SEB Råvarubrev 6 september 2016

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityRiskaptiten återställd.

MARKNADEN I KORTHET

Efter konvulsionerna runt det Brittiska valet att lämna EU så har marknaden insett att detta är en lång process där utgången både är oklar och ligger långt fram i tiden. Riskaptiten har följaktligen återvänt och i princip allt utom pundet har återvänt till mer ”normala” banor. Mer riskabla tillgångsslag såsom tillväxtmarknader (aktier, obligationer och valutor) har haft den bästa utvecklingen och så länge inte dollarn bryter ut ur sin konsolidering (vilket den bör göra i sinom tid när FED väl kommer till skott med nästa räntehöjning) lär nog den utvecklingen fortsätta. Ser vi lite framåt så bör november bli nästa stora eventmånad med både en Italiensk folkomröstning (om en ny konstitution) och det amerikanska presidentvalet som huvudattraktioner.

Råvaror: Det har verkligen svängt i oljan under sommaren. Säsongsmässigheten pekar på möjligheten till att toppen i juni var slutet på årets uppgång (återstår dock att se). Spekulationer om eventuella produktionsbegränsningar vid nästa månads informella OPEC möte i Algeriet samt ett avtal (om vad är dock något oklart) mellan Ryssland och Saudiarabien har dock för närvarande begränsat nedsidesrisken (risken är dock stor att det åter blir en besvikelse á la Doha). Ädelmetallerna gick starkt i början av sommaren men rallyt ser ut att ha kommit av sig (närheten till tuffa motstånd är också en begränsande faktor). Basmetaller och då framför allt alu och koppar kämpar i motvind och vi skulle inte vara förvånade att se priserna fortsätta att backa ytterligare ett tag. Zink möter allt mer av kommersiellt säljtryck då producenter skyddar sin produktion. Jordbruksprodukter som vete, majs, soja m.fl. har fallit ordentligt från sommarens början men kanske kan åtminstone en paus i säljandet skönjas. Kaffe ser dock ut att kunna ha påbörjat en ny uppgångsfas.

Valuta: Dollarn har tappat en hel del av den styrka som infann sig efter Brexit (även om vi senaste veckorna sett en viss förstärkning). FED är fortfarande avvaktande men givet positiv amerikansk ekonomisk statistik så rycker en räntehöjning närmare (sept, nov eller dec) vilket bör bryta dödläget. Den svenska kronan fortsätter att handla svagt och ingen vändning ser ut att ske i närtid. Pundet rekylerar för närvarande högre efter de kraftiga utförsäljningarna i samband med Brexit.

Börser: Världens börser har mer eller mindre återhämtat fallen från slutet av juni och i vissa fall (t.ex. USA) har nya rekordnoteringar satts. Tillväxtmarknader har också gått väldigt starkt vilket även syns i inflöden till ETF.er inriktade på tillväxtmarknader. En del marknader börjar dock se något ”stretchade” ut varför vi inte skulle vara förvånade att se åtminstone konsolideringar kanske rekyler inom en inte allt för avlägsen framtid. På lite längre sikt så är utsikterna fortsatt hyfsat ljusa, tycker vi.

Räntor: Långa räntor har återhämtat sig något efter det kraftiga fallet som följde på Brexit-omröstningen. Framför allt amerikanska långräntor ser ut att kunna stiga något under kommande veckor/månader.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Oljepriset fortsätter troligen att slå fram och tillbaka fram till mötet i Alger den 26-28/9.
 • Elpriset (okt-16) har mer eller mindre legat stilla sedan mitten av juni.
 • Guld och silver befinner sig troligvis i positiva konsolideringar.
 • USD/SEK försöker ta sig upp ur sin medellånga konsolidering.
 • Kaffe visar positiva tecken.
 • OMXS30 har brutit upp över topplinjen från 2015 års topp.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, nov.kontraktet, dagsgraf, $47,38/fat.I mångt och mycket påminner situationen om vad vi såg inför vårens Doha-möte dvs. priset gick upp på rykten och sedan ned när det visade sig att det var just bara rykten. Vad som skulle kunna öka sannolikheten för en ”frysning” är att Iran denna gång nu ligger relativt nära den produktion (4mfpd) som de hade före embargot. De flesta producenter ligger på rekordnivåer (och vissa fall även fortsätter att öka) så en ”frysning” på nuvarande nivåer riskerar egentligen bara att försena re-balanseringen.

Konklusion: Sammantaget så är nog det troligaste att priset kommande månad bör röra sig sidledes i ett intervall med OPEC-mötet som stöd och ökad produktion som motstånd.

