SEB Råvarubrev 21 april 2015

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityOlja upp – med förutsättningar för ytterligare uppgång!

MARKNADEN I KORTHET

Fokus den senaste veckan har återigen varit oljepriset, vilket har fortsatt att ticka uppåt. Samtidigt har data från USA senaste tiden kommit in svagare än förväntat och S&P 500 stängde -0,5 procent över förra veckan. Euro Stoxx 600 hade dock en ännu kämpigare vecka och var under samma period ner -2,4 procent. Dollarn försvagades 1,92 procent mot kronan under veckan och trots att råvaruindex generellt gick bra blev effekten kännbar för certifikat noterade i kronor. För den som är intresserad av att handla på valutaeffekten erbjuder vi flera certifikat som gör det möjligt att handla US-dollarn mot kronan – även med hävstång. Se kurslistan till höger!

Under förra veckan (måndag-måndag) gick globala prisindex på både energi, jordbruksprodukter och industrimetaller upp, medan ädelmetaller backade något. Den sektor som gick bäst var energi, vars prisindex gick upp 5,7 procent över perioden. SEB:s råvaruindex, vilket också följs av flera certifikat, både med och utan hävstång, samt SEB Råvaror Indexfond, var under samma period upp 2,68 procent.

I skrivande stund har 70 S&P 500-bolag rapporterat och nästan 80 procent av dessa har överträffat konsensusförväntningarna. Detta skall man dock ännu inte dra alltför stora växlar på, då många rapporter återstår. Den filosofiskt lagde kan fundera över vad det egentligen betyder att trenden i antalet företag som överträffar förväntningarna vad gäller rapporterna är tydligt positiv, sett över mer än 20 år. Förvisso är det variation i serien, men sedan 2003 har andelen S&P 500-bolag som slagit förväntningarna inte varit lägre än 60 procent. Utkomsten av rapportsäsongen samt makrofaktorer kommer hur som helst att bestämma sentimentet i åtminstone aktiemarknaden den närmaste tiden. Detta kan förstås sätta sina avtryck i valutamarknaden – och därigenom i råvarumarknaden.

TRENDER I SAMMANDRAG

 • Brentoljepriset drivs uppåt av priset på WTI. Trycket uppåt kommer att fortsätta så länge som marknaden fokuserar på den amerikanska delen av marknaden och inte den globala oljebalansen
 • Fundamentala faktorer såsom annalkande säsong av ökande amerikansk bilism, minskande amerikansk oljeproduktion och fortsatt fallande antal horisontella riggar i USA ger dynamiskt stöd för ett ökande oljepris
 • Kaffepriset fortsätter sin volatila utveckling, men trendar nedåt. Både fundamentala och tekniska faktorer ger stöd för detta
 • Basmetaller spretar något, dock med positiv prisutveckling för aluminium och zink. Fundamentala faktorer talar dock för en nedgång på kort sikt i aluminiumpriset och sannolikt en fortsatt uppgång i zinkpriset.

VECKANS REKOMMENDATIONER

SEB rekommenderar råvaror

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini.

OLJA

SEB-diagram över oljaBrentoljan gick förra veckan upp 7,6 procent och stängde på 63,45 US-dollar per fat, medan priset på WTI:n gick upp något mer (+7,9 procent) till 55,74 US-dollar per fat. Trycket uppåt kom från USA. Landets energimyndighet släppte förra måndagen en prognos vilken sade att den amerikanska produktionen av shale oil skulle falla mätt månad mot månad fram till maj. I onsdags kom också data på amerikanska kommersiella oljelager (råolja + produkter) vilka endast steg med 1,2 miljoner fat. Detta är den minsta ökningen sedan mitten av november förra året.

Veckostatistik indikerade också fallande amerikansk oljeproduktion, samtidigt som antalet amerikanska oljeriggar i produktion fortsatte att falla. Säsongen med ökad bilism i USA börjar inom en månad medan skillnaden mellan bensin- och råoljepriser redan är stor. Addera sedan en god tillgång på pengar som söker avkastning i en värld av redan väl inprisade tillgångar och man får en sannolik påverkan på oljepriset. Data från i fredags visade att långa spekulativa positioner netto i WTI fortsatte att öka, då långa spekulativa positioner stadigt ökade, medan korta spekulativa positioner fortsatte att minska.

