Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 13 maj 2013

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB Råvarubrev - Rekommendationer den 13 maj 2013

*) Avkastningen avser 1:1 råvarucertifikat där de ingår i rekommendationen. I den aktuella tabellen ovan har jag tagit prisförändringen den senaste veckan sedan det förra veckobrevet publicerades.

Inledning

I fredags publicerade det amerikanska jordbruksdepartementet USDA estimat för produktion och utgående lager för 2013/14 för första gången. Produktionen och utgående lager väntas öka mycket för vete, majs och sojabönor. Rapportens siffror motiverar ca 20% lägre pris på var och en av dessa råvaror. Vi har ganska länge haft säljrekommendation, men upprepar rekommendationen att köpa BEAR på vete, majs, sojabönor och raps.

Marknaden för ädelmetaller ser också ut att stå med hälen på trampolinen. Ett prisfall ser alltså oundvikligt ut.

Råolja – Brent

Oljan var upp vid tidigare stödet (nu motståndet) vid 105 dollar. Priset orkade inte igenom och då brukar prisfall följa. Stöd finns vid 100 dollar, men trenden är nedåtriktad i det korta perspektivet. I det långa perspektivet saknas trend för råoljan.

Råolja (Brent) - Prognos den 11 maj 2013

Lagren och lagerförändringarna i USA den senaste rapportveckan ser vi nedan, enligt Department of Energy och American Petroleum Institute.

Lager av olja i USA

Nedan ser vi amerikanska råoljelager enligt DOE i tusen fat. Den svarta kurvan är 2012 års lagernivåer vecka för vecka och den lilla röda linjen är 2013 års nivå.

Diagram över oljelager i USA

Importen fortsätter att hålla sig under förra årets nivå. Veckans notering var ett nedåthopp.

Import av olja till USA

Vi fortsätter att ligga neutralt för att förhoppningsvis kunna komma in billigare i OLJA S om priset går ner till 100 dollar eller lägre igen.

Elektricitet

Priset ”gappade” ner i fredags, men höll sig över den tekniska stödnivån på 35 euro per MWh. Bryts den finns stöd redan på 34 euro, vilket gör att de köpsugna i marknaden kan känna sig motiverade att riskera 1 euro och köpa på 35 euro. ”Gap” brukar också ”stängas”, vilket i det här fallet skulle innebära en uppgång mot 36 euro. Det är ett svårt läge och vi fortsätter med neutral rekommendation.

Neutral rekommendation för elpris

Hydrologisk balans har fortsatt att stiga.

Hydrologisk balans i twh för Sverige - Norge

Naturgas

Rekylen nedåt i naturgaspriset fortsatte i makligare takt förra veckan. Jag tror att den långsiktiga trenden är uppåtriktad, och tror att det kan vara en bra idé att köpa på den här nivån. Stöd finns på 3.80 och på 3.60. Om man lyckas köpa på de nivåerna har man så klart en bättre position än om man köper på 3.96. Jag tror i vart fall inte att man ska ta ens kortsiktiga positioner för nedgång, utan försöka komma in på den långa sidan.

Prognos för priset på naturgas den 11 maj 2013

Guld och Silver

Guldpriset har rekylerat färdigt, tror vi. Vi tror att man ska sälja guld nu, därför att vi tror att det kommer ett kursfall till. Det brukar alltid komma två kursfall med en rekyl emellan, när man haft en så kraftig teknisk säljsignal som vi fick i guld i början på april. När det kursfallet är klart tror jag man kan börja köpa guld igen.

Den tekniska bilden för XAU

Guld i USD/troy ounce och uteståen andelar i ETF GLD

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce.

Silverpris i USD  per troy uns

I diagrammet nedan ser vi priset på guld dividerat med priset på silver. Under 2011 rusade priset på silver på ganska osannolika spekulationer om att en stor bank hade sålt mer ”pappers-silver” än vad som fanns fysiskt att tillgå i världen (till och med). De som trodde på detta har med rätta straffats ganska hårt. I förhållande till guldpriset, har silverpriset halverats. Som vi ser har silverpriset kommit ner till rimliga nivåer i förhållande till guld. De senaste tio årens genomsnitt ligger på ett pris på silver som är 1/60-del av guldprisets.