OBSERVATIONER

+ Spekulationer om ett produktionstak vid nästa månads informella OPEC-möte.
+ Saudisk/Rysk överenskommelse – men om vad är än så länge oklart.
+ Spekulanterna stänger pga. ovanstående korta positioner.
+ Nigeriansk produktion störs fortsatt av oroligheterna i Nigerdeltat men torde vara i avtagande.
+ Risken för fortsatt fallande produktion i Venezuela är fortsatt hög.
– Fortsatt överutbud.
– Saudisk produktion på rekordnivå.
– Irakisk export förväntas öka med upp till 5 % efter att en överenskommelse avseende oljefälten i Kirkuk nåtts.
– Libysk export bör snart öka givetunderhållsarbetena på Es Sider-terminalen (landets största utskeppningshamn).
– Iransk produktion kommer allt närmare målet 4mfpd dvs. nivån före sanktionerna.
– Antalet amerikanska borriggar fortsätter att öka.
– Nigeriansk gerilla (Delta Avengers) har infört vapenvila.
– Lagren är fortsatt mycket stora ( över 5-års snitt).
– Det historiska säsongsmönstret talar för att en pristopp har satts under sommaren.
– Tekniskt så har vi återtestat brottet ned ur kanalen. Historiskt finns det en tendens att ett sådant beteende leder till ytterligare försäljningar.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X2 ,X4, X5, & X10 S.
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S.

EL

NOMX Nordic Base okt-16, €26,03Revisionssäsongen för svensk kärnkraft är nu mer eller mindre avs avslutad, Ringhals 1 och 4, Oskarshamn 1 och 3 samt Forsmark 1 och 3 har alla för närvarande normal produktion. Vattenmagasinen har dock en betydligt lägre fyllnadsgrad än vid samma tidpunkt förra året (en regnig höst kan naturligtvis åtgärda det problemet). Nederbörden förväntas dock nära normalt kommande vecka.

Konklusion: Fler faktorer talar för ett stigande pris än ett fallande.

OBSERVATIONER

+ Fyllnadsgraden i vattenreservoarerna ligger på 78% vilket är betydligt mindre än vid samma tidpunkt förra året (dock har utflödet ännu inte påbörjats).
+ Ringhals 2 skulle ha varit åter i drift nu i september men beräknas nu inte vara i drift förrän runt skiftet nov/dec.
+ Forsmark 2 har ställt av en turbin för ytterligare underhåll. Beräknat var full produktion från fjärde september men än så länge ligger man kvar på cirka 40 % kapacitet.
+ Ett visst (~ -3-5 Twh) underskott i hydrobalansen är prognostiserat för kommande vecka.
+ Tekniskt skulle rörelsen ned från toppen i juli kunna komma att utvecklas till en s.k. ”tjurflagga”.
– Oljepriset har fallit tillbaka sedan mitten av augusti.
– Priset på CO2 utsläppsrätter föll förra veckan till sin lägsta nivå sedan 2013.
– Temperaturen förväntas ligga några grader över normalt snitt för perioden.
– Tekniskt så ligger priset i en fallande parallellkanal.

Tillgängliga certifikat:
BULL EL X2 ,X4, & X5 S.
BEAR EL X1, X2, X4 & X5S.

GULD

GULD spot dagsgraf, $1332/uns.Sedan början av juli så har den stigande trenden för den gyllene metallen i bästa fall tagit en paus, i värsta fall inlett en mer påtaglig korrektion av den föregående kraftiga stigningen. En bättre riskaptit och en starkare dollar är två faktorer som helt klart agerar motvind för guldet. Den historiskt långa nettopositioneringen bland spekulanter/investerare har också börjat minska som ett resultat av den ökade osäkerheten.

Konklusion: För tillfället så är marknaden relativt balanserad och om inte $1368 bryts så bör den slagiga marknaden fortsätta ännu ett tag.

OBSERVATIONER

+ Efterfrågan från världens 1,6miljarder muslimer kan komma att öka dramatiskt när en Sharia-standard för guld förväntas komma på plats under hösten.
+ FED’s obeslutsamhet avseende nästa räntehöjning.
+ Eventuella nya penningpolitiska stimulanser från ECB och Bank of Japan.
+ Fallande guldproduktion.
+ Statsobligationer till ett värde av $11 handlas nu till negativ ränta.
+ Det viktiga motståndsområdet i $1400-området har ännu inte utmanats.
+ Tekniskt så finns förutsättningarna för en så kallad ”tjurflagga”.
– Fortsatt positiva signaler för en starkare dollar.
– ETF flödena var förra veckan åter negativa (tredje veckan på raken).
– Centralbankerna har sedan i våras successivt minskat sina inköp månad för månad.
– Rekylfasen i den negativa guld/silver-trenden ser nu att ha avslutats vilket riskerar att påverka guldpriset negativt.
– Mycket tunga motstånd i $1400-området riskerar tynga.
– Tekniskt kvarstår risken för en djupare rekyl så länge inte priset klättrar upp över $1368.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X2, 4, 5 & 10 S.
BEAR GULD X1, 2, 4, 5 & 10 S.

