Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 12 oktober 2012

Published

on

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning av rekommendationer

Veckans råvaruprognoser den 12 oktober 2012

Förra veckans rekommendationer gav en samlad förlust på 1%. Vi väljer att kliva av koppar för närvarande. Såväl ädelmetaller som koppar, handlas inom ett intervall som kan vara en tillfällig topp eller en konsolidering. Om priserna bryter upp är det en signal om ytterligare prisuppgång, och vice versa om priserna faller. Ädelmetaller är långsiktigt på väg uppåt, så vi väljer att ligga kvar på dem. Man kan köpa mer om guld går över 1800 dollar. Platina har ett annat tekniskt mönster. Priset har kommit ner så pass att den är värd att köpa mer av nu.

Elpriset har fallit av ganska kraftigt de senaste dagarna, och om priset faller ner mot 40 euro kan det vara ett köptillfälle för den som vill handla på kort sikt.

Råolja – Brent

Vid en tillbakablick på det tredje kvartalet, så var det för Brent ännu ett turbulent kvartal. Brent handlades till ett snittpris på USD 109,4/fat, USD 0,6/fat under vår prognos. Eftersom flera stora hausse- och baissefaktorer fortfarande är aktuella tvivlar vi på att oljemarknaden kommer att vara speciellt mycket lugnare under det fjärde kvartalet. Vi anser dock USD 110/fat vara en solid utgångspunkt för Brent och diskonterar större makroekonomiska och geopolitiska osäkerheter tämligen väl. Det säkerställer också att kassaflöden förblir tillräckligt starka för att göra välbehövliga investeringar i framtida leveranser. Enligt vårt huvudscenario förväntar vi att Brent, grovt räknat, har ett genomsnitt på USD 110/fat under det fjärde kvartalet i år. Därefter förväntar vi oss ett säsongsmässigt lägre pris på USD 105/fat under det första halvåret nästa år, med återhämtning till USD 115/fat under andra halvan av nästa år, när makroekonomiska förhållanden stabiliseras. Uppenbara nedåtrisker på kort och medellång sikt inbegriper möjligheten att sanktioner kan tvinga Iran tillbaka till förhandlingsbordet, att USA möjligen släpper ut strategiska oljereserver samt oviss efterfrågan från Kina. Nedan ser vi kursdiagrammet för spotkontraktet på Brent.

Kursdiagram över spotpris på brent-olja

Priset på Brent-råolja har på sistone pressats upp till över USD 114/fat genom flera haussefaktorer. Extensivt samt väsentligen försenat underhåll i Nordsjön har minskat tillgången på råolja från Nordsjön med förseningar i nästan alla lastningar i oktober. Lastningar i november kommer också att påverkas och de nuvarande förväntningarna är att lastningarna i november kommer att vara de lägsta på 5 år. En annan fysisk drivkraft för Brent-råolja är för närvarande de låga förråden av oljeprodukter av mellandestillat i Europa, kombinerat med så mycket som 2 miljoner fat per dag för raffinaderiunderhåll. Raffineringsmarginalen för mellandestillat är på årshögsta eller flerårshögsta och signalerar knappheten i detta segment. Denna knapphet inträffar under en tid på året när vi fortfarande har en stor del påfyllning framför oss under de kommande månaderna. Lättoljor som t.ex. Brent är den råolja som föredras av raffinaderier när de fysiska marknaderna för lättoljeprodukter eller mellandestillat är strama. Därför stärker den nuvarande knappheten avseende mellandestillat efterfrågan på Brent-råolja.

Framöver kan Mellanöstern- och Nordafrikaregionens geopolitiska påverkan på oljemarknaderna vara både hausse- och baissebetonad. På haussesidan ökas spänningar längs den syrisk-turkiska gränsen med ökad risk för regional smitta och möjlig Natoinblandning. På baissesidan visar Iran tecken på att krokna under trycket från sanktioner. Sprickor börjar visa sig här och var. Snabb inflation ökar den sociala oron, vilket potentiellt skulle kunna tvinga Iran tillbaka till förhandlingsbordet och därmed minska riskerna för oljetillgången.

