SEB Råvarubrev 20 juni 2017

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityBottenkänning för Brent?

SEB utökar utbudet av Bull- & Bearcertifikat

SEB listar onsdagen den 21 juni 45 nya Bull- & Bearcertifikat och utökar utbudet, med indexterminer som underliggande, till att omfatta DAX, Euro Stoxx 50, OMX Copenhagen 20 samt OMX Stockholm 30. Certifikaten kommer att erbjudas med en hävstång upp till 15. SEB lanserar även Bull- & Bearcertifikat på europeiska volatilitets- indexterminer, VSTOXX.

MARKNADEN I KORTHET

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Det Franska valet till Nationalförsamlingen gick som förväntat och Macron’s rörelse erhöll den förväntade majoriteten. Ett mycket lågt valdeltagande är dock smolk i bägaren. Nu återstår att se vad som kan uträttas utan att de sedvanliga protesterna drar igång. FED levererade också som förväntat och höjde räntan med 0,25 % till ett 1,00 – 1,25 % intervall samt att man lade fram riktlinjer om hur balansräkningen ska minskas dock utan att säga när man ska börja. Trots den stramare kinesiska likviditeten så har huspriserna fortsatt att öka (index för de 70 största städerna), 0,7 % m/m och 10,4 å/å, dock med en något avtagande takt jämfört med föregående månad. På torsdag är det räntebesked i Norge men vi förväntar oss ingen förändring från den nuvarande räntan 0,5 %. Moody’s nedgraderade igår måndag fyra Australiensiska banker pga. bostadslånen. Argentina emitterade igår en 100-årig obligation till 7,9 %. Emissionen övertecknades flera gånger vilket om något visar på både riskaptit men kanske främst ett desperat sökande efter avkastning….

Råvaror: Oljan fortsätter att ha det motigt och priset har följaktligen fortsatt söderut. IEA estimaten pekar på att efterfrågan på OPEC olja varit 32,1m fpd under första halvåret, vilket är i princip vad man producerat, vilket förklarar den marginella lagerneddragningen. För andra halvåret prognosticerar man en efterfrågan om 33,4m fpd vilket om det visar sig stämma bör snabba på lagerneddragningen. Basmetallerna har efter en ny botten börjat korrigera. Nickel bör ha sämst potential. Risk för torka i mellanvästern har lyft vetepriset. Större etanollager har dock hållit tillbaka majspriset, trots risken för torka. Kaffepriset är fortsatt svagt trots frostvarningar på sina håll i Brasilien. Potatisen har fortsatt sitt rally, förra veckan med en uppgång om cirka 30 %.

Valuta: Dollarn gör nu ett försök till comeback efter förra veckans FED-möte, tydligast är den utvecklingen mot vissa tillväxtmarknader samt den japanska yenen.

Börser: Börserna har hållit emot bättre än vad vi trodde men t.ex. Nasdaq’s studs ser korrektiv ut. En ny topp i S&P 500 dras med en negativ divergens. €stoxx ser dock ut att nu kunna bryta upp ur en månadslång konsolidering. Sak samma med OMX.

Räntor: Långa räntor har vänt upp något men det är ännu för tidigt att säga huruvida vi klarat av nedåtkorrektionen och påbörjat nästa uppgångsfas.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

  • Olja – bottenkänning för Brent?
  • Nickel – svårt att lyfta.
  • Guld – ett korrektionsmål uppfyllt.
  • Vete – torrt väder driver upp priset.
  • USD/SEK – ett försök att attrahera nya köpare.
  • OMX30 – uppbrott från den månadslånga konsolideringen.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $48,51/fat.Även om prognoserna pekar på ett snabbare fall av oljelagren under andra halvåret i år så finns det många frågetecken avseende utbudet för 2018. Dels ökar nu Nigerias, Libyens och USA’s produktion snabbt men sen ska ju, är det tänkt, OPEC’s 1,2m fpd vända åter till marknaden efter första kvartalet 2018. Risken är alltså uppenbar att vi då åter kommer att stå med ett större överskott. Frågan hur OPEC’s exitstrategi ska utformas för att man inte igen ska gå från prisfokus till marknadsandelsfokus såsom man gjorde 2014.

Konklusion: Överraskar lagerstatistiken med neddragningar kan rekylen från ett översålt läge bli rätt brutal.