USD/SEK

USD/SEK spot, dagsgraf, 8,5360.Än en gång så trycker marknaden på för ett brott upp ur den fallande (korrektions) kanalen. Trycket bör förr eller senare leda till ett brott upp ur innevarande långvariga konsolidering vilket när så sker även bör leda till nya trendtoppar över 8,89 (2015 års topp).

Konklusion: Med de stigande bottnarna och pressen mot den övre trendlinjen så har sannolikheten, tycker vi, ökat för ett brott upp ur innevarande intervall.

OBSERVATIONER

+ Räntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka.
+ Svensk ekonomi har börjat sakta in.
+ Dollarcykeln (sedan 1970-talet) pekar på en ny topp under 2017.
+ Positiv ränta i USA attraherar inflöden.
+ Den spekulativa långa nettopositioneringen i $-index är bara en fjärdedel av vad den var i början på året så det finns gott om utrymme för den att öka om dollarkursen börjar röra sig uppåt.
+ Tekniskt så är konsolideringen ett fortsättningsmönster talandes för en fortsättning av den tidigare uppåttrenden.
– Att FED gång efter annan har skjutit upp räntehöjningarna.
– FED vill inte ha en allt för stark dollar.
– Osäkerhet om presidentvalet.
– Den starka dollarn är en klar motvind för amerikanska exportföretag samt att den ger en deflationsimpuls som i sin tur gör FED än mer obeslutsam.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X4 S
BEAR USDSEK X4 S

KAFFE

KAFFE dec. kontraktet, dagsgraf, $152,60.Kaffet har sedan det falska brottet under sitt huvudstöd återfått en hel del av sin styrka och de senaste veckornas prisutveckling stödjer våra tankar om högre priser framöver. En tajtare marknad har lagt vad som ser ut som ett fastare prisgolv.

Konklusion: Trots adekvata lager så har marknaden fortsatt att positionera sig för fortsatt prisuppgång.

OBSERVATIONER

+ Förra veckan blev en av de högsta veckostängningarna i år.
+ En av de tajtaste säsongerna på länge enligt USDA,
+ Fallande världsexport ger farhågor om ett tajtare utbud.
+ Asiatiska producenter lider fortfarande av sviterna efter El Ninjo dvs. exporten är lägre än tidigare.
+ Conab’s senaste undersökning av inhemska (Brasilianska) lager visade på en minskning med 5,4 % jämfört med samma tid 2015.
+ Sjukdomen kafferost visade sig ha än mer långtgående konsekvenser för mexikansk produktion vilken nu beräknas fallit med en tredjedel.
+ Centralamerikansk produktion nere på 11-års lägsta.
+ Tekniskt sett så har det falska brottet på nedsidan i mitten av augusti givit det förväntade resultatet dvs. stigande priser.
– Fredsavtalet i Colombia bör på sikt leda till en ökad produktion/export.
– Den brasilianska valutan har försvagats något sedan toppen i början av augusti.
– Den spekulativa nettolånga positionen (US Arabica contract) har successivt vuxit under året och är nu nära förra årets toppnotering.

Tillgängliga certifikat:
BULL KAFFE X4 & X5 S
BEAR KAFFE X4 & X5 S

OMXS30 (TEKNISK UTBLICK)

OMXS30indexgraf, 1441.Sedan några veckor är vi tillbaka ovanför den fallande topplinjen från 2015 års topp. Även 55d mv är på god väg att bryta tillbaka upp över 233d mv vilket skulle sända trenden på dagsbasis tillbaka i en stigande trend (en veckostängning över 1484 skulle även sätta veckotrenden till stigande).

Konklusion: Givet den positiva utvecklingen sedan botten (?) i juni så är vi fortsatt relativt optimistiska.

OBSERVATIONER

+ Priset ligger över både 55 och 233d mv.
+ Priset har brutit över rekyltoppen från mars, 1432 och därigenom brutit mönstret av fallande toppar.
+ 55d mv har en positiv lutning.
+ 233d mv har sedan ett par dagar också svängt till en positiv lutning.
+ Dubbelbotten vid 1240/46 stödet.
– Starka motstånd vid 1483.
– Kortsiktigare indikatorer börjar bli överköpta.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5 S
BEAR OMX X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Utveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top