SEB Råvarubrev 7 november 2017

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityGeopolitik, åter en allt viktigare faktor för oljan.

MARKNADEN I KORTHET

Förra veckan var vi på LME’s metallvecka i London varför vi denna vecka gör en kortare sammanställning av våra intryck istället för en generell marknadsgenomgång. Rent generellt så var sentimentet väldigt positivt med i princip alla stora ekonomiska områden/länder i synkron uppgångsfas. Stort fokus på elektriska fordon och vinnare/förlorare inom metalluniversumet. Stort fokus också på att uppgången i metallpriserna för tillfället är mer en effekt av stigande kostnader dvs. utbudssidan snarare än efterfrågesidan. Kinas ”Blue sky initiative” gör att minskad produktion av kol, järnmalm, stål, aluminium m.m. har pressat upp hela kostnadskurvan och med tanke på Kinas betydelse inom dessa marknader så tror man inte på någon större nedsidesrisk, t.ex. så har kostnaden för att producera aluminium i år stigit med cirka 25 % pga av kinesiska åtgärder. Koppar förväntas att efter 2018 hamna i ordentliga underskott och nickel bör stödjas av omställningen till batterifordon och steg med cirka 10 % under LME veckan. Zinkpriset ansågs dock var så pass högt att ökad produktion nu bör vara på väg ut på marknaden. Summa summarum en positiv bild och mest så för nickel och koppar.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Oljepriset har fortsatt att stiga och det senaste klivet uppåt utlöstes av helgens arresteringar i Saudiarabien. Risken för en maktkamp inom det Saudiarabiska kungahuset och/eller de olika klanerna har helt klart ökat. Även det faktum att USA verkar ha slagit i taket för sin exportkapacitet, vilket den kraftigt ökade skillnaden mellan WTI och Brentoljorna pekar på, har hjälpt till att pressa Brentpriset högre. Nordiska elpriser verkar ha avslutat en period av lite lägre priser. Prognoser om en kallare än normal vinter kan ha hjälpt till men framför allt så uppvisar kontinentala elpriser fortsatt styrka. Utsläppsrätter fortsätter, efter en kortare paus, att handla högre. Basmetallerna, framför allt nickel, steg, sannolikt på baksidan av generellt positiva rapporter under LME veckan. Förutom nickel så verkar dock de andra metallerna möta säljare vid nuvarande nivåer. Arabicakaffet har så sakteliga börjat attrahera lite köpande, en indikation om ett färdigt fall? Skillnaden mellan platina och palladium fortsätter att sätta nya rekordnivåer då marknaden köper palladium och säljer platina utifrån antagandet att dieselbilar fasas ut snabbare än bensinditon.

Valuta: Dollarn har även de senaste veckorna fortsatt att visa styrka och vi ser utrymme för rörelsen att fortsätta. Både säsongsmässigheten, stark dollar i november, och vad som ser ut som att amerikanskt skattepaket bör understödja en sådan rörelse. Riksbanken håller också SEK svag.

Börser: Uppenbarligen var vi något tidigt ute med varningen för en börsrekyl. Men såsom vi ser den tekniska bilden med en överköpt och negativt divergerande marknad kan vi inte annat än fortsätta förvänta oss en sättning och det nästan oavsett land/index.

Räntor: Efter ett misslyckat försök över 2.40% för den amerikanska 10-åringen har obligationsräntor fallit tillbaka något. Vi ser detta som temporärt och förväntar oss snart nya försök att bryta uppåt.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

  • Olja – positiv acceleration upp ur den stigande kanalen.
  • Aluminium – korrektionen rycker allt närmare.
  • Guld – fortsatt nedåtrisk.
  • DAX – når vi upp till kanaltaket innan nästa paus.
  • USD/SEK – bör ha mer att ge på uppsidan.
  • OMX30 – nya toppar men med fortsatt vissa svaghetstecken.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $64.45/fat.Flera positiva samverkande faktorer har fått oljepriset att accelerera högre, upp ur den redan stigande kanalen. För det första så har, som vi tidigare pekat på, geopolitiken gjort en comeback som faktor för oljepriset (bevis på tajtare marknad), för det andra så ser USA ut att ha nått max export, för det tredje har global efterfrågan skrivits upp ytterligare och för det fjärde så har spekulanterna nu gått ”all in” långa i oljeprodukter. Nettopositionen för Brent har nått nytt rekord på 530m/fat (överspekulation? Korrektionsrisk!). Dessutom så är det i framändan av oljekurvan som priset stiger (brist nu) och inte längre ut vilket gör att stimulansen till skifferoljeproducenterna uteblir då de säljer på cirka 18m sikt.

