Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 12 oktober 2012

Publicerat

den

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning av rekommendationer

Veckans råvaruprognoser den 12 oktober 2012

Förra veckans rekommendationer gav en samlad förlust på 1%. Vi väljer att kliva av koppar för närvarande. Såväl ädelmetaller som koppar, handlas inom ett intervall som kan vara en tillfällig topp eller en konsolidering. Om priserna bryter upp är det en signal om ytterligare prisuppgång, och vice versa om priserna faller. Ädelmetaller är långsiktigt på väg uppåt, så vi väljer att ligga kvar på dem. Man kan köpa mer om guld går över 1800 dollar. Platina har ett annat tekniskt mönster. Priset har kommit ner så pass att den är värd att köpa mer av nu.

Elpriset har fallit av ganska kraftigt de senaste dagarna, och om priset faller ner mot 40 euro kan det vara ett köptillfälle för den som vill handla på kort sikt.

Råolja – Brent

Vid en tillbakablick på det tredje kvartalet, så var det för Brent ännu ett turbulent kvartal. Brent handlades till ett snittpris på USD 109,4/fat, USD 0,6/fat under vår prognos. Eftersom flera stora hausse- och baissefaktorer fortfarande är aktuella tvivlar vi på att oljemarknaden kommer att vara speciellt mycket lugnare under det fjärde kvartalet. Vi anser dock USD 110/fat vara en solid utgångspunkt för Brent och diskonterar större makroekonomiska och geopolitiska osäkerheter tämligen väl. Det säkerställer också att kassaflöden förblir tillräckligt starka för att göra välbehövliga investeringar i framtida leveranser. Enligt vårt huvudscenario förväntar vi att Brent, grovt räknat, har ett genomsnitt på USD 110/fat under det fjärde kvartalet i år. Därefter förväntar vi oss ett säsongsmässigt lägre pris på USD 105/fat under det första halvåret nästa år, med återhämtning till USD 115/fat under andra halvan av nästa år, när makroekonomiska förhållanden stabiliseras. Uppenbara nedåtrisker på kort och medellång sikt inbegriper möjligheten att sanktioner kan tvinga Iran tillbaka till förhandlingsbordet, att USA möjligen släpper ut strategiska oljereserver samt oviss efterfrågan från Kina. Nedan ser vi kursdiagrammet för spotkontraktet på Brent.

Kursdiagram över spotpris på brent-olja

Priset på Brent-råolja har på sistone pressats upp till över USD 114/fat genom flera haussefaktorer. Extensivt samt väsentligen försenat underhåll i Nordsjön har minskat tillgången på råolja från Nordsjön med förseningar i nästan alla lastningar i oktober. Lastningar i november kommer också att påverkas och de nuvarande förväntningarna är att lastningarna i november kommer att vara de lägsta på 5 år. En annan fysisk drivkraft för Brent-råolja är för närvarande de låga förråden av oljeprodukter av mellandestillat i Europa, kombinerat med så mycket som 2 miljoner fat per dag för raffinaderiunderhåll. Raffineringsmarginalen för mellandestillat är på årshögsta eller flerårshögsta och signalerar knappheten i detta segment. Denna knapphet inträffar under en tid på året när vi fortfarande har en stor del påfyllning framför oss under de kommande månaderna. Lättoljor som t.ex. Brent är den råolja som föredras av raffinaderier när de fysiska marknaderna för lättoljeprodukter eller mellandestillat är strama. Därför stärker den nuvarande knappheten avseende mellandestillat efterfrågan på Brent-råolja.

Framöver kan Mellanöstern- och Nordafrikaregionens geopolitiska påverkan på oljemarknaderna vara både hausse- och baissebetonad. På haussesidan ökas spänningar längs den syrisk-turkiska gränsen med ökad risk för regional smitta och möjlig Natoinblandning. På baissesidan visar Iran tecken på att krokna under trycket från sanktioner. Sprickor börjar visa sig här och var. Snabb inflation ökar den sociala oron, vilket potentiellt skulle kunna tvinga Iran tillbaka till förhandlingsbordet och därmed minska riskerna för oljetillgången.