Igår morse var majkontraktet på Brentoljan uppe och nosade på årshögsta stängningsnivån om 63,98 US-dollar per fat (certifikatet följer dock för närvarande juni-kontraktet). Brentoljan stängde på denna nivå både på torsdagen förra veckan, liksom även den 27:e februari. I början av denna vecka kommer det sannolikt bli en kamp om att stänga ovanför denna nivå, vilket kan öppna för ytterligare uppgångar.

Marknaden verkar ha en bullish inställning så länge som den fokuserar på amerikansk veckodata för oljeindustrin. Den globala balansen för oljemarknaden är dock i betydligt mindre utsträckning bullish, då IEA data som kom förra veckan pekar på ökande oljelager inom OECD. Samtidigt meddelande Saudiarabien att man producerade i närheten av rekordnivåer av olja. Igår mitt på dagen handlade Brentoljan på 63,7 US-dollar per fat, medan det var så högt som 64,3 US-dollar per fat tidigare på morgonen.

TREND

 • Trycket uppåt på oljepriset kommer från WTI-oljan och det fortsätter
 • Amerikansk råoljeproduktion och oljeborrning minskar och lager är på väg att minska även de
 • Amerikansk efterfrågan på bensin ökar och sommarens ökade bilism närmar sig
 • Brentoljepriset pressas uppåt av WTI:n och bryter sitt 120-dagars glidande medelvärde, vilket inte har setts sedan juli/augusti förra året
 • Om junikontraktet bryter igenom sitt 120 dagar glidande medelvärde kan vi få ytterligare ett rejält hopp uppåt i priset

REKOMMENDATION

 • I det korta perspektivet kan man fortfarande ta chansen på en lång position i olja då dynamiska och tekniska faktorer talar för en fortsatt uppgång
 • BULL OLJA X5 S

KAFFE

Kaffepriset fortsätter sin volatila resa. Sett över en period om ett år har korrelationen varit hög mellan den brasilianska realen och kaffepriset. Fundamentalt ser vi att realen stärktes mot US-dollarn under förra veckan på basis av svagare amerikansk data. Det hjälpte till att få realen att kvala in som en av världens mest volatila huvudsakliga motpartsvalutor till US-dollarn.

Mönstret med kaffepriset och realen har dock varit mindre tydligt under mars och även nu i april; delvis på grund av rapporterna om torka och sedan regn från viktiga odlingsområden. Senaste dagarna har vi dock som sagt sett realen stärkas och följaktligen kaffepriset gå upp. Exporten av kaffebönor från Brasilien har också minskat för första gången på femton månader då man har närmat sig slutet på skördesäsongen. Dessförinnan exporterade man mer kaffe i mars än vad man gjort sedan år 1990.

Kaffe, terminskontraktet juli 2015 (US cent/pund)Vidare kommer positiva prognoser vad gäller mängden kaffe som skall skördas i maj, tack vare regnen tidigare i år. Hedgefonder har positionerat sig kort, men frågan är om regnen kommer att räcka för att få tillräckligt stora skördar. Global efterfrågan på kaffe ökar men då vi närmar oss skördetid kommer det rent krasst säljas mer kaffe, oavsett var marknaden ligger.

Det tekniska perspektivet pekar också på en nedåttrend. Varje gång priset har försökt bryta igenom det 55-dagar långa glidande medelvärdet har det misslyckats. Nu ligger vi fortsatt i samma intervall, men med ett motstånd uppåt på 138,45 och trend nedåt.

Vi tror därför på en volatil utveckling närmaste tiden, tätt knuten till utvecklingen hos realen, men med en nedåttrend över tid.

TREND

 • Tätt samband mellan kaffepris och real-kurs
 • Teknikaliteter pekar på nedåttrend
 • Vi tror att priset kommer röra sig nedåt, dock med volatila rörelser. Viktigt är att noga följa kursen.