Konklusion: Positiv acceleration/utbrott ur stigande kanal.

OBSERVATIONER

+ Geopolitikens återkomst som prisfaktor.
+ Kurvans negativa lutning (backwardation).
+ Antalet borriggar fortsätter att falla.
+ Långa spekulativa nettopositioner fortsätter att öka.
+ Lagren faller nu snabbare.
+ Ryssland o Saudi fortsätter diskutera en förlängning av produktionsbegränsningarna bortom 31/3 2018.
+ Både IEA och OPEC har nu uppgraderat prognoserna för efterfrågan på olja.
+ Situationen i Venezuela är fortsatt mycket skakig.
+ Tekniskt har brottet av $61.70 utlöst ytterligare en köpsignal.
– Inget uppsagt kärnavtal med Iran.
– Stigande dollar (men korrelationen just nu är noll).
– EIA justerar upp amerikansk skifferoljeproduktion för 2018.
– Antalet borrade men inte igångsatta oljebrunnar, s.k. DUC’s (Drilled but UnCompleted) bara ökar.
– Den långa spekulativa nettopositioneringen är väldigt stor (tänk framtida försäljningar).
– Tekniskt är marknaden överköpt.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

ALUMINIUM

Aluminium LME dagsgraf, $2165/tonTrots sommarens produktionsneddragningar av så kallad illegal produktion (från privata smältverk) samt hotet om framtvingade temporära neddragningar under vintersäsongen (om luftkvaliteten blir allt för dålig) så har uppgången under hösten haft det allt svårare att fortsätta. Oavsett de temporära möjliga neddragningarna under vintern fortsätter de stora statliga smältverken att planera/bygga ut produktionen mer än förväntat vilket riskerar att åter sätta priset under press. Å andra sidan har det högre kolpriset i år flyttat upp kostnadsgolvet ordentligt.

Konklusion: Korrektionen rycker allt närmare.

OBSERVATIONER

+ Global efterfrågeökning är fortsatt stark (troligen den starkaste av de vanliga basmetallerna kommande år).
+ Den kinesiska kampen för en bättre miljö är mycket allvarlig menad.
+ Kostnadsgolvet har flyttats upp med nästan 25 % i år.
+ Risken för temporära framtvingade stängningar av smältverk och kolkraftverk under den kinesiska vintersäsongen (15/11- 15/3).
+ Tekniskt fortsatt i en stigande men avtagande trend.
– Ökad produktion (från statliga bolag) i pipen för nästa år.
– Kinesisk skulduppbyggnad oroande snabb/hög.
– Lägre infrastruktur och bostadsinvesteringar i Kina.
– Stigande dollar, även om effekten/korrelationen än så länge varit väldigt låg.
– Tekniskt så har vi både en stigande kilformation, ett vanligt ändande mönster samt en fortsatt negativ divergens.

Tillgängliga certifikat:
BULL ALUMINIUM X1, X2 & X4 S
BEAR ALUMINIUM X1, X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1276/uns.Egentligen är det väl bara guld och silver som för närvarande har en negativ korrelation till den stigande dollarn så fortsatt dollarstyrka, vilket vi tror på bör fortsatt vara en kraftig motvind för den gyllene metallen. Fortsatta räntehöjningar från FED och bättre utsikter för Trump att få igenom sin skattereform är andra orsaker till att vi troligen får se lägre priser. Säsongsmässigt så har också det fjärde kvartalet de senaste åren varit en svag period för guldet.

Konklusion: Fortsatt nedåtrisk.

OBSERVATIONER

+ Amerikanskt skuldtak kommer åter i fokus nästa månad.
+ Tyskarna numera de största privatköparna av guld.
+ Nordkoreaproblemet kvar men lite mindre i fokus.
+ Ökad geopolitisk risk i Mellanöstern
+ Om det kommande kinesiska oljekontraktet i CNY, konvertibelt till guld, skulle bli en framgång.
+ Asiatisk fysisk import fortsatt stark.
+ SPDR guld ETF godkända enligt den nya Shariastandarden.
– Utsikterna till en skattereform i USA är i stigande.
– Dollarkorrektion fortsätter.
– Säsongsmönstret talar för fallande guldpris.
– Den spekulativa positioneringen är fortsatt relativt stor varför en nedgång i pris riskerar att tvinga fram stopp försäljningar.
– Realräntorna är i stigande.
– Tekniskt negativt med brottet tillbaka under 55d mv bandet.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

DAX dagsgraf, €13507Den risk för ett bakslag som vi torgförde för två veckor sedan visade sig vara fel då köparna återvände och till sist fick priset att lyfta från området runt 13,000. Det något mjukare beskedet från ECB fick den effekt, stigande priser, som vi pekade på skulle kunna ske om ECB valde den vägen. Frågan är nu huruvida vi orkar upp till kanaltaket (13,700/800 området beroende på tidsfaktorn) innan ett nytt försök till korrektion inträffar? Den potentiella negativa divergensen mellan pris och indikator är dock fortfarande en orosfaktor för oss.