Kursdiagram med graf över råolja

Flera faktorer på utbudssidan har mildrats; Det verkar som sanktionerna mot Iran börjar ge resultat. Regimen pressas sedan tidigare av uteblivna intäkter från oljeexport. I september exporterades 1.15 miljoner fat/dag jämfört med 2.4 miljoner fat/dag i genomsnitt förra året. Nu har dessutom uppvärmningssäsongen inletts. Iran har, trots att man är stor nettoexportör av råolja, inte tillräcklig raffinaderikapacitet för att förse den inhemska marknaden med oljeprodukter som bensin, diesel och olja för uppvärmning. Istället måste man köpa dessa produkter på den internationella marknaden – till höga priser (bland annat p g a sanktionerna). Att den egna valutan dessutom urholkats i värde gör inte saken bättre. Höga matpriser har redan drivit upp inflationen och nu är situationen än värre. Trycket på regimen är så stort, att chansen för att man återgår till förhandlingar med USA och EU, är bättre än på länge.

I september var rekordstor kapacitet i Nordsjön borta från marknaden p g a underhåll och reparationer. Många av dessa arbeten är försenade men vi räknar ändå med att utbudet snart ökar, vilket bör mildra pressen uppåt på olja. Vi har också passerat den säsongsmässiga toppen på orkansäsongen utan några allvarliga implikationer på oljemarknaden (med undantag för Isaac som kortsiktigt störde produktion och distribution i mexikanska gulfen).

Trots ovanstående argument för nedsidan, så ser vi värde kring Brentpris kring nivåer där priset tidigare vänt åter upp (kring 107-108 usd). Detta då den geopolitiska situationen i Iran och Syrien m fl länder fortsatt verkar för en premie på oljepriset. I skrivande stund handlas kontraktet på 110.20, där vår rekommendation, förblir neutral.

Elektricitet

Nedan ser vi priset på första kvartalskontraket 2013 på el, som är underliggande för våra certifikat. Priset har rekylerat kraftigt de senaste dagarna.

Pris på elterminer för kvartal 1 2013

Vi har tidigare kommunicerat att 40-nivån på Q1-13 terminen (den termin som våra certifikat replikerar) är en attraktiv ingångsnivå för en long position. Vi håller fast vid detta, då nedsidan därifrån bör vara begränsad, detta för att:

  • CO2 priset: Uppside potential på förhoppningar om politisk intervention i CO2 marknaden
  • Kolpriset: Har planat ut och nedsidan är begränsad.
  • Prispremien för problem med kärnkraft- och för köldknäppar i vinter ger stöd for Q1-13

Kontraktet handlas nu på 41,3 efter att det nyligen tradat upp till €43.35/MWh driven av signaler på torrare och kallare väder. Däremot har inte uppgången varit förankrad i en annan viktig prisdrivare, marginalkostnaden för koleldad kraftproduktion, se grafen nedan.

Marginalkostnaden för koleldad kraftproduktion (dvs el)

I den nedre delen i diagrammet ovan, ser vi hur differensen mellan Q1-13 (NELF3Q Comdty) och vårt kontinentala index for marginalkostnader drivits upp till en nivå där den tidigare fallit tillbaka. Den 8 oktober var differensen uppe i €3.2/MWh. Den här differensen har nu korrigerats till mer normala nivåer. Det är fortsatt mycket god tillgång på vatten i det nordiska kraftsystemet. Magasinen är fulla och den hydrologiska balansen är på ca +12 TWh. För en rejäl uppgång behöver kontraktet stöd av både väder och marginalkostnader.

Det ser ut som om marknaden kan ge en ny möjlighet att köpa Q1-13 på nivåer nära €40/MWh. En sådan position, t ex genom köp av BULL EL X4 S, ger en position med begränsad nedsida samtidigt som det ger möjlighet till prisuppgångar från chansen att något av följande faktorer slår in: risken för kallare och torrare väder, kärnkraftproblem, CO2 interventionsoptimism samt en möjlig uppgång i kolpriset under början av vintern, som står for dörren.

Guld och Silver

Konsolideringen har fortsatt under veckan, fortsatt utan genombrott. Förra veckan testade marknaden nästan $1800-nivån, men fallerade och handlas nu mitt i intervallet kring $1770. Vi kvarstår med bedömningen att behålla guldet om man redan har köpt, och öka eller köpa nytt vid ett genombrott av $1800. Nedan ser vi kursdiagrammet för guld i dollar per troy ounce.