OBSERVATIONER

+ IEA’s prognos är för ökad efterfrågan på OPEC olja under H2.
+ Fortsatt lageruppbyggnad av framför allt bensin då efterfrågan
i USA lägre än normalt för säsongen (detta syns också i etanollagren).
+ Ökad geopolitisk oro.
+ Många raffinaderier kommer nu tillbaka i produktion.
+ En förlängd OPEC neddragning med 9 månader till 31/3-18.
+ Situationen i Venezuela förvärras kontinuerligt.
+ Globala lagerneddragningar är nu en etablerad trend men det går långsamt, väldigt långsamt.
+ Tekniskt sett så är marknaden översåld.
– Flytande lager på nytt årshögsta (kontango beroende dvs. köp spot, lagra och sälj på termin).
– Libysk produktion nu uppe i 885k fpd.
– Forcadoterminalen ökar Nigerias export med ~200k fpd.
– Den spekulativa nettopositioneringen föll igen och denna gång beroende på adderandet av nya korta positioner.
– Hur OPEC’s exitstrategi ska se ut.
– EIA höjer prognosen för amerikansk produktion 2018.
– Amerikanska bensinlager är stora för årstiden.
– Förslag att sälja halva den amerikanska strategiska reserven.
– Amerikansk produktion är nu upp lika mycket som icke OPEC medlemmarna ska skära ned.
– Antalet borriggar fortsätter att öka men betydligt långsammare
– Tekniskt har brottet av $46.98 utlöst en säljsignal för $44,69.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

NICKEL

NICKEL, dagsgraf, $9060 /tonÄven om nickelpriset till viss del följt med de andra industrimetallerna upp från förra veckans botten så är vi tveksamma till hållfastheten i den. En nyligen släppt rapport från BMI Research pekar på, givet Indonesiens lättande av malmexport förbud, ökad produktion i Kanada och Australien samt bytet av Filippinernas miljöminister, att global produktion i år, för första gången sedan 2013, kommer att öka. Å andra sidan så kommer det på sikt inte att bli helt lätt att ersätta utbrutna gruvor på Filippinerna med nya, då miljöhänsyn kommer att vara en allt viktigare faktor för nya licenser. Ett lågt pris kommer också att tvinga flera smältverka in i malpåsen.

Konklusion: Det blir svårt för nickel att lyfta annat än temporärt.

OBSERVATIONER

+ Fortsatt stark bostadsmarknad i Kina.
+ Rykten om att kinesiska myndigheter eventuellt ska lätta på regleringar avseende investeringar i råvaror (skulle det vara sant tillsammans med en mindre stram likviditet så skulle vi sannolikt få se en lite bättre uppgång).
+ Den långa spekulativa nettopositioneringen mer eller mindre oförändrad från förra veckan. Uppgången berodde framför allt på stängningar av korta kontrakt.
+ Om stridigheterna på Mindanao (Filippinerna) skulle komma att påverka nickelbrytningen i området.
+ Tekniska stöd i $8865 – 8410 området.
– Första ökningen av produktionen sedan 2013 enligt ny rapport.
– Säsongsmässigt faller kinesisk nickelimport under andra halvåret (monsunregnen gör att dagbrottsbrytning tar en paus)
– Indonesien exporterar malm igen.
– Byte av Filippinsk miljöminister gör att risken för suspenderade/stängda gruvor är mycket lägre än tidigare.
– Kinesiska räntor har fortsatt att stiga.
– Likviditetssituationen i Kina (man vill framför allt pressa ”skuggbankssektorn”).
– Mer utbud på väg från Nya Kaledonien, Kanada och Australien.
– Kinas PMI för tillverkningsindustrin faller tillbaka, så även för små och medelstora företag, CAIXIN PMI.
– Tillnyktringen över Trump’s infrastrukturinvesteringar.

Tillgängliga certifikat:
BULL NICKEL X1 & X4 S
BEAR NICKEL X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1247/uns.I och med en överenskommelse mellan Barrick Gold och Argentinska myndigheter över cyanidanvändningen/hanteringen så är strejkhotet avvärjt. Dock räknar man inte med att nå full kapacitet igen den närmaste månaden. Det verkar som om spekulanterna gjorde allting rätt förra veckan då de både klev av långa terminspositioner samt kraftigt minskade sina innehav i guld-ETF:er.

Konklusion: Neddragningar av spekulativa positioner har fortsatt att pressa guldpriset.

OBSERVATIONER

+ Om dollarns försök till återhämtning misslyckas.
+ Ökade spänningar på den arabiska halvön.
+ Svagare amerikansk statistik.
+ Asiatisk import fortsatt stark.
+ Den geopolitiska situationen och då framför allt Nordkorea.
+ SPDR guld ETF godkända enligt den nya Shariastandarden.
+ Fallande produktion (peak-gold 2015), det är numera guldskrotet som täcker underskottet.
+ Om inflationen dvs. realräntorna skulle börja falla igen.
+ Tekniskt sett har vi nått ett korrektionsmål vid $1244.
– FED’s räntehöjning.
– Guld ETF:er hade de största uttagen på sex månader inför förra veckans FED möte.
– Den långa spekulativa nettopositionen föll inför FED-mötet och förändringen berodde helt på stängning av långa kontrakt.
– Inflationsstatistiken under maj har generellt varit lägre än förväntat.
– Alla typer av volatilitets/skräckindikatorer är på väldigt låga nivåer vilket visar en mycket låg grad av stress i marknaden.
– Kommande räntejusteringar från centralbankerna.
– Om dollarn skulle stiga kraftigt.
– Tekniskt sett så är misslyckandet över 2011 års topplinje en negativ prisutveckling.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