Kursdiagram med graf över råolja

Flera faktorer på utbudssidan har mildrats; Det verkar som sanktionerna mot Iran börjar ge resultat. Regimen pressas sedan tidigare av uteblivna intäkter från oljeexport. I september exporterades 1.15 miljoner fat/dag jämfört med 2.4 miljoner fat/dag i genomsnitt förra året. Nu har dessutom uppvärmningssäsongen inletts. Iran har, trots att man är stor nettoexportör av råolja, inte tillräcklig raffinaderikapacitet för att förse den inhemska marknaden med oljeprodukter som bensin, diesel och olja för uppvärmning. Istället måste man köpa dessa produkter på den internationella marknaden – till höga priser (bland annat p g a sanktionerna). Att den egna valutan dessutom urholkats i värde gör inte saken bättre. Höga matpriser har redan drivit upp inflationen och nu är situationen än värre. Trycket på regimen är så stort, att chansen för att man återgår till förhandlingar med USA och EU, är bättre än på länge.

I september var rekordstor kapacitet i Nordsjön borta från marknaden p g a underhåll och reparationer. Många av dessa arbeten är försenade men vi räknar ändå med att utbudet snart ökar, vilket bör mildra pressen uppåt på olja. Vi har också passerat den säsongsmässiga toppen på orkansäsongen utan några allvarliga implikationer på oljemarknaden (med undantag för Isaac som kortsiktigt störde produktion och distribution i mexikanska gulfen).

Trots ovanstående argument för nedsidan, så ser vi värde kring Brentpris kring nivåer där priset tidigare vänt åter upp (kring 107-108 usd). Detta då den geopolitiska situationen i Iran och Syrien m fl länder fortsatt verkar för en premie på oljepriset. I skrivande stund handlas kontraktet på 110.20, där vår rekommendation, förblir neutral.

Elektricitet

Nedan ser vi priset på första kvartalskontraket 2013 på el, som är underliggande för våra certifikat. Priset har rekylerat kraftigt de senaste dagarna.

Pris på elterminer för kvartal 1 2013

Vi har tidigare kommunicerat att 40-nivån på Q1-13 terminen (den termin som våra certifikat replikerar) är en attraktiv ingångsnivå för en long position. Vi håller fast vid detta, då nedsidan därifrån bör vara begränsad, detta för att:

  • CO2 priset: Uppside potential på förhoppningar om politisk intervention i CO2 marknaden
  • Kolpriset: Har planat ut och nedsidan är begränsad.
  • Prispremien för problem med kärnkraft- och för köldknäppar i vinter ger stöd for Q1-13

Kontraktet handlas nu på 41,3 efter att det nyligen tradat upp till €43.35/MWh driven av signaler på torrare och kallare väder. Däremot har inte uppgången varit förankrad i en annan viktig prisdrivare, marginalkostnaden för koleldad kraftproduktion, se grafen nedan.

Marginalkostnaden för koleldad kraftproduktion (dvs el)

I den nedre delen i diagrammet ovan, ser vi hur differensen mellan Q1-13 (NELF3Q Comdty) och vårt kontinentala index for marginalkostnader drivits upp till en nivå där den tidigare fallit tillbaka. Den 8 oktober var differensen uppe i €3.2/MWh. Den här differensen har nu korrigerats till mer normala nivåer. Det är fortsatt mycket god tillgång på vatten i det nordiska kraftsystemet. Magasinen är fulla och den hydrologiska balansen är på ca +12 TWh. För en rejäl uppgång behöver kontraktet stöd av både väder och marginalkostnader.

Det ser ut som om marknaden kan ge en ny möjlighet att köpa Q1-13 på nivåer nära €40/MWh. En sådan position, t ex genom köp av BULL EL X4 S, ger en position med begränsad nedsida samtidigt som det ger möjlighet till prisuppgångar från chansen att något av följande faktorer slår in: risken för kallare och torrare väder, kärnkraftproblem, CO2 interventionsoptimism samt en möjlig uppgång i kolpriset under början av vintern, som står for dörren.

Guld och Silver

Konsolideringen har fortsatt under veckan, fortsatt utan genombrott. Förra veckan testade marknaden nästan $1800-nivån, men fallerade och handlas nu mitt i intervallet kring $1770. Vi kvarstår med bedömningen att behålla guldet om man redan har köpt, och öka eller köpa nytt vid ett genombrott av $1800. Nedan ser vi kursdiagrammet för guld i dollar per troy ounce.

