ETF GLD

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce.

Silverpris i USD  per troy uns

I diagrammet nedan ser vi priset på guld dividerat med priset på silver. Under 2011 rusade priset på silver på ganska osannolika spekulationer om att en stor bank hade sålt mer ”pappers-silver” än vad som fanns fysiskt att tillgå i världen (till och med). De som trodde på detta har med rätta straffats ganska hårt. I förhållande till guldpriset, har silverpriset halverats. Som vi ser har silverpriset kommit ner till rimliga nivåer i förhållande till guld. De senaste tio årens genomsnitt ligger på ett pris på silver som är 1/60-del av guldprisets.

Priset på guld dividerat med priset på silver

Jag tror att silverpriset kan gå lite lägre från dagens nivå, ner mot 22 eller 20 dollar. Vi ligger korta guld och silver. Jag tror att det kommer en till vända ner och ligger självklart kvar med köpt position i BEAR GULD X4 S och BEAR SILVER X4 S.

Platina & Palladium

Platinapriset befinner sig fortfarande i en rekylfas uppåt (mot trenden). Priset på platina har tagit sig upp till ett starkt motstånd, markerat av två tidigare bottnar på 1530 dollar. Det är upplagt för nedgång i den fallande trendens riktning. Det ser riktigt bra ut för en kort position och jag rekommenderar köp av BEAR PLATIN X4 S. Jag tror att priset går ner mot 1450, men kanske även till 1400 eller ännu längre ner. Nivån 1400 har tidigare varit en tydlig bottennivå.

Spotpris på platina den 1 maj 2013

Palladium har mycket motigt segat sig upp mot 710 dollar per troy uns. Där finns som vi ser två motståndsnivåer från föregående bottnar. Marknaden reagerar då och då också på 55-dagars glidande medelvärde, som ett motstånd, om det inte bryts. Som vi ser ligger 55-dagars glidande medelvärde bara strax över dagens kursnivå. Ur teknisk synvinkel pekar det mesta: den tröga uppgången från 650 dollar, de två motståndsnivåerna vid 710 dollar och 55-dagars glidande medelvärde för fallande pris härnäst. Jag skulle nog välja att gå in i BEAR PALLAD X4 S i det här läget. Målkursen för den affären är i första hand ner mot 650 dollar och i andra hand ner mot 600 dollar.

Teknisk analys av palladium

Basmetaller

Veckan inleddes med helgstängt i London, vilket innebär begränsad likviditet på många marknader, men synnerhet basmetaller eftersom LME då håller helt stängt. Förra fredagens starka amerikanska statistik gav som vi skrev förra veckan väldigt positiva stängningar. Tisdagens handel fick emellertid inte den förväntade följdrörelsen uppåt. Metallerna låg i startgroparna för ett kortsiktigt rally. Onsdagsmorgonens nyheter om positiva exportsiffror från Kina räckte för att sätta fart. Tekniskt sett nådde priserna i stort sett sina kortsiktiga mål under torsdagen och vi fick se rekyler ner igen på fredagen. Nu står det och väger igen, och är mer oklart inför nästa vecka. Fredagkvällens utveckling (igår) då både olja och metaller steg kraftigt igen, inger visst förtroende. För basmetaller slutar veckan blandat med uppgångar för nickel och koppar på ca 1 %, medan zink och aluminium faller lika mycket.

Koppar

Som vi skrivit tidigare har vi haft kopparn under bevakning för att gå från neutral till köp. Tekniskt sett bedömde vi förutsättningarna som goda för en kortsiktig uppgång, vilket också materialiserades under veckan. Tveksamheten kring den fundamentala situationen kvarstår dock. Veckans handelsstatistik, som överlag mottogs positivt av de finansiella marknaderna, gav inte samma positiva besked för koppar. Kina är nettoimportörer, så statistiken över importen följs noggrant av marknaden. Aprilsiffran faller tillbaka igen till februaris nivå (se graf). Nu anses siffrorna under perioden februari-april i viss mån vara ”störda” av rapporteringen kring det kinesiska nyåret, men det är nu som det säsongsmässigt brukar vända upp igen.

Kopparimporten till Kina (1000-tals ton)

Kinas kopparimporft i 1000-tals ton

Tekniskt sett fick vi se den förväntade uppgången i veckan. Efter en test av den ”nya” stödnivån strax över $7200 igår fredag, stänger priset kring $7375. Det är för tidigt att tala om en mer långsiktig vändning, men kortsiktigt finns förtutsättningen för ytterligare återhämtning till nivåer kring $7550-7600.