REKOMMENDATION

 • BEAR KAFFE X5 S – på lokala toppar på väg nedåt

SOCKER

Socker, terminskontraktet juli 2015 (US cent/pund)I stycket bredvid skrev vi en del om korrelationen mellan växelkursen för realen och prisutvecklingen för kaffe. Vi ser nu att den brasilianska realen har ett motstånd vid USD/BRL 3,18 och om den bryter igenom det så är en fortsatt försvagning mycket trolig. Varför är då detta förhållande så viktigt att hålla ögonen på? Jo, ju svagare realen blir, desto mer lönar det sig för de inhemska producenterna att sälja på den internationella marknaden men ju större utbudet blir, desto lägre blir priset. Då Brasilien är en av världens största producenter av både kaffe och socker påverkas den internationella marknaden direkt av i vilken utsträckning landets producenter exporterar sina varor eller lagerför dem. Även sockret har haft samma volatila resa senaste tiden som kaffet.

Liksom för kaffet har regnet som föll i februari och mars haft viktig påverkan, men kanske inte helt på samma vis som för kaffet. Snarare är man orolig att sackaroshalten skall vara låg, vilket gör att man kommer att föredra att producera etanol framför socker av sockerrören. Å andra sidan är internationella lager stora, sannolikheten för god export från Indien ökar och risken för en ytterligare försvagning av realen längre fram är överhängande. Därför torde uppsidan på sockerpriset vara begränsad.

TREND

 • Stark korrelation mellan sockerpriset och den brasilianska realen
 • Stora lager internationellt
 • Vi tror att uppsidan på sockerpriset är begränsad, men trenden med ökande sockerpris kommer sannolikt följa den starkare real-kursen uppåt tills denna återigen vänder och valutan alltså försvagas.

REKOMMENDATION

 • BEAR SOCKER X5 S – efter avklarad korrektion

EL

Elpris på terminMarknaden för nordisk el har varit tämligen avslagen senaste tiden i takt med att priset sakta har krupit nedåt. Utvecklingen den senaste veckan är tyvärr inget undantag, utan känslan i marknaden är att det är litet segt och avslaget utan några större nyheter att rapportera.

Priset har rört sig sidledes till nedåt; både vad gäller den kontinentala marknaden och den nordiska. Kolpriset, vilket påverkar priset på elterminen i ett längre perspektiv, har blivit lägre. Generellt ser vi svagare fundamenta och det mildare vädret driver på prisutvecklingen som går sakta nedåt. Omsättningen i marknaden är också förhållandevis låg.

TREND

 • Fortsatt nedåttryck på basis av mildare väder och lägre kolpriser
 • Relativt låg aktivitet och omsättning
 • Vi ser ett fortsatt nedåttryck på elpriset, men är försiktiga med någon uttalad rekommendation. En aktiv investerare kan fortfarande köpa bear-certifikat på lokala toppar och bull-certifikat i lokala dalar.

ALUMINIUM

Aluminium, rullande 3-månaderstermin (USD/ton)Under förra veckan föll US-dollarindex och basmetaller gick istället upp. Flaskhalsar i LME-lagren blir allt eftersom mindre trånga och uppsagda lagerbevis – det vill säga, så många som vill hämta ut sitt hos LME lagrade aluminium – är på den lägsta nivån på mer än ett år. Data i fredags berättade att LME-lager byggdes något, vilket i och för sig är ett mycket litet brott i den stadigt nedåtgående trenden.

Det tekniska perspektivet säger att förra veckans oväntade rörelse uppåt, och en ej materialiserad rörelse nedåt, ledde till att priset gick igenom 1810 US-dollar per ton. Som en följd av detta har marknaden skjutit upp nästa förmodade rörelse nedåt. Sannolikt kommer vi se en sidledes rörelse över veckan men tre-månaderstrenden är fortsatt nedåt. Vi ser närmaste motstånd vid 1844 och ett stöd vid 1814.

TREND

 • Marknaden fortsatt i överskott under 2015
 • Över tid återgång till mer normal dynamik i marknaden
 • Tekniska signaler pekar på sidledes rörelse i det korta perspektivet
 • Både fundamentala och tekniska faktorer pekar på att priset på aluminium kommer att fortsätta ned i det korta perspektivet. Dock är bilden något grumligare än förra veckan, så en intresserad och aktiv investerare rekommenderas att noga följa marknaden och vara beredd då priset börjar röra sig nedåt.