Diagram över guldkursen per use / troy ounce

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce.

Diagram över silverkursen per dollar / troy ounce

Platina

Platina har fallit tillbaka med övriga metaller, men uppvisar en mer positiv trend. Veckans rekyl bedömer vi som ett bra köptillfälle.

Vi tror på ädelmetaller som placering i nuvarande makromiljö. Den oroliga utvecklingen i Sydafrika har redan påverkat utbudet märkbart. Vi tror att platina priset kommer att utmana igen och återgå till ”normaltillståndet”, d.v.s. att vara dyrare än guld.

Diagram över platinakursen per usd / troy ounce

Nedan ser vi priset på guld dividerat med priset på platina. Vi väntar oss att platina ska fortsätta vinna på guldet.

Guldpriset dividerat med platinapriset - 11 oktober 2012

Koppar

Veckan inleddes med ett prisfall på 1-1,5 % när kineserna kom tillbaka på säljsidan, efter en veckas ledighet (Golden week). Samtidigt hade USA stängt i måndags (Columbus day) så likviditeten var begränsad. IMF reviderade ner prognosen för den globala tillväxten till 3,3 % 2012 och en långsam återhämtning till 3,6 % nästa år. De tror dock på en relativt stark kinesisk tillväxt på 7,8 % och 8,2 % nästa år. Eurogruppens möte skapade oro i måndags, men beskeden på tisdag morgon, att den permanenta räddningsfonden (ESM) formellt godkändes, fick stämningsläget på världens finansmarknader att stabiliseras – och så även metallerna. Sett över hela veckan är det ändå relativt kraftigt nedåt, mellan 4 och 5 %. Sämst gick det för aluminium som föll efter Alcoas resultatrapport, där bolaget reviderade ner sin globala efterfrågetillväxtprognos för 2012 från 7 till 6 %. Koppar är den ”lysande stjärnan” med endast en marginell nedgång under procenten (se nedan).

Koppar

Vi har tidigare varnat för effekten efter stimulanspaketen, måste följas upp av industriell efterfrågan. Det har inte riktigt materialiserats, och priserna faller tillbaka. Vi är nu i början av det säsongsmässigt starkaste kvartalet, så en förbättring bör skönjas de närmsta veckorna. Jämfört med övriga basmetaller så håller koppar väldigt bra. Som vi nämnt tidigare är kopparmarknaden i grunden fundamentalt stark. International Copper Study Group (ICSG) redovisade en rapport gällande balansen mellan utbud och efterfrågan. För 2012 bekräftas den strama marknaden och de bedömer ett underskott om ca 400 tton, och det är tight med tanke på ett synligt lager börslager på LME om 220 tton. Det är naturligtvis inte allt, men en stor del av det som finns utanför Kina. Rykten gör gällande att minst 600 000 ton ligger i kinesiska frihamnslager. I vilket fall som helst så betyder underskottet en teoretisk lagerminskning på 400 000 ton. Risken finns därför att det kortsiktigt blir väldigt ont om koppar utanför Kina. För att det kinesiska lagret ”ska börja röra på sig” dvs skeppas från Kina, krävs sannolikt ett högre kopparpris på LME. Koppar är köpvärd.

Prisdiagram visar att koppar är köpvärd

Vi väljer att på kort sikt rekommendera en lång position i koppar.

Kaffe

Kaffepriset har fortsatt att fall i pris och ligger nu precis på dubbla stöd. Dels stödlinjen mellan bottnarna som är inritad som grön linje i diagrammet nedan, dels stödet i och med den jämna prisnivån 160 cent per pund. Sälj på brott nedåt av stödet. Annars kan den flinke försöka köpa med en stop-loss strax under stödet.

Diagram med graf över kaffepriset

Socker

Nedan ser vi priset för leverans i mars nästa år. Trots ett starkt stöd vid 20 cent, ser vi tydligt att den långsiktiga trenden är nedåtriktad.

Diagram över sockerpriset pekar på fallande trend

Kakao

Kakaopriset är nere en nivå där det borde finnas stöd.

Diagram över kakaopris - 11 oktober 2012

Vi väljer att vara neutrala i kakao till nästa vecka.

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisas till gårdagens nyhetsbrev om jordruksprodukter.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Populära