Teknisk analys på koppariset

Vi förväntar oss fortsatt hög volatilitet. Vår kortsiktiga bedömning talar för uppsidan och vi rekommenderar därför köp av BULL KOPPAR X2 S eller X4 S.

Aluminium

Den förväntade uppgången tog upp priset till motståndsnivån $1925, men där tog det stopp. Fredagens säljtryck bl.a. på den starkare dollarn, satte mer press på aluminium än på övriga basmetaller. Den kan finnas en förklaring. Japan är en betydande aluminiumimportör och den svaga yenen skapar ett motstånd. Under fredagen bröts den psykologiskt viktiga 100-vallen för usd/yen. Priset på aluminium föll ända ned till stödnivån $1850 (se graf) där den studsar för att stänga på $1870. Vi ser köpintresse framför allt från industriella aktörer som ”täcker in” framtida konsumtion, men också från långsiktiga investerare som bedömer nivåerna som alltför låga för ett fortsatt ökat utbud. Högkostnadsproducenterna, framför allt i Kina, förväntas minska utbudet om priset långvarigt stannar på nuvarande nivåer. Långsiktigt är nivån väldigt intressant för certifikatet ALUMINIUM S (utan hävstång).

Teknisk analys på aluminium-priset

Zink

Zinken följde i stort sett övriga metaller under veckan, och får en ganska neutral stängning på veckan. Produktionsstatistik från Kina är lite oroväckande för zinkens fundamentala balans. Smältverksproduktionen ökar i Kina, delvis som en effekt av stort gruvutbud (höjda smältlöner till smältverken). Risken finns att det behövs ännu lägre priser för att påverka gruvutbudet. Risken är att det dröjer innan priset vänder upp på allvar. Vi bedömer ändå zinken som fundamentalt ”billig” ur ett kostnadsperspektiv och nuvarande nivåer är mycket intressanta på lite längre sikt (6-12 månader). I det perspektivet är ZINK S (utan hävstång) att föredra.

Teknisk analys på zink

Nickel

Efter förra veckans snabba ”dipp” under $15000 till som lägst $14625, har nickel återhämtat sig och balanserar strax över stödnivåerna. Under veckan som gick fick vi den förväntade rekylen uppåt. Motståndet vid $15500 är tydligt (se graf).

Efterfrågeutsikterna är väldigt goda för nickel, där den rostfria- och specialstålproduktionen förväntas öka. Framför allt är det utbyggnaden av olje- och gasproduktion och specialstål till flygindustrin som går bra. Icke desto mindre ”lider” nickelmarknaden av ett överskott. Produktionstekniken av s.k. Nickel Pig Iron i Kina har utvecklats med s.k. Rotary Kiln Electric Furnaces (RKEF) teknik, vilken i genomsnitt sänker hela kostnadskurvan. Samtidigt får högkostnadsproducenterna i gruvledet problem på nuvarande nivåer. Vi har tidigare rapporterat om produktionsneddragningar i Australien, och det förväntas komma mer.

Precis som för koppar är det finansiella kollektivet väldigt ”korta”, d.v.s. det finns ett stort behov att köpa tillbaka tidigare sålda terminskontrakt, som i sig för den volatila metallen nickel, kan skapa utrymme för uppgångar. Effekten av RKEF-tekniken riskerar att flytta ner nivån där utbudsminskningarna verkligen får effekt. Trots det bedömer vi nivåerna som väldigt attraktiva på 6-12 månaders sikt. I det perspektivet är NICKEL S (utan hävstång) att föredra.

Teknisk analys på nickelpriset

Kaffe

Kaffepriset (maj 2013) steg i veckan. Marknaden gjorde ett försök att bryta den övre delen i den trendkanal som priset fallit under i två år. Detta lyckades dock inte den här gången, men som jag har skrivit tidigare ser det ut att finnas köpare som är oroliga för att marknaden har bottnat. När det kommer tecken på styrka i marknaden, tenderar priset att sticka iväg uppåt. Än så länge har det funnits nog med säljare i de lägena för att trycka tillbaka priset, men när det inte längre gör det längre, tyder marknadens beteende på att det kan gå fort uppåt.

Teknisk analys på kaffepriset (KC)

Nedan ser vi hur juli-terminen 2013 utvecklat sig prismässigt de tre senaste åren.

Hur juli-terminen 2013 utvecklat sig prismässigt de tre senaste åren.

Socker

Sockerpriset (september 2013) fortsätter att ligga i fallande pristrend. Ingen skillnad från förra veckan. Socker och kaffe har följt varandra åt under lång tid, men medan kaffet visar lite tecken på trendvändning, ser man inte något alls av det i sockermarknaden. Vi fortsätter med neutral rekommendation.

Prognos på sockerpris av SEB

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Populära