REKOMMENDATION

 • BEAR ALUMINIUM X1 S

ZINK

Zink, rullande 3-månaderstermin (USD/ton)Rent generellt håller det positiva stämningsläget kring zinkmarknaden i sig. När det gäller fundamentala faktorer har vi tidigare nämnt gruvstängningarna. I oktober förväntas den gigantiska Kina-ägda Century-gruvan i Australien stänga ner för gott. Det kommer att lägga ytterligare 300 000 ton zinkmetall till redan genomförda stängningar om ca 700 000 ton (bland annat Brunswick i Kanada, 300 000 ton och Galmoy-gruvan på Irland, vilken står för ungefär lika mycket). Närmare 1 miljon ton i produktion kommer således att försvinna från marknaden vid årets slut, vilket motsvarar cirka 7 procent av det totala utbudet. Förvisso ersätts en ganska stor del av detta av några nya mindre gruvor och framför allt ökar produktionen i Kina.

Befintliga analyser på området gör dock gällande att det ofrånkomligen kommer att bli brist på zink i framtiden. Troligtvis kommer det dock att bli kännbart först nästa år. Marknaden har vid ett flertal tillfällen tidigare år börjat diskontera denna effekt och det är detta som sker nu igen. Frågan är om det den här gången inte blir en mer bestående effekt och att priset nu har börjat lyftas till en ny nivå. Kortsiktigt har det redan investerats mycket i enlighet med detta resonemang, varför vi inte håller det för otroligt att vi får en rekyl nedåt. Skulle denna rekyl ändå ske, så betraktar vi det som ett bra köptillfälle.

Enligt det tekniska perspektivet ser vi en prisrörelse som skvallrar om att köparna efter senaste tidens rally har börjat bli säljare och realisera sin vinst. Sannolikt kommer priset att röra sig sidledes över den närmaste veckan.

TREND

 • Fundamentalt positivt stöd för priset
 • Den sannolika framtida prisökningen i stor utsträckning redan diskonterad i priset
 • Vi tror på en sidledes rörelse närmaste tiden. En god idé kan vara att ta hem hälften av vinsten på tidigare rekommendation och fortsätta köpa på tillfälliga lägre nivåer.

REKOMMENDATION

 • ZINK S – på längre sikt

NICKEL

Nickel är den metall som har utvecklats sämst i år med en nedgång om cirka 17 procent. Samtidigt har övriga basmetaller rört sig mer eller mindre sidledes. Cirka 60 procent av allt nickel förbrukas av den rostfria stålindustrin och det är delvis där problemet ligger. Produktionen av rostfritt stål har de senaste 20 åren växt med i genomsnitt 5 per år. Året inleddes starkt, men mycket tyder nu på en avmattning de kommande kvartalen och man hör tillväxtsiffror om 2-3 procent istället nämnas. Det innebär också lägre efterfrågetillväxt av nickel.

Det senaste året har fokus legat på utbudsidan. Indonesiens exportstopp i början av 2014 förväntades skapa ett underskott av nickel. Vad marknaden inte förväntade sig var att Filippinerna skulle öka sin export till Kina. Det har även visat sig att dolda lager i Kina var mycket större än väntat. Både industriella och finansiella aktörer köpte på sig mycket nickel för att skydda sig mot en förväntad prisuppgång. LME-lagret har fortsatt att stiga under hela perioden vilket har förbryllat marknaden. Nu har det visat sig att den finns mer nickel än väntat och priset har följaktligen fallit kraftigt. Det börjar faktiskt närma sig nivåer som sågs i efterdyningarna av den finansiella krisen 2008-2009.

Vi tror dock att priset har överreagerat på nedsidan och en stabilisering ligger i korten. Än är det kanske för tidigt att köpa nickel men metallen bör vara under bevakning. Bortfallet av den Indonesiska malmen är fortfarande ett faktum, och den kan inte helt ersättas av filippinsk malm. Risken finns för ett framtida underskott – i synnerhet om efterfrågan på nickel från den rostfria stålindustrin återgår till trend om cirka 5 procents tillväxt per år.

TREND

 • Lägre efterfrågan globalt på nickel
 • Lager större än förväntade med lägre priser som följd
 • Vi tror att prisraset har varit överdrivet, men att det sannolikt är för tidigt att köpa nickel. Metallen bör dock hållas under bevakning för att fånga en kommande uppsida.
SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top