MATIF KVARNVETE

KVARNVETE spot dagsgraf, €182,75/tVetemarknaden har framför allt drivits av väderrelaterade nyheter. I Nordamerika så verkar för det första skörden av Kansas vintervete vara till viss del av sämre kvalitet (lägre proteinhalt) och med lägre än förväntad avkastning (resultat av de sena snöstormarna i våras). Även vårvetet har drabbats av väderstörningar, är det inte för torrt (Dakotas o södra präriestaterna) så har det varit för blött (norra präriestaterna). Så farhågor för minskad avkastning har lett till relativt snabba och stora prisuppgångar. Även i Europa så har priserna stuckit iväg och prognoserna talar om en värmebölja i västra Europa (framför allt Frankrike). Världens största veteimportör, Egypten, har i år börjat köpa vete tidigare än vad man brukar. Är man rädd för ytterligare högre priser och/eller brist?

Konklusion: Framför allt torka har drivit upp priserna.

OBSERVATIONER

+ Torrare än normalt på flera ställen (amerikansk o kanadensisk prärie, Ukraina, Frankrike).
+ Enligt EU så förväntas global produktion falla med 2,4 i år.
+ Ukraina förväntar sig 7-8% sämre avkastning än 2016.
+ Den korta spekulativa nettopositionen stängs i rask takt vilket pressar upp priset.
+ Egypten har redan börjat köpa vete.
+ Tekniskt sett ett magnifikt brott upp ur ett nio månader långt intervall.
– En del av prisuppgången är helt klart driven av stopp loss köpande då spekulanterna tagits på sängen på fel sida.
– Indien har haft mycket bra skörd vilken strax är bärgad.
– Tekniskt har vi redan nått överköpt område vilket varnar för en kommande korrektion.

Tillgängliga certifikat:
BULL VETE X1, X4 & X5 S
BEAR VETE X1, X4 & X5 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 8,7290Kronförstärkningen som följde på den marginellt högre inflationssiffran förra veckan avstannade efter en dags nedgång. Nästa viktiga referenspunkt för kronan är Riksbankens räntebesked den 4:e juli (vi tror på oförändrad ränta men att man tar bort den sista resten av ”easing bias” dvs. att man nu stänger dörren för ytterligare sänkningar). FED’s 25 punkters höjning har stärkt dollarn samt att vi nu passerat alla franska val vilket skulle kunna komma att leda till att fokus för euron svänger tillbaka till bankrisker snarare än politiska sådana.

Konklusion: Ett brott över 8,77 skulle ge stöd åt en eventuell vändning uppåt.

OBSERVATIONER

+ FED’s räntehöjning.
+ Svagare EU inflation och duv-aktig ECB (senaste Draghi-talet).
+ Svag svensk BNP.
+ Räntedifferensen Tyskland/USA som har minskat sedan i december ser nu ut att börja vidgas igen.
+ Riksbanken motsätter sig en kraftigare kronförstärkning.
+ Korträntedifferensen mellan USA och Sverige fortsätter att vidgas.
+ Dollarcykeln, 8/16-årscykeln, pekar mot en ny topp under 2017 eller nåddes den redan i december 2016?
+ Tekniskt sett så har brottet under 8.6970 givit rätt lite utdelning.
– Något högre än förväntad svensk KPI.
– Den stora osäkerheten avseende President Trump’s politik.
– Ekonomiska överraskningsindikatorer överraskar på uppsidan i euroområdet och negativt i USA, men troligtvis inte länge till.
– Amerikansk statistik har överraskat lite på den svagare sidan, t.ex bilförsäljningen tappade rejält under april.
– Tekniskt sett är det negativt att vi ligger kvar under det tidigare stödområdet.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

OMX (TEKNISK ANALYS)

OMX30 daglig graf, 1657Efter att åter ha fångats upp av 55dagars medelvärdesbandet så har vi fortsatt att handla högre. Idag bryter (vi får se på stängningen) vi över topplinjen från i maj vilket indikerar att vi nu bör få se en ny topp. Var dock lite vaksam om inte RSI också bryter högre annars skapas igen en negativ divergens mellan pris och RSI vilket i sådana fall pekar på ännu en korrektion/konsolidering.

Konklusion: Bryter högre efter en månad av konsolidering.

OBSERVATIONER

+ Bryter över topplinjen från toppen i maj.
+ Ekonomisk statistik fortsätter att vara positiv.
+ Trenden är fortsatt positiv.
+ Bollinger bandet expanderar.
+ Priset har passerat 78,6 % korrektionspunkt av 2015/2016 nedgången vilket tenderar att leda till nya toppar.
+ Det långsiktiga vågmönstret är positivt.
– En lägre topp.
– En ”överdrivet” lång uppgångssekvens (11 månader i sträck).
– Volatilitetsindex a’ la VIX & V2Xpå väldigt låga nivåer.
– Vecko och månadsgraferna är överköpta. På veckobasis har vi inte varit så här överköpta sedan inför toppen 2015.
– En ny topp lär ge en ny negativ RSI divergens i både dag och veckografen.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5 S
BEAR OMX X5 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Commodity-priser

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken  trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top