Diagram över guldkursen per use / troy ounce

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce.

Diagram över silverkursen per dollar / troy ounce

Platina

Platina har fallit tillbaka med övriga metaller, men uppvisar en mer positiv trend. Veckans rekyl bedömer vi som ett bra köptillfälle.

Vi tror på ädelmetaller som placering i nuvarande makromiljö. Den oroliga utvecklingen i Sydafrika har redan påverkat utbudet märkbart. Vi tror att platina priset kommer att utmana igen och återgå till ”normaltillståndet”, d.v.s. att vara dyrare än guld.

Diagram över platinakursen per usd / troy ounce

Nedan ser vi priset på guld dividerat med priset på platina. Vi väntar oss att platina ska fortsätta vinna på guldet.

Guldpriset dividerat med platinapriset - 11 oktober 2012

Koppar

Veckan inleddes med ett prisfall på 1-1,5 % när kineserna kom tillbaka på säljsidan, efter en veckas ledighet (Golden week). Samtidigt hade USA stängt i måndags (Columbus day) så likviditeten var begränsad. IMF reviderade ner prognosen för den globala tillväxten till 3,3 % 2012 och en långsam återhämtning till 3,6 % nästa år. De tror dock på en relativt stark kinesisk tillväxt på 7,8 % och 8,2 % nästa år. Eurogruppens möte skapade oro i måndags, men beskeden på tisdag morgon, att den permanenta räddningsfonden (ESM) formellt godkändes, fick stämningsläget på världens finansmarknader att stabiliseras – och så även metallerna. Sett över hela veckan är det ändå relativt kraftigt nedåt, mellan 4 och 5 %. Sämst gick det för aluminium som föll efter Alcoas resultatrapport, där bolaget reviderade ner sin globala efterfrågetillväxtprognos för 2012 från 7 till 6 %. Koppar är den ”lysande stjärnan” med endast en marginell nedgång under procenten (se nedan).

Koppar

Vi har tidigare varnat för effekten efter stimulanspaketen, måste följas upp av industriell efterfrågan. Det har inte riktigt materialiserats, och priserna faller tillbaka. Vi är nu i början av det säsongsmässigt starkaste kvartalet, så en förbättring bör skönjas de närmsta veckorna. Jämfört med övriga basmetaller så håller koppar väldigt bra. Som vi nämnt tidigare är kopparmarknaden i grunden fundamentalt stark. International Copper Study Group (ICSG) redovisade en rapport gällande balansen mellan utbud och efterfrågan. För 2012 bekräftas den strama marknaden och de bedömer ett underskott om ca 400 tton, och det är tight med tanke på ett synligt lager börslager på LME om 220 tton. Det är naturligtvis inte allt, men en stor del av det som finns utanför Kina. Rykten gör gällande att minst 600 000 ton ligger i kinesiska frihamnslager. I vilket fall som helst så betyder underskottet en teoretisk lagerminskning på 400 000 ton. Risken finns därför att det kortsiktigt blir väldigt ont om koppar utanför Kina. För att det kinesiska lagret ”ska börja röra på sig” dvs skeppas från Kina, krävs sannolikt ett högre kopparpris på LME. Koppar är köpvärd.

Prisdiagram visar att koppar är köpvärd

Vi väljer att på kort sikt rekommendera en lång position i koppar.

Kaffe

Kaffepriset har fortsatt att fall i pris och ligger nu precis på dubbla stöd. Dels stödlinjen mellan bottnarna som är inritad som grön linje i diagrammet nedan, dels stödet i och med den jämna prisnivån 160 cent per pund. Sälj på brott nedåt av stödet. Annars kan den flinke försöka köpa med en stop-loss strax under stödet.

Diagram med graf över kaffepriset

Socker

Nedan ser vi priset för leverans i mars nästa år. Trots ett starkt stöd vid 20 cent, ser vi tydligt att den långsiktiga trenden är nedåtriktad.

Diagram över sockerpriset pekar på fallande trend

Kakao

Kakaopriset är nere en nivå där det borde finnas stöd.

Diagram över kakaopris - 11 oktober 2012

Vi väljer att vara neutrala i kakao till nästa vecka.

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisas till gårdagens nyhetsbrev om jordruksprodukter.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *