SEB Råvarubrev 29 augusti 2017

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySvag dollar och Nordkorea lyfte guldet.

MARKNADEN I KORTHET

Jackson Hole-konferensen slutade med en kraftig uppgång för EUR/USD då ECB’s Draghi överhuvudtaget inte nämnde den starka euron (svaga dollarn) vilket då togs för intäkt för ytterligare euro köpande. Frågan är om inte vi ändå inte börjar närma oss ECB’s smärtgräns avseende euroförstärkningen. Under veckan kommer en hel del amerikansk statistik, bl.a. konsumentförtroende och arbetsmarknadsstatistik. Även för svensk del kommer en del intressant statistik, konsumentförtroende och inköpschefsindex. Förra veckans norska BNP statistik överraskade på den starka sidan men rörelserna i NOK/SEK har än så länge varit begränsade.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Översvämningarna i USA bör drabba raffinerade produkter som bensin mer än oljan då raffinaderierna drabbats mer än råoljeproduktionen. Bensinpriset steg också fortsatt (både en stark ”driving season” och orkanen) nästan till årshögsta Antal borriggar föll återigen, denna gång med fyra stycken och sex veckors snittet är nu negativt (-0.3). Den långa spekulativa nettopositioneringen föll under den senaste rapportperioden både i WTI och Brentoljan. Skillnaden mellan de två kontrakten har vidgats till den största på länge. Industrimetallerna som vi ju förra veckan tyckte stigit väl fort har, förutom koppar, visat utmattningstecken. Vi vidhåller att korrektionsrisken är fortsatt stor. Guldet har på baksidan av den svagare dollarn och politisk instabilitet gjort ett nytt brott på uppsidan och i skrivande stund ser detta försök ut att lyckas bättre än det förra. Dock är marknaden överköpt så en rekyl i dollarn, när den kommer bör också utlösa vinsthemtagningar för den gula metallen. Socker orkade inte ned till en ny botten utan har den senaste veckan attraherat köpare. Majs och vete har dock varit under fortsatt press. Nordiska el-terminer har också fortsatt att handlas upp. Torrare väder, dyrare kol och fortsatta underhållsarbeten på svenska reaktorer ligger bakom.

Valuta: Dollarindex har fallit till sin lägsta nivå sedan mars 2016 och USD/SEK har kommit bara några ören ifrån samma botten. Håller inte 7.8935 stödet finns en klar risk för fortsättning ned mot 7.70 området. NOK/SEK, som vi skrev om förra veckan, har stigit något och vi tycker fortfarande att den tekniska bilden ger stöd för ytterligare försök norrut. Pass upp på ECB uttalanden om den starka €.

Börser: Så länge stödet vid 2417 i S & P 500 indexet håller kan vi ha en färdig korrektion. DAX formar möjligen en inverterad huvud/skuldra botten och OMXS30 fortsätter söderut efter ett mindre rekylförsök förra veckan. Shanghai komposit index har, i en accelererande rörelse brutit över viktiga motstånd.

Räntor: Långa räntor är igen lägre än föregående vecka. Vår vy är oförändrat att denna korrektion snart bör vara avklarad.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Olja – och nu då?
 • Aluminium – ökad motvind för köparna.
 • Guld – lyckas detta brott bättre än det förra?
 • DAX – tyngs av den allt starkare euron.
 • USD/SEK – vid vägskälet!
 • OMX30 – ny korrektionsbotten på gång.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $51,82/fat.Inte mycket har hänt under den senaste veckan trots dollarnedgången och orkanen i Houston. Det ser ut som om marknaden för närvarande funderar över sådana fakta som att antalet borriggar föll för andra veckan i rad, vad orkanen kan få för påverkan på efterfrågan från raffinaderierna samt vad som nu händer när den amerikanska ”driving season” går mot sitt slut. Framändan på oljekurvan är nu i ”backwardation” dvs. spotpriset är högre än de närmast kommande terminskontrakten indikerandes en bättre efterfrågan i nutid, implikationerna bör vara ytterligare fallande lager (som dock fortfarande är stora). Enligt EIA steg också amerikansk produktion med ytterligare 79k fpd förra veckan.

Konklusion: Osäkerhet om utbud/efterfrågesituationen.

OBSERVATIONER

+ Bensinpriset steg inför/efter orkanen i USA.
+ Antalet borriggar i USA föll ytterligare förra veckan.
+ Neddragningar av amerikanska lager har fortsatt men den fortsatt ökade produktionen är ett hot.
+ Nedgången i mogna oljefält största sedan 1992.
+ Både IEA och OPEC har nu uppgraderat prognoserna för efterfrågan på olja.
+ Situationen i Venezuela är fortsatt mycket skakig.
+ Tekniskt sett en försiktig positiv vy så länge junis botten håller.
– Både WTI och Brent spekulanterna minskade sina långa nettopositioner förra mätperioden (långa minskade och korta ökade).
– OPEC/ icke OPEC uppfyllde bara ~75 % av utlovade neddragningar i juli vilket gör att man överproducerar 470 kfpd.
– STEO kommer troligen att revidera upp US prod. 2018/19.
– Libysk produktion nu uppe i över 1m fpd.
– Forcadoterminalen ökar Nigerias export med ~200k fpd och prognosen för Nigeria är att nå 2m fpd i augusti.
– Hur OPEC’s exitstrategi ska se ut.
– Tekniskt har uppgången åter hindrats av 233d mv och topplinjen.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

ALUMINIUM

ALUMINIUM, dagsgraf, $1892 /tonFörra veckan blev den andra på raken som marknaden mötte kraftigare säljande vid en ny trendtopp. Beteendet stödjer vår vy att vi har stigit för mycket för fort. Inte ens den allt svagare dollarn förmår nu pressa aluminiumpriset högre. Följaktligen upprepar vi vår tidigare varning om att priset på innevarande nivå är svårt att försvara ur en fundamental synvinkel.

Konklusion: Tecknen på korrektion blir allt fler.

OBSERVATIONER

+ Kinesisk produktion var i juli lägre än i juni.
+ Stigande energipriser (kol) lyfter produktionskostnaderna.
+ Ytterligare produktion riskerar att tvingas att slå igen pga. otillåten verksamhet.
+ Fundamentala faktorer och inte positionering har drivit priset.
+ Den svagare dollarn.
+ Bilindustrin kommer att fortsatt att öka inslaget av alu.
+ LME lagren är relativt låga och i fallande.
+ Fortsatt stark men avsvalnande bostadsmarknad i Kina.
+ Tekniskt befinner sig aluminiumet i en positiv trend.
– Kinesisk industriproduktion blev lägre än förväntat i juli (så även konsumentförsäljning och investeringar).
– Höga lager i Kina (inför risken av framtvingade nedstängningar under perioden nov – mars).
– Oklarheten om vad resultatet blir av att USA dragit Kina inför WTO avseende kinesisk alu-export till USA (subventioner av elpriser).
– Likviditetssituationen i Kina har försämrats något. SHIBOR har efter nedgången i juni/juli börjat stiga igen och den senaste veckan var inget undantag.
– Kinesiska myndigheters ”kamp” mot skuggbanksektorn.
– Blir det några infrastruktursatsningar i USA.
– Tekniskt sett bör $2119 tillsammans med kanaltaket nu åtminstone vara ett temporärt tak.
– Tekniskt sett så visar veckografen på en möjlig negativ divergens (dvs.nya toppar i pris, lägre i indikator).

Tillgängliga certifikat:
BULL ALUMINIUM X1, X2 & X4 S
BEAR ALUMINIUM X1, X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1325/uns.Det falska brottet över $1296 skapade inte mycket mer än några dagars konsolidering. En kraftigt fallande dollar och ånyo ökad spänning på den koreanska halvön skickade igår iväg guldet igenom motståndet. Uppgången fortsätter även idag och om vi avslutar veckan på innevarande nivåer så bör vi attrahera ytterligare köpande. Den senaste statistiken visade att spekulanterna använde förra veckans lilla rekyl till att kraftigt öka den långa nettopositioneringen. Det går nu 3.39 långa kontrakt på varje kort.

Konklusion: $1337, toppen från efter det amerikanska valet är marknadens nästa motstånd.

OBSERVATIONER

+ Dollarns fortsatta försvagning (ECB’s Draghi har hittills inte nämnt den allt starkare euron).
+ Oron inför det amerikanska skuldtaket.
+ Nordkoreas senaste missiltest.
+ Trump misslyckas med att få igenom sina frågor.
+ Förväntan på ECB om minskad QE.
+ Den spekulativa långa nettopositioneringen har ökat kraftigt till nytt årshögsta.
+ Asiatisk fysisk import fortsatt stark.
+ SPDR guld ETF godkända enligt den nya Shariastandarden.
+ Fallande realräntor.
+ Tekniskt så är det positivt att vi åter är över 55d mv bandet och 233d mv samt trendlinjen från toppen 2011.
– Inflationen är fortsatt låg (utom Sverige, men det är temporärt drivet av semesterresor och elektronikskatt).
– Om dollarn skulle stiga kraftigt.
– Tekniskt börjar vi bli kortsiktigt överköpta.
– Den negativa divergensen är helt klart en risk vid en dollarekyl.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

DAX dagsgraf, €11925Den positiva reaktionen vi letade efter förra veckan blev mindre än förväntat och med priset kvar under motståndsområdet €12301 – 12341 så attraherades nya säljare. Pressen har också ökat givet den allt starkare euron vilken utgör en allt starkare motvind för exporten från eurozonen vilket också kunde noteras i dagens export IFO.

Konklusion: Efter korrektionen ett test av 233d medelvärdet nu på väg.

OBSERVATIONER

+ Räntorna har fortsatt att falla.
+ Tysk arbetslöshet är rekordlåg.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver.
+ De senaste bankkriserna i Spanien och Italien under juni har inte lett till några svallvågor snarare tvärtom.
+ Nästa viktiga stöd utgörs av 233d mv (som fortfarande har en positiv lutning) och den korta kanalbotten.
+ Det finns en fortsatt positiv divergens mellan den senaste botten i pris och indikatorn (högre botten).
– IFO export förväntningar föll i augusti.
– Det generella IFO indexet backade också i augusti.
– ZEW föll jämförbart med föregående period.
– Tysk BNP (kv.2) kom in något svagare än förväntat.
– Dieselgate (vi har inte sett slutet på detta än).
– President Trump’s handelspolitik, han har varnat tysk bilindustri.
– Den starkare euron utgör en motvind för hela eurozonen.
– Tekniskt så har månadsgrafen i juni signalerat för nedgång.
– Tekniskt så har vi brutit under den stigande 55d mv kanalen som nu också är i fallande.
– Tekniskt sett så ligger vi i en kortare fallande kanal.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 7,9315Denna nedgång har blivit mycket kraftigare än vad vi från början trodde den skulle bli. För att finna en motsvarande nedgång måste vi gå tillbaka till perioden 2009 – 2011 där vi finner två sekvenser med nedgångar (~27 % vardera) större än innevarande (~16 % tills dags dato). Den ökade politiska oron i USA, med Trump’s ökenvandring och skuldtaksproblematiken väger på dollarn samtidigt som ekonomin i eurozonen förbättrats vilket spätt på förväntningarna om att ECB ska påbörja en normalisering av penningpolitiken. Nästa veckas ECB möte blir ur denna synvinkel mycket viktigt, både avseende penningpolitiken men också om åsikter om den starka euron kommer fram.

Konklusion: Vid vägskälet. Bryts 7,8935 kan nedgången ytterligare förlängas.

OBSERVATIONER

+ Korträntedifferensen har fortsatt att öka.
+ Den spekulativa nettopositioneringen för lång euro/kort dollar är på historiskt höga nivåer.
+ Svensk handelsbalans för varor faller trendmässigt och nu senast hamnade vi i negativt territorium.
+ Riksbanken är fortsatt mycket expansiv.
+ Konjunkturinstitutets kronindex, KIX, är nu nära ett ev. korrektionsmål.
+ Hösten är säsongsmässigt en bättre dollarperiod med framför allt november som en stark månad för USD/SEK.
+ Tekniskt är marknaden översåld, divergerar och befinner sig nära ett viktigt stöd.
– Nedtonade förväntningar på framtida FED-höjningar.
– Politisk oro i USA med skuldtaket som ett växande orosmoment.
– ECB har hittills inte kommenterat den allt starkare euron.
– Sve ekonomi är stark (ek.överraskningsindex högsta på 11 år).
– Om Riksbanken snabbare än förväntat blir mer hökaktig vilket vi är lite skeptiska till givet den senaste SEK-förstärkningen.
– Tekniskt sett befinner vi oss i ett ovanligt kraftigt fall.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X1 & X4 S

OMX (TEKNISK ANALYS)

OMX30 daglig graf, 1527Prisutvecklingen har varit fortsatt negativ då marknaden direkt sålde in i den lilla rekyl som blev av. Brottet av 233d mv får nu anses vara bekräftat (brott och återtest/validering) varför vi bör fortsätta ned ytterligare en bit innan nästa rekylförsök. Nästa viktiga stödområde återfinns vid och strax under 1500. Vi noterar också att bostadsbyggare tar ordentligt med stryk och kan inte undvika att se eventuella paralleller till att i USA dök S & P Homebuilders index drygt ett år innan subprimekrisen.

Konklusion: Fortsatt svaghet i korten.

OBSERVATIONER

+ Den allt starkare kronan gör det svårt för Riksbanken att börja normalisera räntorna.
+ Ekonomisk statistik fortsätter att vara positiv.
+ Det långsiktiga vågmönstret är positivt.
+ Kortsiktigt så är marknaden översåld och har en tendens till en positiv divergens mellan pris och indikator.
+ Veckografen är nu översåld.
– Ökad politisk oro i USA (Trump, skuldtaket).
– Fortsatt starkare krona, framför allt mot dollarn.
– Bostadsbyggnadsbolag allt svagare.
– Månadsvändningssignal per sista juni.
– 55d mv band brutet och priset kvarstår i/under detta.
– 233d mv brutet och brottet bekräftat.
– En ”överdrivet” lång uppgångssekvens (11 månader i sträck) bröts i och med nedgången in juni.
– Månadsgrafen är överköpt.
– Fem vågor ned från toppen är illavarslande.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X1, X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top