Priset på guld dividerat med priset på silver

Jag tror att silverpriset kan gå lite lägre från dagens nivå, ner mot 22 eller 20 dollar. Vi ligger korta guld och silver. Jag tror att det kommer en till vända ner och ligger självklart kvar med köpt position i BEAR GULD X4 S och BEAR SILVER X4 S.

Platina & Palladium

Platinapriset befinner sig fortfarande i en rekylfas uppåt (mot trenden). Priset på platina har tagit sig upp till ett starkt motstånd, markerat av två tidigare bottnar på 1530 dollar. Det är upplagt för nedgång i den fallande trendens riktning. Det ser riktigt bra ut för en kort position och jag rekommenderar köp av BEAR PLATIN X4 S. Jag tror att priset går ner mot 1450, men kanske även till 1400 eller ännu längre ner. Nivån 1400 har tidigare varit en tydlig bottennivå.

Spotpris på platina den 1 maj 2013

Palladium har mycket motigt segat sig upp mot 710 dollar per troy uns. Där finns som vi ser två motståndsnivåer från föregående bottnar. Marknaden reagerar då och då också på 55-dagars glidande medelvärde, som ett motstånd, om det inte bryts. Som vi ser ligger 55-dagars glidande medelvärde bara strax över dagens kursnivå. Ur teknisk synvinkel pekar det mesta: den tröga uppgången från 650 dollar, de två motståndsnivåerna vid 710 dollar och 55-dagars glidande medelvärde för fallande pris härnäst. Jag skulle nog välja att gå in i BEAR PALLAD X4 S i det här läget. Målkursen för den affären är i första hand ner mot 650 dollar och i andra hand ner mot 600 dollar.

Teknisk analys av palladium

Basmetaller

Veckan inleddes med helgstängt i London, vilket innebär begränsad likviditet på många marknader, men synnerhet basmetaller eftersom LME då håller helt stängt. Förra fredagens starka amerikanska statistik gav som vi skrev förra veckan väldigt positiva stängningar. Tisdagens handel fick emellertid inte den förväntade följdrörelsen uppåt. Metallerna låg i startgroparna för ett kortsiktigt rally. Onsdagsmorgonens nyheter om positiva exportsiffror från Kina räckte för att sätta fart. Tekniskt sett nådde priserna i stort sett sina kortsiktiga mål under torsdagen och vi fick se rekyler ner igen på fredagen. Nu står det och väger igen, och är mer oklart inför nästa vecka. Fredagkvällens utveckling (igår) då både olja och metaller steg kraftigt igen, inger visst förtroende. För basmetaller slutar veckan blandat med uppgångar för nickel och koppar på ca 1 %, medan zink och aluminium faller lika mycket.

Koppar

Som vi skrivit tidigare har vi haft kopparn under bevakning för att gå från neutral till köp. Tekniskt sett bedömde vi förutsättningarna som goda för en kortsiktig uppgång, vilket också materialiserades under veckan. Tveksamheten kring den fundamentala situationen kvarstår dock. Veckans handelsstatistik, som överlag mottogs positivt av de finansiella marknaderna, gav inte samma positiva besked för koppar. Kina är nettoimportörer, så statistiken över importen följs noggrant av marknaden. Aprilsiffran faller tillbaka igen till februaris nivå (se graf). Nu anses siffrorna under perioden februari-april i viss mån vara ”störda” av rapporteringen kring det kinesiska nyåret, men det är nu som det säsongsmässigt brukar vända upp igen.

Kopparimporten till Kina (1000-tals ton)

Kinas kopparimporft i 1000-tals ton

Tekniskt sett fick vi se den förväntade uppgången i veckan. Efter en test av den ”nya” stödnivån strax över $7200 igår fredag, stänger priset kring $7375. Det är för tidigt att tala om en mer långsiktig vändning, men kortsiktigt finns förtutsättningen för ytterligare återhämtning till nivåer kring $7550-7600.

Teknisk analys på koppariset

Vi förväntar oss fortsatt hög volatilitet. Vår kortsiktiga bedömning talar för uppsidan och vi rekommenderar därför köp av BULL KOPPAR X2 S eller X4 S.