Konklusion: Når vi kanaltaket innan nästa paus?

OBSERVATIONER

+ Nya kursrekord.
+ Euron har börjat försvagas (dock för tidigt att säga permanent eller tillfälligt).
+ Tysk arbetslöshet oförändrat väldigt låg (3.6%) i oktober.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver.
+ Den långa vågräkningen är fortsatt positiv (så länge inte 10474 passeras på nedsidan).
– Industriproduktionen för september minskade (1,6 %)mer än förväntat (-0,9 %). Senast 2,6 %.
– Producentpriserna ökade med 3.1% i september.
– Katalonien (avklingande risk).
– Tysk regeringsbildning fortsätter att dra ut på tiden.
– Nordkorea.
– IFO föll senast mer än förväntat (ligger dock kvar på hög nivå).
– Dieselgate (vi har inte sett slutet på detta än).
– Den starka euron utgör en motvind för hela eurozonen.
– Överköpt i flera tidsdimensioner samt negativt divergerande.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 8,4285Än så länge så ser säsongsmönstret (starkare dollar) för november ut att upprepa sig. Påhejad av positiva tongångar avseende en amerikansk skatteuppgörelse (som bör öka tillväxttakten i den amerikanska ekonomin), en kommande räntehöjning från Fed (i december) och en något mjukare än förväntad ECB policy. Det sistnämnda gör också att Riksbanken måste fortsätta vara väldigt mjuk för att förhindra en kronförstärkning. Summan av det hela blir att USD/SEK får en extra skjuts av starkare dollar och svagare krona. Den inverterade huvud/skuldra bottenformationen har också levererat ett utbrott och vi bör följaktligen vara på väg mot det teoretiska målet vid 8.5275.

Konklusion: Bör ha mer att ge på uppsidan.

OBSERVATIONER

+ Hopp om en amerikansk skattereform.
+ Allt fler signaler om en avsvalnande husmarknad i Sverige.
+ Nu minskar den långa nettopositioneringen i EUR/USD.
+ Svårt att bilda en stark regering i Tyskland.
+ Hökaktigare FED, höjning trolig i december.
+ FED har börjat att minska sin balansräkningen.
+ Kronindex, KIX, har vänt upp från en viktig teknisk nivå.
+ Korträntedifferensen har fortsatt att öka.
+ Hösten är säsongsmässigt en bättre dollarperiod med framför allt november som en stark månad för USD/SEK.
+ Tekniskt levererar nu den inverterade huvud/skuldra formationen den förväntade uppgången.
– ECB & Riksbanken fortsatt duvaktiga.
– Synkroniserad global tillväxt är bra för små exportländer.
– Om Riksbanken snabbare än förväntat blir mer hökaktig vilket vi inte tror sker förrän ECB visar vägen.
– Marknaden börjar bli överköpt dollar.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X1 & X4 S

OMXS30

OMX30 daglig graf, 1681Än så länge så har vi klarat oss undan ett 55/233d mv dödskors, ja det är till och med så att 55d mv bandet nu rör sig upp och bort ifrån 233d mv vilket visar på ett positivt moment. Dock är det faktum att varje ny topp leder till mindre och mindre uppgång oroande och så är också den fortsatta negativa divergensen mellan pris och indikator.

Konklusion: Nya toppar men fortsatt vissa svaghetstecken.

OBSERVATIONER

+ PPM köpen om en månad.
+ Rapportperioden avklarad med en positiv touch.
+ Mjuk Riksbank väntar med första höjningen.
+ Svagare svensk inflation.
+ Starkare dollar bör fortsätta (KIX index har vänt upp = svagare SEK).
+ Ekonomisk statistik fortsätter att vara positiv.
+ Det långsiktiga vågmönstret är fortsatt positivt.
+ Tillbaka över det positivt lutande 233d mv.
+ Positiv 50/200d korsning (det blev alltså inget av det tidigare s.k. dödskorset).
– PMI vände åter ned under 60.
– Bostadsbyggnadsbolag allt svagare.
– Lägenhetsmarknaden.
– Svenska 5 & 10-års räntor bör snart fortsätta att stiga.
– Falska brott över tidigare toppar = svaga köpare.
– Negativ divergens på senaste toppen
– En möjlig stigande kilformation, ett vanligt avslutningsmönster

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X1, X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top