Aluminium

Den förväntade uppgången tog upp priset till motståndsnivån $1925, men där tog det stopp. Fredagens säljtryck bl.a. på den starkare dollarn, satte mer press på aluminium än på övriga basmetaller. Den kan finnas en förklaring. Japan är en betydande aluminiumimportör och den svaga yenen skapar ett motstånd. Under fredagen bröts den psykologiskt viktiga 100-vallen för usd/yen. Priset på aluminium föll ända ned till stödnivån $1850 (se graf) där den studsar för att stänga på $1870. Vi ser köpintresse framför allt från industriella aktörer som ”täcker in” framtida konsumtion, men också från långsiktiga investerare som bedömer nivåerna som alltför låga för ett fortsatt ökat utbud. Högkostnadsproducenterna, framför allt i Kina, förväntas minska utbudet om priset långvarigt stannar på nuvarande nivåer. Långsiktigt är nivån väldigt intressant för certifikatet ALUMINIUM S (utan hävstång).

Teknisk analys på aluminium-priset

Zink

Zinken följde i stort sett övriga metaller under veckan, och får en ganska neutral stängning på veckan. Produktionsstatistik från Kina är lite oroväckande för zinkens fundamentala balans. Smältverksproduktionen ökar i Kina, delvis som en effekt av stort gruvutbud (höjda smältlöner till smältverken). Risken finns att det behövs ännu lägre priser för att påverka gruvutbudet. Risken är att det dröjer innan priset vänder upp på allvar. Vi bedömer ändå zinken som fundamentalt ”billig” ur ett kostnadsperspektiv och nuvarande nivåer är mycket intressanta på lite längre sikt (6-12 månader). I det perspektivet är ZINK S (utan hävstång) att föredra.

Teknisk analys på zink

Nickel

Efter förra veckans snabba ”dipp” under $15000 till som lägst $14625, har nickel återhämtat sig och balanserar strax över stödnivåerna. Under veckan som gick fick vi den förväntade rekylen uppåt. Motståndet vid $15500 är tydligt (se graf).

Efterfrågeutsikterna är väldigt goda för nickel, där den rostfria- och specialstålproduktionen förväntas öka. Framför allt är det utbyggnaden av olje- och gasproduktion och specialstål till flygindustrin som går bra. Icke desto mindre ”lider” nickelmarknaden av ett överskott. Produktionstekniken av s.k. Nickel Pig Iron i Kina har utvecklats med s.k. Rotary Kiln Electric Furnaces (RKEF) teknik, vilken i genomsnitt sänker hela kostnadskurvan. Samtidigt får högkostnadsproducenterna i gruvledet problem på nuvarande nivåer. Vi har tidigare rapporterat om produktionsneddragningar i Australien, och det förväntas komma mer.

Precis som för koppar är det finansiella kollektivet väldigt ”korta”, d.v.s. det finns ett stort behov att köpa tillbaka tidigare sålda terminskontrakt, som i sig för den volatila metallen nickel, kan skapa utrymme för uppgångar. Effekten av RKEF-tekniken riskerar att flytta ner nivån där utbudsminskningarna verkligen får effekt. Trots det bedömer vi nivåerna som väldigt attraktiva på 6-12 månaders sikt. I det perspektivet är NICKEL S (utan hävstång) att föredra.

Teknisk analys på nickelpriset

Kaffe

Kaffepriset (maj 2013) steg i veckan. Marknaden gjorde ett försök att bryta den övre delen i den trendkanal som priset fallit under i två år. Detta lyckades dock inte den här gången, men som jag har skrivit tidigare ser det ut att finnas köpare som är oroliga för att marknaden har bottnat. När det kommer tecken på styrka i marknaden, tenderar priset att sticka iväg uppåt. Än så länge har det funnits nog med säljare i de lägena för att trycka tillbaka priset, men när det inte längre gör det längre, tyder marknadens beteende på att det kan gå fort uppåt.

Teknisk analys på kaffepriset (KC)

Nedan ser vi hur juli-terminen 2013 utvecklat sig prismässigt de tre senaste åren.

Hur juli-terminen 2013 utvecklat sig prismässigt de tre senaste åren.

Socker

Sockerpriset (september 2013) fortsätter att ligga i fallande pristrend. Ingen skillnad från förra veckan. Socker och kaffe har följt varandra åt under lång tid, men medan kaffet visar lite tecken på trendvändning, ser man inte något alls av det i sockermarknaden. Vi fortsätter med neutral rekommendation.

Prognos på sockerpris av SEB

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära